XCIX Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta

Ocena: 3.11

Oceń Placowkę

Profile XCIX Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta Warszawa na rok 2018/2019

1A / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) język angielski (proponowany) wos (proponowany)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język angielski
4:historia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
132.2138.62154.2
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

1A z programem wiedzy o filmie i teatrze

Klasa atrakcyjna przede wszystkim dla przyszłych studentów filmoznawstwa, teatrologii, kulturoznawstwa, kierunków humanistycznych i artystycznych.

Szeroka oferta kulturalna, wzbogacona o edukację teatralną i filmową, zapewnia kontakt z różnymi dziedzinami sztuki i jest propozycją nie tylko dla uczniów zainteresowanych naukami humanistycznymi. Dobór przedmiotów rozszerzonych pozwala absolwentom tego profilu na dużą elastyczność w doborze kierunku studiów, a dzięki dobrej znajomości języka obcego  także kierunków studiów o charakterze międzynarodowym.

1B / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy) informatyka (proponowany) język angielski (proponowany)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język angielski
4:fizyka
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
135.2144.97162.2
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa 1B jest propozycją dla uczniów  jeszcze niezdecydowanych co do wyboru kierunku studiów.

Klasa ta z możliwością realizacji rozszerzonego języka obcego – angielskiego lub niemieckiego -  przygotowuje uczniów do podjęcia studiów uniwersyteckich na kierunkach ścisłych (matematyka, geografia), ale także studiów ekonomicznych, politechnicznych i innych; m.in. politologia, stosunki międzynarodowe, nauki społeczne.

Dobór przedmiotów rozszerzonych pozwala absolwentom tego profilu na dużą elastyczność w doborze kierunku studiów, a dzięki dobrej znajomości języka obcego  także miejsca studiowania. Otwiera przyszłym absolwentom drogę do wielu kierunków studiów, również o charakterze międzynarodowym.

Możliwość wyboru dodatkowego przedmiotu rozszerzonego (np. fizyki, historii, geografii) stwarza szerokie spektrum wyboru kierunków studiowania.

Obowiązkowe przedmioty rozszerzone:

 1. matematyka

Przedmioty rozszerzone do wyboru:

 1. historia
 2. fizyka
 3. geografia
 4. wiedza o społeczeństwie
 5. język angielski
 6. język niemiecki

1D / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

geografia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy) język angielski (proponowany) wos (proponowany)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język angielski
4:geografia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
130.6148.13161.8
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa 1D jest propozycją dla uczniów  jeszcze niezdecydowanych co do wyboru kierunku studiów.

Klasa ta z możliwością realizacji rozszerzonego języka obcego – angielskiego lub niemieckiego -  przygotowuje uczniów do podjęcia studiów uniwersyteckich na kierunkach ścisłych (matematyka, geografia), ale także studiów ekonomicznych, politechnicznych i innych; m.in. politologia, stosunki międzynarodowe, nauki społeczne.

Dobór przedmiotów rozszerzonych pozwala absolwentom tego profilu na dużą elastyczność w doborze kierunku studiów, a dzięki dobrej znajomości języka obcego  także miejsca studiowania. Otwiera przyszłym absolwentom drogę do wielu kierunków studiów, również o charakterze międzynarodowym.

Możliwość wyboru dodatkowego przedmiotu rozszerzonego (np. fizyki, historii, geografii) stwarza szerokie spektrum wyboru kierunków studiowania.

Obowiązkowe przedmioty rozszerzone:

 1. matematyka

Przedmioty rozszerzone do wyboru:

 1. historia
 2. fizyka
 3. geografia
 4. wiedza o społeczeństwie
 5. język angielski
 6. język niemiecki

1E / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:historia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
116.53141.39168.8
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

1E dwujęzyczna z j. angielskim jako drugim językiem nauczania: historii, matematyki, wiedzy o społeczeństwie

W klasie dwujęzycznej można nauczyć się języka angielskiego na poziomie zaawansowanym, który umożliwi absolwentom podjęcie dalszych studiów w języku angielskim. Po ukończeniu tej klasy absolwent będzie znał język angielski na poziomie C1 w nowym Europejskim Systemie Językowym - jest to odpowiednik Certificate in Advanced English (CAE).

Dodatkowo w tej klasie historia, matematyka  i wiedza o społeczeństwie to przedmioty prowadzone w całości  lub częściowo  w języku angielskim.

Język angielski nauczany jest bez użycia języka polskiego. Komunikacja pomiędzy nauczycielem a uczniami odbywa się wyłącznie w języku angielskim. Przygotowując uczniów do matury dwujęzycznej nauczyciele stosują wiele technik aktywizujących i nowoczesnych metod nauczania, które nie pozwalają się nudzić na zajęciach.

1F / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język angielski
4:biologiachemia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
137.2144.67159.8
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

1F1/2 to klasy przyrodnicze z rozszerzoną biologią, matematyką i do wyboru z językiem angielskim lub chemią

Klasa 1F2 pozwoli na zgłębienie wiedzy z biologii, ale też języka angielskiego i matematyki. Przygotuje do dalszego kształcenia przyszłych studentów wydziałów biologicznych, ochrony środowiska, biotechnologii, dietetyki, wychowania fizycznego.  W ramach innowacji pedagogicznej młodzież uczestniczy w wielu ciekawych zajęciach przedmiotowych, wycieczkach i konkursach tematycznych.

Dodatkowo w tej klasie oferowany jest język łaciński w naukach przyrodniczych.