XVIII Liceum im. Jana Zamoyskiego

Ocena: 4.45

Oceń Placowkę

Profile XVIII Liceum im. Jana Zamoyskiego Warszawa na rok 2018/2019

A / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:fizyka
4:informatyka
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
170.2175.38181.6
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Jest to klasa przygotowująca do studiów uniwersyteckich na kierunkach ścisłych takich jak: matematyka, fizyka, informatyka lub Międzywydziałowe Studia Matematyczno-Przyrodnicze. Rozszerzony program informatyki pozwala podjąć także studia politechniczne na nowoczesnych wydziałach wymagających pogłębionej wiedzy informatycznej (informatyka, automatyka i robotyka, mechatronika itp.).

B / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

chemia (obowiązkowy) fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:fizyka
4:chemia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
169.2172.26184.2
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa zapewnia wysoki poziom nauczania przedmiotów ścisłych oraz doskonalenia własnych umiejętności poprzez samodzielne wykonywanie eksperymentów i doświadczeń. Przygotowuje na prawie wszystkie kierunki politechniczne, jak również uniwersyteckie matematyczne i matematyczno-przyrodnicze.

CD / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:biologia
4:chemia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
170.8175.05189
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa przeznaczona dla uczniów, którzy chcą studiować na uczelniach medycznych, kierunkach przyrodniczych UW, SGGW i Politechniki Warszawskiej, szczególnie zaś na Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Wysoki poziom nauczania biologii i chemii oraz dobrze wyposażone pracownie znacząco ułatwiają osiągnięcie doskonałych wyników z egzaminów maturalnych. Rozszerzony program nauczania matematyki stanowi bazę dla przedmiotów ścisłych niezbędnych we współczesnym kształceniu przyrodniczym.

E / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:geografia
4:język angielski
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
164.2172.44187
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

To klasa przeznaczona dla uczniów, którzy zamierzają związać swoją przyszłość z kierunkami ekonomicznymi, zwłaszcza na SGH, gdzie dobra znajomość dwóch języków obcych przynosi wymierne korzyści. Coraz szersza oferta nowoczesnych studiów ekonomicznych, także międzywydziałowych, pozwala na wybór atrakcyjnych profili kształcenia. Uczniowie tej klasy będą uczestniczyli w programie "Klasa akademicka SGH". 

F / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

fizyka (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:fizyka
4:język angielski
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
171.4174.44179.8
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa o tym profilu przygotowuje do studiów politechnicznych i uniwersyteckich, na kierunkach takich jak: matematyka, fizyka, elektronika, energetyka, budownictwo, lotnictwo i kosmonautyka i wielu innych. Nauczanie języka na poziomie rozszerzonym ułatwia znacząco podjęcie studiów na uczelniach zagranicznych lub na kierunkach anglojęzycznych w kraju, pozwala wykorzystywać fachową literaturę obcojęzyczną, a także uczestniczyć w wymianach międzynarodowych (np. w programie Erasmus+).

G / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:historia
4:wos
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
154.2168.93188.4
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa z rozszerzoną podstawą programową języka polskiego, historii i WOS-u zapewnia solidny fundament wykształcenia humanistycznego i przyszłej kariery zawodowej dzięki rzetelnemu przygotowaniu do studiów uniwersyteckich (Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne, prawo, psychologia, socjologia, politologia i inne). Nauka w tej klasie pozwala lepiej zrozumieć procesy dziejowe, zorientować się w sprawach współczesnego świata, pogłębia wiedzę o literaturze i sztuce oraz kształci niezbędne umiejętności komunikacyjne.