konto
VIII Liceum z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Piłsudskiego

Profile VIII Liceum z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Piłsudskiego Gorzów Wielkopolski

1A / pol-ang-biol rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskibiologia
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
65.0591.01131.25
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Liczba uczniów w oddziale klasy pierwszej integracyjnej liceum ogólnokształcącego wynosi nie więcej niż 20, w tym nie więcej niż 5 uczniów niepełnosprawnych.

Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające przeprowadza komisja rekrutacyjna  powołana przez dyrektora szkoły .

Wymagania ogólne niezbędne do przyjęcia do szkoły dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej to świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

Pozycja kandydata na liście jest rezultatem sumowania punktacji uzyskanej za wszytkie niżej wymienione kryteria

1.Wyniki  egzaminu ósmoklasisty

2.Wymienione na świadectwie ukończenia  szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły

3.Świadectwo ukończenia   szkoły podstawowej z wyróżnieniem

4.Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na etapie pierwszym na II etapie przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

1A / ogólna z orzeczeniem rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskibiologia
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
76.994.73112
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Liczba uczniów w oddziale klasy pierwszej integracyjnej liceum ogólnokształcącego wynosi nie więcej niż 20, w tym nie więcej niż 5 uczniów niepełnosprawnych.