konto
XCIX Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta

Ocena: 3

Oceń Placowkę

Profile XCIX Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta Warszawa

1A1-niem / pol-hist-ang rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskihistoria
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
139.65145.78156.05
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa atrakcyjna przede wszystkim dla przyszłych studentów filmoznawstwa, teatrologii, kulturoznawstwa, kierunków humanistycznych i artystycznych.

Szeroka oferta kulturalna, wzbogacona o edukację teatralną i filmową, zapewnia kontakt z różnymi dziedzinami sztuki i jest propozycją nie tylko dla uczniów zainteresowanych naukami humanistycznymi. Dobór przedmiotów rozszerzonych pozwala absolwentom tego profilu na dużą elastyczność w doborze kierunku studiów, a dzięki dobrej znajomości języka obcego  także kierunków studiów o charakterze międzynarodowym.

1A1-ros / pol-hist-ang rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriajęzyk angielski
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
138.25144.47157.2
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa atrakcyjna przede wszystkim dla przyszłych studentów filmoznawstwa, teatrologii, kulturoznawstwa, kierunków humanistycznych i artystycznych.

Szeroka oferta kulturalna, wzbogacona o edukację teatralną i filmową, zapewnia kontakt z różnymi dziedzinami sztuki i jest propozycją nie tylko dla uczniów zainteresowanych naukami humanistycznymi. Dobór przedmiotów rozszerzonych pozwala absolwentom tego profilu na dużą elastyczność w doborze kierunku studiów, a dzięki dobrej znajomości języka obcego  także kierunków studiów o charakterze międzynarodowym.

1B1-ang / fiz-mat-ang rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykajęzyk angielski
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
139.55151.89167.95
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Zwiększona liczba godzin matematyki i fizyki daje uczniom możliwość wykształcenia umiejętności budowania modeli fizycznych i matematycznych w odniesieniu do różnych sytuacji życiowych oraz stosowania metod matematycznych w rozwiązywaniu coraz to nowych problemów naukowych. Profil ten przygotowuje do studiów ekonomicznych, politechnicznych i uniwersyteckich.

Nauka języka angielskiego w zakresie rozszerzonym otwiera absolwentom drogę do wielu kierunków studiów o charakterze międzynarodowym.

1B1-inf / fiz-mat-inf rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy) fizyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskifizyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
135.95147.84164.65
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Zwiększona liczba godzin matematyki i fizyki daje uczniom możliwość wykształcenia umiejętności budowania modeli fizycznych i matematycznych w odniesieniu do różnych sytuacji życiowych oraz stosowania metod matematycznych w rozwiązywaniu coraz to nowych problemów naukowych. Profil ten przygotowuje do studiów ekonomicznych, politechnicznych i uniwersyteckich.

Nauka informatyki w zakresie rozszerzonym otwiera absolwentom drogę do wielu kierunków studiów o charakterze międzynarodowym.

1D1 / geogr-ang-mat rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk angielski
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
143.45153.84166.15
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Przynależność Polski do Unii Europejskiej i rozwój cywilizacyjny wymagają od przyszłych pracowników umiejętności menedżerskich, znajomości języka i kultury innych narodów. Klasa ta gwarantuje zdobycie takiej wiedzy oraz przygotuje uczniów  do podjęcia studiów uniwersyteckich na kierunkach ścisłych (matematyka, geografia), ale także studiów ekonomicznych, politechnicznych i innych; m.in. politologia, stosunki międzynarodowe, nauki społeczne.

Nauka języka angielskiego w zakresie rozszerzonym otwiera absolwentom drogę do wielu kierunków studiów zagranicznych.

1D2 / geogr-niem-mat rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język niemiecki (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk niemiecki
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
77.3114.73150.3
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Przynależność Polski do Unii Europejskiej i rozwój cywilizacyjny wymagają od przyszłych pracowników umiejętności menedżerskich, znajomości języka i kultury innych narodów. Klasa ta gwarantuje zdobycie takiej wiedzy oraz przygotuje uczniów  do podjęcia studiów uniwersyteckich na kierunkach ścisłych (matematyka, geografia), ale także studiów ekonomicznych, politechnicznych i innych; m.in. politologia, stosunki międzynarodowe, nauki społeczne.

 

1E1-fra / geogr-mat-wos rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
148.88159.32185.68
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
225.6525.65 -

W klasie dwujęzycznej można nauczyć się języka angielskiego na poziomie zaawansowanym, który umożliwi absolwentom  podjęcie dalszych studiów w języku angielskim. Po ukończeniu tej klasy absolwent będzie znał język angielski na poziomie C1 w Europejskim Systemie Opisu  Kształcenia Językowego – jest to odpowiednik Certificate in Advanced English (CAE).

Historia, matematyka  i wiedza o społeczeństwie to przedmioty prowadzone w tej klasie w całości lub częściowo  w języku angielskim.

Język angielski nauczany jest bez użycia języka polskiego. Komunikacja pomiędzy nauczycielem a uczniami odbywa się wyłącznie w języku angielskim.

1E1-hisz / geogr-mat-wos rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
165.27173.72185.39
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
225.6525.65 -

W klasie dwujęzycznej można nauczyć się języka angielskiego na poziomie zaawansowanym, który umożliwi absolwentom  podjęcie dalszych studiów w języku angielskim. Po ukończeniu tej klasy absolwent będzie znał język angielski na poziomie C1 w Europejskim Systemie Opisu  Kształcenia Językowego – jest to odpowiednik Certificate in Advanced English (CAE).

Historia, matematyka  i wiedza o społeczeństwie to przedmioty prowadzone w tej klasie w całości lub częściowo  w języku angielskim.

Język angielski nauczany jest bez użycia języka polskiego. Komunikacja pomiędzy nauczycielem a uczniami odbywa się wyłącznie w języku angielskim.

1F1-niem / biol-chem-mat rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
144.3151.07161.55
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa 1F1 pozwoli na zgłębienie niezbędnej wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych – biologii i chemii i jednocześnie przygotuje do dalszego kształcenia przyszłych studentów wydziałów biologicznych, dietetyki, ochrony środowiska, farmacji, medycyny  i ratownictwa medycznego, rehabilitacji, biotechnologii, weterynarii, wychowania fizycznego.  W ramach  innowacji pedagogicznych młodzież uczestniczy w wielu ciekawych zajęciach przedmiotowych, wycieczkach i konkursach tematycznych.

1F1-ros / biol-chem-mat rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
139.65151.96162.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1F1  z rozszerzonym programem nauk przyrodniczych

Klasa 1F1 pozwoli na zgłębienie niezbędnej wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych – biologii i chemii i jednocześnie przygotuje do dalszego kształcenia przyszłych studentów wydziałów biologicznych, dietetyki, ochrony środowiska, farmacji, medycyny  i ratownictwa medycznego, rehabilitacji, biotechnologii, weterynarii, wychowania fizycznego.  W ramach  innowacji pedagogicznych młodzież uczestniczy w wielu ciekawych zajęciach przedmiotowych, wycieczkach i konkursach tematycznych.