XCIX Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta

Ocena: 2.92

Oceń Placowkę

Profile XCIX Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta Warszawa na rok 2019/2020

1A / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język angielski
4:historia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
132.2138.62154.2
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa atrakcyjna przede wszystkim dla przyszłych studentów filmoznawstwa, teatrologii, kulturoznawstwa, kierunków humanistycznych i artystycznych.

Szeroka oferta kulturalna, wzbogacona o edukację teatralną i filmową, zapewnia kontakt z różnymi dziedzinami sztuki i jest propozycją nie tylko dla uczniów zainteresowanych naukami humanistycznymi. Dobór przedmiotów rozszerzonych pozwala absolwentom tego profilu na dużą elastyczność w doborze kierunku studiów, a dzięki dobrej znajomości języka obcego  także kierunków studiów o charakterze międzynarodowym.

1A1-niem / pol-hist-ang dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język angielski
4:historia
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa atrakcyjna przede wszystkim dla przyszłych studentów filmoznawstwa, teatrologii, kulturoznawstwa, kierunków humanistycznych i artystycznych.

Szeroka oferta kulturalna, wzbogacona o edukację teatralną i filmową, zapewnia kontakt z różnymi dziedzinami sztuki i jest propozycją nie tylko dla uczniów zainteresowanych naukami humanistycznymi. Dobór przedmiotów rozszerzonych pozwala absolwentom tego profilu na dużą elastyczność w doborze kierunku studiów, a dzięki dobrej znajomości języka obcego  także kierunków studiów o charakterze międzynarodowym.

1A1-ros / pol-hist-ang dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:historia
4:język angielski
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa atrakcyjna przede wszystkim dla przyszłych studentów filmoznawstwa, teatrologii, kulturoznawstwa, kierunków humanistycznych i artystycznych.

Szeroka oferta kulturalna, wzbogacona o edukację teatralną i filmową, zapewnia kontakt z różnymi dziedzinami sztuki i jest propozycją nie tylko dla uczniów zainteresowanych naukami humanistycznymi. Dobór przedmiotów rozszerzonych pozwala absolwentom tego profilu na dużą elastyczność w doborze kierunku studiów, a dzięki dobrej znajomości języka obcego  także kierunków studiów o charakterze międzynarodowym.

1B-ang / fiz-mat-ang dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

fizyka (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:fizyka
4:język angielski
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Zwiększona liczba godzin matematyki i fizyki daje uczniom możliwość wykształcenia umiejętności budowania modeli fizycznych i matematycznych w odniesieniu do różnych sytuacji życiowych oraz stosowania metod matematycznych w rozwiązywaniu coraz to nowych problemów naukowych. Profil ten przygotowuje do studiów ekonomicznych, politechnicznych i uniwersyteckich.

Nauka języka angielskiego w zakresie rozszerzonym otwiera absolwentom drogę do wielu kierunków studiów o charakterze międzynarodowym.

1B-inf / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język angielski
4:fizyka
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
135.2144.97162.2
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Zwiększona liczba godzin matematyki i fizyki daje uczniom możliwość wykształcenia umiejętności budowania modeli fizycznych i matematycznych w odniesieniu do różnych sytuacji życiowych oraz stosowania metod matematycznych w rozwiązywaniu coraz to nowych problemów naukowych. Profil ten przygotowuje do studiów ekonomicznych, politechnicznych i uniwersyteckich.

Nauka informatyki w zakresie rozszerzonym otwiera absolwentom drogę do wielu kierunków studiów o charakterze międzynarodowym.

1B1-ang / fiz-mat-ang dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

fizyka (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:fizyka
4:język angielski
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Zwiększona liczba godzin matematyki i fizyki daje uczniom możliwość wykształcenia umiejętności budowania modeli fizycznych i matematycznych w odniesieniu do różnych sytuacji życiowych oraz stosowania metod matematycznych w rozwiązywaniu coraz to nowych problemów naukowych. Profil ten przygotowuje do studiów ekonomicznych, politechnicznych i uniwersyteckich.

Nauka języka angielskiego w zakresie rozszerzonym otwiera absolwentom drogę do wielu kierunków studiów o charakterze międzynarodowym.

1B1-inf / fiz-mat-inf dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język angielski
4:fizyka
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Zwiększona liczba godzin matematyki i fizyki daje uczniom możliwość wykształcenia umiejętności budowania modeli fizycznych i matematycznych w odniesieniu do różnych sytuacji życiowych oraz stosowania metod matematycznych w rozwiązywaniu coraz to nowych problemów naukowych. Profil ten przygotowuje do studiów ekonomicznych, politechnicznych i uniwersyteckich.

Nauka informatyki w zakresie rozszerzonym otwiera absolwentom drogę do wielu kierunków studiów o charakterze międzynarodowym.

1D / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język angielski
4:geografia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Przynależność Polski do Unii Europejskiej i rozwój cywilizacyjny wymagają od przyszłych pracowników umiejętności menedżerskich, znajomości języka i kultury innych narodów. Klasa ta gwarantuje zdobycie takiej wiedzy oraz przygotuje uczniów  do podjęcia studiów uniwersyteckich na kierunkach ścisłych (matematyka, geografia), ale także studiów ekonomicznych, politechnicznych i innych; m.in. politologia, stosunki międzynarodowe, nauki społeczne.

Nauka języka angielskiego w zakresie rozszerzonym otwiera absolwentom drogę do wielu kierunków studiów zagranicznych.

1D1 / geogr-ang-mat dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:geografia
4:język angielski
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Przynależność Polski do Unii Europejskiej i rozwój cywilizacyjny wymagają od przyszłych pracowników umiejętności menedżerskich, znajomości języka i kultury innych narodów. Klasa ta gwarantuje zdobycie takiej wiedzy oraz przygotuje uczniów  do podjęcia studiów uniwersyteckich na kierunkach ścisłych (matematyka, geografia), ale także studiów ekonomicznych, politechnicznych i innych; m.in. politologia, stosunki międzynarodowe, nauki społeczne.

Nauka języka angielskiego w zakresie rozszerzonym otwiera absolwentom drogę do wielu kierunków studiów zagranicznych.

1D2 / geogr-niem-mat dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

geografia (obowiązkowy) język niemiecki (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:geografia
4:język niemiecki
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Przynależność Polski do Unii Europejskiej i rozwój cywilizacyjny wymagają od przyszłych pracowników umiejętności menedżerskich, znajomości języka i kultury innych narodów. Klasa ta gwarantuje zdobycie takiej wiedzy oraz przygotuje uczniów  do podjęcia studiów uniwersyteckich na kierunkach ścisłych (matematyka, geografia), ale także studiów ekonomicznych, politechnicznych i innych; m.in. politologia, stosunki międzynarodowe, nauki społeczne.

 

1E / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone

geografia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:geografia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
130.6148.13161.8
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

W klasie dwujęzycznej można nauczyć się języka angielskiego na poziomie zaawansowanym, który umożliwi absolwentom  podjęcie dalszych studiów w języku angielskim. Po ukończeniu tej klasy absolwent będzie znał język angielski na poziomie C1 w nowym Europejskim Systemie Opisu  Kształcenia Językowego – jest to odpowiednik Certificate in Advanced English (CAE).

Historia, matematyka  i wiedza o społeczeństwie to przedmioty prowadzone w tej klasie w całości lub częściowo  w języku angielskim.

Język angielski nauczany jest bez użycia języka polskiego. Komunikacja pomiędzy nauczycielem a uczniami odbywa się wyłącznie w języku angielskim.

1E1-fra / geogr-mat-wos dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język francuski

Przedmioty rozszerzone

geografia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:geografia
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
22525 -
Oblicz Punkty

W klasie dwujęzycznej można nauczyć się języka angielskiego na poziomie zaawansowanym, który umożliwi absolwentom  podjęcie dalszych studiów w języku angielskim. Po ukończeniu tej klasy absolwent będzie znał język angielski na poziomie C1 w Europejskim Systemie Opisu  Kształcenia Językowego – jest to odpowiednik Certificate in Advanced English (CAE).

Historia, matematyka  i wiedza o społeczeństwie to przedmioty prowadzone w tej klasie w całości lub częściowo  w języku angielskim.

Język angielski nauczany jest bez użycia języka polskiego. Komunikacja pomiędzy nauczycielem a uczniami odbywa się wyłącznie w języku angielskim.

1E1-hisz / geogr-mat-wos dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone

geografia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:geografia
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
22525 -
Oblicz Punkty

W klasie dwujęzycznej można nauczyć się języka angielskiego na poziomie zaawansowanym, który umożliwi absolwentom  podjęcie dalszych studiów w języku angielskim. Po ukończeniu tej klasy absolwent będzie znał język angielski na poziomie C1 w Europejskim Systemie Opisu  Kształcenia Językowego – jest to odpowiednik Certificate in Advanced English (CAE).

Historia, matematyka  i wiedza o społeczeństwie to przedmioty prowadzone w tej klasie w całości lub częściowo  w języku angielskim.

Język angielski nauczany jest bez użycia języka polskiego. Komunikacja pomiędzy nauczycielem a uczniami odbywa się wyłącznie w języku angielskim.

1F / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:chemia
4:biologia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
137.2144.67159.8
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa 1F pozwoli na zgłębienie niezbędnej wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych – biologii i chemii i jednocześnie przygotuje do dalszego kształcenia przyszłych studentów wydziałów biologicznych, dietetyki, ochrony środowiska, farmacji, medycyny  i ratownictwa medycznego, rehabilitacji, biotechnologii, weterynarii, wychowania fizycznego.  W ramach  innowacji pedagogicznych młodzież uczestniczy w wielu ciekawych zajęciach przedmiotowych, wycieczkach i konkursach tematycznych.

1F1-niem / biol-chem-mat dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:biologia
4:chemia
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa 1F1 pozwoli na zgłębienie niezbędnej wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych – biologii i chemii i jednocześnie przygotuje do dalszego kształcenia przyszłych studentów wydziałów biologicznych, dietetyki, ochrony środowiska, farmacji, medycyny  i ratownictwa medycznego, rehabilitacji, biotechnologii, weterynarii, wychowania fizycznego.  W ramach  innowacji pedagogicznych młodzież uczestniczy w wielu ciekawych zajęciach przedmiotowych, wycieczkach i konkursach tematycznych.

1F1-ros / biol-chem-mat dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:biologia
4:chemia
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

1F1  z rozszerzonym programem nauk przyrodniczych

Klasa 1F1 pozwoli na zgłębienie niezbędnej wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych – biologii i chemii i jednocześnie przygotuje do dalszego kształcenia przyszłych studentów wydziałów biologicznych, dietetyki, ochrony środowiska, farmacji, medycyny  i ratownictwa medycznego, rehabilitacji, biotechnologii, weterynarii, wychowania fizycznego.  W ramach  innowacji pedagogicznych młodzież uczestniczy w wielu ciekawych zajęciach przedmiotowych, wycieczkach i konkursach tematycznych.