konto
XIII Liceum im. Marii Piotrowiczowej

Ocena: 2.2

Oceń Placowkę

Profile XIII Liceum im. Marii Piotrowiczowej Łódź

0wd / biologiczno-chemiczna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) język francuski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematyka
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
131.35158.06180.75
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Dla kogo? Dla Ciebie! Klasa pod patronatem Ambasady Francji, Instytutu Francuskiego oraz UŁ i UM. Program klasy wstępnej przygotowuje do kształcenia dwujęzycznego (z dwoma językami wykładowymi: j. polskim i j. francuskim). Klasa adresowana jest do osób, które nie znają języka francuskiego i interesują się przedmiotami przyrodniczymi.

W roku szkolnym 2023/2024 zapraszamy do klasy z rozszerzeniami z biologii, chemii, języka francuskiego.

Cykl nauczania trwa 5 lat i kończy się maturą dwujęzyczną z języka francuskiego na poziomie dwujęzycznym C1.

Kandydaci, którzy wybiorą klasę wstępną (0wd), muszą przystąpić do sprawdzianu predyspozycji językowych:

 • Test sprawdza stopień opanowania języka ojczystego, myślenie logiczne na materiale języka ojczystego i predyspozycje do nauki języków obcych na przykładzie języka fikcyjnego. Nie jest wymagana znajomość języka obcego.
 • Prosimy o potwierdzenie gotowości przystąpienia do sprawdzianu do 30.05.2023 do godziny 14.00 przesyłając informację mailem na adres szkoły kontakt@lo13.elodz.edu.pl.
 • Sprawdzian ma formę pisemną i będzie przeprowadzony 06.06.2023 o godzinie 14.00 w XIII LO. Uwaga: dla kandydatów, którzy z przyczyn losowych nie mogli przystąpić do sprawdzianu w I terminie, wyznacza się termin: 04.07.2023 r. godz. 9.00 04.07.2023 o godzinie 9.00.
 • Przystąpienie do sprawdzianu predyspozycji językowych w jednym liceum, np. w XIII LO, pozwala na wzięcie udziału w rekrutacji do klas dwujęzycznych wstępnych również w innych szkołach, które takie klasy proponują.

Klasa wstępna (pierwszy rok nauki):

 • 18 godzin języka francuskiego tygodniowo,
 • pozostałe przedmioty wykładane w języku polskim (język polski – 2 godz., matematyka – 2 godz, wychowanie fizyczne, religia/etyka),
 • zajęcia z native speakerem.

4 lata liceum z wykładowym językiem francuskim od klasy pierwszej (po klasie wstępnej w XIII LO):

 • 6 godzin języka francuskiego tygodniowo (docelowo poziom zaawansowany C1/C2),
 • przynajmniej dwa przedmioty wykładane dwujęzycznie (po polsku i francusku) spośród: biologia, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa, plastyka,
 • rozszerzenia od klasy pierwszej : biologia. chemia, język francuski,
 • drugi język obcy: język angielski,
 • możliwość przystąpienia do egzaminów językowych DELF,
 • na zakończenie nauki, po zdaniu matury dwujęzycznej, Certyfikat Ambasady Francji, który potwierdza doskonałą znajomość języka francuskiego (poziom C1/C2).

Najchętniej wybierane przez naszych absolwentów kierunki studiów to kierunki medyczne: lekarski, pielęgniarski, farmacja, stomatologia, kosmetologia, ochrona środowiska, weterynaria, wychowanie fizyczne, nauka o wychowaniu, psychologia oraz prawo, lingwistyka stosowana, stosunki międzynarodowe oraz filologie. Wielu absolwentów decyduje się na studia na uczelniach zagranicznych.

0we / humanistyczna rok: 2023/2024

Języki obce: język francuski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język francuski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematyka
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
129.05154.27183.45
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Dla kogo? Dla Ciebie! Klasa pod patronatem Ambasady Francji, Instytutu Francuskiego oraz UŁ. Program klasy wstępnej przygotowuje do kształcenia dwujęzycznego (z dwoma językami wykładowymi: j. polskim i j. francuskim).

Klasa adresowana jest do osób, które nie znają języka francuskiego i interesują się przedmiotami humanistycznymi.

Cykl nauczania trwa 5 lat (klasa wstępna + 4 lata liceum) i kończy się maturą dwujęzyczną z języka francuskiego na poziomie dwujęzycznym C1.

W roku szkolnym 2023/2024 zapraszamy do klasy humanistycznej z rozszerzeniami z języka polskiego, historii i języka francuskiego.

 • Kandydaci, którzy wybiorą klasę wstępną (0we), muszą przystąpić do sprawdzianu predyspozycji językowych:

 • Test sprawdza stopień opanowania języka ojczystego, myślenie logiczne na materiale języka ojczystego i predyspozycje do nauki języków obcych na przykładzie języka fikcyjnego. Nie jest wymagana znajomość języka obcego.
 • Prosimy o potwierdzenie gotowości przystąpienia do sprawdzianu do 30.05.2023 do godziny 14.00, przesyłając informację mailem na adres szkoły kontakt@lo13.elodz.edu.pl.
 • Sprawdzian ma formę pisemną i będzie przeprowadzony 06.06.2023 o godzinie 14.00 w XIII LO. Uwaga: dla kandydatów, którzy z przyczyn losowych nie mogli przystąpić do sprawdzianu w I terminie, wyznacza się termin: 04.07.2023 r. godz. 9.00 04.07.2023 o godzinie 9.00.
 • Przystąpienie do sprawdzianu predyspozycji językowych w jednym liceum, np. w XIII LO, pozwala na wzięcie udziału w rekrutacji do klas dwujęzycznych wstępnych również w innych szkołach, które takie klasy proponują.

Klasa wstępna (pierwszy rok nauki):

 • 18 godzin języka francuskiego tygodniowo,
 • pozostałe przedmioty wykładane w języku polskim (język polski – 2 godz., matematyka – 2 godz, wychowanie fizyczne, religia/etyka),
 • zajęcia z native speakerem.

4 lata liceum z wykładowym językiem francuskim od klasy pierwszej (po klasie wstępnej w XIII LO):

 • 6 godzin języka francuskiego tygodniowo (docelowo poziom zaawansowany C1/C2),
 • przynajmniej dwa przedmioty wykładane dwujęzycznie (po polsku i francusku) spośród: biologia, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa, plastyka,
 • rozszerzenia od klasy pierwszej : język polski, historia, język francuski,
 • drugi język obcy: język włoski,
 • możliwość przystąpienia do egzaminów językowych DELF,
 • na zakończenie nauki, po zdaniu matury dwujęzycznej, Certyfikat Ambasady Francji, który potwierdza doskonałą znajomość języka francuskiego (poziom C1/C2).

Najchętniej wybierane przez naszych absolwentów kierunki studiów to prawo, lingwistyka stosowana, stosunki międzynarodowe oraz filologie. Wiele osób wybiera studia w krajach francuskojęzycznych.

1a / humanistyczna z edukacją medialną rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografiahistoria
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
140.1155.31169.2
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Jeśli kręci Cię kultura, historia, znajdujesz przyjemność w czytaniu, oglądaniu dobrych filmów, poszukiwaniu nowych źródeł inspiracji, lubisz podróże, a do tego potrafisz wyrazić siebie obrazem, słowem, dźwiękiem – to jest to klasa dla Ciebie! Dodatkowe zajęcia z informatyki, tak!, ale po to, by powstał film, zajęcia z dziennikarstwa, tworzenie mapy interaktywnej kolebki Łodzi – Bałut, oto czym, między innymi, będziemy Cię zajmować.

W trakcie rekrutacji bierzemy pod uwagę Twoje osiągnięcia z języka polskiego, matematyki, języka obcego, historii lub geografii.

XIII LO współpracuje z Wydziałem Historii, Prawa i Administracji, Kulturoznawstwa UŁ, Centrum Dialogu im. Marka Edelmana.

Przedmioty rozszerzone: język polski, historia, geografia.

Języki obce: pierwszy język dla wszystkich: język angielski; drugi język dla wszystkich: język włoski (od podstaw). To jedyna w tym naborze klasa (oprócz dwujęzycznej humanistycznej), w której można uczyć się języka włoskiego.

Ponadto 3 semestry dodatkowej informatyki i jeden semestr dziennikarstwa.

Po skończeniu klasy humanistycznej z edukacją medialną masz duże możliwości kształcenia się na wielu kierunkach, m.in.

· Prawo

· Prawo i administracja

· Dziennikarstwo

· Nowe media i kultura cyfrowa

· Informacja w środowisku cyfrowym

· Filologia polska

· Filologie nowożytne (francuska, włoska, słowiańska) i klasyczna

· Psychologia

· Socjologia

· Politologia

· Geoinformacja

· Geomonitoring

· Gospodarka przestrzenna

· Logistyka

· Ochrona środowiska

· Turystyka i Rekreacja

· …i wiele innych

1b / medyczna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologiachemia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
157.35166.05179.45
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Dla kogo? Jeśli interesujesz się biologią i chemią, funkcjonowaniem człowieka, lubisz wyzwania intelektualne i czujesz w sobie powołanie badacza zjawisk zachodzących wokół nas to klasa właśnie dla Ciebie! Nauczymy Cię uważnie patrzeć, rozwiniemy Twoje umiejętności rozwiązywania problemów i samodzielnego poznawania praw rządzących przyrodą.

 

Klasa medyczna otrzymała patronat Akademii Medycznej w Łodzi.

Przedmioty brane pod uwagę podczas rekrutacji : język polski, matematyka, język obcy, biologia lub chemia.

 

Przedmioty rozszerzone : biologia, chemia, matematyka.

Języki obce : pierwszy język : język angielski / drugi język: język niemiecki (od podstaw lub kontynuacja), język francuski (od podstaw). UWAGA! Zapisy do grupy drugiego języka dokonywane są przy potwierdzeniu woli nauki według kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu wolnych miejsc w grupie językowej.

 

Co po maturze? Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą Ci na kontynuowanie nauki na takich kierunkach, jak: medycyna, farmacja, nauki przyrodnicze, biotechnologia i wielu innych.

1c / politechniczna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyfizyka
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
163.65171.16188.75
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Dla kogo? Dla Ciebie! Jeśli czujesz się jak ryba w wodzie, gdy wykonujesz obliczenia, znasz świat cyfrowy i chcesz go kiedyś współtworzyć, być twórcą robotów albo przygotować podbój Marsa, ta klasa będzie dla Ciebie odpowiednia.
W ciągu następnych czterech lat zaprosimy Cię na wykłady z matematyki i fizyki organizowane przez wydział FTiMS Politechniki Łódzkiej oraz wycieczki do centrów nauki. Nauczymy Cię myśleć logicznie, analizować dane, szybko liczyć, stawiać hipotezy i wyciągać wnioski.

Możesz dołączyć do Akademii Młodego Inżyniera, współtworzyć projekty "Dzień Liczby Pi", "Miej oko na matmę" czy "Nakręceni na Fizykę".

 

Klasa politechniczna otrzymała patronat FTIMS Politechniki Łódzkiej.

W czasie rekrutacji bierzemy pod uwagę Twoje wyniki z j. polskiego, matematyki, fizyki oraz języka angielskiego.

Proponujemy rozszerzenia z matematyki, fizyki oraz języka angielskiego.

Języki obce : pierwszy język : język angielski / drugi język: język niemiecki (od podstaw lub kontynuacja), język francuski (od podstaw). UWAGA! Zapisy do grupy drugiego języka dokonywane są przy potwierdzeniu woli nauki według kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu wolnych miejsc w grupie językowej.

 

Co po maturze? Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą Ci na kontynuowanie nauki na takich kierunkach, jak: medycyna, farmacja, nauki przyrodnicze, biotechnologia i wielu innych.

 

· Co po maturze? Odnajdziesz się na wielu wydziałach :

· Automatyka i robotyka;

· Cyberbezpieczeństwo;

· Elektronika i telekomunikacja;

· Inżyniera biomedyczna;

· Fizyka;

· Matematyka;

· Mechanika i budowa maszyn;

· Mechatronika;

· Telekomunikacja;

· Transport;

· Fizyka techniczna;

· Lotnictwo i kosmonautyka.

· Co sobie wymarzysz ....