VII Liceum im. Juliusza Słowackiego

Ocena: 3.8

Oceń Placowkę

Profile VII Liceum im. Juliusza Słowackiego Warszawa na rok 2018/2019

1A / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski

Przedmioty rozszerzone

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy) geografia język angielski język francuski matematyka
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:historia
4:język obcy
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
161166.62177.8
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

1A klasa prawno - medialna. W planie nauczania dodatkowo: edukacja prawna i medialna, sesje naukowe, współpraca z uczelniami, działania praktyczne przy przygotowaniu festiwalu Słowacki FilmFest, Akademia Filmowa

1B / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

geografia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy) fizyka język angielski język niemiecki wos
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:geografia
4:język obcy
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
166.2171.61177.6
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

1B klasa ekonomiczno - bankowa. W planie nauczania dodatkowo: edukacja ekonomiczna, sesje naukowe, współpraca z uczelniami i instytucjami bankowymi.

1C / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy) fizyka geografia
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:fizyka
4:język obcy
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
162172.34181
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

1C klasa matematyczno - informatyczna. W planie nauczania dodatkowo: wstęp do grafiki komputerowej, historia myśli przyrodniczej, dostęp do zasobów studiów e-learningowych IT szkoła, cykle meczy matematycznych, sesje naukowe, współpraca z uczelniami wyższymi.

1D / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski

Przedmioty rozszerzone

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) geografia język angielski język francuski matematyka wos
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:historia
4:język obcy
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
165.2171.58180.6
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

1D klasa z rozszerzonym programem edukacji humanistycznej i rozwoju osobistego. W planie nauczania dodatkowo: warsztaty filmowe, teatralne, przygotowanie do wystąpień publicznych, elementy historii sztuki, praca metodą tutoringu, sesje i obozy naukowe, kształcenie tzw. umiejętności miękkich najbardziej pożądanych przez pracodawców, współpraca z uczelniami i instytucjami kultury.

1E / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) geografia język angielski język francuski matematyka wos
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:historia
4:język obcy
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
161167.21184.4
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

1E - klasa biologiczno - chemiczna. W planie nauczania dodatkowo: kurs ratownictwa medycznego, współpraca z wydziałami biologii i chemii UW i UMK w Toruniu, metody eksperymentalne w chemii (kl. I) i biologii (kl. I i II), cykliczne warsztaty terenowe w Wigierskim i Świętokrzyskim Parku Narodowym, sesje naukowe, dni przedmiotów przyrodniczych, warsztaty dotyczące edukacji zdrowotnej, wolontariat w Ogrodzie Zoologicznym.

1F / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:biologia
4:chemia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
167.4172.45182.2
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

1F - klasa z rozszerzonym programem nauczania biologii i chemii, języki obce: angielski i niemiecki - przy rekrutacji punktowane oceny z przedmiotów: język polski, biologia, matematyka, chemia.