konto
XXVIII Liceum im. Wojciecha Bednarskiego

Ocena: 2.54

Oceń Placowkę

Profile XXVIII Liceum im. Wojciecha Bednarskiego Kraków

1A / Psychologiczna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiajęzyk angielski
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
148158.41170
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Model kształcenia w tej klasie zakłada połączenie kompetencji humanistycznych z przyrodniczymi. Nauka zostanie poszerzona o elementy ratownictwa medycznego (dla chętnych certyfikowany kurs pierwszej pomocy), podstawy psychologii, elementy dietetyki i podstawy kosmetologii. Na lekcjach będą prezentowane wybrane zagadnienia z zakresu neurodydaktyki i neurologopedii. Dodatkowo uczniowie zapoznają się z elementami medioznawstwa, otrzymają możliwość skorzystania z warsztatów dziennikarskich i kreatywnego pisania poprzez udział w konkursach literackich i poetyckich.

Program klasy psychologicznej pozwala uczniom przygotować się do podjęcia studiów na kierunkach: psychologia, socjologia, filologia polska, filologie obce, kulturoznawstwo, zarządzanie dziedzictwem kulturowym, ochrona zabytków, edytorstwo, intermedia.

1B / Geoinformatyczna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk angielski
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
143.45149.52161
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Geoinformatyka jest nową dziedziną wiedzy, która łączy geografię i informatykę, umożliwia przygotowanie się do wykorzystania technologii cyfrowych przy rozwiązywaniu problemów w gospodarce przestrzennej i ochronie środowiska.

Model kształcenia w klasie geoinformatycznej zakłada poznanie zagadnień dotyczących technologii geoinformacyjnych, dzięki którym możliwa jest charakterystyka obiektów, zjawisk i procesów, a także prognozowanie zjawisk o charakterze przestrzennym, m.in. zapoznanie się z aplikacjami cyfrowymi, takimi jak System Informacji Geograficznej. Podczas zajęć informatyki uczniowie poszerzą swoją wiedzę o elementy programowania, grafiki komputerowej, będą mogli spróbować swoich sił w e-sporcie. Pracownia informatyczna wyposażona jest w nowoczesny sprzęt, m.in. najnowsze karty graficzne (RTX), drukarkę 3D i długopisy 3D.

Program tej klasy pozwala uczniom przygotować się do podjęcia studiów na kierunkach: informatyka społeczna, informatyka, geografia, geologia, geodezja, gospodarka przestrzenna itp.

1C / Ekologiczna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiageografiajęzyk angielski
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
146.4154.4171.8
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Model kształcenia w tej klasie zakłada poszerzenie wiedzy z geografii i biologii oraz języka angielskiego.

Uczniowie dodatkowo w ramach lekcji poznają mechanizmy kształtujące otaczającą nas rzeczywistość, zwłaszcza w zakresie ekologii, klimatologii, biogeografii i różnorodności biologicznej. Duży nacisk zostanie położony na rozwijanie kompetencji przyrodniczych i badawczych. Uczniowie będą mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach geoinformatycznych.

Program klasy ekologicznej pozwala uczniom przygotować się do podjęcia studiów na kierunkach: biologia, geografia,gospodarka i planowanie przestrzenne, architektura krajobrazu, zarządzanie w ochronie przyrody i środowiska.

1D / Matematyczno - Informatyczna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

informatyka (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykajęzyk angielski
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
148157.93177.55
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Model kształcenia w tej klasie zakłada przygotowanie uczniów do aktywnego wchodzenia w środowisko biznesowe, zostanie wzbogacony o elementy mikroekonomii, marketingu i gospodarki rynkowej. Język angielski zostanie wzbogacony o elementy języka biznesu.

W tej klasie uczniowie dodatkowo w ramach lekcji będą poszerzać wiedzę o elementy matematyki wyższej, zagadnienia z informatyki użytkowej oraz z zakresu biznesu i zarządzania.

Program klasy biznesowej pozwala uczniom przygotować się do podjęcia studiów na kierunkach: bankowość, ekonomia, zarządzanie, marketing, informatyka.