konto
XIV Liceum im. Stanisława Staszica

Ocena: 3.38

Oceń Placowkę

Profile XIV Liceum im. Stanisława Staszica Warszawa

1AB / mat-fiz rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykachemia
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
191.9191.9191.9
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
500300 -

Egzamin wstępny:

W rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 zostanie przeprowadzony sprawdzian uzdolnień kierunkowych.

Liczba punktów możliwych do uzyskania: od (włącznie) 0 do (włącznie) 300.

Wymagane jest uzyskanie pozytywnego wyniku, aby ubiegać się o przyjęcie do oddziału.

Szkoła stosuje tzw. mnożnik punktów. Uzyskane punkty zostaną doliczone do ogólnej punktacji kandydata po przemnożeniu przez: 1.

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych będzie przeprowadzony 8 czerwca 2021 r (wtorek), w godzinach 9:00 - 10:30.

Opis:

Obowiązkowy dla wszystkich jest język angielski dla zaawansowanych, natomiast drugi język to: niemiecki lub hiszpański dla początkujących lub zaawansowanych.

Każda grupa drugiego języka będzie utworzona, jeżeli zgłosi się przynajmniej 16 chętnych. Jeżeli grupa chętnych przekroczy 18, o zakwalifikowaniu do niej decydować będzie łączna liczba punktów w postępowaniu rekrutacyjnym. Kandydat, który na świadectwie ukończenia gimnazjum ma ocenę z danego języka obcego, nie może się uczyć w grupie dla początkujących.


Deklarując wybór klasy Kandydat akceptuje przewidziane dla niej rozszerzenia podstawy programowej.

1C / inf-fiz-mat rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykachemiafizyka
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

We wszystkich oddziałach nauczany jest język angielski dla zaawansowanych natomiast drugi język to: niemiecki lub hiszpański dla początkujących lub zaawansowanych*.

Deklarując wybór klasy Kandydat akceptuje przewidziane dla niej rozszerzenia podstawy programowej.

1DE / biol-chem-mat rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykachemiafizyka
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
169.5177.89194.3
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Obowiązkowy dla wszystkich jest język angielski dla zaawansowanych, natomiast drugi język to: niemiecki lub hiszpański dla początkujących lub zaawansowanych.

Każda grupa drugiego języka będzie utworzona, jeżeli zgłosi się przynajmniej 16 chętnych. Jeżeli grupa chętnych przekroczy 18, o zakwalifikowaniu do niej decydować będzie łączna liczba punktów w postępowaniu rekrutacyjnym. Kandydat, który na świadectwie ukończenia gimnazjum ma ocenę z danego języka obcego, nie może się uczyć w grupie dla początkujących.

Deklarując wybór klasy Kandydat akceptuje przewidziane dla niej rozszerzenia podstawy programowej.

1FG / fiz-mat rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykachemiafizyka
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
174.65182.35196.5
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Obowiązkowy dla wszystkich jest język angielski dla zaawansowanych, natomiast drugi język to: niemiecki lub hiszpański dla początkujących lub zaawansowanych.

Każda grupa drugiego języka będzie utworzona, jeżeli zgłosi się przynajmniej 16 chętnych. Jeżeli grupa chętnych przekroczy 18, o zakwalifikowaniu do niej decydować będzie łączna liczba punktów w postępowaniu rekrutacyjnym. Kandydat, który na świadectwie ukończenia gimnazjum ma ocenę z danego języka obcego, nie może się uczyć w grupie dla początkujących.

Deklarując wybór klasy Kandydat akceptuje przewidziane dla niej rozszerzenia podstawy programowej.