X Liceum

Ocena: 4

Oceń Placowkę

Profile X Liceum Toruń

1Ag / Matematyczno-Fizyczno-Informatyczna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy) informatyka (proponowany) język angielski (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykajęzyk angielski
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
153.6159.86200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Oferujemy:

 • wysoki poziom nauczania przedmiotów rozszerzonych tzn. matematyki, fizyki, informatyki i języka angielskiego;
 • doskonałe przygotowanie do zdawania matury z informatyki. U nas nauczysz się: programować w językach wysokiego poziomu (C++), tworzyć strony internetowe używając języków HTML, Java Script;
 • możliwość zdobycia solidnych podstaw do dalszego kształcenia na kierunkach związanych z informatyką;
 • zajęcia w dobrze wyposażonej pracowni komputerowej - nowe komputery luty 2016;
 • staranne przygotowanie do matury z przedmiotów kierunkowych - odbywa się ono nie tylko na lekcjach; dla maturzystów organizujemy:
  • tygodniowy Obóz Matematyczny, poświęcony przygotowaniu do matury;
  • wieczór Maturożerców, poświęcony w całości rozwiązywaniu pod kierunkiem nauczyciela arkuszy maturalnych;
  • dodatkowe zajęcia powtórkowe z fizyki dla uczniów klasy trzeciej;
 • pracę z uczniem zdolnym w ramach kół przedmiotowych. Nasi uczniowie biorą udział w różnorakich konkursach matematycznych, fizycznych i informatycznych , często osiągając w nich sukcesy;
 • zespół nauczycieli o wieloletnim doświadczeniu, dużym zaangażowaniu, bardzo życzliwych i wyrozumiałych dla uczniów.

1Ap / Matematyczno-Fizyczno-Informatyczna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykajęzyk angielski
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
155.9163.79184.45
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Oferujemy:

 • wysoki poziom nauczania przedmiotów rozszerzonych: matematyki, fizyki, informatyki i języka angielskiego;
 • doskonałe przygotowanie do matury z informatyki. U nas nauczysz się programować w językach wysokiego poziomu (C++), tworzyć strony internetowe używając języków HTML, Java Script;
 • możliwość zdobycia solidnych podstaw do dalszego kształcenia na kierunkach związanych z informatyką;
 • staranne przygotowanie do matury z przedmiotów kierunkowych - odbywa się ono nie tylko na lekcjach;
 • dla maturzystów organizujemy:
  • tygodniowy Obóz Matematyczny, poświęcony przygotowaniu do matury;
  • wieczór Maturożerców, poświęcony w całości rozwiązywaniu pod kierunkiem nauczyciela arkuszy maturalnych;
  • dodatkowe zajęcia powtórkowe z fizyki dla uczniów klasy trzeciej;
 • pracę z uczniem zdolnym w ramach kół przedmiotowych. Nasi uczniowie biorą udział w różnorakich konkursach matematycznych, fizycznych i informatycznych, często osiągając w nich sukcesy;
 • zespół nauczycieli o wieloletnim doświadczeniu, dużym zaangażowaniu, bardzo życzliwych i wyrozumiałych dla uczniów.

Nasi uczniowie aktywnie uczestniczą w projektach Erasmus+, np. w latach 2016 – 2018 wraz z rówieśnikami z Danii, Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii brali udział w projekcie "Fusion energy – the clean energy of the future?". W obecnym roku szkolnym rozpoczęliśmy realizację kolejnego projektu „Radiation – blessing or curse?”.

1Bg / Matematyczno-Fizyczna/Geograficzna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy) fizyka (proponowany) geografia (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskifizykageografia
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
164171.75200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
20050 -

Oferujemy:

 • wysoki poziom nauczania przedmiotów rozszerzonych tzn. matematyki, języka angielskiego fizyki, geografii;
 • zajęcia pozalekcyjne z matematyki dla uczniów zainteresowanych poszerzaniem wiedzy matematycznej i chętnych do udziału w konkursach;
 • solidne przygotowanie do matury rozszerzonej z matematyki dzięki dużej ilości godzin przedmiotu oraz pozalekcyjnym aktywnościom takim jak:

tygodniowy Obóz Matematyczny, poświęcony przygotowaniu do matury;

Maturożercy zajęcia warsztatowe poświęcone w całości rozwiązywaniu arkuszy maturalnych;

dodatkowe zajęcia powtórkowe dla uczniów klasy trzeciej;

 • wysoki poziom nauczania języka angielskiego. Pierwszy rok nauki rozpoczyna się od poziomu B2/B2+ a trzecia klasa kończy się poziomem C1/C2;
 • możliwość wyjazdu na międzynarodowe projekty edukacyjno-językowe. Odwiedziliśmy między innymi kraje Beneluxu, Wielką Brytanię i Norwegię;
 • program Erasmus Plus ( w tym roku bierzemy udział w międzynarodowym projekcie z fizyki);
 • udział w międzynarodowych symulacjach obrad ONZ- MUN (Model United Nations);
 • udział w projektach oraganizowanych pod patronatem Unesco;
 • współpracę z AISEC i możliwość spotkania młodych ludzi z całego świata;
 • współpracę z University of Liverpool;
 • bogaty księgozbiór biblioteki angielskiej Jane Marple Library ;
 • jedyne w swoim rodzaju wycieczki klasowe oraz wyjaścia do teatru, kina itp.;
 • młodą i zarazem doświadczoną kadrę nauczycieli, chętnie współpracującą z uczniem.

1Bp / Dwujęzyczna Matematyczno-Fizyczna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskifizyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
151.85162.91192.2
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasy B uczestniczą w obozach matematycznych prowadzonych przez nauczycieli matematyki XLO oraz w Euroweeku - projektach prowadzonych przez wolontariuszy z całego świata, które mają za zadanie pomagać uczestnikom w poszerzaniu ich umiejętności językowych, a także w zakresie współpracy międzynarodowej.

Dwa razy w roku szkolnym klasy dwujęzyczne odwiedzają studenci z międzynarodowej organizacji AIESEC działającej przy UMK w Toruniu. Prowadzą oni warsztaty i wykłady na temat swoich państw, tradycji i kultury. W ciągu ostatnich lat odwiedzili nas m. In. studenci z Brazylii, Kolumbii, Chin, Rumunii, Tunezji, Indonezji oraz wielu innych państw.

Co roku prowadzone są także międzynarodowe wyjazdowe projekty edukacyjno-językowe, które połączone są ze zwiedzaniem różnych krajów. Do tej pory uczniowie mieli okazję zwiedzić m. in. Danię, Norwegię, Toskanię oraz kraje Beneluksu.

Od kilku lat biorą też udział w konferencjach MUN (Model United Nations). Odgrywają wówczas role delegatów ONZ reprezentując jeden z krajów członkowskich. Obrady prowadzone są w języku angielskim i według procedur oraz standardów przyjętych w ONZ.

1Cg / Biologiczno - chemiczna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskibiologiachemia
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
157.8164.8200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Oferujemy:

 • perfekcyjne przygotowanie do egzaminu maturalnego z biologii i chemii;
 • ciekawe przedmioty uzupełniające (biofizyka);
 • lekcje łaciny przygotowujące do zajęć akademickich ;
 • praktyczne zajęcia w pracowni chemicznej;
 • naukę mikroskopowania;
 • wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycielską;
 • lekcje prowadzone z wykorzystaniem najnowszych technologii;
 • dodatkowe zajęcia powtórkowe dla maturzystów z biologii i chemii;

1Cp / Biologiczno-Chemiczna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskibiologiachemia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
163.15170.15188.15
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Oferujemy:

 • wysoki poziom nauczania z naciskiem na przedmioty rozszerzone: biologie i chemię;
 • dużo godzin zajęć z przedmiotów kierunkowych w ciągu tygodnia;
 • staranne przygotowanie do egzaminu maturalnego z biologii i chemii;
 • praktyczne zajęcia w pracowni chemicznej;
 • naukę mikroskopowania;
 • lekcje języka łacińskiego przygotowujące do zajęć akademickich, z nauką łacińskiej terminologii medycznej;
 • język angielski z elementami specjalistycznego języka medycznego;
 • świetnych i doświadczonych nauczycieli;
 • lekcje prowadzone z wykorzystaniem najnowszych technologii;
 • dodatkowe zajęcia powtórkowe dla maturzystów z biologii i chemii;
 • możliwość zdobycia solidnych podstaw dalszego kształcenia na studiach medycznych, farmacji, weterynarii oraz kierunkach związanych z naukami biologicznymi i chemicznymi;
 • niepowtarzalną atmosferę klas „c” .

  Nasi uczniowie aktywnie uczestniczą w projektach Erasmus+, np. w latach 2016 – 2018 wraz z rówieśnikami z Danii, Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii brali udział w projekcie "Fusion energy – the clean energy of the future?". W obecnym roku szkolnym rozpoczęliśmy realizację kolejnego projektu „Radiation – blessing or curse?”.

1D / Społeczno-Prawna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskihistoriawos
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
121.2146.37200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
20050 -

Oferujemy:

 • wysoki poziom nauczania języka polskiego , historii i wiedzy o społeczeństwie;
 • tygodniowo dużo godzin pracy z przedmiotów kierunkowych ;
 • doświadczoną i otwartą na nowe pomysły kadrę pedagogiczną, zespół pozytywnie myślących nauczycieli;
 • dzięki wprowadzonym elementom coachingu odkryjesz:

jakie są twoje mocne strony i jak nimi zarządzać,

zasady definiowania ważnych dla Ciebie wartości i planowania swojego rozwoju,

motywację do osiągania wyznaczonych celów,

arkana skutecznej komunikacji,

zasady umożliwiające uzyskanie satysfakcjonujących wyników maturalnych

 • współpracę z Instytutem Socjologii;
 • współpracę z Wydziałem Prawa i Administracji, na którym będziesz mieć możliwość uczestnictwa w wykładach z prawa i podejścia do egzaminów;
 • wyjazdy do Sejmu RP;
 • obserwację rozpraw w Sądzie Okręgowym,
 • przygotowanie do konkursów i olimpiad;
 • uczestnictwo w debatach oksfordzkich.

1Dp / Dwujęzyczna Społeczno-Prawna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskihistoria
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
151.7160.37184.5
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Jeśli mierzysz wysoko, wybierz klasę społeczno-prawną w XLO!

Oferujemy:

 • rozszerzenie z języka polskiego;
 • rozszerzenie z języka angielskiego (poziom dwujęzyczny);
 • rozszerzenie z historii; możliwość rozszerzenia wiedzy o społeczeństwie;
 • elementy nauczania historii powszechnej w języku angielskim;
 • matematykę na poziomie dwujęzycznym.

A dodatkowo:

 • uczestnictwo w posiedzeniach Sądu Okręgowego w Toruniu;
 • udział w debatach oksfordzkich oraz w Mistrzostwach Torunia Debat Oksfordzkich;
 • wyjazdy do Sejmu RP;
 • wyjazdy na spektakle, wyjścia do teatru i kina;
 • współpraca z Kujawsko-Pomorskim Impresaryjnym Teatrem Muzycznym w Toruniu (dyskusje z aktorami, kulisy teatru muzycznego, udział w próbach generalnych)
 • udział w warsztatach teatralnych w Teatrze Wilama Horzycy;
 • przygotowanie do olimpiad i konkursów (np. Militarny Toruń we współpracy z CSAiU w Toruniu, Dzieje Torunia, Olimpiady: Historyczna, Literatury i Języka Polskiego, Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym);
 • wieczory „maturożerców” (historia, WOS, język polski);
 • udział w obozie humanistycznym.

Czy kandydaci na studia nadal są zainteresowani kierunkami humanistycznymi? Odpowiedź brzmi: TAK. Świadczą o tym wybierane przez nich kierunki. Na liście najpopularniejszych znalazły się: prawo, ekonomia, lingwistyka stosowana, filologia angielska, psychologia. Hitami są kierunki filologiczne (np. filologia skandynawska, japońska czy arabska). Pozwolą ci wyróżnić się na rynku pracy!

1Eg / Matematyczno-Lingwistyczna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy) geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język niemiecki (proponowany) język francuski (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskigeografiajęzyk francuskijęzyk niemiecki
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
128.6152.94200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
20050 -

Jeśli jesteś przedsiębiorczy, interesujesz się matematyką i nauka języków obcych jest dla Ciebie przyjemnością, a w przyszłości chciałbyś założyć własną firmę lub pracować dla międzynarodowej korporacji, to klasa MATEMATYCZNO-LINGWISTYCZNA jest dla Ciebie idealnym rozwiązaniem.

Tu pogłębisz swoje umiejętności matematyczne i językowe oraz nauczysz się logicznego myślenia. Przygotujemy Cię do studiów na najlepszych polskich/europejskich uczelniach ekonomicznych (SGH), na rozmaitych kierunkach politechnicznych i uniwersyteckich.

Nasi uczniowie aktywnie uczestniczą w projektach Erasmus+, np. w latach 2016 – 2018 wraz z rówieśnikami z Danii, Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii brali udział w projekcie "Fusion energy – the clean energy of the future?". W obecnym roku szkolnym rozpoczęliśmy realizację kolejnego projektu „Radiation – blessing or curse?”.

1Ep / Dwujęzyczna Matematyczno-Lingwistyczna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy) geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskigeografiajęzyk francuskijęzyk niemiecki
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
162.05169.69177.55
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Jeśli jesteś przedsiębiorczy, interesujesz się matematyką i nauka języków obcych jest dla Ciebie przyjemnością, a w przyszłości chciałbyś założyć własną firmę lub pracować dla międzynarodowej korporacji, to klasa MATEMATYCZNO-LINGWISTYCZNA jest dla Ciebie idealnym rozwiązaniem.

Tu pogłębisz swoje umiejętności matematyczne i językowe oraz nauczysz się logicznego myślenia. Przygotujemy Cię do studiów na najlepszych polskich/europejskich uczelniach ekonomicznych (SGH), na rozmaitych kierunkach politechnicznych i uniwersyteckich.

Nasi uczniowie aktywnie uczestniczą w projektach Erasmus+, np. w latach 2016 – 2018 wraz z rówieśnikami z Danii, Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii brali udział w projekcie "Fusion energy – the clean energy of the future?". W obecnym roku szkolnym rozpoczęliśmy realizację kolejnego projektu „Radiation – blessing or curse?”.

1Fg / Matematyczno-Biologiczna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy) chemia (proponowany) język angielski (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskibiologiachemia
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
156.6164.23200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Oferujemy:

 • wysoki poziom nauczania, w tym nade wszystko przedmiotów kierunkowych: matematyki, biologii i chemii/j. angielskiego;
 • tygodniowo dużo godzin pracy z przedmiotów kierunkowych ;
 • doświadczoną i otwartą na nowe pomysły kadrę pedagogiczną;
 • możliwość udziału w obozach matematycznych X LO;
 • możliwość udziału w warsztatach prowadzonych dla maturzystów: „Maturożercy”;
 • noce filmowe klas „F”;
 • możliwość korzystania z biblioteki anglojęzycznej „Jane Marple Library”;
 • wspaniałych i chętni do pomocy wychowawcy klas „F”;
 • intrygujące poczucie humoru matematyków uczących w klasach „F”;
 • niepowtarzalną atmosferę klas z naszego profilu!

 

1Fp / Matematyczno-Biologiczno-Chemiczna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskibiologiachemia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
158.1165.7188.25
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Nauka w klasie 1F, z pomocą doświadczonej i bardzo zaangażowanej kadry nauczycieli, pozwoli Ci na rozwijanie zainteresowań biologicznych, chemicznych czy z języka angielskiego, równocześnie dając solidne przygotowanie do egzaminu maturalnego z matematyki.

Program królowej nauk jest tak przygotowany, aby przedstawić Ci możliwości zastosowania abstrakcyjnych i trudnych pojęć matematycznych oraz udoskonalić sztukę logicznego myślenia.

Nauka biologii w klasie 1F XLO, to nauka poprzez obserwacje i doświadczenia, które umożliwią Ci osiągnięcie umiejętności niezbędnych do zdania na wysokim poziomie matury z tego przedmiotu.

Na lekcjach chemii możesz spodziewać się solidnego przygotowania do matury rozszerzonej. Dodatkowe zajęcia utrwalą i udoskonalą Twoje umiejętności oraz wiedzę z zakresu obliczeń chemicznych, technik laboratoryjnych, planowania i wykonywania eksperymentów.

Do nauki języka angielskiego na poziomie rozszerzonym nie trzeba przekonywać myślącej poważnie o swojej przyszłości młodej osoby.

Nasi uczniowie aktywnie uczestniczą w projektach Erasmus+, np. w latach 2016 – 2018 wraz z rówieśnikami z Danii, Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii brali udział w projekcie "Fusion energy – the clean energy of the future?". W obecnym roku szkolnym rozpoczęliśmy realizację kolejnego projektu „Radiation – blessing or curse?”.

1Gp / Sportowa rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskibiologiageografia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
2439.1750
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
500 -

Oferujemy:

 • przede wszystkim wysoki poziom nauczania;
 • możliwość rozwijania pasji sportowych;
 • coaching sportu, poznanie jego narzędzi, które pomogą osiągnąć ci sukces nie tylko w sporcie;
 • zajęcia ogólnorozwojowe;
 • treningi piłki siatkowej pod okiem profesjonalnych trenerów drużyn ligowych;
 • bogaty multidyscyplinarny program zajęć wychowania fizycznego.

1Hp / Ogólna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskihistoria
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
149.95154.96170.8
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Jeśli jeszcze nie wiesz co chcesz robić w życiu, a zależy Ci na bardzo dobrym zdaniu matury wybierz profil „ogólny”, który przygotuje Cię do egzaminu na poziomie rozszerzonym z obowiązkowych przedmiotów.

Oferujemy:

 • Udział w zajęciach i wykładach UMK;
 • Wyjazdy na spektakle, wyjścia do teatru i kina;
 • Wyjścia do Dworu Artusa;
 • Wyjścia na lekcje muzealne do Muzeum Okręgowego w Toruniu;
 • Przygotowanie do olimpiad i konkursów np. Dzieje Torunia, Olimpiada Literatury i Języka Polskiego, konkursy recytatorskie, konkursy matematyczne, konkursy z języka angielskiego;
 • Wieczory „maturożerców”;
 • Koło filmowe DKF.

  Nasi uczniowie aktywnie uczestniczą w projektach Erasmus+, np. w latach 2016 – 2018 wraz z rówieśnikami z Danii, Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii brali udział w projekcie "Fusion energy – the clean energy of the future?". W obecnym roku szkolnym rozpoczęliśmy realizację kolejnego projektu „Radiation – blessing or curse?”.