V Liceum im. Marii Skłodowskiej-Curie

Ocena: 2.96

Oceń Placowkę

Profile V Liceum im. Marii Skłodowskiej-Curie Lublin

1A / mat-fiz-inf rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskifizykainformatyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
147.85158.44184.95
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1B / mat-fiz-ang rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskifizyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
143.15155.95181.65
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1C / biol-chem-ang rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskibiologiachemia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
152.25162.31175.65
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1D / biol-chem-ang rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskibiologiachemia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
153.55161.58180.55
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1E / pol-his-wos rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskihistoriawos
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
146.65157.21174.35
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1F / mat-fiz-inf rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskifizykainformatyka
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
139152.46177.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Uczniowie, po ukończeniu szkoły mogą zdawać maturę ze wszystkich przedmiotów egzaminacyjnych. Natomiast realizacja programu nauczania tej klasy umożliwia im przystępowanie do egzaminu maturalnego w zakresie rozszerzonym z matematykim, fizyki, informatyki oraz jęz. angielskiego, co predysponuje ich do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe na kierunki matematyczne, informatyczne, politechniczne i inżynierskie.

1G / biol-chem-ang rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskibiologiachemia
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
146.8159.84172.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Uczniowie, po ukończeniu szkoły mogą zdawać maturę ze wszystkich przedmiotów egzaminacyjnych. Natomiast realizacja programu nauczania tej klasy umożliwia im przystępowanie do egzaminu maturalnego w zakresie rozszerzonym z biologii, chemii i języka angielskiego, co predysponuje ich do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe na kierunki medyczne, przyrodnicze i rolnicze.

1H / mat-geo-wos rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskigeografiawos
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
140.4151.14176.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Uczniowie, po ukończeniu szkoły mogą zdawać maturę ze wszystkich przedmiotów egzaminacyjnych. Natomiast realizacja programu nauczania tej klasy umożliwia im przystępowanie do egzaminu maturalnego w zakresie rozszerzonym z matematyki, geografii i wiedzy o społeczeństwie, co predysponuje ich do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe na kierunki ekonomiczne, matematyczne, inżynierskie, europejskie.

1J / mat-biol-ang rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskibiologia
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
137.8148.87171.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Nasza szkoła bierze udział w Ogólnopolskim Programie Siatkarskich Ośrodków Szkolnych (SOS), które zostały powołane z inicjatywy PZPS przy współpracy z Samorządami Terytorialnymi i rozpoczęły działalność od 1 września 2012 r. Wysoki poziom nauczania oferowany przez V LO oraz uczestnictwo w systematycznych treningach siatkarskich stworzą duże możliwości osiągnięcia sukcesu. Najlepsi zawodnicy-uczniowie mają szansę uczestnictwa w turniejach organizowanych przez SOS na terenie Polski. Wszyscy zawodnicy objęci są specjalistyczną opieką lekarską (przychodnia sportowo-lekarska w Lublinie) i fizjoterapeutyczną. Dla zawodników spoza Lublina szkoła deklaruje pomoc w uzyskaniu miejsca w internacie lub bursie. Dzięki uczestnictwu w Programie Siatkarskich Ośrodków Szkolnych V LO zostało wyposażone w najnowocześniejsze trenażery do treningu (wyrzutnia do piłek, podesty treningowe, atrapy do bloków), wyposażenie siłowni, piłki profesjonalne, dresy, koszulki.

1K / pol-hist-wos rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskihistoriawos
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
130.6149.97172
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Uczniowie, po ukończeniu szkoły mogą zdawać maturę ze wszystkich przedmiotów egzaminacyjnych. Natomiast realizacja programu nauczania tej klasy umożliwia im przystępowanie do egzaminu maturalnego w zakresie rozszerzonym z jęz. polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, co predysponuje ich do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe humanistyczne itp.