konto
XV Liceum im. Marii Skłodowskiej-Curie

Ocena: 2.83

Oceń Placowkę

Profile XV Liceum im. Marii Skłodowskiej-Curie Kraków

A / ogólna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język hiszpański język włoski

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskihistoria
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
139.3149169.1
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa dla pasjonatów, ludzi ceniących sztukę, literaturę. Uczniowie tej klasy odnajdą się na takich kierunkach jak: dziennikarstwo, prawo, socjologia, psychologia, politologia.

B / ogólna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskigeografia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
157.5162.17166.7
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa, w której uczeń realizuje rozszerzenie z matematyki i j.angielskiego, natomiast jako trzeci przedmiot rozszerzony może wybrać biologię, lub geografię.

C / ogólna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykachemiabiologia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
155.7161.4177.15
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

To idealna klasa dla tych, którzy pragną studiować medycynę, technologię żywienia, dietetykę, fizjoterapię czy też kosmetologię. Ale oczywiście nie tylko. Przed absolwentami możliwość wyboru kierunków takich jak inżynieria chemiczna, biomedyczna czy środowiskowa.

D / ogólna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiajęzyk angielski
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
143.9151.61170.7
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

E / ogólna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

informatyka (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskiinformatyka
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
158163.1170.7
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

To klasa, w której każdy uczeń rozszerza swoja wiedzę z matematyki i języka angielskiego, natomiast jako trzeci przedmiot wybiera fizykę lub informatykę. Ukończenie tej klasy otwiera drogę do studiów na takich uczelniach jak AGH, czy Politechnika, ale oczywiście nie tylko.

F / ogólna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) WOS (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriajęzyk angielski
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
139.3146.37158.65
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

G / ogólna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język hiszpański język włoski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język hiszpański język włoski
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk angielski
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
144.45152.07168.45
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

W klasie tej uczniowie wybierają jako trzeci przedmiot rozszerzony język włoski lub język hiszpański. W razie braku miejsca w danej grupie językowej uczniowie zostaną przydzieleni na podstawie kryterium punktowego.

H / ogólna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki język włoski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiabiologia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
144.6150.31166.1
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

W klasie tej uczeń realizuje rozszerzony program nauczania z wiedzy o społeczeństwie i j.angielskiego,natomiast jako trzeci rozszerzony przedmiot wybiera geografię lub historię. To profil dla przyszłych prawników, socjologów, politologów..