konto
V Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Struga

Ocena: 2.47

Oceń Placowkę

Profile V Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Struga Gliwice

1a / medyczna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
148.25162.94181.25
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa adresowana głównie do tych, którzy chcą dowiedzieć się czegoś więcej o funkcjonowaniu ludzkiego organizmu w otaczającym świecie. Nauka w tej klasie pomoże Ci dokonać odpowiedzialnych wyborów życiowych związanych ze zdrowiem swoim i innych, identyfikacją własnych problemów i podejmowania działań dla ich rozwiązania. Będziesz przygotowany do tworzenia zdrowych środowisk życia, pracy i zabawy. Umożliwi Ci utrzymanie bezpośredniego kontaktu z przyrodą, poznanie jej na drodze obserwacji i doświadczeń oraz interpretowania uzyskanych wyników. Pozwoli Ci podjąć działania na rzecz lokalnego środowiska przyrodniczego.

1b / dwujęzyczna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy) fizyka (proponowany) geografia (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskifizykageografia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
131.65155.87176.65
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa jest adresowana do tych, których mocną stroną są przedmioty ścisłe,ale jednocześnie chcą doskonalić znajomość języka, by w przyszłości móc bez kompleksów studiować na zagranicznych uczelniach i pracować w  międzynarodowych zespołach.

Wielbiciele "królowej nauk" zrealizują się w gąszczu wzorów, zadań matematycznych i konkursów przedmiotowych. Jeśli zechcesz zapewnimy Ci możliwość uczestnictwa w zajęciach prowadzonych na Politechnice Śląskiej i Uniwersytecie Śląskim w zakresie matematyki, fizyki i geografii. Nauczyciele pomogą Ci zrozumieć zjawiska otaczającego świata i nadadzą im bardziej przystępną formę.

1c / matematyczno - przyrodnicza rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy) fizyka (proponowany) geografia (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyfizykageografia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
157.35165.44182.15
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa skierowana jest do umysłów ścisłych, pasjonatów matematyki, fizyki, geografii. Wielbiciele "królowej nauk" zrealizują się w gąszczu wzorów, zadań matematycznych i konkursów przedmiotowych. Jeśli zechcesz zapewnimy Ci możliwość uczestnictwa w zajęciach prowadzonych na Politechnice Śląskiej i Uniwersytecie Śląskim w zakresie matematyki, fizyki i geografii. Nauczyciele pomogą Ci zrozumieć zjawiska otaczającego świata i nadadzą im bardziej przystępną formę.

1d / humanistyczna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyhistoria
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
120.9144.13170.35
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasę proponujemy uczniom szczególnie zainteresowanym kulturą współczesną i jej rodowodem oraz rozwijaniem własnych twórczych pomysłów. Umożliwimy Ci wgłębienie się w "wielką literaturę", a więc poznawanie i zrozumienie najwspanialszych dzieł literatury polskiej i światowej. Większa ilość lekcji języka polskiego, historii, łaciny, wiedzy o kulturze umożliwi lepsze rozumienie dzieł literackich, źródłowych tekstów historycznych i prawniczych oraz kontekstów filozoficznych. Nauczysz się trudnej sztuki autoprezentacji, tu możesz mieć pewność, że dostaniesz dobre przygotowanie w każdej dziedzinie, łącznie z matematyką, którą przecież musisz zdawać obowiązkowo na maturze. Pomożemy Ci pokonać strach przed występami publicznymi, dodatkowe bloki zajęć z retoryki i erystyki będą przygotowywały uczniów do publicznych występów, podejmowania dyskusji, autoprezentacji. Chcemy nauczyć sposobów wyrażania opinii, prowadzenia negocjacji i komunikowania się z ludźmi w różnych życiowych sytuacjach. Podejmujemy się również kształcenia umiejętności redagowania różnych wypowiedzi pisemnych: literackich, naukowych i publicystycznych. Szczególnie zwracamy uwagę na techniki wyrażania własnego zdania oraz logiczne i precyzyjne formułowanie opinii. Umożliwimy publikowanie własnych tekstów literackich i publicystycznych w szkolnej gazetce. Chętnym proponujemy udział w wyjazdach do krakowskich teatrów, blok lekcji filmoznawczych oraz humanistyczne wycieczki naukowe. Umożliwiamy udział w spotkaniach z interesującymi ludźmi kultury oraz wysłuchanie wykładów profesorów uczelni humanistycznych.

1e / przyrodnicza rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy) biologia (proponowany) chemia (proponowany) geografia (proponowany) język angielski (proponowany) język francuski (proponowany) język niemiecki (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologiachemiageografia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
144.5156.24176.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa skierowana jest do osób chcących zrozumieć zjawiska otaczającego nas świata. Dobrze odnajdą się w niej nie tylko umysły ścisłe, ale i Ci którzy chcą dowiedzieć się czegoś więcej o funkcjonowaniu ludzkiego organizmu w otaczającym świecie. Nauka w tej klasie pomoże Ci dokonać odpowiedzialnych wyborów życiowych związanych ze zdrowiem swoim i innych, identyfikacją własnych problemów i podejmowania działań dla ich rozwiązania. Będziesz przygotowany do tworzenia zdrowych środowisk życia, pracy i zabawy. Umożliwi Ci utrzymanie bezpośredniego kontaktu z przyrodą, poznanie jej na drodze obserwacji i doświadczeń oraz interpretowania uzyskanych wyników. Pozwoli Ci podjąć działania na rzecz lokalnego środowiska przyrodniczego.