XIX Liceum im. Powstańców Warszawy

Ocena: 3.75

Oceń Placowkę

Profile XIX Liceum im. Powstańców Warszawy Warszawa na rok 2019/2020

1Asp / biol-chem-mat dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:biologia
4:chemia
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Program klasy 1Asp przygotowuje do studiów na:

 • Warszawskim Uniwersytecie Medycznym,
 • UW: biologia, biotechnologia, bioinformatyka, psychologia, MISMaP, MSOŚ,
 • SGGW,
 • PW: biotechnologia, biogospodarka, ochrona środowiska, inżynieria chemiczna.

1Bsp / pol-hist-wos dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:historia
4:wos
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Program klasy 1Bsp przygotowuje do studiów na kierunkach:

 • nauki społeczne, polityczne, socjologia, psychologia,
 • stosunki międzynarodowe, europeistyka,
 • prawo i administracja,
 • MISH.

1Csp / mat-geogr-ang dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:geografia
4:wos
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Program klasy 1c przygotowuje do studiów ekonomicznych na:

 • SGGW: gospodarka przestrzenna, inżynieria ekologiczna, technologie energii odnawialnej,
 • UW: administracja, zarządzanie, geografia, geologia, gospodarka przestrzenna, marketing, europeistyka, samorząd, terytorialny i polityka regionalna, MISMaP, psychologia,
 • SGH,
 • PW: ochrona środowiska.

1Dsp / mat-fiz-ang dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

fizyka (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:fizyka
4:chemia
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Program klasy 1Dsp  przygotowuje do studiów na:

 • Politechnice,
 • UW: matematyka, fizyka, informatyka, inżynieria nanostruktur, MISMaP,
 • SGGW: budownictwo, finanse i bankowość, informatyka i ekonometria, inżynieria ekologiczna, technologie energii odnawialnej,
 • SGH,
 • Wojskowej Akademii Technicznej.

1Esp / biol-chem-ang dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:biologia
4:chemia
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Program klasy 1Esp przygotowuje do studiów na:

 • Warszawskim Uniwersytecie Medycznym,
 • UW: biologia, biotechnologia, bioinformatyka, psychologia, MISMaP, MSOŚ,
 • SGGW,
 • PW: biotechnologia, biogospodarka, ochrona środowiska, inżynieria chemiczna.

a / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:biologia
4:chemia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
148.6161.76172.2
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Program tej klasy przygotowuje do studiów na:

 • Warszawskim Uniwersytecie Medycznym,
 • Uniwersytecie Warszawskim: m in. biologia, biotechnologia, bioinformatyka, psychologia, MISMaP, MSOŚ
 • SGGW
 • Politechnice Warszawskiej: m in. biotechnologia, biogospodarka, ochrona środowiska, inżynieria chemiczna

b / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:historia
4:wos
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
145.8156.17171.4
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Program tej klasy przygotowuje do studiów na kierunkach:

 • nauki społeczne, nauki polityczne, socjologia, psychologia,
 • stosunki międzynarodowe, europeistyka,
 • prawo i administracja,
 • MISH.

c / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:wos
4:geografia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
156.8162.79178.4
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Program tej klasy przygotowuje do studiów na:

 • SGH,
 • Uniwersytecie Warszawskim: administracja, zarządzanie, geografia, geologia, gospodarka przestrzenna, marketing, samorząd terytorialny i polityka regionalna, psychologia,
 • SGGW: gospodarka przestrzenna, inżynieria ekologiczna, technologie energii odnawialnej,
 • Politechnice Warszawskiej: ochrona środowiska.

d / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

fizyka (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:fizyka
4:chemia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
159163.84178.2
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Program tych klas przygotowuje do studiów m in. na:

 • Politechnice,
 • Uniwersytecie Warszawskim: matematyka, fizyka, informatyka, inżynieria nanostruktur, MISMaP
 • SGGW: budownictwo, finanse i bankowość, informatyka i ekonometria, inżynieria ekologiczna, technologie energii odnawialnej
 • SGH
 • Wojskowej Akademii Technicznej

Ta grupa rekrutacyjna będzie podzielona na dwie takie same klasy.

Podział zostanie dokonany po zakończeniu rekrutacji uzupełniającej.