konto
XIV Liceum im. Stanisława Staszica

Ocena: 3.24

Oceń Placowkę

Profile XIV Liceum im. Stanisława Staszica Warszawa

1AB / mat-fiz rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykachemia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
200200200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Obowiązkowy dla wszystkich jest język angielski dla zaawansowanych, natomiast drugi język to: niemiecki lub hiszpański dla początkujących lub zaawansowanych.

Każda grupa drugiego języka będzie utworzona, jeżeli zgłosi się przynajmniej 16 chętnych. Jeżeli grupa chętnych przekroczy 18, o zakwalifikowaniu do niej decydować będzie łączna liczba punktów w postępowaniu rekrutacyjnym. Kandydat, który na świadectwie ukończenia gimnazjum ma ocenę z danego języka obcego, nie może się uczyć w grupie dla początkujących.


Deklarując wybór klasy Kandydat akceptuje przewidziane dla niej rozszerzenia podstawy programowej.

1C / mat-inf-fiz rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykachemia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
183.35189.28198.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Obowiązkowy dla wszystkich jest język angielski dla zaawansowanych, natomiast drugi język to: niemiecki lub hiszpański dla początkujących lub zaawansowanych.

Każda grupa drugiego języka będzie utworzona, jeżeli zgłosi się przynajmniej 16 chętnych. Jeżeli grupa chętnych przekroczy 18, o zakwalifikowaniu do niej decydować będzie łączna liczba punktów w postępowaniu rekrutacyjnym. Kandydat, który na świadectwie ukończenia gimnazjum ma ocenę z danego języka obcego, nie może się uczyć w grupie dla początkujących.


Deklarując wybór klasy Kandydat akceptuje przewidziane dla niej rozszerzenia podstawy programowej.

1DE / biol-chem-mat rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykachemiafizyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
176.45183.02194.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Obowiązkowy dla wszystkich jest język angielski dla zaawansowanych, natomiast drugi język to: niemiecki lub hiszpański dla początkujących lub zaawansowanych.

Każda grupa drugiego języka będzie utworzona, jeżeli zgłosi się przynajmniej 16 chętnych. Jeżeli grupa chętnych przekroczy 18, o zakwalifikowaniu do niej decydować będzie łączna liczba punktów w postępowaniu rekrutacyjnym. Kandydat, który na świadectwie ukończenia gimnazjum ma ocenę z danego języka obcego, nie może się uczyć w grupie dla początkujących.

Deklarując wybór klasy Kandydat akceptuje przewidziane dla niej rozszerzenia podstawy programowej.

1FG / fiz-mat rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykachemiafizyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
177.45185.21198.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Obowiązkowy dla wszystkich jest język angielski dla zaawansowanych, natomiast drugi język to: niemiecki lub hiszpański dla początkujących lub zaawansowanych.

Każda grupa drugiego języka będzie utworzona, jeżeli zgłosi się przynajmniej 16 chętnych. Jeżeli grupa chętnych przekroczy 18, o zakwalifikowaniu do niej decydować będzie łączna liczba punktów w postępowaniu rekrutacyjnym. Kandydat, który na świadectwie ukończenia gimnazjum ma ocenę z danego języka obcego, nie może się uczyć w grupie dla początkujących.

Deklarując wybór klasy Kandydat akceptuje przewidziane dla niej rozszerzenia podstawy programowej.