konto
XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące

Ocena: 3.74

Oceń Placowkę

Profile XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące Poznań

1 Em / Architektoniczno-Artystyczna rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

historia sztuki (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriajęzyk obcy
Punkty w roku 2022/2023
minimalneśredniemaksymalne
209.8217.34238.25
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
300100 -

Egzamin wstępny:

Test kompetencji z języka angielskiego

Opis:

Dlaczego tę ofertę kierujemy do Ciebie?

Jeśli Twoją pasją jest rysowanie, projektowanie, szeroko pojęta sztuka – to klasa właśnie dla Ciebie!

Możliwości kontynuacji nauki

Klasa architektoniczno-artystyczna jest atrakcyjną ofertą ze względu na rozszerzenia, pozwalające na kontynuowanie nauki zarówno  na Politechnice Poznańskiej jak i Uniwersytecie Artystycznym. Zdobyta podczas nauki wiedza i umiejętności pozwolą Tobie na studiowanie kierunków takich jak: architektura, architektura wnętrz, wzornictwo, grafika, design krajobrazu, grafika artystyczna, malarstwo, projektowanie mebla, historia sztuki, kulturoznawstwo.

 Przedmioty rozszerzone

Na poziomie rozszerzonym będziesz uczyć się historii sztuki i matematyki oraz języka angielskiego.

 Przedmioty uzupełniające

Wśród przedmiotów uzupełniających znajdą się zajęcia artystyczne, rozwijające talenty z zakresu rysunku, malarstwa oraz projektowania oraz grafiki.Uczniowie tego profilu będą brali udział w wernisażach, warsztatach artystycznych, lekcjach muzealnych, konkursach plastycznych, Olimpiadzie Artystycznej itp.

 Nauczanie dwujęzyczne

W ofercie szkoły znajdują się następujące przedmioty nauczane dwujęzycznie: język angielski, biologia, geografia, matematyka, chemia, informatyka, historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości, geografia. Matura zdawana na poziomie dwujęzycznym zwiększy Twoje szanse dostania się na wymarzony kierunek studiów.

Języki obce

Język angielski nauczany będzie na poziomie dwujęzycznym w wymiarze 6 godzin tygodniowo, w tym 1 godzina tygodniowo z native speakerem. Drugi język obcy do wyboru – język niemiecki (kontynuacja) lub hiszpański nauczany zgodnie ze stopniem zaawansowania.

Dlaczego warto wybrać tę klasę?

Klasa architektoniczno-artystyczna jest idealnym wyborem dla uczniów, którzy pragną  rozwijać się w zakresie artystycznym oraz kulturalnym poprzez udział w warsztatach plastycznych i architektonicznych, wystawach i wernisażach. Stwarza to ogromne możliwości rozwoju umiejętności wszystkim uczniom, niezależnie od stopnia zaawansowania i techniki.

1 Ep / Architektoniczno-Artystyczna rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriajęzyk obcy
Punkty w roku 2022/2023
minimalneśredniemaksymalne
206.2209.88218.15
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
3000 -

Egzamin wstępny:

 Test kompetencji z języka angielskiego

Opis:

Dlaczego tę ofertę kierujemy do Ciebie?

Jeśli Twoją pasją jest rysowanie, projektowanie, szeroko pojęta sztuka – to klasa właśnie dla Ciebie!

Możliwości kontynuacji nauki

Klasa architektoniczno-artystyczna jest atrakcyjną ofertą ze względu na rozszerzenia, pozwalające na kontynuowanie nauki zarówno na Politechnice Poznańskiej jak i Uniwersytecie Artystycznym. Zdobyta podczas nauki wiedza i umiejętności pozwolą Tobie na studiowanie kierunków takich jak: architektura, architektura wnętrz, wzornictwo, grafika, design krajobrazu, grafika artystyczna, malarstwo, projektowanie mebla, historia sztuki, kulturoznawstwo.

 Przedmioty rozszerzone

Na poziomie rozszerzonym będziesz uczyć się historii sztuki i języka polskiego oraz  języka angielskiego.

 Przedmioty uzupełniające

Wśród przedmiotów uzupełniających znajdą się zajęcia artystyczne, rozwijające talenty z zakresu rysunku, malarstwa oraz projektowania.
Uczniowie tego profilu będą brali udział w wernisażach, warsztatach artystycznych, lekcjach muzealnych, konkursach plastycznych, Olimpiadzie Artystycznej itp.

 Nauczanie dwujęzyczne

W ofercie szkoły znajdują się następujące przedmioty nauczane dwujęzycznie: język angielski, biologia, geografia, matematyka, chemia, informatyka, historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości, geografia. Matura zdawana na poziomie dwujęzycznym zwiększy Twoje szanse dostania się na wymarzony kierunek studiów.

Języki obce

Język angielski nauczany będzie na poziomie dwujęzycznym w wymiarze 6 godzin tygodniowo, w tym 1 godzina tygodniowo z native speakerem. Drugi język obcy do wyboru – język niemiecki (kontynuacja) lub hiszpański nauczany zgodnie ze stopniem zaawansowania.

Dlaczego warto wybrać tę klasę?

Klasa architektoniczno-artystyczna jest idealnym wyborem dla uczniów, którzy pragną  rozwijać się w zakresie artystycznym oraz kulturalnym poprzez udział w warsztatach plastycznych i architektonicznych, wystawach i wernisażach. Stwarza to ogromne możliwości rozwoju umiejętności wszystkim uczniom, niezależnie od stopnia zaawansowania i techniki.

1A / Ekonomiczno-Językowa rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografia
Punkty w roku 2022/2023
minimalneśredniemaksymalne
212.55217.23223.55
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
300100 -

Egzamin wstępny:

Test kompetencji z języka angielskiego

Opis:

Dlaczego tę ofertę kierujemy do Ciebie?

Jeżeli interesujesz się zagadnieniami związanymi z nowoczesnym marketingiem, przedsiębiorczością, ekonomią, geografią fizyczną lub społeczno-ekonomiczną, współczesnym światem biznesu, turystyką i rekreacją, stosunkami międzynarodowymi, handlem zagranicznym, dyplomacją lub chcesz pracować w strukturach unijnych, to idealny kierunek dla Ciebie.

Patronaty

Na profilu ekonomiczno-językowym realizowany będzie program klasy akademickiej opracowany przez Uniwersytet Ekonomiczny. Profil ten jest objęty również patronatem Wydziału Matematyki i Informatyki UAM, Wydziału Anglistyki UAM, Wydziału Neofilologii UAM. Ponadto współpracujemy z Wydziałem Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM. Uczniowie klasy ekonomiczno-językowej regularnie biorą udział w wykładach naukowych na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM.

Możliwość kontynuowania nauki

Dobór przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym przygotowuje do egzaminu maturalnego, a zdobyta podczas nauki wiedza pozwoli z powodzeniem na studiowanie kierunków takich, jak: ekonomia, handel i marketing, zarządzanie, reklama, public relations, bankowość i finanse, rachunkowość i finanse samorządowe, logistyka, gospodarka przestrzenna, geografia, geologia, inżynieria środowiska, leśnictwo, ochrona środowiska, biotechnologia, architektura krajobrazu, geoinformacja, turystyka i rekreacja, geodezja, stosunki międzynarodowe, handel zagraniczny, dyplomacja i stosunki konsularne oraz wiele innych.

Przedmioty rozszerzone

W klasie ekonomiczno-językowej na poziomie rozszerzonym będziesz uczyć się matematyki, geografii oraz języka angielskiego.

Przedmioty uzupełniające

Wśród przedmiotów uzupełniających znajdą się: język angielski i niemiecki w biznesie, ekonomia w praktyce, zasoby i ochrona  środowiska.

Nauczanie dwujęzyczne

Przedmiotami nauczanymi dwujęzycznie będą matematyka, geografia, podstawy przedsiębiorczości, ekonomia w praktyce, historia. Matura  zdawana na poziomie dwujęzycznym zwiększy Twoje szanse dostania się na wymarzony kierunek studiów.

Języki obce

Język angielski nauczany będzie na poziomie rozszerzonym w wymiarze 6 godzin tygodniowo, w tym 1 godzina tygodniowo z native speakerem. Drugi język obcy do wyboru – język niemiecki lub hiszpański nauczany zgodnie ze stopniem zaawansowania.

Dlaczego warto wybrać ten profil?

Podczas nauki będziesz uczestniczyć w wykładach i warsztatach w ramach umów partnerskich oraz korzystać z zasobów bibliotecznych wyższych uczelni. Nauka na tym profilu pozwoli Ci pogłębić wiedzę z zakresu zagadnień ekonomicznych, kształtować przedsiębiorczą postawę, rozwijać kreatywność i zdolność planowania oraz działania w zespole. Dodatkowym walorem jest nauka języków obcych na poziomie rozszerzonym ukierunkowana na biznes, dyplomację i turystykę.

1Bh / Prawniczo-Psychologiczna rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriajęzyk obcy
Punkty w roku 2022/2023
minimalneśredniemaksymalne
213.85219.63228.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
300100 -

Egzamin wstępny:

Test kompetencji z języka angielskiego

Opis:

Dlaczego tę ofertę kierujemy do Ciebie?

Jeśli Twoją  pasją są nauki humanistyczne, a marzenia ściśle związane z zawodem prawnika, publicysty lub psychologa – to klasa właśnie dla Ciebie. Profil ten pozwoli Ci stać się częścią niezwykle ciekawego świata literatury, kultury, sztuki, historii, socjologii oraz prawa. Zagadnienia polityczne staną się podstawą do interesujących i merytorycznych dyskusji, a język obcy przestanie być barierą w komunikacji.

Patronaty

Klasa jest objęta patronatem Wydziału Prawa i Administracji UAM, Wydziału Historii UAM, Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Wydziału Neofilologii UAM, Instytutu Psychologii UAM
 oraz Collegium Da Vinci. Ponadto współpracujemy z Wydziałem Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, Wydziałem Anglistyki UAM oraz Sądem Okręgowym w Poznaniu.

Możliwość kontynuowania nauki

Profil ten umożliwia kontynuowanie nauki na kierunkach takich jak: prawo, historia, historia sztuki, politologia, nauki społeczne, administracja, stosunki międzynarodowe, studia filologiczne, filmoznawstwo, dziennikarstwo, psychologia, psychologia biznesu, psychologia kliniczna, psychologia zdrowia, pedagogika, doradztwo zawodowe, kognitywistyka, coaching, terapia zajęciowa, socjologia, kulturoznawstwo oraz wiele innych. Ponadto przedmioty nauczane dwujęzycznie umożliwiają zdawanie matury dwujęzycznej, która otwiera drogę do dalszej edukacji na zagranicznych uczelniach.

Przedmioty rozszerzone

W patronackiej klasie prawniczo-psychologicznej przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym to: język polski, historia oraz język angielski.

Przedmioty uzupełniające

Wśród przedmiotów uzupełniających znajdą się: podstawy prawa, podstawy autoprezentacji, podstawy psychologii, język łaciński.

Nauczanie dwujęzyczne

W ofercie szkoły znajdują się następujące przedmioty nauczane dwujęzycznie: historia, podstawy przedsiębiorczości, geografia, biologia. Matura zdawana na poziomie dwujęzycznym zwiększy Twoje szanse dostania się na wymarzony kierunek studiów.

Języki obce

Pierwszy język obcy to język angielski nauczany na poziomie rozszerzonym w wymiarze   6 godzin tygodniowo, w tym 1 godzina tygodniowo z native speakerem. Drugi język obcy do wyboru (język niemiecki lub język hiszpański) nauczany międzyoddziałowo i zgodnie ze stopniem zaawansowania. Trzeci język obcy oferowany w tej klasie to łacina.

Dlaczego wybrać tę klasę?

Udział w licznych wykładach z zakresu języka polskiego, historii i prawa umożliwi Ci poszerzenie wiedzy zdobytej na zajęciach, a warsztaty zachęcą do aktywności politycznej, społecznej i artystycznej. Podczas obserwacji rozpraw sądowych, a także uczestnictwa  w rozprawach moderowanych, poznasz procedury i zagadnienia z zakresu polskiej jurysdykcji. Dzięki  debatom oksfordzkim nauczysz się  prezentować swoje poglądy oraz prowadzić dyskusje. Warsztaty dziennikarskie, antydyskryminacyjne oraz udział w lekcjach muzealnych, z historii sztuki czy w przedstawieniach teatralnych oraz pokazach artystycznych wprowadzą Cię w świat szeroko pojętej kultury. Program psychologiczny realizowany  w klasie patronackiej umożliwi zrozumienie specyfiki myślenia psychologicznego oraz pozwoli przełożyć zdobytą wiedzę teoretyczną na interpretację zdarzeń z życia codziennego.

1Bw / Prawniczo-Psychologiczna rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcywos
Punkty w roku 2022/2023
minimalneśredniemaksymalne
212.65216.62225.45
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
300100 -

Egzamin wstępny:

Test kompetencji z języka angielskiego

Opis:

Dlaczego tę ofertę kierujemy do Ciebie?

Jeśli Twoją  pasją są nauki humanistyczne, a marzenia ściśle związane z zawodem prawnika, publicysty lub psychologa – to klasa właśnie dla Ciebie. Profil ten pozwoli Ci stać się częścią niezwykle ciekawego świata literatury, kultury, sztuki, historii, socjologii oraz prawa. Zagadnienia polityczne staną się podstawą do interesujących i merytorycznych dyskusji, a język obcy przestanie być barierą w komunikacji.

Patronaty

Klasa jest objęta patronatem Wydziału Prawa i Administracji UAM, Wydziału Historii UAM, Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Wydziału Neofilologii UAM, Instytutu Psychologii UAM oraz Collegium Da Vinci. Ponadto współpracujemy z Wydziałem Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, Wydziałem Anglistyki UAM oraz Sądem Okręgowym w Poznaniu.

Możliwość kontynuowania nauki

Profil ten umożliwia kontynuowanie nauki na kierunkach takich jak: prawo, historia, historia sztuki, politologia, nauki społeczne, administracja, stosunki międzynarodowe, studia filologiczne, filmoznawstwo, dziennikarstwo, psychologia, psychologia biznesu, psychologia kliniczna, psychologia zdrowia, pedagogika, doradztwo zawodowe, kognitywistyka, coaching, terapia zajęciowa, socjologia, kulturoznawstwo oraz wiele innych. Ponadto przedmioty nauczane dwujęzycznie umożliwiają zdawanie matury dwujęzycznej, która otwiera drogę do dalszej edukacji na zagranicznych uczelniach.

Przedmioty rozszerzone

W patronackiej klasie prawniczo-psychologicznej przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym to: język polski, wiedza o społeczeństwie oraz język angielski.

Przedmioty uzupełniające

Wśród przedmiotów uzupełniających znajdą się: podstawy prawa, podstawy autoprezentacji, podstawy psychologii, język łaciński.

Nauczanie dwujęzyczne

W ofercie szkoły znajdują się następujące przedmioty nauczane dwujęzycznie: wos, podstawy przedsiębiorczości, geografia, biologia. Matura zdawana na poziomie dwujęzycznym zwiększy Twoje szanse dostania się na wymarzony kierunek studiów.

Języki obce

Pierwszy język obcy to język angielski nauczany na poziomie rozszerzonym w wymiarze   6 godzin tygodniowo, w tym 1 godzina tygodniowo z native speakerem. Drugi język obcy do wyboru (język niemiecki lub język hiszpański) nauczany międzyoddziałowo i zgodnie ze stopniem zaawansowania. Trzeci język obcy oferowany w tej klasie to łacina.

Dlaczego wybrać tę klasę?

Udział w licznych wykładach z zakresu języka polskiego, historii i prawa umożliwi Ci poszerzenie wiedzy zdobytej na zajęciach, a warsztaty zachęcą do aktywności politycznej, społecznej i artystycznej. Podczas obserwacji rozpraw sądowych, a także uczestnictwa w rozprawach moderowanych, poznasz procedury i zagadnienia z zakresu polskiej jurysdykcji. Dzięki  debatom oksfordzkim nauczysz się  prezentować swoje poglądy oraz prowadzić dyskusje. Warsztaty dziennikarskie, antydyskryminacyjne oraz udział w lekcjach muzealnych, z historii sztuki czy w przedstawieniach teatralnych oraz pokazach artystycznych wprowadzą Cię w świat szeroko pojętej kultury. Program psychologiczny realizowany  w klasie patronackiej umożliwi zrozumienie specyfiki myślenia psychologicznego oraz pozwoli przełożyć zdobytą wiedzę teoretyczną na interpretację zdarzeń z życia codziennego.

1C / Medyczna rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemia
Punkty w roku 2022/2023
minimalneśredniemaksymalne
212.3216.71223.3
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
300100 -

Egzamin wstępny:

Test kompetencji z języka angielskiego

Opis:

Dlaczego tę ofertę kierujemy do Ciebie?

Jeśli marzysz o studiowaniu medycyny – to klasa właśnie dla Ciebie!

Patronaty

Patronacka klasa medyczna objęta jest patronatem Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego, Wydziału Biologii UAM, Wydziału Chemii UAM, Katedry Rehabilitacji Narządu Ruchu AWF. Ponadto współpracujemy z Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu.

Możliwości kontynuacji nauki

Zdobyta podczas nauki wiedza pozwoli Ci na studiowanie kierunków takich jak: medycyna, farmacja, analityka medyczna, fizjoterapia, rehabilitacja, dietetyka, zdrowie publiczne, elektrokardiologia, ratownictwo medyczne, inżynieria środowiska, biotechnologia, biologia, chemia, bioinżynieria, bioinformatyka, kosmetologia, biochemia, biofizyka, weterynaria, leśnictwo, ochrona środowiska, architektura krajobrazu i wiele innych.

Przedmioty rozszerzone

W klasie medycznej na poziomie rozszerzonym będziesz uczył się biologii, chemii oraz języka angielskiego.

Przedmioty uzupełniające

Wśród przedmiotów uzupełniających znajdą się: chemia doświadczalna, biologia doświadczalna, fizyka medyczna oraz język łaciński.

Nauczanie dwujęzyczne

W ofercie szkoły znajdują się następujące przedmioty nauczane dwujęzycznie: biologia, chemia, podstawy przedsiębiorczości, geografia, historia oraz wiedza o społeczeństwie. Matura zdawana na poziomie dwujęzycznym zwiększy Twoje szanse dostania się na wymarzony kierunek studiów.

Języki obce

Język angielski nauczany będzie na poziomie rozszerzonym w wymiarze 6 godzin tygodniowo, w tym 1 godzina tygodniowo z native speakerem. Drugi język obcy do wyboru – język niemiecki lub hiszpański nauczany zgodnie ze stopniem zaawansowania.

Dlaczego warto wybrać tę klasę?

W patronackiej klasie medycznej zajęcia prowadzone będą metodami aktywizującymi, dzięki którym teoria łączona będzie z ćwiczeniami laboratoryjnymi oraz zajęciami warsztatowymi. Stwarza to ogromne możliwości rozwoju kompetencji i kontynuowania nauki na wyższych uczelniach. Podczas nauki będziesz uczestniczyć w wykładach, warsztatach i ćwiczeniach prowadzonych na wyższych uczelniach w ramach umów partnerskich.

1D / Politechniczna - chemiczna rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

chemia (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykachemia
Punkty w roku 2022/2023
minimalneśredniemaksymalne
211.6214.99225.25
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
300100 -

Egzamin wstępny:

Test kompetencji z języka angielskiego

Opis:

Dlaczego tę ofertę kierujemy do Ciebie?

Jeżeli interesujesz się przedmiotami ścisłymi i chciałbyś poszerzać swoją wiedzę – to klasa właśnie dla Ciebie. Znajdziesz się w grupie osób o sprecyzowanych zainteresowaniach matematycznych, fizycznych/chemicznych i informatycznych, planujących studia na kierunkach politechnicznych  oraz uniwersyteckich.

Możliwości kontynuacji nauki na studiach wyższych

Dobór przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym doskonale przygotowuje do egzaminu maturalnego, a zdobyta podczas nauki wiedza pozwoli z powodzeniem na studiowanie takich kierunków jak  matematyka, informatyka, budownictwo, automatyka i robotyka, elektronika i komunikacja, mechatronika i budowa maszyn, energetyka, fizyka, chemia, farmacja, elektrotechnika, akustyka, elektronika, fizyka techniczna, inżynieria zarządzania, bioinżynieria, logistyka, architektura i wiele innych.

Patronaty i współpraca

Klasa objęta jest patronatami Wydziału Matematyki i Informatyki UAM, Wydziału Chemii UAM, Uniwersytetu Ekonomicznego, Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, Collegium Da Vinci. Ponadto szkoła nawiązała współpracę z Instytutem Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.

Przedmioty rozszerzone

W patronackiej klasie politechnicznej na poziomie rozszerzonym będziesz uczyć się matematyki, informatyki, chemii oraz języka angielskiego.

Fakultety dodatkowe:

W tej klasie w celu poszerzenia wiedzy uczniów prowadzone będą również dodatkowe fakultety: rysowanie martwej natury, postaci, kompozycji przestrzennej, grafika z wykorzystaniem Photoshop, Corel, robotyka z oprogramowaniem Mindstorms, Raspberry.

Nauczanie dwujęzyczne:

W klasie politechnicznej przedmiotami nauczanymi dwujęzycznie będą matematyka, chemia, geografia, biologia, podstawy przedsiębiorczości oraz historia. Matura zdawana na poziomie dwujęzycznym zwiększy Twoje szanse dostania się na wymarzony kierunek studiów.

Języki obce:

Pierwszy język obcy to język angielski nauczany na poziomie rozszerzonym w wymiarze 6 godzin tygodniowo, w tym 1 godzina tygodniowo z native speakerem. Drugi język obcy do wyboru (język niemiecki lub język hiszpański) nauczany międzyoddziałowo i zgodnie ze stopniem zaawansowania.

Dlaczego warto wybrać tę klasę?

Nauka w tej klasie pozwoli Ci na pogłębianie wiedzy i umiejętności z zakresu przedmiotów ścisłych oraz wykorzystanie tej wiedzy w sytuacjach praktycznych. Rozwiniesz umiejętność logicznego myślenia oraz posługiwania się technologią informacyjną niezbędną do funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie.

W ramach zajęć informatycznych realizowany będzie rozszerzony program wzmacniany zajęciami z grafiki komputerowej z wykorzystaniem oprogramowania Photoshop i Corel oraz zagadnieniami z robotyki z wykorzystaniem Mindstorms i Raspberry. Nauka informatyki w zakresie rozszerzonym pozwoli Ci zdobyć umiejętności z zakresu tworzenia serwisów internetowych, prowadzenia usług informatycznych, tworzenia i administrowania bazami danych oraz programowania.

Uczniowie klasy politechnicznej regularnie biorą udział w wykładach naukowych na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM oraz w Instytucie Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu. Ponadto biorą udział w zajęciach laboratoryjnych z chemii na Wydziale Chemii UAM oraz z informatyki w Collegium Da Vinci.

1D / Politechniczna - fizyczna rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykainformatyka
Punkty w roku 2022/2023
minimalneśredniemaksymalne
216.3220.4230.15
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
300100 -

Egzamin wstępny:

Test kompetencji z języka angielskiego

Opis:

Dlaczego tę ofertę kierujemy do Ciebie?

Jeżeli interesujesz się przedmiotami ścisłymi i chciałbyś poszerzać swoją wiedzę – to klasa właśnie dla Ciebie. Znajdziesz się w grupie osób o sprecyzowanych zainteresowaniach matematycznych, fizycznych/chemicznych i informatycznych, planujących studia na kierunkach politechnicznych oraz uniwersyteckich.

Możliwości kontynuacji nauki na studiach wyższych

Dobór przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym doskonale przygotowuje do egzaminu maturalnego, a zdobyta podczas nauki wiedza pozwoli z powodzeniem na studiowanie takich kierunków jak  matematyka, informatyka, budownictwo, automatyka i robotyka, elektronika i komunikacja, mechatronika i budowa maszyn, energetyka, fizyka, chemia, farmacja, elektrotechnika, akustyka, elektronika, fizyka techniczna, inżynieria zarządzania, bioinżynieria, logistyka, architektura i wiele innych.

Patronaty i współpraca

Klasa objęta jest patronatami Wydziału Matematyki i Informatyki UAM, Wydziału Chemii UAM, Uniwersytetu Ekonomicznego, Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, Collegium Da Vinci. Ponadto szkoła nawiązała współpracę z Instytutem Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.

Przedmioty rozszerzone

W patronackiej klasie politechnicznej na poziomie rozszerzonym będziesz uczyć się matematyki, informatyki, fizyki oraz języka angielskiego.

Fakultety dodatkowe:

W tej klasie w celu poszerzenia wiedzy uczniów prowadzone będą również dodatkowe fakultety: rysowanie martwej natury, postaci, kompozycji przestrzennej, grafika z wykorzystaniem Photoshop, Corel, robotyka z oprogramowaniem Mindstorms, Raspberry.

Nauczanie dwujęzyczne:

W klasie politechnicznej przedmiotami nauczanymi dwujęzycznie będą matematyka, fizyka, geografia, biologia, podstawy przedsiębiorczości oraz historia. Matura zdawana na poziomie dwujęzycznym zwiększy Twoje szanse dostania się na wymarzony kierunek studiów.

Języki obce:

Pierwszy język obcy to język angielski nauczany na poziomie rozszerzonym w wymiarze 6 godzin tygodniowo, w tym 1 godzina tygodniowo z native speakerem. Drugi język obcy do wyboru (język niemiecki lub język hiszpański) nauczany międzyoddziałowo i zgodnie ze stopniem zaawansowania.

Dlaczego warto wybrać tę klasę?

Nauka w tej klasie pozwoli Ci na pogłębianie wiedzy i umiejętności z zakresu przedmiotów ścisłych oraz wykorzystanie tej wiedzy w sytuacjach praktycznych. Rozwiniesz umiejętność logicznego myślenia oraz posługiwania się technologią informacyjną niezbędną do funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie.

 W ramach zajęć informatycznych realizowany będzie rozszerzony program wzmacniany zajęciami z grafiki komputerowej z wykorzystaniem oprogramowania Photoshop i Corel oraz zagadnieniami z robotyki z wykorzystaniem Mindstorms i Raspberry. Nauka informatyki w zakresie rozszerzonym pozwoli Ci zdobyć umiejętności z zakresu tworzenia serwisów internetowych, prowadzenia usług informatycznych, tworzenia i administrowania bazami danych oraz programowania.

Uczniowie klasy politechnicznej regularnie biorą udział w wykładach naukowych na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM oraz w Instytucie Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu. Ponadto biorą udział w zajęciach laboratoryjnych z chemii na Wydziale Chemii UAM oraz z informatyki w Collegium Da Vinci.