V Liceum im. Andrzeja Struga

Ocena: 2.43

Oceń Placowkę

Profile V Liceum im. Andrzeja Struga Gliwice na rok 2019/2020

1a / medyczna dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:biologia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
155.4165.19180
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa adresowana głównie do tych, którzy chcą dowiedzieć się czegoś więcej o funkcjonowaniu ludzkiego organizmu w otaczającym świecie. Nauka w tej klasie pomoże Ci dokonać odpowiedzialnych wyborów życiowych związanych ze zdrowiem swoim i innych, identyfikacją własnych problemów i podejmowania działań dla ich rozwiązania. Będziesz przygotowany do tworzenia zdrowych środowisk życia, pracy i zabawy. Umożliwi Ci utrzymanie bezpośredniego kontaktu z przyrodą, poznanie jej na drodze obserwacji i doświadczeń oraz interpretowania uzyskanych wyników. Pozwoli Ci podjąć działania na rzecz lokalnego środowiska przyrodniczego.

1a / medyczna dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:biologia
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa adresowana głównie do tych, którzy chcą dowiedzieć się czegoś więcej o funkcjonowaniu ludzkiego organizmu w otaczającym świecie. Nauka w tej klasie pomoże Ci dokonać odpowiedzialnych wyborów życiowych związanych ze zdrowiem swoim i innych, identyfikacją własnych problemów i podejmowania działań dla ich rozwiązania. Będziesz przygotowany do tworzenia zdrowych środowisk życia, pracy i zabawy. Umożliwi Ci utrzymanie bezpośredniego kontaktu z przyrodą, poznanie jej na drodze obserwacji i doświadczeń oraz interpretowania uzyskanych wyników. Pozwoli Ci podjąć działania na rzecz lokalnego środowiska przyrodniczego.

1b / matematyczno - fizyczna dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

fizyka (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy) geografia (proponowany) informatyka (proponowany)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:fizyka
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
131.8154.63188.8
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa jest adresowana do tych, których mocną stroną są przedmioty ścisłe,ale jednocześnie chcą doskonalić znajomość języka, by w przyszłości móc bez kompleksów studiować na zagranicznych uczelniach i pracować w  międzynarodowych zespołach.

Wielbiciele "królowej nauk" zrealizują się w gąszczu wzorów, zadań matematycznych i konkursów przedmiotowych. Jeśli zechcesz zapewnimy Ci możliwość uczestnictwa w zajęciach prowadzonych na Politechnice Śląskiej i Uniwersytecie Śląskim w zakresie matematyki i fizyki. Nauczyciele pomogą Ci zrozumieć zjawiska otaczającego świata i nadadzą im bardziej przystępną formę.

1b / dwujęzyczna dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy) fizyka (proponowany) geografia (proponowany)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język angielski
4:fizykageografia
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa jest adresowana do tych, których mocną stroną są przedmioty ścisłe,ale jednocześnie chcą doskonalić znajomość języka, by w przyszłości móc bez kompleksów studiować na zagranicznych uczelniach i pracować w  międzynarodowych zespołach.

Wielbiciele "królowej nauk" zrealizują się w gąszczu wzorów, zadań matematycznych i konkursów przedmiotowych. Jeśli zechcesz zapewnimy Ci możliwość uczestnictwa w zajęciach prowadzonych na Politechnice Śląskiej i Uniwersytecie Śląskim w zakresie matematyki, fizyki i geografii. Nauczyciele pomogą Ci zrozumieć zjawiska otaczającego świata i nadadzą im bardziej przystępną formę.

1b / dwujęzyczna dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy) fizyka (proponowany) geografia (proponowany)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język angielski
4:fizykageografia
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa jest adresowana do tych, których mocną stroną są przedmioty ścisłe,ale jednocześnie chcą doskonalić znajomość języka, by w przyszłości móc bez kompleksów studiować na zagranicznych uczelniach i pracować w  międzynarodowych zespołach.

Wielbiciele "królowej nauk" zrealizują się w gąszczu wzorów, zadań matematycznych i konkursów przedmiotowych. Jeśli zechcesz zapewnimy Ci możliwość uczestnictwa w zajęciach prowadzonych na Politechnice Śląskiej i Uniwersytecie Śląskim w zakresie matematyki, fizyki i geografii. Nauczyciele pomogą Ci zrozumieć zjawiska otaczającego świata i nadadzą im bardziej przystępną formę.

1c / matematyczno - fizyczna dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy) geografia (proponowany) informatyka (proponowany)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:fizyka
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
131.6151.61174.8
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa skierowana jest do umysłów ścisłych, pasjonatów matematyki i fizyki. Wielbiciele "królowej nauk" zrealizują się w gąszczu wzorów, zadań matematycznych i konkursów przedmiotowych. Jeśli zechcesz zapewnimy Ci możliwość uczestnictwa w zajęciach prowadzonych na Politechnice Śląskiej i Uniwersytecie Śląskim w zakresie matematyki i fizyki. Nauczyciele pomogą Ci zrozumieć zjawiska otaczającego świata i nadadzą im bardziej przystępną formę.

W tej klasie będziesz mógł realizować swoje naukowe pasje. Pomożemy Ci w przygotowaniach do Olimpiady Matematycznej i Fizycznej.

1c / matematyczno - przyrodnicza dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

matematyka (obowiązkowy) fizyka (proponowany) geografia (proponowany)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:fizykageografia
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa skierowana jest do umysłów ścisłych, pasjonatów matematyki, fizyki, geografii. Wielbiciele "królowej nauk" zrealizują się w gąszczu wzorów, zadań matematycznych i konkursów przedmiotowych. Jeśli zechcesz zapewnimy Ci możliwość uczestnictwa w zajęciach prowadzonych na Politechnice Śląskiej i Uniwersytecie Śląskim w zakresie matematyki, fizyki i geografii. Nauczyciele pomogą Ci zrozumieć zjawiska otaczającego świata i nadadzą im bardziej przystępną formę.

1d / humanistyczna dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:historia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
111141.56171.5
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasę proponujemy uczniom szczególnie zainteresowanym kulturą współczesną i jej rodowodem oraz rozwijaniem własnych twórczych pomysłów. Umożliwimy Ci wgłębienie się w "wielką literaturę", a więc poznawanie i zrozumienie najwspanialszych dzieł literatury polskiej i światowej. Większa ilość lekcji języka polskiego, historii, łaciny, wiedzy o kulturze umożliwi lepsze rozumienie dzieł literackich, źródłowych tekstów historycznych i prawniczych oraz kontekstów filozoficznych. Nauczysz się trudnej sztuki autoprezentacji, tu możesz mieć pewność, że dostaniesz dobre przygotowanie w każdej dziedzinie, łącznie z matematyką, którą przecież musisz zdawać obowiązkowo na maturze. Pomożemy Ci pokonać strach przed występami publicznymi, dodatkowe bloki zajęć z retoryki i erystyki będą przygotowywały uczniów do publicznych występów, podejmowania dyskusji, autoprezentacji. Chcemy nauczyć sposobów wyrażania opinii, prowadzenia negocjacji i komunikowania się z ludźmi w różnych życiowych sytuacjach. Podejmujemy się również kształcenia umiejętności redagowania różnych wypowiedzi pisemnych: literackich, naukowych i publicystycznych. Szczególnie zwracamy uwagę na techniki wyrażania własnego zdania oraz logiczne i precyzyjne formułowanie opinii. Umożliwimy publikowanie własnych tekstów literackich i publicystycznych w szkolnej gazetce. Chętnym proponujemy udział w wyjazdach do krakowskich teatrów, blok lekcji filmoznawczych oraz humanistyczne wycieczki naukowe. Umożliwiamy udział w spotkaniach z interesującymi ludźmi kultury oraz wysłuchanie wykładów profesorów uczelni humanistycznych.

1d / humanistyczna dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:historia
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasę proponujemy uczniom szczególnie zainteresowanym kulturą współczesną i jej rodowodem oraz rozwijaniem własnych twórczych pomysłów. Umożliwimy Ci wgłębienie się w "wielką literaturę", a więc poznawanie i zrozumienie najwspanialszych dzieł literatury polskiej i światowej. Większa ilość lekcji języka polskiego, historii, łaciny, wiedzy o kulturze umożliwi lepsze rozumienie dzieł literackich, źródłowych tekstów historycznych i prawniczych oraz kontekstów filozoficznych. Nauczysz się trudnej sztuki autoprezentacji, tu możesz mieć pewność, że dostaniesz dobre przygotowanie w każdej dziedzinie, łącznie z matematyką, którą przecież musisz zdawać obowiązkowo na maturze. Pomożemy Ci pokonać strach przed występami publicznymi, dodatkowe bloki zajęć z retoryki i erystyki będą przygotowywały uczniów do publicznych występów, podejmowania dyskusji, autoprezentacji. Chcemy nauczyć sposobów wyrażania opinii, prowadzenia negocjacji i komunikowania się z ludźmi w różnych życiowych sytuacjach. Podejmujemy się również kształcenia umiejętności redagowania różnych wypowiedzi pisemnych: literackich, naukowych i publicystycznych. Szczególnie zwracamy uwagę na techniki wyrażania własnego zdania oraz logiczne i precyzyjne formułowanie opinii. Umożliwimy publikowanie własnych tekstów literackich i publicystycznych w szkolnej gazetce. Chętnym proponujemy udział w wyjazdach do krakowskich teatrów, blok lekcji filmoznawczych oraz humanistyczne wycieczki naukowe. Umożliwiamy udział w spotkaniach z interesującymi ludźmi kultury oraz wysłuchanie wykładów profesorów uczelni humanistycznych.

1e / matematyczno - przyrodnicza dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

matematyka (obowiązkowy) biologia (proponowany) geografia (proponowany) język angielski (proponowany) język francuski (proponowany) język niemiecki (proponowany)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:biologiageografia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
148.8156.75168.8
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa skierowana jest do osób chcących zrozumieć zjawiska otaczającego nas świata. Dobrze odnajdą się w niej nie tylko umysły ścisłe, ale i Ci którzy chcą dowiedzieć się czegoś więcej o funkcjonowaniu ludzkiego organizmu w otaczającym świecie. Nauka w tej klasie pomoże Ci dokonać odpowiedzialnych wyborów życiowych związanych ze zdrowiem swoim i innych, identyfikacją własnych problemów i podejmowania działań dla ich rozwiązania. Będziesz przygotowany do tworzenia zdrowych środowisk życia, pracy i zabawy. Umożliwi Ci utrzymanie bezpośredniego kontaktu z przyrodą, poznanie jej na drodze obserwacji i doświadczeń oraz interpretowania uzyskanych wyników. Pozwoli Ci podjąć działania na rzecz lokalnego środowiska przyrodniczego.

1e / przyrodnicza dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

matematyka (obowiązkowy) biologia (proponowany) chemia (proponowany) geografia (proponowany) język angielski (proponowany) język francuski (proponowany) język niemiecki (proponowany)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:biologiachemiageografia
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa skierowana jest do osób chcących zrozumieć zjawiska otaczającego nas świata. Dobrze odnajdą się w niej nie tylko umysły ścisłe, ale i Ci którzy chcą dowiedzieć się czegoś więcej o funkcjonowaniu ludzkiego organizmu w otaczającym świecie. Nauka w tej klasie pomoże Ci dokonać odpowiedzialnych wyborów życiowych związanych ze zdrowiem swoim i innych, identyfikacją własnych problemów i podejmowania działań dla ich rozwiązania. Będziesz przygotowany do tworzenia zdrowych środowisk życia, pracy i zabawy. Umożliwi Ci utrzymanie bezpośredniego kontaktu z przyrodą, poznanie jej na drodze obserwacji i doświadczeń oraz interpretowania uzyskanych wyników. Pozwoli Ci podjąć działania na rzecz lokalnego środowiska przyrodniczego.