XL Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego

Ocena: 2.41

Oceń Placowkę

Profile XL Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego Warszawa na rok 2019/2020

1A / mat-inf-fiz dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język włoski

Przedmioty rozszerzone

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:fizyka
4:język obcy
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Brak Opisu

1B / biol-chem dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język włoski

Przedmioty rozszerzone

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:biologia
4:chemia
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Brak Opisu

1C / mat-biol-chem dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język włoski

Przedmioty rozszerzone

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:biologia
4:chemia
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Brak Opisu

1D / mat-chem dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język włoski

Przedmioty rozszerzone

chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:biologia
4:chemia
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Brak Opisu

1E / ang-pol-hist-wos dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język włoski

Przedmioty rozszerzone

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:historia
4:język obcy
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
22525 -
Oblicz Punkty

Brak Opisu

1F / mat-geogr-ang dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język włoski

Przedmioty rozszerzone

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:geografia
4:język obcy
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Brak Opisu

A / matematyczno-informatyczna dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język włoski

Przedmioty rozszerzone

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:fizyka
4:język obcy
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
165.6171.49177.8
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa 1a matematyczno-informatyczna

 • matura z matematyki poziom rozszerzony - 2. miejsce w Warszawie 2015, najwyższy wynik w Polsce 2012, 2013

 • przedmioty uzupełniające: język angielski w biznesie

 • klasa dla uczniów ambitnych, uzdolnionych matematycznie, zainteresowanych dalszą nauką na kierunkach technicznych, matematycznych oraz ekonomicznych

B / biologiczno-chemiczna dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język włoski

Przedmioty rozszerzone

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:biologia
4:chemia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
161.4170.95181
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

1b biologiczno - chemiczna z elementami wiedzy medycznej 

 • zajęcia dodatkowe: elementy wiedzy medycznej - prowadzone w ramach Szkoły Promocji Zdrowia w Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej w Warszawie
 • elementy wiedzy medycznej obejmują:

poznanie zasad i promowanie zdrowego trybu życia

poznanie zasad racjonalnego żywienia

opiekę nad chorym

 • przedmioty uzupełniające: fizyka w medycynie, język łaciński

 • klasa dla uczniów ambitnych, pasjonujących się naukami przyrodniczymi, zainteresowanych kontynuowaniem nauki na studiach medycznych lub przyrodniczych

C / przyrodnicza dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język włoski

Przedmioty rozszerzone

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:chemia
4:biologia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
165.6169.15173.2
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

1c przyrodnicza z rozszerzoną matematyką

 • przedmioty uzupełniające: chemia (210h), fizyka

 • klasa dla uczniów ambitnych, pasjonujących się naukami przyrodniczymi i ścisłymi

 • klasa przygotowuje do studiów na kierunkach technicznych, przyrodniczych i medycznych

E / dwujęzyczna dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język włoski

Przedmioty rozszerzone

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:historia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
175.53183.2195.33
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
29595 -
Oblicz Punkty

1d dwujęzyczna z językiem angielskim
Dodatkowe zasady przyjęć: sprawdzian kompetencji językowych złożony z części pisemnej – test (max. 18,4pkt. /80 punktów testowych) oraz części ustnej (max. 7,59 pkt. /33 punkty testowe).

Termin części pisemnej sprawdzianu – 20 maja 2016 o godz. 15:00.

Wynik z części pisemnej nie niższy niż 7,36 punktów kwalifikuje do części ustnej sprawdzianu. Minimalny wynik z części ustnej kwalifikujący do dalszego postępowania rekrutacyjnego to 3,91 punktów.

O miejscu kandydata na liście do tej klasy decyduje: suma punktów uzyskanych ze sprawdzianu kompetencji językowych oraz punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym.

 • przedmioty uzupełniające: edukacja prawna/medialna, język angielski w biznesie

 • matura dwujęzyczna ułatwia start na uczelnie w Unii Europejskiej

 • wynik matury 2015 - język angielski dwujęzyczny - 2. miejsce w Warszawie, najwyższy wynik w Polsce 2013

 • klasa dla uczniów ambitnych, uzdolnionych językowo

F / matematyczno-geograficzna dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język włoski

Przedmioty rozszerzone

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:geografia
4:język obcy
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
155.8170.11181.8
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Brak Opisu