konto
XLII Liceum im. Marii Konopnickiej

Ocena: 2.5

Oceń Placowkę

Profile XLII Liceum im. Marii Konopnickiej Warszawa

1A / mat-fiz rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykachemia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
144.15150.72160.8
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1B / pol-wło-hist rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) język włoski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriajęzyk angielski
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
127.2136.73148.85
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1C / biol-chem-ang rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
145.55151.18160.35
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1D / wos-geogr-ang rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriageografia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
140.05145.21160.25
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1E / mat-geogr-ang rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk angielski
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
145.8152.78166.85
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -