konto
XVI Liceum

Profile XVI Liceum Katowice

1L1 / ebiznes rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

informatyka (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskiinformatyka
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa liceum ogólnokształcącego o profilu e – biznes z zastosowaniem multimedialnych technik informatycznych – przygotowująca do profesjonalnych studiów we wszystkich kierunkach ekonomicznych i informatycznych.

Celem kształcenia w klasie o takim profilu jest kompleksowe i szczegółowe przygotowanie uczniów do podjęcia studiów w kierunkach związanych z ekonomią i technologiami IT.

Nauka w liceum ogólnokształcącym, zakończona egzaminem maturalnym, będzie wprowadzeniem w arkana ekonomii profesjonalnie połączonej z nowoczesnymi technikami informacyjnymi. Umożliwi Absolwentowi zdobycie rzeczywistej i rzetelnej wiedzy teoretycznej, opartej na solidnych i tradycyjnych podstawach, pozostającej w zgodzie z najnowszymi technologiami informatycznymi oraz nabycie kompetencji biznesowych. Podczas symulacyjnych ćwiczeń w zarządzaniu wirtualnymi przedsiębiorstwami Uczeń nauczy się szybkiego podejmowania, trafnych i świadczących o wysokich kompetencjach, decyzji, zdobędzie doświadczenie i realne umiejętności. Nowatorskie kształcenie metodą blended learning i wirtualne symulacje branżowe we właściwy sposób przygotują Absolwenta do podjęcia specjalistycznych studiów w kierunkach ekonomicznych i informatycznych. 

1L2 / sportowa rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) biologia (proponowany) geografia (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskibiologiageografia
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
024.3230
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
300 -

Egzamin wstępny:

Liczba punktów możliwych do uzyskania: od (włącznie) 0 do (włącznie) 30.

Uzyskane punkty będą rozpatrywane w pierwszej kolejności (jako podstawowa punktacja, przed punktacją za osiągnięcia) w czasie procedury kwalifikacji do oddziału.

Opis:

Klasa liceum ogólnokształcącego o profilu sportowym

Celem nauczania w klasie o takim profilu jest praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczniów do podjęcia studiów w uczelniach kształcących w kierunkach sportowych.

Nauka w klasie sportowej wiąże się z edukacją na poziomie ogólnym i rozwijaniem predyspozycji fizycznych uczniów. Pozwala na udział w rozgrywkach Centralnej Ligii Juniorów na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim i innych turniejach i zawodach o charakterze sportowym. Podczas 10 godzin zajęć treningowych, w tym 7 specjalistycznych, prowadzonych na terenie sportowych obiektów katowickiej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportowego Klubu „Rozwój”, uczniowie mają możliwość odbywania spersonalizowanych treningów kształcących ich kompetencje i doskonalących umiejętności.
Nauka w klasie o profilu sportowym umożliwi Uczniowi zbudowanie zindywidualizowanej sportowej tożsamości i właściwe przygotowanie do egzaminu maturalnego, którym zakończy on czteroletni etap kształcenia.