konto
Technikum PBO

Profile Technikum PBO Zielona Góra

1Ta / Technik budownictwa rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyinformatyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
38.4558.5776.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Absolwent jest przygotowany do:
1) wykonywania określonych robót budowlanych
2) organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy i wykonaniem robót ziemnych
3) organizowania i kontrolowania robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych
4) organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej
5) sporządzania kosztorysów oraz przygotowywania dokumentacji przetargowej.

Umiejętności:
1) montaż konstrukcji stalowych;
2) montaż prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych i drewnianych;
3) przygotowanie stali zbrojeniowej do montażu;
4) wykonywanie mieszanek betonowych;
5) montaż oraz układanie zbrojenia w deskowaniach i formach;
6) układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej oraz pielęgnacja świeżego betonu;
7) wykonywanie zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych;
8) wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych;
9) wykonywanie tynków;
10) wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych.

1Tb / Technik ochrony środowiska rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyinformatyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
62.2589.02158.45
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Absolwent jest przygotowany do:

1) badania stanu środowiska

2) monitorowania poziomu zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby

3) sporządzania bilansów zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery, wód i gleby

4) planowania i prowadzenia racjonalnej gospodarki odpadami

5) planowania i realizacji na rzecz ochrony środowiska.

Technik ochrony środowiska koordynuje prace w zakresie ochrony powietrza, wód, powierzchni ziemi, ochrony przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem oraz ochrony przyrody, monitoruje poziom zanieczyszczeń środowiska, określa parametry uzdatniania i oczyszczania ścieków, klasyfikuje i identyfikuje różnego rodzaju odpady, prowadzi proste badania technologiczne w zakresie ochrony środowiska.

1Tc / Technik handlowiec rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyinformatyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
27.9564.1688.95
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Absolwent jest przygotowany do:
1) organizowania prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży
2) wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży
3) prowadzenia działań reklamowych i marketingowych
4) organizowania i prowadzenia działalności handlowej
5) zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa.
Umiejętności:
1) organizowanie sprzedaży;
2) sprzedaż towarów;
3) sporządzanie dokumentacji ekonomiczno-finansowej.

Absolwent może podjąć pracę na średnim szczeblu zarządzania w przedsiębiorstwach o różnych formach własności, realizować podstawowe funkcje handlowe w punktach sprzedaży detalicznej, hurtowniach, magazynach. Przygotowany będzie do zorganizowania, uruchomienia i prowadzenia własnej firmy handlowej.