konto
VI Liceum im. I. J. Paderewskiego

Ocena: 3.38

Oceń Placowkę

Profile VI Liceum im. I. J. Paderewskiego Poznań

1A / Humanistyczno - Prawnicza rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykawoshistoria
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
161.8165.07178.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Humanista pozostaje osobą wszechstronną. Uczniom tej klasy proponujemy z jednej strony kontakt z niezwykłym językiem włoski, a poprzez język także z kulturą i historią Włoch. Poznawanie odbywa się nie tylko poprzez strony podręczników, ale poprzez współpracę z pracownikami Instytutu Filologii Włoskiej, a przede wszystkim w ramach wymiany z młodzieżą z Liceum w Varallo w Piemoncie. Z drugiej strony uczniowie spotykają się z prawnikami, jako obserwatorzy biorą udział w pracach poznańskich sądów, aby poznać specyfikę swego ewentualnego zawodu.   

1B / Historyczno - Językowa rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyhistoria
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
158161.2172.15
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Znajomość języka i przeszłości bywa podstawą dobrej komunikacji. W klasie prowadzone będą działania związane z projektami pamięć i edukacja. Na stałe współpracujemy z pracownikami naukowymi IPN w Poznaniu oraz z Instytutem Historii i WNPiD UAM w Poznaniu. W ramach tej współpracy odbywają się liczne projekty, warsztaty, a także spotkania ze świadkami historii. Świadectw przeszłości uczniowie poszukują podczas licznych zajęć muzealnych (miedzy innymi w Muzeum Powstania Warszawskiego, ECS w Gdańsku, Muzeum Pergamonu czy Holocaustu w Berlinie), ale przede wszystkim w rzeczywistym kontakcie z drugim człowiekiem, w ramach wymiany z Twerem, podczas Marszu Pamięci do Katynia.

1C / Politechniczna rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykajęzyk obcy
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
163168.07178.45
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa akademicka z rozszerzoną matematyką, fizyką i językiem angielskim. W ramach współpracy z Wydziałem Fizyki UAM proponujemy uczniom udział w zajęciach doświadczalnych i wykładach na uniwersytecie. Fizyka w klasie politechnicznej realizowana jest przede wszystkim poprzez aktywność uczniów. Biorą oni udział w projekcie CREDO przy Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie. Przewidujemy kontynuację współpracy  w ramach Programu Bogolubowa – Infelda ze Zjednoczonym Instytutem Badań Jądrowych w Dubnej (Rosja).

1D / Ekonomiczno - Językowa rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografia
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
166.45170.13180.55
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Połączenie matematyki i geografii jako przedmiotów rozszerzonych pozwala uczniom kształcić zdolność analizy i interpretacji danych gospodarczych. Uczniowie maja  możliwość poszerzania swojej wiedzy w ramach współpracy Wydziałem Ekonomiczno-Społecznym (UP).

1E / Biologiczno - Chemiczna rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język francuski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykachemiabiologia
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
157.2162.36174.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Propozycja tej klasy skierowana jest do uczniów, których pasją jest obserwacja świata przyrody – tajemnice pantofelka i tajniki reakcji chemicznych. Dla uczniów tej klasy przygotowaliśmy udział w licznych projektach i wykładach realizowanych we współpracy z Wydziałem Biologii UAM w Poznaniu.

1F / Biologiczna - Chemiczna rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykachemiabiologia
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
162.05168.85181.2
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Propozycja tej klasy skierowana jest do uczniów, których pasją jest obserwacja świata przyrody – tajemnice pantofelka i tajniki reakcji chemicznych. Uczniowie biorąc udział w projekcie współpracy z Uniwersytetem Medycznym nie tylko poszerzą swoją wiedzę i umiejętności, ale zapoznają się ze specyfiką studiów i ewentualnie przyszłej pracy. Dla uczniów tej klasy przygotowaliśmy równocześnie pakiet działań realizowanych współpracy z Wydziałem Chemii UAM w Poznaniu.