konto
CXXV Liceum im. Waldemara Milewicza

Ocena: 2.87

Oceń Placowkę

Profile CXXV Liceum im. Waldemara Milewicza Warszawa

1La/Lb / ang-hiszp-geogr rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język hiszpański (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologiageografiahistoria
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
88112.31152
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Rozszerzonymi przedmiotami w tej klasie są:

  • język angielski
  • geografia
  • wiedza o społeczeństwie

Przedmiot dodatkowy - geografia turystyczna

Język rozszerzony - angielski.

Drugi język można wybrać spośród takich języków jak: język niemiecki, język hiszpański i język rosyjski (grupy drugiego języka zostaną utworzone, jeżeli na dany język zbierze się odpowiednia liczba chętnych we wszystkich trzech klasach Liceum. Grupy kontynuacyjne danego języka mogą powstać jedynie po zebraniu odpowiedniej ilości chętnych).

Nauczanie drugiego języka obcego będzie realizowane w grupach międzyoddziałowych, dopasowanych do znajomości języka przez uczniów. W szkole prowadzone są lekcje religii oraz etyki.

Dodatkowo w klasie drugiej i trzeciej prowadzone będą zajęcia uzupełniające w wymiarze 6 godzin.

1Lc / ang-biol rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologiageografiahistoria
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
83.2106.02130.8
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1Ld / ang-hist rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologiageografiahistoria
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
7486100
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
1000 -

Egzamin wstępny:

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych realizowany wspólnie z innymi szkołami pod nazwą "wspólny".

Liczba punktów możliwych do uzyskania: od (włącznie) 0 do (włącznie) 100.

Wymagane jest uzyskanie pozytywnego wyniku, aby ubiegać się o przyjęcie do oddziału.

Uzyskane punkty będą rozpatrywane w pierwszej kolejności (jako podstawowa punktacja, przed punktacją za osiągnięcia) w czasie procedury kwalifikacji do oddziału.

Opis:

Drugi język można wybrać spośród takich języków jak: język niemiecki, język hiszpański i język rosyjski (grupy drugiego języka zostaną utworzone, jeżeli na dany język zbierze się odpowiednia liczba chętnych we wszystkich trzech klasach Liceum. Grupy kontynuacyjne danego języka mogą powstać jedynie po zebraniu odpowiedniej ilości chętnych).

Nauczanie drugiego języka obcego będzie realizowane w grupach międzyoddziałowych, dopasowanych do znajomości języka przez uczniów. W szkole prowadzone są lekcje religii oraz etyki.

Dodatkowo w klasie drugiej i trzeciej prowadzone będą zajęcia uzupełniające w wymiarze 6 godzin.