konto
XXX Liceum z Oddziałami Integracyjnymi

Ocena: 4.86

Oceń Placowkę

Profile XXX Liceum z Oddziałami Integracyjnymi Wrocław

1 LA / teatralna rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologiachemiafizykageografiahistoriawos
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
98.85122.55146.25
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

1 LA - profil teatralny (klasa rozwoju artystycznego)

To doskonała propozycja dla tych absolwentów klas ósmych, którzy od szkoły oczekują nie tylko przekazywania wiedzy i umiejętności,  ale przede wszystkim rozwijania  pasji i zainteresowań artystycznych.

Uczniowie tego profilu uczestniczą w warsztatach teatralnych, filmowych, tanecznych i zajęciach plastycznych na terenie szkoły oraz w innych placówkach kultury. Chętni mogą dodatkowo uczestniczyć w zajęciach szkolnego koła teatralnego, a także występować w przeglądach i festiwalach artystycznych.

1 LB / teatralna rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologiachemiafizykageografiahistoriawos
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
75.25115.8156.35
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

1 LB - profil teatralny (klasa rozwoju artystycznego)

To doskonała propozycja dla tych absolwentów klas ósmych, którzy od szkoły oczekują nie tylko przekazywania wiedzy i umiejętności,  ale przede wszystkim rozwijania  pasji i zainteresowań artystycznych.

Uczniowie tego profilu uczestniczą w warsztatach teatralnych, filmowych, tanecznych i zajęciach plastycznych na terenie szkoły oraz w innych placówkach kultury. Chętni mogą dodatkowo uczestniczyć w zajęciach szkolnego koła teatralnego, a także występować w przeglądach i festiwalach artystycznych.

1 LC / dziennikarstwo i Public relations rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologiachemiafizykageografiahistoriawos
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
89114.7140.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

1LC - profil dziennikarski i PR

Profil ten jest mocno nastawiony na wszechstronne rozwijanie kompetencji komunikacyjnych uczniów. Rynek pracy coraz częściej oczekuje umiejętności odpowiedniego przedstawiania sytuacji, prezentowania siebie i zdarzeń. Proponowana klasa jest odpowiedzią na te oczekiwania. Po jej ukończeniu absolwenci będą mogli kontynuować i poszerzać swoją wiedzę na uczelniach wyższych na kierunkach takich jak: dziennikarstwo, PR, socjologia, filologia polska, język angielski, marketing, i inne.

Dodatkowe działania, którymi zostanie objęta klasa, to m. in. „Dziennikarskie warsztaty kreatywności”, na których młodzież pozna np. techniki wzmacniania własnej kreatywności czy zasady wystąpień publicznych.