konto
VIII Liceum im. Władysława IV

Ocena: 3.99

Oceń Placowkę

Profile VIII Liceum im. Władysława IV Warszawa

1A / [O] hist-mat-wos (ang-fra*,hisz*,niem*,ros) rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy) historia (obowiązkowy) WOS (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriaWOS
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
171.05177.33186.35
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

  • przygotowanie do podjęcia studiów w Szkole Głównej Handlowej oraz na kierunkach społeczno-ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego;
  • przygotowanie uczniów do podjęcia studiów uniwersyteckich na takich kierunkach jak: prawo, dziennikarstwo, politologia, stosunki międzynarodowe, psychologia, polonistyka, kulturoznawstwo czy historia.
  • przygotowanie uczniów do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.

1B / [O] biol-chem-mat (ang-fra*,hisz*,niem*,ros) rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
176.6179.87187
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Założenia:

  • przygotowanie uczniów do podjęcia studiów na uniwersytetach medycznych, wydziałach przyrodniczych, biotechnologii i ochrony środowiska UW, SGGW, PW i UKSW.
  • przygotowanie uczniów do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.

1C / [O] fiz-inf-mat (ang-fra*,hisz*,niem*,ros) rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

informatyka (obowiązkowy) fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykachemia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
176.45179.17184.35
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Od września 2018 roku wdrażamy specjalny rozszerzony program klasy matematycznej na wzór działającego od kilku lat rozszerzonego programu matematycznego w naszym gimnazjum. Dzięki temu programowi nasi gimnazjaliści odnieśli znaczne sukcesy w Olimpiadzie Matematycznej Juniorów i konkursach matematycznych.

Program jest adresowany do uczniów zainteresowanych matematyką i przygotowaniem
do Olimpiady Matematycznej, planujących zdawać maturę na poziomie rozszerzonym i podjąć studia na kierunkach matematycznych lub takich, w których matematyka odgrywa istotną rolę.

W ramach programu będzie realizowana podstawa programowa na poziomie rozszerzonym. Będzie on też rozszerzony o te tematy, które pojawiają się szczególnie często w zadaniach olimpijskich
i które jednocześnie są bardzo ważne we współczesnej matematyce. Klasa będzie miała dodatkowe dwie godziny matematyki tygodniowo, które pozwolą na realizację wprowadzanego programu.

1D / [O] chem-fiz-mat (ang-fra*,hisz*,niem*,ros) rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykachemia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
173.3176.7185.25
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1E / [O] geogr-ang-mat (ang-fra*,hisz*,niem*,ros) rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) geografia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk angielski
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
173.1177.6188
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Założenia:

  • przygotowanie do podjęcia studiów w Szkole Głównej Handlowej oraz na kierunkach społeczno-ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Politechniki Warszawskiej;
  • przygotowanie uczniów do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.