konto
XXVII Liceum im. Tadeusza Czackiego

Ocena: 3.63

Oceń Placowkę

Profile XXVII Liceum im. Tadeusza Czackiego Warszawa

1B / [O] biz-mat (fra*,hisz*,niem*,wlo*-ang) rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język włoski

Przedmioty rozszerzone:

biznes i zarządzanie (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriageografia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
177.65182.14193.75
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1H / [O] filoz-pol (fra*,niem*,hisz*,wlo*-ang) rok: 2023/2024

Języki obce: język francuski język niemiecki język hiszpański język włoski język angielski

Przedmioty rozszerzone:

język polski (obowiązkowy) filozofia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriaWOS
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
173.85177.86185.55
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Celem nauczania w tej klasie jest wszechstronne wykształcenie humanistyczne. Zadaniem tej klasy jest przygotowanie kandydatów do studiów uniwersyteckich, humanistycznych oraz w szkołach artystycznych. Przedmiotem uzupełniającym w tym oddziale jest historia kultury realizowana w wymiarze 1 godziny w każdym roku edukacji.

     

1K / [O] hist-antyk (fra*,hisz*,niem*,wlo*-ang) rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język włoski

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język łaciński (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriaWOS
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
162.4169.61188.3
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1M / [O] fiz-inf-mat (fra*,hisz*,niem*,wlo*-ang) rok: 2023/2024

Języki obce: język francuski język hiszpański język niemiecki język włoski język angielski

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) fizyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykachemia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
180.9184.19193.25
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Rozszerzony program nauczania informatyki (jako pierwsza szkoła w Polsce) realizujemy od 1985 roku. Od drugiego roku edukacji uczniowie tego oddziału objęci są opieką dwóch nauczycieli informatyki.

1P / [O] biol-chem-mat (wlo*,niem*,hisz*,fra*-ang) rok: 2023/2024

Języki obce: język włoski język niemiecki język hiszpański język francuski język angielski

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) biologia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
178.4182.65193.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Celem edukacji w tej klasie jest przygotowanie – przez czynny kontakt ze środowiskiem przyrodniczym i światem techniki - kandydatów na studia przyrodnicze, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań uczelni medycznych. Program ma również na celu ukształtowanie współczesnego człowieka XXI wieku, przed którym stoją ważne i trudne zadania pogodzenia osiągnięć cywilizacyjnych z szeroko rozumianym dobrem przyrody.

1S / [O] geogr-wos (wlo*,niem*,hisz*,fra*-ang) rok: 2023/2024

Języki obce: język włoski język niemiecki język hiszpański język francuski język angielski

Przedmioty rozszerzone:

WOS (obowiązkowy) geografia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiahistoria
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
171.7175.88190.25
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Nauka w tym oddziale ma na celu pomóc uczniom w przygotowaniu się do podjęcia studiów uniwersyteckich (prawo, nauki polityczne, stosunki międzynarodowe, ekonomia) oraz na uczelniach ekonomicznych (SGH). Przedmiotem uzupełniającym w tym oddziale będzie europeistyka (edukacja europejska) w wymiarze 2 godzin tygodniowo w klasie 2, 3 i 4.