V Liceum im. Klaudyny Potockiej

Ocena: 4.16

Oceń Placowkę

Profile V Liceum im. Klaudyny Potockiej Poznań na rok 2019/2020

G_1a / medyczna dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:biologia
4:chemia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
152.2154.86163.6
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Jeśli kochasz przyrodę, lubisz eksperymentować i poznawać tajemnice świata żywego, jesteś pasjonatem nauk medycznych i biologicznych, chcesz zostać naukowcem albo związać się z medycyną, farmacją, weterynarią, interesuje Cię genetyka, biotechnologia - przyjdź do klasy medycznej. W naukowej atmosferze, pod okiem doświadczonych nauczycieli zgłębisz tajniki wiedzy z zakresu biologii i chemii. Dodatkową wiedzę zyskasz w ramach przedmiotu uzupełniającego „Podstawy toksykologii’, obejmującego szerokie zagadnienia zdrowia i higieny człowieka. Klasa współpracuje z Wydziałem Biologii UAM oraz Uniwersytetem Medycznym. Aktywnie uczestnicząc w projektach, warsztatach i wykładach prowadzonych przez uczelnie wyższe, rozwiniesz swoje zainteresowania oraz pogłębisz wiedzę na ciekawych lekcjach, zajęciach laboratoryjnych i terenowych. Zdobyte umiejętności pozwolą Ci podjąć studia na atrakcyjnych kierunkach, takich jak: medycyna, stomatologia, rehabilitacja, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, farmacja, biotechnologia, biochemia, zdrowie publiczne, kosmetologia, leśnictwo, weterynaria, dietetyka, biologia, bioinformatyka, ochrona środowiska, architektura krajobrazu czy kryminalistyka. 

G_1b / europejska dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone

geografia (obowiązkowy) historia (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:historia
4:geografia
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Jeśli chcesz poznać historię, kulturę i obyczaje państw europejskich, a także dzieje i tradycje Wielkopolski, chcesz współpracować ze studentami z różnych stron świata, uczestniczyć w wymianach międzynarodowych - ta klasa jest dla Ciebie. Połączenie w wymiarze rozszerzonym historii, geografii i wiedzy o społeczeństwie daje duże możliwości dalszego kształcenia na atrakcyjnych kierunkach, takich jak: prawo, europeistyka, politologia, stosunki międzynarodowe itp. W tej klasie realizowany jest przedmiot uzupełniający „Edukacja regionalna”, na którym uczniowie zdobywają wiedzę o Wielkopolsce oraz praktyczne umiejętności, które przygotowują do wykonywania zawodu przewodnika turystycznego. Absolwenci tej klasy dobrze orientują się w realiach społeczno-politycznych Europy, Polski i regionu. 

G_1c / biologiczno-chemiczna dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:biologia
4:chemia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
156.2162.5177.8
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa pod patronatem Uniwersytetu Przyrodniczego. Lubisz doświadczenia i eksperymenty, kochasz podglądać przyrodę - wybierz klasę biologiczno-chemiczną. Będąc uczniem tej klasy, pogłębisz wiedzę i umiejętności z zakresu biologii oraz chemii w sposób praktyczny, z wykorzystaniem metod laboratoryjnych, w szkole, ale także na zajęciach terenowych. W klasie pierwszej będziesz uczestniczył w zajęciach z przedmiotu uzupełniającego: „Wprowadzenie do analizy chemicznej”. Jeżeli chcesz aktywnie uczestniczyć w projektach, warsztatach i zajęciach terenowych realizowanych przez pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego oraz Centrum Chemii w Małej Skali w Toruniu, to jest to klasa dla Ciebie. Podjęcie nauki w tej klasie umożliwia doskonałe przygotowanie do matury, a także pomoże zrealizować Twoje marzenia o przyszłych studiach na takich kierunkach jak: chemia sądowa, chemia kosmetyczna, dietetyka, weterynaria, analityka medyczna, farmacja, stomatologia i medycyna. Już teraz przygotuj fartuch, okulary ochronne i rękawiczki. Nie zwlekaj, czekają na Ciebie ciekawe eksperymenty.

G_1d / dziennikarsko-prawna dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:historia
4:wos
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
148.2153.88200
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Lubisz pisać, masz „radiowy” głos, chcesz fotografować i być blisko ważnych osób i wydarzeń? U nas możesz dokumentować, fotografować, współtworzyć szkolną stronę internetową czy też urzec głosem w szkolnym Radiu Piątka. Oferujemy doskonalenie warsztatu pracy dziennikarskiej pod okiem profesjonalistów, poszerzanie wiedzy z zakresu języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie oraz uczestniczenie w zajęciach – wykładach i warsztatach – prowadzonych przez wykładowców Wydziału Nauk Społecznych UAM, Wydziału Historycznego UAM czy też Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Możesz również zdobywać i poszerzać wiedzę prawniczą na zajęciach prowadzonych przez prawników stowarzyszonych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Oferujemy również możliwość realizowania się w roli mediatora rówieśniczego, w ramach działającego w szkole Klubu Mediatora, pod okiem profesjonalnych mediatorów. Nauka w taj klasie daje duże możliwości dalszego kształcenia na atrakcyjnych kierunkach, takich jak: prawo, historia, dziennikarstwo, europeistyka, politologia, stosunki międzynarodowe, socjologia, psychologia czy studia językowe – np. polonistyczne.

G_1e / politechniczna dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:fizyka
4:informatyka
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
156.6162.03171.2
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Jeśli Twoją pasją jest matematyka, a fizyka nie ma przed Tobą tajemnic, klasa politechniczna jest klasą dla Ciebie! Lekcje matematyki obejmują zakres rozszerzony, wzbogacony o treści przydatne na studiach politechnicznych, np. rachunek różniczkowy i całkowy oraz elementy logiki i algebry liniowej. Fizyka nauczana w zakresie rozszerzonym rozwinie Twoje zainteresowania i przygotuje do podjęcia studiów na kierunkach ścisłych i technicznych. Uczniowie tej klasy mogą uczestniczyć w wykładach oraz zajęciach laboratoryjnych z fizyki organizowanych na terenie Wydziału Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej oraz korzystać z wykładów organizowanych przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.

G_1f / turystyczno-ekonomiczna dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

geografia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy) język obcy
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:geografia
4:język obcy
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
152156.77166.6
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Jeśli lubisz poznawać świat, cenisz przygody i podróże, interesujesz się geografią, chcesz uczyć się organizowania imprez turystycznych, pilotażu wycieczek i nie przeraża Cię rozszerzona matematyka, to klasa o profilu turystyczno-ekonomicznym została stworzona właśnie dla Ciebie! Dzięki współpracy szkoły z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu będziesz miał okazję uczestniczyć w wykładach i warsztatach organizowanych przez uczelnię. W sposób aktywny i niestandardowy będziesz poznawać piękno naszego miasta i kraju. Podczas wycieczek klasowych, „zielonych szkół”, rajdów realizowane są w sposób praktyczny zagadnienia z turystyki i geografii. Dzięki współpracy z Instytutem Filologii Słowiańskiej UAM, będziesz miał możliwość uczestniczenia w lektoracie języka bułgarskiego w celu zainteresowania turystyką bałkańską. Kończąc tę klasę, jesteś też przygotowany do podjęcia nauki na wielu wydziałach Uniwersytetu Ekonomicznego, Politechniki Poznańskiej i UAM.

P_1a / medyczna dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:biologia
4:chemia
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Jeśli kochasz przyrodę, lubisz eksperymentować i poznawać tajemnice świata żywego, jesteś pasjonatem nauk medycznych i biologicznych, chcesz zostać naukowcem albo związać się z medycyną, farmacją, weterynarią, interesuje Cię genetyka, biotechnologia - przyjdź do klasy medycznej. W naukowej atmosferze, pod okiem doświadczonych nauczycieli zgłębisz tajniki wiedzy z zakresu biologii i chemii. Klasa współpracuje z Wydziałem Biologii UAM oraz Uniwersytetem Medycznym. Aktywnie uczestnicząc w projektach, warsztatach i wykładach prowadzonych przez uczelnie wyższe, rozwiniesz swoje zainteresowania oraz pogłębisz wiedzę na ciekawych lekcjach, zajęciach laboratoryjnych i terenowych. Zdobyte umiejętności pozwolą Ci podjąć studia na atrakcyjnych kierunkach, takich jak: medycyna, stomatologia, rehabilitacja, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, farmacja, biotechnologia, biochemia, zdrowie publiczne, kosmetologia, leśnictwo, weterynaria, dietetyka, biologia, bioinformatyka, ochrona środowiska, architektura krajobrazu czy kryminalistyka. 

P_1b / teatralno-filmowa dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

historia (obowiązkowy) język obcy (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:historia
4:język obcy
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa teatralno-filmowa zaprasza na trwający cztery lata spektakl przeznaczony dla ceniących literaturę, kulturę, historię i język angielski. Jeżeli lubisz kino i teatr, to wymarzona klasa dla Ciebie! Potrzebujemy kreatywnych, twórczych osób, które ucząc się w naszej szkole, będą realizować swoje pasje. Udział w warsztatach i projektach pozwala rozwinąć wyobraźnię i umożliwia zdobycie umiejętności związanych z samodzielną realizacją etiud filmowych, krótkich form dramatycznych i spektakli teatralnych. Efekty pracy prezentowane są podczas kolejnych edycji Dnia Sztuki na Scenie Wspólnej. Uczniowie klas teatralno-filmowych biorą udział w konkursach artystycznych i przedmiotowych. Możemy pochwalić się wieloma prestiżowymi nagrodami o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej, a nawet międzynarodowej. Wśród naszej młodzieży mamy laureatów konkursów literackich czy wiedzy o filmie, np. Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej. Współpracujemy z Muzeum Martyrologicznym w Żabikowie, Sceną Wspólną, Centrum Sztuki Dziecka, Szkołą Podstawową nr 5, Filmoteką Szkolną. Organizujemy spotkania z twórcami kultury, uczestniczymy w spektaklach i w Scenie Czytanej. Bierzemy udział w Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym Młoda Malta. 

P_1c / biologiczno-chemiczna dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:biologia
4:chemia
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa pod patronatem Uniwersytetu Przyrodniczego. Lubisz doświadczenia i eksperymenty, kochasz podglądać przyrodę - wybierz klasę biologiczno-chemiczną. Będąc uczniem tej klasy, pogłębisz wiedzę i umiejętności z zakresu biologii oraz chemii w sposób praktyczny, z wykorzystaniem metod laboratoryjnych, w szkole, ale także na zajęciach terenowych. Jeżeli chcesz aktywnie uczestniczyć w projektach, warsztatach i zajęciach terenowych realizowanych przez pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego oraz Centrum Chemii w Małej Skali w Toruniu, to jest to klasa dla Ciebie. Podjęcie nauki w tej klasie umożliwia doskonałe przygotowanie do matury, a także pomoże zrealizować Twoje marzenia o przyszłych studiach na takich kierunkach jak: chemia sądowa, chemia kosmetyczna, dietetyka, weterynaria, analityka medyczna, farmacja, stomatologia i medycyna. Już teraz przygotuj fartuch, okulary ochronne i rękawiczki. Nie zwlekaj, czekają na Ciebie ciekawe eksperymenty.

P_1d / dziennikarsko-prawna dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:historia
4:wos
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Lubisz pisać, masz „radiowy” głos, chcesz fotografować i być blisko ważnych osób i wydarzeń? U nas możesz dokumentować, fotografować, współtworzyć szkolną stronę internetową czy też urzec głosem w szkolnym Radiu Piątka. Oferujemy doskonalenie warsztatu pracy dziennikarskiej pod okiem profesjonalistów, poszerzanie wiedzy z zakresu języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie oraz uczestniczenie w zajęciach – wykładach i warsztatach – prowadzonych przez wykładowców Wydziału Nauk Społecznych UAM, Wydziału Historycznego UAM czy też Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Możesz również zdobywać i poszerzać wiedzę prawniczą na zajęciach prowadzonych przez prawników stowarzyszonych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Oferujemy również możliwość realizowania się w roli mediatora rówieśniczego, w ramach działającego w szkole Klubu Mediatora, pod okiem profesjonalnych mediatorów. Nauka w taj klasie daje duże możliwości dalszego kształcenia na atrakcyjnych kierunkach, takich jak: prawo, historia, dziennikarstwo, europeistyka, politologia, stosunki międzynarodowe, socjologia, psychologia czy studia językowe, np. polonistyczne.

P_1e / politechniczna dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:fizyka
4:informatyka
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Jeśli Twoją pasją jest matematyka, fizyka nie ma przed Tobą tajemnic, a informatyka to nie tylko gry komputerowe, klasa politechniczna jest klasą dla Ciebie! Lekcje matematyki obejmują zakres rozszerzony, wzbogacony o treści przydatne na studiach politechnicznych, np. rachunek różniczkowy i całkowy oraz elementy logiki i algebry liniowej. Fizyka nauczana w zakresie rozszerzonym rozwinie Twoje zainteresowania i przygotuje do podjęcia studiów na kierunkach ścisłych i technicznych. Na zajęciach z informatyki rozszerzonej będziesz mógł uczyć się rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji z wykorzystaniem komputera i z zastosowaniem podejścia algorytmicznego. Poznasz między innymi tajniki programowania w wybranym języku programowania, relacyjną bazę danych i język zapytań SQL. Uczniowie tej klasy mogą uczestniczyć w wykładach oraz zajęciach laboratoryjnych z fizyki organizowanych na terenie Wydziału Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej oraz korzystać z wykładów organizowanych przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.

P_1f / turystyczno-ekonomiczna dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

geografia (obowiązkowy) język obcy (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:geografia
4:język obcy
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Jeśli lubisz poznawać świat, cenisz przygody i podróże, interesujesz się geografią, chcesz uczyć się organizowania imprez turystycznych, pilotażu wycieczek i nie przeraża Cię rozszerzona matematyka, to klasa o profilu turystyczno-ekonomicznym została stworzona właśnie dla Ciebie! Dzięki współpracy szkoły z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu będziesz miał okazję uczestniczyć w wykładach i warsztatach organizowanych przez uczelnię. W sposób aktywny i niestandardowy będziesz poznawać piękno naszego miasta i kraju. Podczas wycieczek klasowych, „zielonych szkół”, rajdów realizowane są w sposób praktyczny zagadnienia z turystyki i geografii. Dzięki współpracy z Instytutem Filologii Słowiańskiej UAM, będziesz miał możliwość uczestniczenia w lektoracie języka bułgarskiego w celu zainteresowania turystyką bałkańską. Kończąc tę klasę jesteś też przygotowany do podjęcia nauki na wielu wydziałach Uniwersytetu Ekonomicznego, Politechniki Poznańskiej i UAM.