konto
VII Liceum im. Marii Konopnickiej

Ocena: 3.46

Oceń Placowkę

Profile VII Liceum im. Marii Konopnickiej Lublin

1AB / Administracyjna rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskihistoria
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
72.4109.84136.85
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Rozszerzony program z historii, wiedzy o społeczeństwie i języka angielskiego. Klasa adresowana jest do uczniów, którzy interesują się zjawiskami zachodzącymi w gospodarce, społeczeństwie i polityce, chcą zdobywać wiedzę z zakresu prawa i postępowania administracyjnego oraz chcą rozwijać umiejętności organizatorskie, marketingowe i z zakresu zarządzania.

Zapewniamy:

- solidne przygotowanie do egzaminu maturalnego
- zajęcia dodatkowe w zakresie podstaw edukacji prawnej i ekonomicznej
- zapoznanie z funkcjonowaniem instytucji pożytku publicznego
- kształcenie postaw prospołecznych i obywatelskich
- zapoznanie z zasadami funkcjonowania administracji państwowej i samorządowej
- kształcenie umiejętności współpracy przy użyciu nowych mediów
- nauczanie języka obcego w zakresie rozszerzonym
- możliwość zaangażowania się w działalność szkolnego wolontariatu
- stosowanie nowatorskich metod nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjnej
- przygotowanie do konkursów przedmiotowych
- uczestnictwo w projektach umożliwiających zdobycie doświadczenia i efektywnego planowania kariery zawodowej

Perspektywa kontynuacji nauki:

Absolwenci mogą kontynuować naukę na takich kierunkach studiów jak: administracja publiczna i samorządowa, socjologia, historia, archiwistyka, archeologia, pedagogika, dziennikarstwo, prawo, stosunki międzynarodowe, politologia, polityka społeczna, samorząd terytorialny i polityka regionalna

Oferta dodatkowa:
współpraca z Wydziałem Politologii UMCS i KUL
lekcje w Instytucie Pamięci Narodowej
wyjścia do sądu – udział w rozprawach
wycieczki do Sejmu RP

1AB / Medialna rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskiinformatyka
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
76.25110.6150.85
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Oferujemy:

- solidne przygotowanie uczniów do egzaminów maturalnych

- kształcenie kompetencji medialnych

- kształtowanie umiejętności świadomego, krytycznego, odpowiedzialnego i selektywnego korzystania ze środków masowego przekazu

- organizowanie i udział w debatach i dyskusjach, warsztatach dziennikarskich i medialnych

- możliwość zaangażowania się w działalność szkolnego wolontariatu

Perspektywa kontynuacji nauki:

filologia polska, neofilologie, filozofia, socjologia, kognitywistyka,

historia, retoryka stosowana, pedagogika, psychologia, medioznawstwo,

filmoznawstwo, dziennikarstwo, prawo, stosunki międzynarodowe, politologia, polityka społeczna.

1CD / Matematyczno-geograficzna rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskigeografia
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
74.35100.92153.05
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa matematyczno-geograficzna

Rozszerzony program nauczania matematyki, geografii i języka angielskiego.

Lubisz wyzwania? Masz umysł ścisły? Myślisz logicznie? Wiążesz swoją karierę z naukami o Ziemi? Chcesz poszerzyć swoją wiedzę z zakresu matematyki i geografii? Jeżeli lubisz podróże, interesuje Cię kultura i tradycje innych krajów, to ta klasa jest właśnie dla Ciebie! Proponujemy ciekawy sposób zdobycia wiedzy geograficznej i matematycznej, który pozwoli Ci zgłębić ekonomiczne i społeczne problemy współczesnego świata.

Zapewniamy:

- solidne przygotowanie do egzaminów maturalnych
- zajęcia rozszerzające i wyrównujące wiedzę oraz umiejętności matematyczne, geograficzne i językowe
- zajęcia w ramach współpracy z lubelskimi ośrodkami naukowymi
- kształcenie umiejętności współpracy przy użyciu nowych mediów
- zajęcia dające możliwość rozszerzenia swoich wiadomości z ekonomii oraz poznania podstaw ekonomii w biznesie niezbędnej do funkcjonowania na współczesnym rynku pracy
- nauczanie języka obcego w zakresie rozszerzonym
- stosowanie aktywizujących metod i technik nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjnej
- przygotowanie do konkursów przedmiotowych
- uczestnictwo w projektach umożliwiających zdobycie doświadczenia i efektywnego planowania kariery zawodowej
- uczestnictwo w ciekawych wyjazdach edukacyjnych i wycieczkach przedmiotowych
- możliwość zaangażowania się w działalność szkolnego wolontariatu

Perspektywa kontynuacji nauki:

ekonomia, marketing i zarządzanie, finanse i rachunkowość, stosunki międzynarodowe, logistyka, geodezja, geoinformatyka, matematyka, geografia, kartografia, turystyka i hotelarstwo, politologia, monitoring i analityka środowiska, ochrona środowiska, architektura krajobrazu, bezpieczeństwo społeczne, gospodarka przestrzenna

Oferta dodatkowa:

zajęcia z edukacji ekonomicznej.

1CD / Geograficzno-biologiczna rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) geografia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskigeografia
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
80.3108.95127.2
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Biologiczno-geograficzna

Rozszerzony program nauczania biologii, geografii i języka angielskiego.

Jeżeli jesteś miłośnikiem biologii, geografii, ekologii oraz pasjonujesz się turystyką rekreacyjną to proponujemy Ci tę klasę.

Zapewniamy:

- solidne przygotowanie do egzaminów maturalnych
- uczestnictwo w wykładach i warsztatach na wyższych uczelniach: UMCS, KUL, UP
- zajęcia rozwijające praktyczne umiejętności w ramach współpracy z lubelskimi ośrodkami naukowymi
- udział w warsztatach GIS DAY - zajęciach na stacji meteorologicznej UMCS oraz praktycznych zajęciach terenowych umożliwiających zdobycie doświadczeń
- szkoła posiada dobrze wyposażoną pracownię biologiczną
- wycieczki przedmiotowe i turystyczne
- stosowanie aktywizujących metod i technik nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjnej i laboratoryjnej
 przygotowanie do konkursów przedmiotowych
- zajęcia i warsztaty w ramach szkolnego koła fotograficznego
- uczestnictwo w projektach umożliwiających zdobycie doświadczenia i efektywnego planowania kariery zawodowej
- możliwość zaangażowania się w działalność szkolnego wolontariatu

Perspektywa kontynuacji nauki:

biologia, biotechnologia, medycyna, ochrona środowiska, analityka medyczna, farmacja, stomatologia, rehabilitacja, ratownictwo medyczne, psychologia, weterynaria, geografia, geoinformatyka, chemia, geologia, turystyka, kosmetologia, rolnictwo, nauka o żywności, geodezja, gospodarka regionalna, fizykoterapia, wychowanie fizyczne, inżynieria środowiska.

Oferta dodatkowa:

edukacja ekologiczna z elementami turystyki.