Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Rodzaj: Uczelnia Publiczna

Strona: Przejdź na stronę uczelni

e-mail: [email protected]

Tel.: (12) 617-22-22

Adres: ul. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Zaproponuj zmianę

Sprawdź jak dojechać z jakdojade.pl

sprawdź

Wydziały Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Kierunki Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

I stopień licencjackie - stacjonarne

Socjologia (Wydział Humanistyczny)

Matematyka (Wydział Matematyki Stosowanej)

Informatyka i Ekonometria (Wydział Zarządzania)

Zarządzanie (Wydział Zarządzania)

Fizyka Medyczna (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej)

Fizyka Techniczna (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej)

Kulturoznawstwo (Wydział Humanistyczny)

I stopień licencjackie - niestacjonarne

Socjologia (Wydział Humanistyczny)

Informatyka i Ekonometria (Wydział Zarządzania)

Zarządzanie (Wydział Zarządzania)

Kulturoznawstwo (Wydział Humanistyczny)

I stopień inżynierskie - stacjonarne

Elektronika i Telekomunikacja (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji)

Informatyka Stosowana (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska)

Inżynieria Ciepła (Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej)

Teleinformatyka (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji)

Inżynieria Mechatroniczna (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki)

Inżynieria Środowiska (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska)

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (Wydział Górnictwa i Geoinżynierii)

Geodezja i Kartografia (Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska)

Inżynieria Materiałowa (Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej)

Inżynieria Mechatroniczna (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki)

Ochrona Środowiska i Ekotoksykologia (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska)

Inżynieria Materiałowa (Wydział Metali Nieżelaznych)

Turystyka i Rekreacja (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska)

Inżynieria Środowiska (Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska)

Automatyka i Robotyka (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki)

Inżynieria Obliczeniowa (Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej)

Metalurgia (Wydział Metali Nieżelaznych)

Metalurgia (Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej)

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (Wydział Metali Nieżelaznych)

Inżynieria Akustyczna (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki)

Ceramika (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki)

Inżynieria Procesów Odlewniczych (Wydział Odlewnictwa)

Energetyka (Wydział Energetyki i Paliw)

Automatyka i Robotyka (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej)

Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki)

Chemia budowlana (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki)

Technologia Chemiczna (Wydział Energetyki i Paliw)

Budownictwo (Wydział Górnictwa i Geoinżynierii)

Elektrotechnika (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej)

Mechanika i Budowa Maszyn (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki)

Inżynieria Materiałowa (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki)

Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich (Wydział Odlewnictwa)

Górnictwo i Geologia (Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu)

Ekologiczne Źródła Energii (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska)

Górnictwo i Geologia (Wydział Górnictwa i Geoinżynierii)

Informatyka Stosowana (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej)

Informatyka (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej)

Informatyka Społeczna (Wydział Humanistyczny)

Technologia Chemiczna (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki)

Edukacja Techniczno-Informatyczna (Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej)

Elektronika i Telekomunikacja (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji)

Geofizyka (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska)

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (Wydział Zarządzania)

Inżynieria Biomedyczna (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej)

Inżynieria Naftowa i Gazownicza (Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu)

Informatyka Stosowana (Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej)

Informatyka (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji)

Elektronika (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji)

Górnictwo i Geologia (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska)

Inżynieria Środowiska (Wydział Górnictwa i Geoinżynierii)

Mikroelektronika w Technice i Medycynie (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej)

I stopień inżynierskie - niestacjonarne

Mechanika i Budowa Maszyn (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki)

Inżynieria Środowiska (Wydział Górnictwa i Geoinżynierii)

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (Wydział Górnictwa i Geoinżynierii)

Geodezja i Kartografia (Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska)

Inżynieria Materiałowa (Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej)

Inżynieria Środowiska (Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska)

Automatyka i Robotyka (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki)

Metalurgia (Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej)

Inżynieria Procesów Odlewniczych (Wydział Odlewnictwa)

Budownictwo (Wydział Górnictwa i Geoinżynierii)

Elektrotechnika (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej)

Inżynieria Materiałowa (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki)

Elektronika i Telekomunikacja (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji)

Górnictwo i Geologia (Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu)

Górnictwo i Geologia (Wydział Górnictwa i Geoinżynierii)

Technologia Chemiczna (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki)

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (Wydział Zarządzania)

Inżynieria Naftowa i Gazownicza (Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu)

Informatyka Stosowana (Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej)

Informatyka (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Informatyka Stosowana (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej)

Informatyka i Ekonometria (Wydział Zarządzania)

Automatyka i Robotyka (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej)

Górnictwo i Geologia (Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu)

Inżynieria Materiałowa (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki)

Elektrotechnika (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej)

Geofizyka (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska)

Technologia Chemiczna (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki)

Matematyka (Wydział Matematyki Stosowanej)

Elektronika i Telekomunikacja (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji)

Zarządzanie (Wydział Zarządzania)

Górnictwo i Geologia (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska)

Kulturoznawstwo (Wydział Humanistyczny)

Inżynieria Naftowa i Gazownicza (Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu)

Elektronika i Telekomunikacja (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji)

Automatyka i Robotyka (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki)

Budownictwo (Wydział Górnictwa i Geoinżynierii)

Informatyka (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej)

Informatyka Stosowana (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska)

Informatyka (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji)

Ekologiczne Źródła Energii (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska)

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (Wydział Zarządzania)

Inżynieria Biomedyczna (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej)

Inżynieria Środowiska (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska)

Socjologia (Wydział Humanistyczny)

Teleinformatyka (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji)

Inżynieria Akustyczna (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki)

Górnictwo i Geologia (Wydział Górnictwa i Geoinżynierii)

Geodezja i Kartografia (Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska)

Mikroelektronika w Technice i Medycynie (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej)

Ochrona Środowiska i Ekotoksykologia (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska)

Technologia Chemiczna (Wydział Energetyki i Paliw)

Inżynieria Materiałowa (Wydział Metali Nieżelaznych)

Inżynieria Mechatroniczna (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki)

Turystyka i Rekreacja (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska)

Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią (Wydział Energetyki i Paliw)

Edukacja Techniczno-Informatyczna (Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej)

Metalurgia (Wydział Metali Nieżelaznych)

Inżynieria Mechatroniczna (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki)

Inżynieria Środowiska (Wydział Górnictwa i Geoinżynierii)

Inżynieria Środowiska (Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska)

Inżynieria Ciepła (Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej)

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (Wydział Metali Nieżelaznych)

Mechanika i Budowa Maszyn (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki)

Energetyka (Wydział Energetyki i Paliw)

Inżynieria Materiałowa (Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej)

Informatyka Stosowana (Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej)

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (Wydział Górnictwa i Geoinżynierii)

Inżynieria Procesów Odlewniczych (Wydział Odlewnictwa)

Fizyka Medyczna (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej)

Inżynieria Obliczeniowa (Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej)

Metalurgia (Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej)

Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich (Wydział Odlewnictwa)

Fizyka Techniczna (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej)

Ceramika (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki)

II stopień magisterskie - niestacjonarne

Informatyka i Ekonometria (Wydział Zarządzania)

Górnictwo i Geologia (Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu)

Elektrotechnika (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej)

Technologia Chemiczna (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki)

Zarządzanie (Wydział Zarządzania)

Kulturoznawstwo (Wydział Humanistyczny)

Inżynieria Naftowa i Gazownicza (Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu)

Automatyka i Robotyka (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki)

Budownictwo (Wydział Górnictwa i Geoinżynierii)

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (Wydział Zarządzania)

Socjologia (Wydział Humanistyczny)

Górnictwo i Geologia (Wydział Górnictwa i Geoinżynierii)

Geodezja i Kartografia (Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska)

Inżynieria Środowiska (Wydział Górnictwa i Geoinżynierii)

Inżynieria Środowiska (Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska)

Mechanika i Budowa Maszyn (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki)

Inżynieria Materiałowa (Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej)

Informatyka Stosowana (Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej)

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (Wydział Górnictwa i Geoinżynierii)

Inżynieria Procesów Odlewniczych (Wydział Odlewnictwa)

Metalurgia (Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej)

Opinia o Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

0 /5 -0 oceniających

przyznane przez 0 osób

przyznane przez 0 osób

przyznane przez 0 osób

przyznane przez 0 osób

przyznane przez 0 osób

avatar
  • Twoja ocena:
avatar
Skomentuj