VII Liceum im. Marii Konopnickiej

Ocena: 3

Oceń Placowkę

Profile VII Liceum im. Marii Konopnickiej Lublin

1AG / hist-wos-ang rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriajęzyk angielski
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
1470.38108.8
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa administracyjna jest dedykowana uczniom, których interesują zagadnienia społeczno-polityczne, prawne, medialno-kulturowe. Realizowany jest rozszerzony program nauczania geografii i wiedzy o społeczeństwie pod kątem wymagań stawianych przez wyższe uczelnie na kierunkach: prawo, administracja, politologia, marketing i zarządzanie, socjologia, bezpieczeństwo narodowe, historia, filozofia, psychologia, pedagogika, resocjalizacja, europeistyka, stosunki międzynarodowe i inne.

1AP / hist-wos rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskihistoria
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
58.8587.35129.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Rozszerzony program z historii, wiedzy o społeczeństwie i języka angielskiego. Klasa adresowana jest do uczniów, którzy interesują się zjawiskami zachodzącymi w gospodarce, społeczeństwie i polityce, chcą zdobywać wiedzę z zakresu prawa i postępowania administracyjnego oraz chcą rozwijać umiejętności organizatorskie, marketingowe i z zakresu zarządzania.

1BG / biol-chem-ang rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskibiologia
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Rozszerzony program nauczania biologii, chemii i języka angielskiego.

Klasa przeznaczona jest dla tych, których pasjonują nauki przyrodnicze, doświadczenia i eksperymentowanie, interesują się chemią i biologią. Oferujemy możliwość rozwijania zainteresowań związanych ze światem przyrody oraz edukację poprzez prace badawcze i realizowanie projektów edukacyjnych.

1BP / biol-chem rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskibiologia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
28.9595.12151.05
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Rozszerzony program nauczania biologii, chemii i języka angielskiego.

Klasa przeznaczona jest dla tych, których pasjonują nauki przyrodnicze, doświadczenia i eksperymentowanie, interesują się chemią i biologią. Oferujemy możliwość rozwijania zainteresowań związanych ze światem przyrody oraz edukację poprzez prace badawcze i realizowanie projektów edukacyjnych.

1CP / mat-geogr rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskigeografia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
74.8114.58155.3
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Rozszerzony program nauczania matematyki, geografii i języka angielskiego.

Lubisz wyzwania? Masz umysł ścisły? Myślisz logicznie? Wiążesz swoją karierę z naukami o Ziemi? Chcesz poszerzyć swoją wiedzę z zakresu matematyki i geografii? Jeżeli lubisz podróże, interesuje Cię kultura i tradycje innych krajów, to ta klasa jest właśnie dla Ciebie! Proponujemy ciekawy sposób zdobycia wiedzy geograficznej i matematycznej, który pozwoli Ci zgłębić ekonomiczne i społeczne problemy współczesnego świata.

1DG / pol-inf-ang rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykajęzyk angielski
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Rozszerzony program z języka polskiego, informatyki i języka angielskiego.

Klasa jest dobrym wyborem dla tych, którzy chcą być świadomymi i kreatywnymi twórcami oraz odbiorcami kultury, uczestnikami rynku medialnego i życia społecznego. Są zainteresowani edukacją medialną z wykorzystaniem technologii informatycznej. Oferowane przez nas zajęcia są nie tylko atrakcyjną formą edukacji, ale także dają możliwość zdobycia praktycznych umiejętności.

1DP / pol-inf rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

informatyka (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskiinformatyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
55.2588.18110.05
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Rozszerzony program z języka polskiego, informatyki i języka angielskiego.

Klasa jest dobrym wyborem dla tych, którzy chcą być świadomymi i kreatywnymi twórcami oraz odbiorcami kultury, uczestnikami rynku medialnego i życia społecznego. Są zainteresowani edukacją medialną z wykorzystaniem technologii informatycznej. Oferowane przez nas zajęcia są nie tylko atrakcyjną formą edukacji, ale także dają możliwość zdobycia praktycznych umiejętności.

   

1EG / biol-geo-ang rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk angielski
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
71.295.08113
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa biologiczna realizuje rozszerzony program z biologii, geografii i języka angielskiego. Klasa jest doskonałym wyborem dla uczniów zainteresowanych naukami przyrodniczymi, w szczególności biologią i geografią, jak również e- designem oraz aranżacją przestrzeni. Rozszerzony program nauczania biologii i geografii jest realizowany pod kątem wymagań stawianych przez wyższe uczelnie na kierunkach: architektura krajobrazu, biotechnologia, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, inżynieria środowiska, leśnictwo, ochrona środowiska, ekonomia, zarządzanie, turystyka, hotelarstwo, biologia, geografia, kartografia, weterynaria, technologia żywienia, dietetyka, pielęgniarstwo, logistyka, AWF

1EP / biol-geogr rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) geografia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskigeografia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
53.0585.48153.9
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Rozszerzony program nauczania biologii, geografii i języka angielskiego.

Jeżeli jesteś miłośnikiem biologii, geografii, ekologii oraz pasjonujesz się turystyką rekreacyjną to proponujemy Ci tę klasę.

mat-geogr-ang / 1CG rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskigeografia
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa matematyczno-geograficzna

Rozszerzony program nauczania matematyki, geografii i języka angielskiego.

Lubisz wyzwania? Masz umysł ścisły? Myślisz logicznie? Wiążesz swoją karierę z naukami o Ziemi? Chcesz poszerzyć swoją wiedzę z zakresu matematyki i geografii? Jeżeli lubisz podróże, interesuje Cię kultura i tradycje innych krajów, to ta klasa jest właśnie dla Ciebie! Proponujemy ciekawy sposób zdobycia wiedzy geograficznej i matematycznej, który pozwoli Ci zgłębić ekonomiczne i społeczne problemy współczesnego świata.