XLVIII Liceum im. Edwarda Dembowskiego

Ocena: 3.15

Oceń Placowkę

Profile XLVIII Liceum im. Edwarda Dembowskiego Warszawa na rok 2018/2019

1A / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język angielski
4:historia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
115.8125.98145.8
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Obowiązkowe przedmioty rozszerzone:

  1. język polski
  2. historia

Drugi język obcy do wyboru (język niemiecki/język rosyjski)

Podział na grupy następuje po teście poziomującym, który odbywa się we wrześniu. Grupy językowe nie są liczniejsze niż 18 uczniów. Grupa początkująca z języka rosyjskiego zostanie utworzona jeśli będzie co najmniej 10 osób zainteresowanych.

1B / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:biologia
4:chemia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
115.4141.38159.8
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, techniki laboratoryjne

Nauka języków obcych rosyjskiego i niemieckiego prowadzona jest w systemie międzyklasowym (lektoratowym) uwzględniającym stopień zaawansowania językowego uczniów (grupa dla początkujących oraz grupa dla zaawansowanych). Grupa językowa dla początkujących lub zaawansowanych z danego języka zostanie utworzona pod warunkiem zgłoszenia się minimum 12 osób chętnych do podjęcia nauki na danym poziomie zaawansowania.

1C / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język angielski
4:geografia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
115.4141.38159.8
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, strategie komunikacyjne w języku obcym

Nauka języków obcych rosyjskiego i niemieckiego prowadzona jest w systemie międzyklasowym (lektoratowym) uwzględniającym stopień zaawansowania językowego uczniów (grupa dla początkujących oraz grupa dla zaawansowanych). Grupa językowa dla początkujących lub zaawansowanych z danego języka zostanie utworzona pod warunkiem zgłoszenia się minimum 12 osób chętnych do podjęcia nauki na danym poziomie zaawansowania.

1D / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:fizyka
4:informatyka
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
131.8144.99155.4
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo

Nauka języków obcych rosyjskiego i niemieckiego prowadzona jest w systemie międzyklasowym (lektoratowym) uwzględniającym stopień zaawansowania językowego uczniów (grupa dla początkujących oraz grupa dla zaawansowanych). Grupa językowa dla początkujących lub zaawansowanych z danego języka zostanie utworzona pod warunkiem zgłoszenia się minimum 12 osób chętnych do podjęcia nauki na danym poziomie zaawansowania.

1E / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

historia (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:historia
4:wos
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
115125.57151.6
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Przedmioty uzupełniające: przyroda

Nauka języków obcych rosyjskiego i niemieckiego prowadzona jest w systemie międzyklasowym (lektoratowym) uwzględniającym stopień zaawansowania językowego uczniów (grupa dla początkujących oraz grupa dla zaawansowanych). Grupa językowa dla początkujących lub zaawansowanych z danego języka zostanie utworzona pod warunkiem zgłoszenia się minimum 12 osób chętnych do podjęcia nauki na danym poziomie zaawansowania.

1F / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

geografia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język angielski
4:geografia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
126.2138.93155.4
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, ekonomia biznesu

Nauka języków obcych rosyjskiego i niemieckiego prowadzona jest w systemie międzyklasowym (lektoratowym) uwzględniającym stopień zaawansowania językowego uczniów (grupa dla początkujących oraz grupa dla zaawansowanych). Grupa językowa dla początkujących lub zaawansowanych z danego języka zostanie utworzona pod warunkiem zgłoszenia się minimum 12 osób chętnych do podjęcia nauki na danym poziomie zaawansowania.