konto
XIX Liceum im. Powstańców Warszawy

Ocena: 3.93

Oceń Placowkę

Profile XIX Liceum im. Powstańców Warszawy Warszawa

1A / biol-chem-mat rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
163.4168.73176.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Program klasy 1Asp przygotowuje do studiów na:

 • Warszawskim Uniwersytecie Medycznym,
 • UW: biologia, biotechnologia, bioinformatyka, psychologia, MISMaP, MSOŚ,
 • SGGW,
 • PW: biotechnologia, biogospodarka, ochrona środowiska, inżynieria chemiczna.

1A / biol-mat-ang rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
162.8167.11180.2
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Program klasy przygotowuje do studiów na:

 • Warszawskim Uniwersytecie Medycznym,
 • UW: biologia, biotechnologia, bioinformatyka, psychologia, MISMaP, MSOŚ,
 • SGGW,
 • PW: biotechnologia, biogospodarka, ochrona środowiska, inżynieria chemiczna.

1B / hist-pol-ang rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriawos
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1B / pol-hist-wos rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriawos
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
157.3162.07172.2
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Program klasy 1Bsp przygotowuje do studiów na kierunkach:

 • nauki społeczne, polityczne, socjologia, psychologia,
 • stosunki międzynarodowe, europeistyka,
 • prawo i administracja,
 • MISH.

1C / mat-geogr-wos rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiawos
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1C / mat-geogr-ang rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiawos
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
165.45169.36182.05
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Program klasy 1c przygotowuje do studiów ekonomicznych na:

 • SGGW: gospodarka przestrzenna, inżynieria ekologiczna, technologie energii odnawialnej,
 • UW: administracja, zarządzanie, geografia, geologia, gospodarka przestrzenna, marketing, europeistyka, samorząd, terytorialny i polityka regionalna, MISMaP, psychologia,
 • SGH,
 • PW: ochrona środowiska.

1D / mat-fiz-chem rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

chemia (obowiązkowy) fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykachemia
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1D / mat-fiz-ang rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykachemia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
166.25171.19186.2
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Program klasy 1Dsp  przygotowuje do studiów na:

 • Politechnice,
 • UW: matematyka, fizyka, informatyka, inżynieria nanostruktur, MISMaP,
 • SGGW: budownictwo, finanse i bankowość, informatyka i ekonometria, inżynieria ekologiczna, technologie energii odnawialnej,
 • SGH,
 • Wojskowej Akademii Technicznej.