konto
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Rodzaj: Uczelnia publiczna

Strona: Przejdź na stronę uczelni

e-mail: biuro@agh.edu.pl

Tel.: (12) 617-22-22

Adres: ul. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Zaproponuj zmianę

Sprawdź jak dojechać z jakdojade.pl

sprawdź

Wydziały Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Kierunki Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

I stopień licencjackie - stacjonarne

Fizyka Medyczna (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej)

Fizyka Techniczna (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej)

Matematyka (Wydział Matematyki Stosowanej)

Kulturoznawstwo (Wydział Humanistyczny)

Socjologia (Wydział Humanistyczny)

Informatyka i Ekonometria (Wydział Zarządzania)

Zarządzanie (Wydział Zarządzania)

I stopień licencjackie - niestacjonarne

Kulturoznawstwo (Wydział Humanistyczny)

Socjologia (Wydział Humanistyczny)

Informatyka i Ekonometria (Wydział Zarządzania)

Zarządzanie (Wydział Zarządzania)

I stopień inżynierskie - stacjonarne

Górnictwo i Geologia (Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu)

Energetyka (Wydział Energetyki i Paliw)

Inżynieria Akustyczna (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki)

Automatyka i Robotyka (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej)

Ceramika (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki)

Inżynieria Ciepła (Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej)

Inżynieria Mechatroniczna (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki)

Technologia Chemiczna (Wydział Energetyki i Paliw)

Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki)

Elektrotechnika (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej)

Chemia budowlana (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki)

Inżynieria Materiałowa (Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej)

Inżynieria Naftowa i Gazownicza (Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu)

Inżynieria Procesów Odlewniczych (Wydział Odlewnictwa)

Inżynieria Mechatroniczna (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki)

Mechanika i Budowa Maszyn (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki)

Inżynieria Materiałowa (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki)

Budownictwo (Wydział Górnictwa i Geoinżynierii)

Ekologiczne Źródła Energii (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska)

Informatyka Stosowana (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej)

Informatyka (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej)

Informatyka Społeczna (Wydział Humanistyczny)

Inżynieria Obliczeniowa (Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej)

Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich (Wydział Odlewnictwa)

Geofizyka (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska)

Inżynieria Biomedyczna (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej)

Technologia Chemiczna (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki)

Elektronika i Telekomunikacja (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji)

Metalurgia (Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej)

Górnictwo i Geologia (Wydział Górnictwa i Geoinżynierii)

Górnictwo i Geologia (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska)

Mikroelektronika w Technice i Medycynie (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej)

Informatyka (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji)

Inżynieria Materiałowa (Wydział Metali Nieżelaznych)

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (Wydział Zarządzania)

Informatyka Stosowana (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska)

Elektronika (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji)

Inżynieria Środowiska (Wydział Górnictwa i Geoinżynierii)

Metalurgia (Wydział Metali Nieżelaznych)

Inżynieria Środowiska (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska)

Geodezja i Kartografia (Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska)

Elektronika i Telekomunikacja (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji)

Teleinformatyka (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji)

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (Wydział Metali Nieżelaznych)

Ochrona Środowiska i Ekotoksykologia (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska)

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (Wydział Górnictwa i Geoinżynierii)

Turystyka i Rekreacja (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska)

Inżynieria Środowiska (Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska)

Edukacja Techniczno-Informatyczna (Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej)

Automatyka i Robotyka (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki)

Informatyka Stosowana (Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej)

I stopień inżynierskie - niestacjonarne

Automatyka i Robotyka (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki)

Informatyka Stosowana (Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej)

Mechanika i Budowa Maszyn (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki)

Górnictwo i Geologia (Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu)

Elektrotechnika (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej)

Inżynieria Materiałowa (Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej)

Inżynieria Naftowa i Gazownicza (Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu)

Inżynieria Procesów Odlewniczych (Wydział Odlewnictwa)

Inżynieria Materiałowa (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki)

Elektronika i Telekomunikacja (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji)

Budownictwo (Wydział Górnictwa i Geoinżynierii)

Technologia Chemiczna (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki)

Metalurgia (Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej)

Górnictwo i Geologia (Wydział Górnictwa i Geoinżynierii)

Informatyka (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji)

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (Wydział Zarządzania)

Inżynieria Środowiska (Wydział Górnictwa i Geoinżynierii)

Geodezja i Kartografia (Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska)

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (Wydział Górnictwa i Geoinżynierii)

Inżynieria Środowiska (Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Geodezja i Kartografia (Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska)

Mikroelektronika w Technice i Medycynie (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej)

Technologia Chemiczna (Wydział Energetyki i Paliw)

Teleinformatyka (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji)

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (Wydział Zarządzania)

Inżynieria Środowiska (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska)

Informatyka Stosowana (Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej)

Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią (Wydział Energetyki i Paliw)

Górnictwo i Geologia (Wydział Górnictwa i Geoinżynierii)

Ochrona Środowiska i Ekotoksykologia (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska)

Inżynieria Środowiska (Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska)

Turystyka i Rekreacja (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska)

Metalurgia (Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej)

Energetyka (Wydział Energetyki i Paliw)

Inżynieria Środowiska (Wydział Górnictwa i Geoinżynierii)

Automatyka i Robotyka (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki)

Górnictwo i Geologia (Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu)

Fizyka Medyczna (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej)

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (Wydział Górnictwa i Geoinżynierii)

Inżynieria Procesów Odlewniczych (Wydział Odlewnictwa)

Inżynieria Akustyczna (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki)

Matematyka (Wydział Matematyki Stosowanej)

Fizyka Techniczna (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej)

Inżynieria Naftowa i Gazownicza (Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu)

Inżynieria Mechatroniczna (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki)

Informatyka Stosowana (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej)

Automatyka i Robotyka (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej)

Ceramika (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki)

Edukacja Techniczno-Informatyczna (Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej)

Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich (Wydział Odlewnictwa)

Inżynieria Mechatroniczna (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki)

Elektrotechnika (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej)

Inżynieria Materiałowa (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki)

Inżynieria Ciepła (Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej)

Mechanika i Budowa Maszyn (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki)

Informatyka i Ekonometria (Wydział Zarządzania)

Technologia Chemiczna (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki)

Kulturoznawstwo (Wydział Humanistyczny)

Elektronika i Telekomunikacja (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji)

Inżynieria Materiałowa (Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej)

Inżynieria Materiałowa (Wydział Metali Nieżelaznych)

Geofizyka (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska)

Informatyka (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej)

Elektronika i Telekomunikacja (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji)

Metalurgia (Wydział Metali Nieżelaznych)

Zarządzanie (Wydział Zarządzania)

Górnictwo i Geologia (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska)

Ekologiczne Źródła Energii (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska)

Inżynieria Biomedyczna (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej)

Socjologia (Wydział Humanistyczny)

Informatyka (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji)

Inżynieria Obliczeniowa (Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej)

Budownictwo (Wydział Górnictwa i Geoinżynierii)

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (Wydział Metali Nieżelaznych)

Informatyka Stosowana (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska)

II stopień magisterskie - niestacjonarne

Socjologia (Wydział Humanistyczny)

Budownictwo (Wydział Górnictwa i Geoinżynierii)

Geodezja i Kartografia (Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska)

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (Wydział Zarządzania)

Informatyka Stosowana (Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej)

Górnictwo i Geologia (Wydział Górnictwa i Geoinżynierii)

Inżynieria Środowiska (Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska)

Metalurgia (Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej)

Inżynieria Środowiska (Wydział Górnictwa i Geoinżynierii)

Automatyka i Robotyka (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki)

Górnictwo i Geologia (Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu)

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (Wydział Górnictwa i Geoinżynierii)

Inżynieria Procesów Odlewniczych (Wydział Odlewnictwa)

Inżynieria Naftowa i Gazownicza (Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu)

Elektrotechnika (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej)

Mechanika i Budowa Maszyn (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki)

Informatyka i Ekonometria (Wydział Zarządzania)

Technologia Chemiczna (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki)

Kulturoznawstwo (Wydział Humanistyczny)

Inżynieria Materiałowa (Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej)

Zarządzanie (Wydział Zarządzania)

Opinia o Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

0 /5 0 oceniających
Dodaj komentarz Dodaj ocenę
avatar
  • Twoja ocena:
Wystawiając opinie akceptujesz regulamin portalu WaszaEdukacja.pl Skomentuj