konto
VII Liceum im. Wandy Szuman

Ocena: 3.67

Oceń Placowkę

Profile VII Liceum im. Wandy Szuman Toruń

1A / humanistyczno-medialna rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskihistoria
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
106.15123.43168.8
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

KLASA OFERUJE: 

 • udział w warsztatach plastycznych, fotograficznych, filmowych i teatralnych
 • zajęcia koła dziennikarskiego, wydawanie szkolnej gazety oraz warsztaty w ramach projektu we współpracy z "Gazetą Wyborczą" i Urzędem Marszałkowskim
 • udział w warsztatach artystycznych Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu
 • współpracę z Teatrem Wiliama Horzycy i innymi instytucjami kultury
 • współpracę z Wydziałem Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK
 • przygotowanie i udział w Mistrzostwach Torunia Debat Oksfordzkich
 • przygotowanie do podjęcia studiów na takich kierunkach jak: filologia polska, filologia klasyczna, prawo, politologia, filozofia, dziennikarstwo, kulturoznawstwo, kierunki artystyczne

1B / językowo-turystyczna rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (proponowany) wos (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskigeografiawos
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
98.05133.07157.55
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

KLASA OFERUJE:

 • doskonalenie umiejętności językowych poprzez udział w konkursach, wymianach i projektach realizowanych z udziałem młodych ludzi z innych krajów
 • udział w wykładach PTG na UMK
 • zapoznanie z funkcjonowaniem biur turystycznych oraz pracą przewodników
 • przygotowanie i udział w Mistrzostwach Torunia Debat Oksfordzkich 
 • współpracę z Wydziałem Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK 
 • realizację ogólnopolskich programów Centrum Edukacji Obywatelskiej 
 • rajdy piesze, rowerowe, marsze na orientację
 • wyjazdy zagraniczne m.in. na Międzynarodowe Targi Turystyczne do Berlina
 • przygotowanie do podjęcia studiów m.in. na kierunkach filologia angielska, turystyka, geografia, politologia, europeistyka, bezpieczeństwo wewnętrzne lub technicznych

1C / biologiczno-medyczna rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki język włoski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskibiologiachemia
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
90.1116.88161.15
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

KLASA OFERUJE:

 • udział w projektach Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN
 • udział w zajęciach Centrum Nauki Kopernika w Warszawie
 • uczestnictwo w wykładach w Instytucie Biologii, Chemii UMK w Toruniu, Collegium Medicum UMK w Toruniu Instytucie Biologii Eksperymentalnej im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • wycieczki przyrodnicze
 • przygotowanie do podjęcia studiów m.in. na kierunkach: medycyna, położnictwo, ochrona przyrody, biologia, chemia, chemia medyczna, kosmetologia oraz kontynuowanie nauki w szkołach policealnych w zawodach: ratownik medyczny, fizjoterapeuta , kosmetyczka, asystent stomatologiczny

1D / pedagogiczna rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki język włoski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (proponowany) wos (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskigeografiawos
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
111.95124.5150.05
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

KLASA OFERUJE:

 • radość "dawania" - praca w wolontariacie
 • zajęcia integracyjne
 • rozwój pozytywnych postaw i więzi społecznych tj. tolerancji, życzliwości, chęci niesienia pomocy, ufności zaradności, otwartości na drugiego człowieka
 • przygotowanie do podjęcia studiów m.in. na kierunkach: pedagogika, psychologia, socjologia oraz kontynuowanie nauki w szkołach policealnych w zawodach: pracownik socjalny, terapeuta zajęciowy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami klasa liczy od 15 do 20 uczniów, w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych. Nabór uczniów z orzeczeniem o kształceniu specjalnym poprzedzony jest spotkaniem z ich rodzicami, w terminie wyznaczonym przez szkołę.

1Do / pedagogiczna - integracyjna rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki język włoski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (proponowany) wos (proponowany)

Opis:

KLASA OFERUJE:

 • radość "dawania" - praca w wolontariacie
 • zajęcia integracyjne
 • rozwój pozytywnych postaw i więzi społecznych tj. tolerancji, życzliwości, chęci niesienia pomocy, ufności zaradności, otwartości na drugiego człowieka
 • przygotowanie do podjęcia studiów m.in. na kierunkach: pedagogika, psychologia, socjologia oraz kontynuowanie nauki w szkołach policealnych w zawodach: pracownik socjalny, terapeuta zajęciowy