konto
Technikum nr 5

Ocena: 4

Oceń Placowkę

Wyniki matur Technikum nr 5 Słupsk

Wyniki z matur 2023 formuła 2015

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
filozofia pisemny rozszerzony - 16.67% 3
geografia pisemny rozszerzony - 43.71% 34
język angielski pisemny podstawowy 98.08% 78.49% 104
język angielski ustny podstawowy 98.08% 72.68% 104
język angielski pisemny rozszerzony - 62.15% 66
język polski ustny podstawowy 100% 58.91% 106
język polski pisemny podstawowy 97.17% 57.84% 106
język polski pisemny rozszerzony - 51.05% 21
matematyka pisemny podstawowy 85.85% 53.36% 106
matematyka pisemny rozszerzony - 8.84% 19
WOS pisemny rozszerzony - 27.25% 24

Porównanie średnich wyników matur 2023 formuła 2015

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2022

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
geografia pisemny rozszerzony - 41.29% 24
język angielski pisemny podstawowy 95.51% 73.91% 90
język angielski pisemny rozszerzony - 59.6% 55
język polski pisemny podstawowy 93.41% 47.4% 92
język polski pisemny rozszerzony - 43.04% 28
matematyka pisemny podstawowy 81.32% 51.18% 92
matematyka pisemny rozszerzony - 8.55% 22
WOS pisemny rozszerzony - 19.93% 15

Porównanie średnich wyników matur 2022

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2021

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
geografia pisemny rozszerzony - 23.4% 20
język angielski pisemny podstawowy 97.3% 72.54% 74
język angielski pisemny rozszerzony - 63.25% 32
język polski pisemny podstawowy 82.67% 46.44% 75
język polski pisemny rozszerzony - 17.81% 26
matematyka pisemny podstawowy 66.67% 43.63% 75
matematyka pisemny rozszerzony - 7.27% 11
WOS pisemny rozszerzony - 12% 3

Porównanie średnich wyników matur 2021

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony