konto
XIII Liceum im. Marii Piotrowiczowej

Ocena: 3.2

Oceń Placowkę

Profile XIII Liceum im. Marii Piotrowiczowej Łódź

1a / pol-hist-wos rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyhistoriawos
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1b / biol-chem rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język włoski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologiachemia
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1c / mat-fiz-inf rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język włoski

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyfizyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1dw / dwujęzyczna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (proponowany) historia (proponowany) język polski (proponowany) matematyka (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyfizykahistoria
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
400200 -

Egzamin wstępny:

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych realizowany wspólnie z innymi szkołami pod nazwą "sprawdzian predyspozycji językowych klasa wstępna".

Liczba punktów możliwych do uzyskania: od (włącznie) 1 do (włącznie) 200.

Wymagane jest uzyskanie pozytywnego wyniku, aby ubiegać się o przyjęcie do oddziału.