konto
XII Liceum

Ocena: 5

Oceń Placowkę

Profile XII Liceum Szczecin

A / biologiczno-chemiczna rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemia
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
83.75116.28167.45
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Kierunek ma na celu rozwijanie umiejętności oraz zainteresowań przyrodniczych, w szczególności chemią i biologią oraz medycznych. Ponadto rozszerzenie z języka angielskiego pozwoli na zdobycie umiejętności swobodnego komunikowania się, niezbędne we współczesnym świecie. Klasa pod patronatem Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

B / humanistyczno-językowa rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język niemiecki (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriajęzyk obcy
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
94.85121.37155.95
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Kierunek ma na celu rozwijanie uzdolnień i zainteresowań lingwistycznych oraz humanistycznych (rozszerzona: historia). Oferta skierowana jest do osób, które pragną rozwijać swoje pasje twórcze. Są kreatywne, ciekawe świata, odważne  w realizacji własnych projektów. Znajdą tu miejsce także Ci, którzy do tej pory nie mieli okazji lub nie potrafili zaprezentować swoich umiejętności.

C / sportowa piłka ręczna dziewcząt i chłopców rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiageografia
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
5377.2797
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
1000 -

Egzamin wstępny:

Do klasy obowiązuje test sprawności - piłka ręczna.

Opis:

Kierunek utworzony dla  zawodniczek i zawodników kontynuujących szkolenie sportowe po szkole podstawowej, zrzeszonych w klubach sportowych, biorących udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży.