konto
Technikum nr 7 im. Polskich Zwycięzców Enigmy

Ocena: 3.61

Oceń Placowkę

Profile Technikum nr 7 im. Polskich Zwycięzców Enigmy Wrocław

A, B / Technik informatyk rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyinformatyka
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
102.5134.15200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Uczniowie mają możliwość kontynuowania nauki z języka angielskiego i języka niemieckiego.
W szkole realizowane są przedmioty w zakresie rozszerzonym : matematyka, język angielski.
Kierunek związany jest z zastosowaniem informatyki we wszystkich dziedzinach gospodarki i nauki.
Oferta skierowana jest do uczniów :
- o umysłach twórczych, analitycznych i logicznych
- zainteresowanych informatyką i komunikacją sieciową
- z poczuciem dyscypliny i odpowiedzialności
- ze zdolnością koncentracji, spostrzegawczości, przewidywania skutków decyzji
- o chęci stałego doskonalenia w zawodzie
- umiejących współpracować z ludźmi
- o zamiłowaniu do dokładnej pracy, ładu i systematyczności.
Uczeń w okresie 5-letniej nauki po potwierdzeniu dwóch kwalifikacji zawodowych :
INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowych oraz bazami danych
Po ukończeniu szkoły i potwierdzeniu powyższych kwalifikacji uczeń otrzymuje dyplom technika informatyka. Opiekę nad kierunkiem sprawują : IBM, Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej.
Absolwenci zostaną przygotowani do :
- matury i wybranych kierunków studiów ;
- atrakcyjnej pracy
Technik informatyk może być zatrudniony w zakładach pracy związanych z :
- programowaniem
- posługiwaniem się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego
- projektowaniem i zakładaniem baz danych
- administrowaniem bazami danych i systemami przetwarzania informacji
- dobieraniem konfiguracji sprzętów i oprogramowania dla różnych zastosowań
- obsługiwaniem lokalnych sieci komputerowych i nadzorowaniem ich pracy.

E / Technik elektronik rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyinformatyka
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
35.0589.25143.45
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Uczniowie mają możliwość kontynuowania nauki z języka angielskiego i języka niemieckiego. W szkole realizowane są przedmioty w zakresie rozszerzonym : język angielski. Uczeń w okresie 5-letniej nauki potwierdza dwie kwalifikacje zawodowe :
- ELM.02 Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych.
- ELM.05 Eksploatacja urządzeń elektronicznych.
Po ukończeniu szkoły i potwierdzeniu powyższych kwalifikacji uczeń otrzymuje dyplom technika elektronika, który potrzebny jest do zatrudnienia w przedsiębiorstwach komputerowych, firmach wykorzystujących i eksploatujących elektroniczną aparaturę, urządzenia oraz sprzęt. Absolwent może aplikować do pracy na stanowiskach m.jn. projektanta, serwisanta komputerowego, kontrolera jakości lub zarządcy produkcji.
Absolwenci zostaną przygotowani do :
- matury i wybranych kierunków studiów
- atrakcyjnej pracy
Typowe zadania zawodowe na stanowiskach pracy obejmują :
- organizowanie stanowisk pracy przy produkcji, uruchamianie i serwisowanie urządzeń elektronicznych
- przeprowadzanie kontroli technicznej we wszystkich fazach produkcji
- uruchamianie i testowanie urządzeń elektronicznych
- nadzorowanie i kontrola pracy urządzeń elektronicznych
- ocenianie stanu technicznego urządzeń elektronicznych
- naprawa urządzeń elektronicznych.
Technik elektronik może być zatrudniony w :
- zakładach przemysłowych, w których są produkowane lub stosowane urządzenia elektroniczne na stanowiskach : operatorów, konserwatorów i kontrolerów jakości
- warsztatach naprawczych urządzeń elektronicznych
- zakładach instalujących urządzenia elektroniczne
- placówkach badawczo-rozwojowych, w pracowniach i biurach konstrukcyjno-technologicznych, zajmujących się projektowaniem urządzeń elektronicznych
- w specjalistycznych punktach sprzedaży urządzeń elektronicznych.

X / Technik teleinformatyk rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyinformatyka
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
71.2118.68166.15
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Uczniowie mają możliwość kontynuowania nauki z języka angielskiego i języka niemieckiego. W szkole realizowane są przedmioty w zakresie rozszerzonym : język angielski.Kierunek jest połączeniem elektroniki oraz informatyki, a jego absolwent zostanie ekspertem w dziedzinie sieci teleinformatycznych. Oferta skierowana jest do uczniów :
- zainteresowanych informatyką i komunikacją sieciową
- mających poczucie dyscypliny i odpowiedzialności
- ze zdolnością koncentracji i spostrzegawczości
- z wyobraźnią techniczną i konstrukcyjną
- gotowych do wykonywania trudnych prac
- o zamiłowaniu do dokładnej pracy, ładu i systematyczności.
Uczeń w okresie 5-letniej nauki potwierdza dwie kwalifikacje zawodowe :
INF.07 Montaż i konfiguracja zdalnych sieci komputerowych oraz administrowanie systemami operacyjnymi.
INF.08 Eksploatacja i konfiguracja oraz administrowanie sieciami rozległymi.
Po ukończeniu szkoły i potwierdzeniu powyższych kwalifikacji uczeń otrzymuje dyplom technika teleinformatyka. Opiekę nad kierunkiem sprawują : Elektrotim S.A.
Absolwenci zostaną przygotowani do :
- matury i wybranych kierunków studiów
- atrakcyjnej pracy.
Technik teleinformatyk może być zatrudniony w :
- przedsiębiorstwach korzystających z informacji w formie elektronicznej
- firmach montujących i sprzedających komputery
- organach administracji publicznej i przedsiębiorstwach eksploatujących systemy teleinformatyczne
- firmach świadczących usługi teleinformatyczne w zakresie telekomunikacji oraz budowy i eksploatacji systemów teleinformatycznych
- różnych jednostkach na stanowisku administratora sieci komputerowych
- firmach projektujących i wdrażających nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne
- firmach montujących i naprawiających telefony komórkowe.