XIX Liceum im. Powstańców Warszawy

Ocena: 3.82

Oceń Placowkę

Profile XIX Liceum im. Powstańców Warszawy Warszawa na rok 2018/2019

a / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:biologia
4:chemia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
148.6161.76172.2
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Program tej klasy przygotowuje do studiów na:

 • Warszawskim Uniwersytecie Medycznym,
 • Uniwersytecie Warszawskim: m in. biologia, biotechnologia, bioinformatyka, psychologia, MISMaP, MSOŚ
 • SGGW
 • Politechnice Warszawskiej: m in. biotechnologia, biogospodarka, ochrona środowiska, inżynieria chemiczna

b / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

wos (obowiązkowy) historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:historia
4:wos
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
145.8156.17171.4
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Program tej klasy przygotowuje do studiów na kierunkach:

 • nauki społeczne, nauki polityczne, socjologia, psychologia,
 • stosunki międzynarodowe, europeistyka,
 • prawo i administracja,
 • MISH.

c / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:historia
4:geografia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
156.8162.79178.4
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Program tej klasy przygotowuje do studiów na:

 • SGH,
 • Uniwersytecie Warszawskim: administracja, zarządzanie, geografia, geologia, gospodarka przestrzenna, marketing, samorząd terytorialny i polityka regionalna, psychologia,
 • SGGW: gospodarka przestrzenna, inżynieria ekologiczna, technologie energii odnawialnej,
 • Politechnice Warszawskiej: ochrona środowiska.

d / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

fizyka (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:fizyka
4:chemia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
159163.84178.2
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Program tych klas przygotowuje do studiów m in. na:

 • Politechnice,
 • Uniwersytecie Warszawskim: matematyka, fizyka, informatyka, inżynieria nanostruktur, MISMaP
 • SGGW: budownictwo, finanse i bankowość, informatyka i ekonometria, inżynieria ekologiczna, technologie energii odnawialnej
 • SGH
 • Wojskowej Akademii Technicznej

Ta grupa rekrutacyjna będzie podzielona na dwie takie same klasy.

Podział zostanie dokonany po zakończeniu rekrutacji uzupełniającej.

e / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) fizyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:biologia
4:chemia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
151.4155.31159.2
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Program tej klasy przygotowuje do studiów m in. na:

 • Warszawskim Uniwersytecie Medycznym,
 • Uniwersytecie Warszawskim: biologia, biotechnologia, bioinformatyka, psychologia, MISMaP
 • SGGW: biotechnologia, weterynaria, ochrona środowiska