VII Liceum im. Juliusza Słowackiego

Ocena: 3.69

Oceń Placowkę

Profile VII Liceum im. Juliusza Słowackiego Warszawa

1A4 / pol-hist-wos rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriajęzyk obcy
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
169.15174.24187.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1A4klasa o profilu prawno - medialnym, języki obce: angielski i francuski – przy rekrutacji punktowane oceny z przedmiotów: język polski, historia, matematyka, język obcy;

w programie klasy znajdują się:

 • przedmioty nauczane obowiązkowo na poziomie rozszerzonym: polski, historia i wos
 • historia myśli politycznej;
 • edukacja prawna – przedmiot uzupełniający;
 • geografia polityczna świata;
 • udział w programach edukacyjnych dotyczących problemów prawnych: Akademia Młodego Prawnika, Adwokat przydaje się w życiu;
 • projekt filmowy ,,FilmFest”;
 • warsztaty dotyczące języka mediów i komunikacji społecznej;
 • roczny kurs historii kina;
 • coroczna dwudniowa sesja prawna z udziałem prawników, studentów i wykładowców wyższych uczelni;
 • wykłady i warsztaty na uczelniach (SWPS, Łazarski, UW).

1B4 / niem-mat-geogr rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język niemiecki (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk obcy
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
171.05177.1192.35
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1B4klasa o profilu ekonomiczno - bankowym, języki obce: angielski i niemiecki – przy rekrutacji punktowane oceny z przedmiotów: język polski, matematyka, geografia, język obcy;

w programie klasy znajdą się:

 • przedmioty nauczane obowiązkowo na poziomie rozszerzonym: matematyka, geografia i j. niemiecki
 • wstęp do ekonomii;
 • geografia polityczna świata;
 • angielski w ekonomii;
 • cykle warsztatów i wykładów z ekonomii, bankowości i finansów;
 • współpraca z bankami, giełdą, wyższymi uczelniami;
 • warsztaty terenowe w Parkach Narodowych;
 • projekty: Kwiecień z …, Kongres bankowy.

1C4 / fiz-inf-mat rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykajęzyk obcy
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
171.8176.77195.85
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1C4 – klasa o profilu matematyczno - informatycznym,  języki obce: angielski i niemiecki – przy rekrutacji punktowane oceny z przedmiotów: język polski, matematyka, fizyka, język obcy;

w programie klasy znajdą się:

 • przedmioty nauczane obowiązkowo na poziomie rozszerzonym: matematyka, fizyka i informatyka
 • zajęcia w MINI Akademii Matematyki Politechniki Warszawskiej;
 • wstęp do grafiki komputerowej;
 • historia myśli przyrodniczej;
 • wycieczki tematyczne (np. Narodowe Centrum Badań Jądrowych Świerk);
 • cykle meczy matematycznych;
 • dostęp do zasobów studiów e-learningowych IT szkoła.

1D4 / pol-hist-ang rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriajęzyk obcy
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
172.75178.69192.05
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1D4 – z rozszerzonym programem edukacji humanistycznej
i rozwoju osobistego (klasa autorska z 30-letnią tradycją), języki obce: angielski, francuski – przy rekrutacji punktowane oceny z przedmiotów: język polski, historia, matematyka, język obcy;

klasa realizuje program oferujący uczniom:

 • przedmioty nauczane obowiązkowo na poziomie rozszerzonym: polski, historia i j. angielski
 • tutoring;
 • zajęcia teatralne;
 • zajęcia filmowe i roczny kurs historii kina;
 • kurs historii fotografii;
 • zarys historii sztuki;
 • kurs tańca;
 • sesje naukowe, religioznawcze;
 • obóz integracyjny przed rozpoczęciem nauki;
 • obozy naukowe.

1E4 / biol-chem-mat rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
171.65176.9188.5
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1E4 - klasa o profilu biologiczno - chemicznym, języki obce: angielski, niemiecki –  przy rekrutacji punktowane oceny z przedmiotów: język polski, biologia, matematyka, chemia;

w programie klasy znajdują się:

 • przedmioty nauczane obowiązkowo na poziomie rozszerzonym: biologia, chemia oraz matematyka;
 • metody eksperymentalne w biologii (kl.I i II) i chemii (kl.I i II);
 • kurs ratownictwa medycznego;
 • cykliczne warsztaty terenowe w Wigierskim
  i Świętokrzyskim Parku Narodowym;
 • wolontariat w Ogrodzie Zoologicznym;
 • współpraca z Wydziałami Biologii i Chemii UW i Centrum Chemii w Małej Skali w Toruniu;
 • dni przedmiotów przyrodniczych.