konto
XLI Liceum im. Jana Twardowskiego

Ocena: 4.19

Oceń Placowkę

Profile XLI Liceum im. Jana Twardowskiego Kraków

A / ogólna rok: 2024/2025

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) WOS (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiaWOS
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
145.75153.83166.65
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

B / ogólna rok: 2024/2025

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk angielski
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
147.9156.51170.7
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

C / ogólna rok: 2024/2025

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
151.2158.39169.25
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

D / ogólna rok: 2024/2025

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) język hiszpański (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskijęzyk francuskijęzyk hiszpańskijęzyk niemieckijęzyk rosyjskijęzyk włoski
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
142.9149.82169.05
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

D / ogólna rok: 2024/2025

Języki obce: język angielski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) język włoski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskijęzyk francuskijęzyk hiszpańskijęzyk niemieckijęzyk rosyjskijęzyk włoski
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
153.05161.93176.55
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -