XVIII Liceum im. Jana Zamoyskiego

Ocena: 4.43

Oceń Placowkę

Profile XVIII Liceum im. Jana Zamoyskiego Warszawa na rok 2019/2020

1A / mat-fiz-inf dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:fizyka
4:informatyka
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Jest to klasa przygotowująca do studiów politechnicznych, w tym na nowoczesnych wydziałach wymagających pogłębionej wiedzy informatycznej (informatyka, automatyka i robotyka, mechatronika itp.) oraz do studiów uniwersyteckich na kierunkach ścisłych, na przykład: matematyka, fizyka, informatyka i inne.

1B / mat-fiz-chem dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

chemia (obowiązkowy) fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:fizyka
4:chemia
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa zapewnia wysoki poziom nauczania przedmiotów ścisłych oraz doskonalenia własnych umiejętności poprzez samodzielne wykonywanie eksperymentów i doświadczeń. Przygotowuje na prawie wszystkie kierunki politechniczne, jak również uniwersyteckie matematyczne i matematyczno-przyrodnicze.

1CD / biol-chem-mat dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:biologia
4:chemia
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa przeznaczona dla uczniów, którzy chcą studiować na uczelniach medycznych, kierunkach przyrodniczych UW, SGGW i Politechniki Warszawskiej, szczególnie zaś na Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Wysoki poziom nauczania biologii i chemii oraz dobrze wyposażone pracownie znacząco ułatwiają osiągnięcie doskonałych wyników z egzaminów maturalnych. Rozszerzony program nauczania matematyki stanowi bazę dla przedmiotów ścisłych niezbędnych we współczesnym kształceniu przyrodniczym.

1E / pol-hist-wos dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:historia
4:wos
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa z rozszerzoną podstawą programową języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie zapewnia solidny fundament wykształcenia humanistycznego i przyszłej kariery zawodowej dzięki rzetelnemu przygotowaniu do studiów uniwersyteckich (Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne, prawo, psychologia, socjologia, politologia i inne). Nauka w tej klasie pozwala lepiej zrozumieć procesy dziejowe, zorientować się w sprawach współczesnego świata, pogłębia wiedzę o literaturze i sztuce oraz kształci niezbędne umiejętności komunikacyjne. Uczniowie klasy będą mieli możliwość pracy metodą tutoringu naukowego, przygotowującego ich do udziału w olimpiadach przedmiotowych. W poszczególnych latach planowane są dodatkowe zajęcia rozszerzające program. W klasie pierwszej będą one koncentrowały się wokół słowa, w drugiej – wokół mediów, w trzeciej – wokół prawa; czwarta klasa będzie pogłębionym przygotowaniem do egzaminu maturalnego.  

1K / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:fizyka
4:informatyka
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
170.2175.38181.6
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Jest to klasa przygotowująca do studiów uniwersyteckich na kierunkach ścisłych takich jak: matematyka, fizyka, informatyka lub Międzywydziałowe Studia Matematyczno-Przyrodnicze. Rozszerzony program informatyki pozwala podjąć także studia politechniczne na nowoczesnych wydziałach wymagających pogłębionej wiedzy informatycznej (informatyka, automatyka i robotyka, mechatronika itp.).

1L / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

chemia (obowiązkowy) fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:fizyka
4:chemia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
169.2172.26184.2
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa zapewnia wysoki poziom nauczania przedmiotów ścisłych oraz doskonalenia własnych umiejętności poprzez samodzielne wykonywanie eksperymentów i doświadczeń. Przygotowuje na prawie wszystkie kierunki politechniczne, jak również uniwersyteckie matematyczne i matematyczno-przyrodnicze.

1MN / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:biologia
4:chemia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
170.8175.05189
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa przeznaczona dla uczniów, którzy chcą studiować na uczelniach medycznych, kierunkach przyrodniczych UW, SGGW i Politechniki Warszawskiej, szczególnie zaś na Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Wysoki poziom nauczania biologii i chemii oraz dobrze wyposażone pracownie znacząco ułatwiają osiągnięcie doskonałych wyników z egzaminów maturalnych. Rozszerzony program nauczania matematyki stanowi bazę dla przedmiotów ścisłych niezbędnych we współczesnym kształceniu przyrodniczym.

1P / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:historia
4:wos
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
154.2168.93188.4
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa z rozszerzoną podstawą programową języka polskiego, historii i WOS-u zapewnia solidny fundament wykształcenia humanistycznego i przyszłej kariery zawodowej dzięki rzetelnemu przygotowaniu do studiów uniwersyteckich (Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne, prawo, psychologia, socjologia, politologia i inne). Nauka w tej klasie pozwala lepiej zrozumieć procesy dziejowe, zorientować się w sprawach współczesnego świata, pogłębia wiedzę o literaturze i sztuce oraz kształci niezbędne umiejętności komunikacyjne.