XII Liceum

Profile XII Liceum Szczecin

G_ I d / promedyczna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiageografia
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
88.2118.44158.2
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

 Kierunek ma na celu rozwijanie umiejętności oraz zainteresowań przyrodniczych, medycznych a przede wszystkim zapoznanie z zagadnieniami z ratownictwa medycznego  i pielęgniarstwa, Klasa pod patronatem Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

G_ I e / lingwistyczna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język niemiecki (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriajęzyk obcy
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Kierunek ma na celu rozwijanie uzdolnień i zainteresowań lingwistycznych oraz humanistycznych (rozszerzona: historia). Oferta skierowana jest do osób, które pragną rozwijać swoje pasje twórcze. Są kreatywne, ciekawe świata, odważne  w realizacji własnych projektów. Znajdą tu miejsce także Ci, którzy do tej pory nie mieli okazji lub nie potrafili zaprezentować swoich umiejętności.

G_ I f / sportowa - piłka ręczna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiageografia
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
404580
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
1000 -

Kierunek utworzony dla  zawodniczek i zawodników kontynuujących szkolenie sportowe po szkole gimnazjalnej, zrzeszonych w klubach sportowych, biorących udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży.

G_f / sportowa - wioślarstwo rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiageografia
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Kierunek utworzony dla  zawodniczek i zawodników kontynuujących szkolenie sportowe po szkole podstawowej, zrzeszonych w klubach sportowych, biorących udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży.

P_ I a / biologiczno-chemiczna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemia
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Kierunek ma na celu rozwijanie umiejętności oraz zainteresowań przyrodniczych i medycznych .  Klasa pod patronatem Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego,

P_I b / humanistyczno-językowa rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język niemiecki (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriajęzyk obcy
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Kierunek ma na celu rozwijanie uzdolnień i zainteresowań lingwistycznych oraz humanistycznych (rozszerzona: historia). Oferta skierowana jest do osób, które pragną rozwijać swoje pasje twórcze. Są kreatywne, ciekawe świata, odważne  w realizacji własnych projektów. Znajdą tu miejsce także Ci, którzy do tej pory nie mieli okazji lub nie potrafili zaprezentować swoich umiejętności.

P_I c / sportowa piłka ręczna dziewcząt i chłopców rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiageografia
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Kierunek utworzony dla  zawodniczek i zawodników kontynuujących szkolenie sportowe po szkole podstawowej, zrzeszonych w klubach sportowych, biorących udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży.

P_I c / sportowa wioślarstwo dziewcząt i chłopców rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiageografia
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Kierunek utworzony dla  zawodniczek i zawodników kontynuujących szkolenie sportowe po szkole podstawowej, zrzeszonych w klubach sportowych, biorących udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży.