konto

Ranking Techników Olsztyn 2022

Ranking techników 2022 w Olsztynie opublikowany przez portal edukacyjny WaszaEdukacja.pl, został stworzony w oparciu o wyniki egzaminów maturalnych z poszczególnych przedmiotów na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym. Dodatkowym kryterium branym pod uwagę były wyniki egzaminu zawodowego z poszczególnych kwalifikacji. Ponadto uwzględniono również osiągniecia z ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz wskaźniki Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD) z lat 2019-2021.

W olsztyńskim rankingu wzięło udział 10 techników, które spełniły wymogi regulaminu. Najlepszą szkołą w Olsztynie okazało się Technikum nr 7.

Wszystkie dane do rankingu pozyskane zostały ze sprawdzonych źródeł takich jak OKE, CKE, MEiN oraz innych placówek oświatowych. Pełna lista techników z Olsztyna oraz ich punktacja znajduje się w tabeli poniżej.

Miejsce
OlsztynPolska
PlacówkaPunkty
1Złoty medal 83 Technikum nr 7 Olsztyn 53.65 pkt
2Srebny medal 169 Technikum Informatyczno-Ekonomiczne nr 9 Olsztyn 51.477 pkt
3Brązowy medal 546 Technikum nr 2 Olsztyn 46.337 pkt
4605 Technikum nr 6 Olsztyn 45.862 pkt
5625 Technikum nr 5 Olsztyn 45.698 pkt
6626 Technikum nr 8 Olsztyn 45.689 pkt
7822 Technikum nr 1 Olsztyn 43.564 pkt
81087 Technikum nr 4 Olsztyn 40.675 pkt
91437 Technikum TEB Edukacja Olsztyn 33.339 pkt
101474 Technikum nr 3 Olsztyn 29.772 pkt
Metodologia

Rankingi w innych latach:

PodstawówkiLiceaTechnika
20242024 (wkrótce)2024 (wkrótce)
202320232023
202220222022
202120212021
202020202020
20192019
20182018
20172017