konto

Potęgi

Definicja Potęgi

an=a·a·a·a·...·an razya - podstawa potęgin - wykładnik potęgi

Potęgowanie to nic innego jak mnożenie tych samych liczb (podstawy potęgi). Czyli potęgowanie to nic innego jak ilocznyn n czynników, z których każdy jest równy liczbie a

Przykład:

32=3·3=924=2·2·2·2=16-33=-3·-3·-3=-27

Działania na potęgach

Dodawanie potęg

Przykład:

211+211=2·211=21232+32+32=3·32=3343+43+43+43=4·43=4452+52=2·52

Mnożenie potęg o tej samej podstawie

Przykład:

Jeżeli mamy iloczyn potęg o tej samej podstawie to wykładniki dodajemy

24·25=24+5=2952·58=52+8=5104-2·43=4-2+3=41

Mnożenie potęg o tym samym wykładniku

Jeżeli mamy iloczyn potęg o tych samych wykładnikach to możemy pomnożyć podstawy i podnieść je do danej potęgi

Przykład:

33·53=3·53=15346·26=4·26=86

Dzielenie potęg o tej samej podstawie

Jeżeli mamy iloraz potęg o tej samej podstawie to wykładniki odejmujemy

Przykład:

46:42=46-2=446762=67-2=65323332=323-32=3-56

Dzielenie potęg o tym samym wykładniku

Jeżeli mamy iloraz potęg o tych samych wykładnikach to, możemy najpierw podzielić podstawy a następnie podnieść do danej potęgi

Przykład:

123:63=1263=2312424=1224=6421004100=24100=12100=2-100

Potęgowanie potęg

Jeżeli podnosimy potęgę to potęgi to wykładniki możemy pomnożyć

Przykład:

222=22·2=24332=33·2=365128=512·8=54232=23·2=26

Potęgowanie ułamka

Jeżeli potęgujemy ułamki, możemy oddzielnie spotęgować licznik oraz mianownik, pamiętając jednak o znaku przez ułamkiem 

Przykład:

342=3242=916133=1333=127-132=1934-2=432=169-15-2=-52=25

Potęga pierwiastka

Pierwiastkowanie to nic innego jak potęgowanie. Pierwiastek możemy zapisać jako ułamek potęgi a następnie pomnożyć wykładniki.

Przykład:

92=9122=912·2=91=924=2124=212·4=22=4336=3136=313·6=32=9

Potęgowanie o wykładniku 0

Każda liczba podniesiona do potęgi 0 daje nam wynik 1

Przykład:

20=11340=1-410=1140=154+30=1

Potęgowanie o wykładniku ujemnym

Jeżeli potęgujemy przez wykładnik ujemny to odwracamy podstawę

Przykład:

4-1=143-2=132=1912-3=23=8