konto

Ranking Techników Białystok 2018 2018

W rankingu techników w Białymstoku, który zorganizowany został przez portal WaszaEdukacja.pl, wzięło udział 9 techników, spełniając tym samym wymogi regulaminu. Podczas tworzenia rankingu, brane pod uwagę były wyniki egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym, egzaminy zawodowe, wskaźnik Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD) oraz osiągnięcia z olimpiad przedmiotowych. Wszystkie dane do rankingu pozyskane zostały ze sprawdzonych źródeł takich jak OKE, CKE, MEN oraz innych placówek oświatowych. Pełna lista techników z Białegostoku i ich punktacja znajduje się w tabeli poniżej.

MiejscePlacówkaPunkty
1Złoty medal Technikum Elektryczne Białystok 57.93 pkt
2Srebny medal Technikum Handlowo-Ekonomiczne Białystok 57.05 pkt
3Brązowy medal Technikum Gastronomiczne Białystok 53.49 pkt
4 Technikum Mechaniczne Białystok 50.44 pkt
5 Technikum Budowlano - Geodezyjne Białystok 49.73 pkt
6 Technikum nr 6 Białystok 46.24 pkt
7 Technikum nr 4 Białystok 41.26 pkt
8 Technikum nr 3 Białystok 34.12 pkt
9 Technikum nr 2 Białystok 33.38 pkt
Metodologia

Partnerzy Rankingu:

E-korepetycje logo

Rankingi w innych latach:

Medal Licea Medal Technika Medal Licea Medal Technika Medal Licea Medal Licea Medal Technika
Ranking Szkół Podstawowych 2020
Wyszukiwarka Korepetycji 2