V Liceum im. Klaudyny Potockiej

Ocena: 4.14

Oceń Placowkę

Profile V Liceum im. Klaudyny Potockiej Poznań na rok 2018/2019

1A / medyczna dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:biologia
4:chemia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
152.2154.86163.6
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa pod patronatem Wydziału Biologii UAM i Uniwersytetu Medycznego.
Jeśli kochasz przyrodę, interesujesz się naukami medycznymi i biologicznymi, budową i funkcjonowaniem organizmu człowieka oraz swoją przyszłość chcesz związać z medycyną, biologią i ochroną środowiska, przyjdź do klasy medycznej. Klasa oferuje przedmioty rozszerzone w zakresie biologii i chemii. Dodatkowo realizowany jest przedmiot uzupełniający Podstawy toksykologii (kl. I) Profil ten daje możliwość zgłębienia tajników przyrody oraz medycyny poprzez uczestnictwo w projektach, warsztatach, wycieczkach i wykładach prowadzonych na uczelni. Będziesz działać na korzyść środowiska przyrodniczego i poznawać procesy, które nim rządzą, a zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą Ci podjąć studia na kierunkach przyrodniczych i medycznych.

1B / teatralno-filmowa dla gimnazjalistów

Targi edukacyjne 1200x200

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:historia
4:język obcy
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
147.4153.83165.2
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Jedyna w swoim rodzaju klasa zaprasza na trwający trzy lata spektakl przeznaczony dla osób ceniących język polski, historię i język angielski. Jeżeli lubisz kino i teatr to wymarzona klasa dla Ciebie. Potrzebujemy twórczych, kreatywnych ludzi, którzy ucząc się w naszej szkole, będą realizować swoje pasje. Warsztaty i projekty rozwijają wyobraźnię i pozwalają zdobyć umiejętności związane z samodzielną realizacją etiud filmowych,krótkich form dramatycznych i spektaklu podsumowującego każdy rok edukacji.Tradycją stał się Dzień Sztuki obchodzony uroczyście na Scenie Wspólnej.Bierzemy udział w konkursach artystycznych i przedmiotowych, możemy pochwalić się wieloma prestiżowymi nagrodami oraz laureatami Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej.
Współpracujemy z Muzeum Martyrologicznym w Żabikowie, Sceną Wspólną, Fundacją Filmowiec, Centrum Sztuki Dziecka. Organizujemy spotkania z twórcami kultury, uczestniczymy w Scenie Czytanej najnowszych sztuk dla dzieci o młodzieży i w Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym Młoda Malta.

1C / biologiczno-chemiczna dla gimnazjalistów

Targi edukacyjne 1200x200

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:biologia
4:chemia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
156.2162.5177.8
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa pod patronatem Uniwersytetu Przyrodniczego.
Klasa o tym kierunku stwarza możliwość pogłębienia Twojej wiedzy z zakresu biologii i chemii. Przedmioty te będą realizowane w zakresie rozszerzonym, z wykorzystaniem metod laboratoryjnych, co umożliwia doskonałe przygotowanie do matury, a następnie podjęcie studiów na tak przyszłościowych kierunkach jak: medycyna, stomatologia, farmacja, analityka medyczna, weterynaria, dietetyka i wiele innych. Klasa aktywnie uczestniczy w projektach, warsztatach i wykładach realizowanych przez uczelnie. oraz w zajęciach terenowych. W klasie pierwszej uczniowie realizują dodatkowy przedmiot uzupełniający Wprowadzenie do analizy chemicznej.

1D / dziennikarsko-prawna dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:historia
4:wos
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
148.2153.88200
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa pod patronatem Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
Lubisz pisać, masz „radiowy" głos, chcesz fotografować i być blisko ważnych osób i wydarzeń? – ta klasa jest dla Ciebie. U nas możesz zostać redaktorem serwisu internetowego SIM, urzec głosem w szkolnym Radiu Piątka, dokumentować, fotografować, współtworzyć szkolną stronę internetową. Ponadto oferujemy doskonalenie warsztatu pracy dziennikarskiej pod okiem profesjonalistów, poszerzenie wiedzy z zakresu języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie i historii, uczestniczenie w spotkaniach z ciekawymi ludźmi. Możesz również zdobywać wiedzę prawniczą na dodatkowych zajęciach edukacji prawnej, prowadzonych w szkole przez prawników z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

1E / politechniczna dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:fizyka
4:język obcy
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
156.6162.03171.2
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa pod patronatem Politechniki Poznańskiej.
Na lekcjach matematyki będzie realizowany program rozszerzony, uzupełniony o dodatkowe treści przydatne na studiach politechnicznych, np. rachunek różniczkowy i całkowy oraz elementy logiki i algebry liniowej. Fizyka nauczana w zakresie rozszerzonym rozwinie Twoje zainteresowania i przygotuje do podjęcia studiów na kierunkach ścisłych i technicznych. Uczniowie mogą uczestniczyć w wykładach oraz zajęciach laboratoryjnych z fizyki organizowanych na terenie Wydziału Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej oraz korzystać z wykładów organizowanych przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Proponujemy naukę języka angielskiego i niemieckiego na poziome zaawansowanym.

1F / akademicka dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

geografia (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:geografia
4:informatyka
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
155.6159.92168.4
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa pod patronatem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
W klasie akademickiej realizowany będzie rozszerzony program nauczania matematyki. W ciągu trzech lat będziesz uczestniczyć w zajęciach dodatkowych prowadzonych przez wykładowców z UAM.
Równolegle, już od klasy pierwszej, możesz zdobywać wiedzę i umiejętności prawdziwie informatyczne (podstawowe pojęcia i koncepcje informatyki, programowanie, bazy danych, sieci komputerowe, narzędzia i środki informatyki) oraz stosować je w praktyce, realizując projekty interdyscyplinarne . Autorski program informatyki rozszerzonej wzbogacony jest o przedmiot uzupełniający: Wprowadzenie do algorytmiki i programowania 
Dodatkowe zajęcia z informatyki (kryptografia, teoria grafów) prowadzone będą przez pracowników Wydziału Matematyki i Informatyki UAM. Dodatkowo, jako trzeci przedmiot rozszerzony w tej klasie, proponujemy geografię.

1G / turystyczno-ekonomiczna dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:geografia
4:język obcy
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
152156.77166.6
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa pod patronatem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Jeśli lubisz poznawać świat, cenisz przygody i podróże, interesujesz się geografią, chcesz uczyć się organizowania imprez turystycznych, pilotażu wycieczek i nie przeraża Cię rozszerzona matematyka, to klasa o profilu turystyczno-ekonomicznym została stworzona właśnie dla Ciebie! W sposób aktywny i niestandardowy będziesz poznawać piękno naszego miasta i kraju. Podczas wycieczek klasowych, zielonych szkół, rajdów realizowane są w sposób praktyczny zagadnienia z turystyki i geografii. Możesz uczyć się języka angielskiego w zakresie rozszerzonym oraz języka rosyjskiego od podstaw. Dodatkowo, dzięki porozumieniu z Instytutem Filologii Słowiańskiej UAM, w klasie drugiej prowadzony jest lektorat z języka bułgarskiego w celu zainteresowania uczniów problematyką bałkańską.