XVIII Liceum im. Jędrzeja Śniadeckiego

Ocena: 2.33

Oceń Placowkę

Profile XVIII Liceum im. Jędrzeja Śniadeckiego Łódź

a / policyjno-prawna rok: 2018/2019

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia język angielski
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologiageografiawos
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
4000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Warunkiem przyjęcia do klasy jest uzyskanie minimum 60 punktów i ocena dobra zachowania. 

W klasie realizowany jest program liceum ogólnokształcącego przygotowujący do matury oraz kontynuacji nauki na studiach wyższych lub w szkołach policealnych np: prawo, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, administracja, socjologia, praca socjalna, resocjalizacja, polityka społeczna, politologia, kierunki ekonomiczne, biotechnologia, itp. 
Oferta klasy realizującej program policyjno-prawny skierowana jest do uczniów, których interesują zagadnienia związane z prawem karnym, prawem wykroczeń oraz pracą w policji, straży miejskiej, zakładach karnych. 

W ramach programu policyjno-prawnego proponujemy: 
• wykłady, warsztaty, pokazy realizowane przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, 
• zajęcia w Zakładzie Karnym, 
• zajęcia z grupami rekonstrukcyjnymi, 
• udział w projektach, 
• wycieczkę do WSPol w Szczytnie, 
• zajęcia na strzelnicy laserowej, 
• przygotowanie do testów sprawnościowych do Policji. 

W ramach programu: 
• sztuki walki. 

Współpraca z: 
• Komendą Miejską i Wojewódzką Policji w Łodzi, 
• Sędzią Elżbietą Barską – Hermut, 
• Zakładem Karnym nr 2 w Łodzi, 
• Wydziałem Prawa UŁ, 
• Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie, 
• Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną dla Młodzieży. 

Ukończenie szkoły daje 4 dodatkowe punkty w postępowaniu rekrutacyjnym do Policji. 

W klasie I uczeń wybiera jeszcze jeden z poniższych przedmiotów: 
język polski 
lub 
matematyka 
lub 
geografia 
lub 
wiedza o społeczeństwie. 

Warunkiem utworzenia grupy wybranego rozszerzenia jest odpowiednia liczba osób. 

Drodzy Absolwenci Gimnazjum! 
Wybierając naszą szkołę rozpoczniecie nowy etap w swoim życiu, podejmiecie ważną decyzję, która będzie miała wpływ na Waszą przyszłość. 

XVIII LO to dobry wybór. Stawiamy wymagania, ale i mocno wspieramy naszych Wychowanków. Uczymy aktywności, umiejętności rozwiązywania problemów i odpowiedzialności. Nasza szkoła jest przyjazna dla uczniów i ich rodziców, otwarta na współpracę ze środowiskiem lokalnym. 

Obowiązkowe mundury! 

Warunkiem przyjęcia jest co najmniej dobra ocena zachowania. 

Nie wymagamy zaświadczenia lekarskiego o przydatności do zawodu. 

b / policyjno-prawna rok: 2018/2019

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia wos
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykawosgeografia
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
53.600
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Warunkiem przyjęcia do klasy jest uzyskanie minimum 60 punktów i ocena dobra zachowania. 

W klasie realizowany jest program liceum ogólnokształcącego przygotowujący do matury oraz kontynuacji nauki na studiach wyższych lub w szkołach policealnych np: prawo, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, administracja, socjologia, praca socjalna, resocjalizacja, polityka społeczna, politologia, kierunki ekonomiczne, biotechnologia, itp. 
Oferta klasy realizującej program policyjno-prawny skierowana jest do uczniów, których interesują zagadnienia związane z prawem karnym, prawem wykroczeń oraz pracą w policji, straży miejskiej, zakładach karnych. 

W ramach programu policyjno-prawnego proponujemy: 
• wykłady, warsztaty, pokazy realizowane przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, 
• zajęcia w Zakładzie Karnym, 
• zajęcia z grupami rekonstrukcyjnymi, 
• udział w projektach, 
• wycieczkę do WSPol w Szczytnie, 
• zajęcia na strzelnicy laserowej, 
• przygotowanie do testów sprawnościowych do Policji. 

W ramach programu: 
• sztuki walki. 

Współpraca z: 
• Komendą Miejską i Wojewódzką Policji w Łodzi, 
• Sędzią Elżbietą Barską – Hermut, 
• Zakładem Karnym nr 2 w Łodzi, 
• Wydziałem Prawa UŁ, 
• Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie, 
• Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną dla Młodzieży. 

Ukończenie szkoły daje 4 dodatkowe punkty w postępowaniu rekrutacyjnym do Policji. 

W klasie I uczeń wybiera jeszcze jeden z poniższych przedmiotów: 
język polski 
lub 
matematyka 
lub 
biologia. 

Warunkiem utworzenia grupy wybranego rozszerzenia jest odpowiednia liczba osób. 

Drodzy Absolwenci Gimnazjum! 
Wybierając naszą szkołę rozpoczniecie nowy etap w swoim życiu, podejmiecie ważną decyzję, która będzie miała wpływ na Waszą przyszłość. 

XVIII LO to dobry wybór. Stawiamy wymagania, ale i mocno wspieramy naszych Wychowanków. Uczymy aktywności, umiejętności rozwiązywania problemów i odpowiedzialności. Nasza szkoła jest przyjazna dla uczniów i ich rodziców, otwarta na współpracę ze środowiskiem lokalnym. 

Obowiązkowe mundury! 

Warunkiem przyjęcia jest co najmniej dobra ocena zachowania. 

Nie wymagamy zaświadczenia lekarskiego o przydatności do zawodu. 

e / wojskowa rok: 2018/2019

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

historia język angielski
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyedukacja dla bezpieczeństwageografiahistoriawos
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
64.800
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Warunkiem przyjęcia do klasy jest uzyskanie minimum 60 punktów i ocena dobra zachowania. 

W klasie realizowany jest program liceum ogólnokształcącego przygotowujący do matury. Z uwagi na rozszerzenia przedmiotów oraz tematykę zajęć prowadzonych w ramach programu, uczeń zostanie przygotowany do nauki w wyższych szkołach wojskowych, technicznych, medycznych i wielu innych. 
Oferta klasy ukierunkowana jest na młodzież zainteresowaną wojskiem, pracą w jednostkach wojskowych, żandarmerii lub innych służbach mundurowych. 

W ramach programu wojskowego proponujemy: 
• zajęcia z grupami rekonstrukcyjnymi, 
• udział w projektach, 
• zajęcia na strzelnicy laserowej, 
• wycieczkę do jednostki wojskowej. 

W ramach programu nauczania: 
• nauka strzelania, 
• sztuki walki, 
• zajęcia na terenie jednostek wojskowych. 

Współpraca z: 
• Wojskową Komendą Uzupełnień, 
• Kompanją Brus, 
• Jednostką Strzelecką 1202 "Strzelec", 
• Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną dla Młodzieży. 

W klasie I uczeń wybiera jeszcze jeden z poniższych przedmiotów: 
biologia, 
lub 
język polski, 
lub 
geografia, 
lub 
wiedza o społeczeństwie 
lub 
matematyka. 

Warunkiem utworzenia grupy wybranego rozszerzenia jest odpowiednia liczba osób. 

Ukończenie szkoły daje 2 dodatkowe punkty w postępowaniu rekrutacyjnym do wojska. 

Drodzy Absolwenci Gimnazjum! 
Wybierając naszą szkołę rozpoczniecie nowy etap w swoim życiu, podejmiecie ważną decyzję, która będzie miała wpływ na Waszą przyszłość. 

XVIII LO to dobry wybór. Stawiamy wymagania, ale i mocno wspieramy naszych Wychowanków. Uczymy aktywności, umiejętności rozwiązywania problemów i odpowiedzialności. Nasza szkoła jest przyjazna dla uczniów i ich rodziców, otwarta na współpracę ze środowiskiem lokalnym. 

Obowiązkowe mundury! 

Warunkiem przyjęcia jest co najmniej dobra ocena zachowania. 

Nie wymagamy zaświadczenia lekarskiego o przydatności do zawodu.