konto
XIV Liceum im. Stanisława Staszica

Ocena: 3.14

Oceń Placowkę

Profile XIV Liceum im. Stanisława Staszica Warszawa

1AB / [O] fiz-mat (ang-niem,hisz*) rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy) fizyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykachemia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
363.85393.8477.85
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
500300 -

Egzamin wstępny:

W rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 zostanie przeprowadzony sprawdzian uzdolnień kierunkowych.

Liczba punktów możliwych do uzyskania: od (włącznie) 0 do (włącznie) 300.
 

Wymagane jest uzyskanie pozytywnego wyniku, aby ubiegać się o przyjęcie do oddziału.
 

Szkoła stosuje tzw. mnożnik punktów. Uzyskane punkty zostaną doliczone do ogólnej punktacji kandydata po przemnożeniu przez: 1.
 

Egzamin wstępny odbędzie się 5 czerwca 2023 r. - poniedziałek (godzina będzie podana w późniejszym terminie).

Opis:

Dwie klasy A i B, to klasy z eksperymentalnym nauczaniem matematyki. Do tych klas idą uczniowie szczególnie uzdolnieni. Kandydaci do tej klasy, piszą specjalny egzamin. Punkty za jego wynik są doliczane do punktów uzyskanych w normalnej kwalifikacji i pomagają dopuścić do klas z eksperymentalnym programem tych, do których jest on skierowany.

Egzamin wstępny odbędzie się 5 czerwca 2023 r. - poniedziałek (godzina będzie podana w późniejszym terminie).

1C / [O] fiz-inf-mat (ang-niem,hisz*) rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

informatyka (obowiązkowy) fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykachemiafizyka
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
190.7190.7190.7
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa C ma rozszerzony zakres nauczania informatyki, matematyki i fizyki. Jest to propozycja skierowana do uczniów, których najbardziej interesuje informatyka.

1DE / [O] biol-chem-mat (ang-niem,hisz*) rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

chemia (obowiązkowy) biologia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykachemiafizyka
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
178.05184.18198
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasy D i E, w których rozszerzone są programy chemii i biologii (oraz oczywiście matematyki), zwane nieoficjalnie klasami matematyczno-przyrodniczymi. Mają one kształcić nowe pokolenia lekarzy i biologów, wykorzystujących znajomość matematyki do lepszego działania w swoich dziedzinach.

1FG / [O] fiz-mat (ang-niem,hisz*) rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy) fizyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykachemiafizyka
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
176.95182.25197.55
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Dwie matematyczno-fizyczne klasy F i G przyjmują uczniów, którzy są skupieni na tych dwóch dziedzinach i w nich chcą się rozwijać.