konto
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Rodzaj: Uczelnia Publiczna

Strona: Przejdź na stronę uczelni

e-mail: [email protected]

Tel.: (52) 341-92-00

Adres: ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz

Zaproponuj zmianę

Sprawdź jak dojechać z jakdojade.pl

sprawdź

Wydziały Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Kierunki Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

I stopień licencjackie - stacjonarne

Pedagogika o spec. animacja społeczna i zarządzanie kulturą (Wydział Pedagogiki i Psychologii)

Pedagogika wczesnoszkolna (Wydział Pedagogiki i Psychologii)

Pedagogika o spec. asystent osoby starszej (Wydział Pedagogiki i Psychologii)

Pedagogika o spec. doradztwo zawodowe i personalne z coachingiem (Wydział Pedagogiki i Psychologii)

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków (Wydział Humanistyczny)

Pedagogika o spec. edukacja obywatelska i bezpieczeństwo publiczne (Wydział Pedagogiki i Psychologii)

Pedagogika o spec. opieka i wychowanie z profilaktyką społeczną (Wydział Pedagogiki i Psychologii)

Pedagogika o spec. opieka nad dzieckiem i wczesne wspomaganie rozwoju (Wydział Pedagogiki i Psychologii)

Logopedia (Wydział Pedagogiki i Psychologii)

Pedagogika o spec. resocjalizacja (Wydział Pedagogiki i Psychologii)

Matematyka (Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki)

Fizyka (Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki)

Przewodnictwo i pilotaż turystyczny (Wydział Humanistyczny)

Historia (Wydział Humanistyczny)

Stosunki międzynarodowe (Wydział Humanistyczny)

Humanistyka drugiej generacji (Wydział Humanistyczny)

Wojskoznawstwo (Wydział Humanistyczny)

Filologia o spec. lingwistyka stosowana j. angielski z j. niemieckim bez znajomości j. niemieckiego (Wydział Humanistyczny)

Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną (Wydział Humanistyczny)

Filologia o spec. lingwistyka stosowana j. angielski z j. niemieckim ze znajomością j. niemieckiego (Wydział Humanistyczny)

Filologia o spec. lingwistyka stosowana j. angielski z j. rosyjskim (Wydział Humanistyczny)

Kulturoznawstwo (Wydział Humanistyczny)

Filologia o spec. lingwistyka stosowana j. niemiecki z j. rosyjskim (Wydział Humanistyczny)

Filologia o spec. lingwistyka stosowana j. rosyjski z j. chińskim (Wydział Humanistyczny)

Politologia (Wydział Humanistyczny)

Filologia o spec. lingwistyka stosowana j.angielski z j.arabskim (Wydział Humanistyczny)

Filologia polska (Wydział Humanistyczny)

Filologia o spec. filologia rosyjska (grupa ze znajomością języka rosyjskiego) (Wydział Humanistyczny)

Filologia o spec. germanistyka (dla kandydatów uczących się języka niemieckiego od podstaw) (Wydział Humanistyczny)

Filologia o spec. germanistyka (dla kandydatów ze znajomością języka niemieckiego) (Wydział Humanistyczny)

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Wydział Edukacji Muzycznej)

Administracja (Wydział Administracji i Nauk Społecznych)

Ekonomia (Wydział Administracji i Nauk Społecznych)

Bezpieczeństwo narodowe (Wydział Humanistyczny)

Filozofia (Wydział Administracji i Nauk Społecznych)

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Wydział Humanistyczny)

Prawo w biznesie (Wydział Administracji i Nauk Społecznych)

Filologia o spec. filologia angielska (Wydział Humanistyczny)

Filologia o spec. filologia rosyjska (grupa bez znajomości języka rosyjskiego) (Wydział Humanistyczny)

Edytorstwo (Wydział Humanistyczny)

Geografia (Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki)

Biologia (Wydział Nauk Przyrodniczych)

Turystyka i rekreacja (Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki)

Biotechnologia (Wydział Nauk Przyrodniczych)

Praca socjalna (Wydział Pedagogiki i Psychologii)

Ochrona środowiska (Wydział Nauk Przyrodniczych)

I stopień licencjackie - niestacjonarne

Pedagogika o spec. resocjalizacja (Wydział Pedagogiki i Psychologii)

Pedagogika o spec. animacja społeczna i zarządzanie kulturą (Wydział Pedagogiki i Psychologii)

Pedagogika wczesnoszkolna (Wydział Pedagogiki i Psychologii)

Pedagogika o spec. asystent osoby starszej (Wydział Pedagogiki i Psychologii)

Wojskoznawstwo (Wydział Humanistyczny)

Pedagogika o spec. doradztwo zawodowe i personalne z coachingiem (Wydział Pedagogiki i Psychologii)

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków (Wydział Humanistyczny)

Pedagogika o spec. edukacja obywatelska i bezpieczeństwo publiczne (Wydział Pedagogiki i Psychologii)

Pedagogika o spec. opieka i wychowanie z profilaktyką społeczną (Wydział Pedagogiki i Psychologii)

Pedagogika o spec. opieka nad dzieckiem i wczesne wspomaganie rozwoju (Wydział Pedagogiki i Psychologii)

Logopedia (Wydział Pedagogiki i Psychologii)

Matematyka (Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki)

Fizyka (Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki)

Filologia polska (Wydział Humanistyczny)

Regionalistyka europejska (Wydział Humanistyczny)

Historia (Wydział Humanistyczny)

Stosunki międzynarodowe (Wydział Humanistyczny)

Humanistyka drugiej generacji (Wydział Humanistyczny)

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (Wydział Humanistyczny)

Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną (Wydział Humanistyczny)

Politologia (Wydział Humanistyczny)

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Wydział Edukacji Muzycznej)

Administracja (Wydział Administracji i Nauk Społecznych)

Ekonomia (Wydział Administracji i Nauk Społecznych)

Bezpieczeństwo narodowe (Wydział Humanistyczny)

Prawo w biznesie (Wydział Administracji i Nauk Społecznych)

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Wydział Humanistyczny)

Socjologia (Wydział Administracji i Nauk Społecznych)

Geografia (Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki)

Biologia (Wydział Nauk Przyrodniczych)

Turystyka i rekreacja (Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki)

Biotechnologia (Wydział Nauk Przyrodniczych)

Wychowanie fizyczne (Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki)

Praca socjalna (Wydział Pedagogiki i Psychologii)

Ochrona środowiska (Wydział Nauk Przyrodniczych)

Zarządzanie przyrodą (Wydział Nauk Przyrodniczych)

I stopień inżynierskie - stacjonarne

Inżynieria bezpieczeństwa (Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki)

Inżynieria materiałowa (Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki)

Inżynieria techniczno-informatyczna (Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki)

Bezpieczeństwo i higiena pracy (Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki)

Mechatronika (Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki)

Informatyka (Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki)

Socjologia (Wydział Administracji i Nauk Społecznych)

Rewitalizacja dróg wodnych (Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki)

Wychowanie fizyczne (Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki)

Zarządzanie kryzysowe w środowisku (Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki)

I stopień inżynierskie - niestacjonarne

Inżynieria bezpieczeństwa (Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki)

Inżynieria materiałowa (Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki)

Inżynieria techniczno-informatyczna (Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki)

Bezpieczeństwo i higiena pracy (Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki)

Mechatronika (Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki)

Informatyka (Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki)

Kulturoznawstwo (Wydział Humanistyczny)

Zarządzanie kryzysowe w środowisku (Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki)

Rewitalizacja dróg wodnych (Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Historia (Wydział Humanistyczny)

Filologia o spec. filologia angielska (Wydział Humanistyczny)

Filologia o spec. filologia rosyjska (Wydział Humanistyczny)

Filologia o spec. germanistyka (Wydział Humanistyczny)

Inżynieria techniczno-informatyczna (Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki)

Filologia o spec. lingwistyka stosowana j. angielski z j. niemieckim (Wydział Humanistyczny)

Matematyka (Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki)

Filologia o spec. lingwistyka stosowana j. angielski z j. rosyjskim (Wydział Humanistyczny)

Filologia o spec. lingwistyka stosowana j. niemiecki z j. rosyjskim (Wydział Humanistyczny)

Mechatronika (Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki)

Filologia o spec. lingwistyka stosowana j.angielski z j.arabskim (Wydział Humanistyczny)

Filologia polska (Wydział Humanistyczny)

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Wydział Humanistyczny)

Filozofia (Wydział Humanistyczny)

Inżynieria materiałowa (Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki)

Turystyka i rekreacja (Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki)

Wychowanie fizyczne (Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki)

Fizyka (Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki)

Administracja (Wydział Administracji i Nauk Społecznych)

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Wydział Edukacji Muzycznej)

Pedagogika o spec. pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna (Wydział Pedagogiki i Psychologii)

Geografia (Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki)

Pedagogika o spec. resocjalizacja (Wydział Pedagogiki i Psychologii)

Pedagogika o spec. edukacja obywatelska i bezpieczeństwo publiczne (Wydział Pedagogiki i Psychologii)

Edytorstwo (Wydział Humanistyczny)

Kulturoznawstwo (Wydział Humanistyczny)

Pedagogika o spec. zarządzanie projektami w animacji społeczno-kulturowej (Wydział Pedagogiki i Psychologii)

Pedagogika o spec. logopedia (Wydział Pedagogiki i Psychologii)

Politologia (Wydział Humanistyczny)

Pedagogika o spec. ogólnopedagogiczna (Wydział Pedagogiki i Psychologii)

Pedagogika o spec. pedagogika opiekuńcza (Wydział Pedagogiki i Psychologii)

Stosunki międzynarodowe (Wydział Humanistyczny)

Pedagogika o spec. pedagogika pracy z zarządzaniem zasobami ludzkimi (Wydział Pedagogiki i Psychologii)

Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym (Wydział Humanistyczny)

Pedagogika o spec. pedagogika społeczna z organizacją i rewitalizacją społeczności lokalnej (Wydział Pedagogiki i Psychologii)

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków (Wydział Humanistyczny)

Biologia (Wydział Nauk Przyrodniczych)

Biotechnologia (Wydział Nauk Przyrodniczych)

II stopień magisterskie - niestacjonarne

Historia (Wydział Humanistyczny)

Filologia o spec. filologia angielska (Wydział Humanistyczny)

Filologia o spec. germanistyka (Wydział Humanistyczny)

Inżynieria techniczno-informatyczna (Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki)

Matematyka (Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki)

Mechatronika (Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki)

Filologia polska (Wydział Humanistyczny)

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Wydział Humanistyczny)

Inżynieria materiałowa (Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki)

Turystyka i rekreacja (Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki)

Wychowanie fizyczne (Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki)

Fizyka (Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki)

Administracja (Wydział Administracji i Nauk Społecznych)

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Wydział Edukacji Muzycznej)

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków (Wydział Humanistyczny)

Pedagogika o spec. pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna (Wydział Pedagogiki i Psychologii)

Geografia (Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki)

Pedagogika o spec. resocjalizacja (Wydział Pedagogiki i Psychologii)

Pedagogika o spec. edukacja obywatelska i bezpieczeństwo publiczne (Wydział Pedagogiki i Psychologii)

Kulturoznawstwo (Wydział Humanistyczny)

Pedagogika o spec. zarządzanie projektami w animacji społeczno-kulturowej (Wydział Pedagogiki i Psychologii)

Pedagogika o spec. logopedia (Wydział Pedagogiki i Psychologii)

Politologia (Wydział Humanistyczny)

Pedagogika o spec. pedagogika opiekuńcza (Wydział Pedagogiki i Psychologii)

Stosunki międzynarodowe (Wydział Humanistyczny)

Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym (Wydział Humanistyczny)

Biologia (Wydział Nauk Przyrodniczych)

Biotechnologia (Wydział Nauk Przyrodniczych)

Pedagogika o spec. pedagogika społeczna z organizacją i rewitalizacją społeczności lokalnej (Wydział Nauk Przyrodniczych)

Jednolite magisterskie - stacjonarne

Psychologia (Wydział Pedagogiki i Psychologii)

Jednolite magisterskie - niestacjonarne

Psychologia (Wydział Pedagogiki i Psychologii)

Opinia o Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

0 /5 0 oceniających
Dodaj komentarz Dodaj ocenę
avatar
  • Twoja ocena:
Wystawiając opinie akceptujesz regulamin portalu WaszaEdukacja.pl Skomentuj