konto

Ranking Liceów Lublin 2017 2017

W rankingu liceów w Lublinie, który zorganizowany został przez portal WaszaEdukacja.pl, wzięło udział 21 liceów, spełniając tym samym wymogi regulaminu. Podczas tworzenia rankingu, brane pod uwagę były wyniki egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym, wskaźnik Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD) oraz osiągnięcia z olimpiad przedmiotowych. Wszystkie dane do rankingu pozyskane zostały ze sprawdzonych źródeł takich jak OKE, CKE, MEN oraz innych placówek oświatowych. Pełna lista liceów z Liblina i ich punktacja znajduje się w tabeli poniżej.

MiejscePlacówkaPunkty
1Złoty medal III Liceum im. Unii Lubelskiej Lublin 77.5 pkt
2Srebny medal I Liceum im. Stanisława Staszica Lublin 77.4 pkt
3Brązowy medal II Liceum im. Hetmana Jana Zamoyskiego Lublin 72.5 pkt
4 XXI Liceum im. św. Stanisława Kostki Lublin 71.5 pkt
5 V Liceum im. Marii Skłodowskiej-Curie Lublin 68.6 pkt
6 IX Liceum im. Mikołaja Kopernika Lublin 66.7 pkt
7 IV Liceum im. Stefanii Sempołowskiej Lublin 58.3 pkt
8 XXIII Liceum im. Nauczycieli Tajnego Nauczania Lublin 57.1 pkt
9 XVI Liceum Lublin 54.3 pkt
10 VIII Liceum im. Zofii Nałkowskiej Lublin 54.2 pkt
11 XXVII Liceum im. Zesłańców Sybiru Lublin 54.1 pkt
12 XXIV Liceum Lublin 52.8 pkt
13 XV Liceum Lublin 51.4 pkt
14 XIX Liceum im. M. i J. Kuncewiczów Lublin 50.4 pkt
15 VI Liceum im. Hugona Kołłątaja Lublin 50.3 pkt
16 XIV Liceum Lublin 48.9 pkt
17 VII Liceum im. Marii Konopnickiej Lublin 48.3 pkt
18 X Liceum Mistrzostwa Sportowego Lublin 48 pkt
19 XVIII Liceum im. Stanisławy Paleolog Lublin 43.9 pkt
20 XII Liceum Lublin 39.8 pkt

Rankingi w innych latach:

Medal Licea Medal Technika Medal Licea Medal Technika Medal Licea Medal Technika Medal Technika
Ranking Szkół Podstawowych 2020
Wyszukiwarka Korepetycji 2