konto
XVIII Liceum im. Jana Zamoyskiego

Ocena: 3.63

Oceń Placowkę

Profile XVIII Liceum im. Jana Zamoyskiego Warszawa

1AF / mat-fiz-inf rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykainformatyka
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
166.6171.28183.85
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Jest to klasa przygotowująca do studiów politechnicznych, w tym na nowoczesnych wydziałach wymagających pogłębionej wiedzy informatycznej (informatyka, automatyka i robotyka, mechatronika itp.) oraz do studiów uniwersyteckich na kierunkach ścisłych, na przykład: matematyka, fizyka, informatyka i inne.

1B / mat-fiz-chem rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

chemia (obowiązkowy) fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykachemia
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
165.3171.22183.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa zapewnia wysoki poziom nauczania przedmiotów ścisłych oraz doskonalenia własnych umiejętności poprzez samodzielne wykonywanie eksperymentów i doświadczeń. Przygotowuje na prawie wszystkie kierunki politechniczne, jak również uniwersyteckie matematyczne i matematyczno-przyrodnicze.

1CD / biol-chem-mat rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemia
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
164.25168.45182
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa przeznaczona dla uczniów, którzy chcą studiować na uczelniach medycznych, kierunkach przyrodniczych UW, SGGW i Politechniki Warszawskiej, szczególnie zaś na Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Wysoki poziom nauczania biologii i chemii oraz dobrze wyposażone pracownie znacząco ułatwiają osiągnięcie doskonałych wyników z egzaminów maturalnych. Rozszerzony program nauczania matematyki stanowi bazę dla przedmiotów ścisłych niezbędnych we współczesnym kształceniu przyrodniczym.

1E / pol-hist-wos rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriawos
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
151.25160.33174.95
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa z rozszerzoną podstawą programową języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie zapewnia solidny fundament wykształcenia humanistycznego i przyszłej kariery zawodowej dzięki rzetelnemu przygotowaniu do studiów uniwersyteckich (Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne, prawo, psychologia, socjologia, politologia i inne). Nauka w tej klasie pozwala lepiej zrozumieć procesy dziejowe, zorientować się w sprawach współczesnego świata, pogłębia wiedzę o literaturze i sztuce oraz kształci niezbędne umiejętności komunikacyjne. Uczniowie klasy będą mieli możliwość pracy metodą tutoringu naukowego, przygotowującego ich do udziału w olimpiadach przedmiotowych. W poszczególnych latach planowane są dodatkowe zajęcia rozszerzające program. W klasie pierwszej będą one koncentrowały się wokół słowa, w drugiej – wokół mediów, w trzeciej – wokół prawa; czwarta klasa będzie pogłębionym przygotowaniem do egzaminu maturalnego.