konto
XXVII Liceum im. Tadeusza Czackiego

Ocena: 3.54

Oceń Placowkę

Profile XXVII Liceum im. Tadeusza Czackiego Warszawa

1F / fiz-mat rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język włoski

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykachemia
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1H / hist-pol rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język włoski

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriawos
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
177.8181.53188.25
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Celem nauczania w tej klasie jest wszechstronne wykształcenie humanistyczne. Zadaniem tej klasy jest przygotowanie kandydatów do studiów uniwersyteckich, humanistycznych oraz w szkołach artystycznych. Przedmiotem uzupełniającym w tym oddziale jest historia kultury realizowana w wymiarze 1 godziny w każdym roku edukacji.

     

1M / fiz-inf-mat rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język włoski

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykachemiafizyka
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
187.6191.92200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Rozszerzony program nauczania informatyki (jako pierwsza szkoła w Polsce) realizujemy od 1985 roku. Od drugiego roku edukacji uczniowie tego oddziału objęci są opieką dwóch nauczycieli informatyki.

1P / biol-chem-mat rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język włoski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemia
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
178.2184.27195.55
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Celem edukacji w tej klasie jest przygotowanie – przez czynny kontakt ze środowiskiem przyrodniczym i światem techniki - kandydatów na studia przyrodnicze, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań uczelni medycznych. Program ma również na celu ukształtowanie współczesnego człowieka XXI wieku, przed którym stoją ważne i trudne zadania pogodzenia osiągnięć cywilizacyjnych z szeroko rozumianym dobrem przyrody.

1S / geogr-mat rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język włoski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiahistoria
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
185.2188.89194.55
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Nauka w tym oddziale ma na celu pomóc uczniom w przygotowaniu się do podjęcia studiów uniwersyteckich (prawo, nauki polityczne, stosunki międzynarodowe, ekonomia) oraz na uczelniach ekonomicznych (SGH). Przedmiotem uzupełniającym w tym oddziale będzie europeistyka (edukacja europejska) w wymiarze 2 godzin tygodniowo w klasie 2, 3 i 4.