konto
Technikum nr 4

Wyniki matur Technikum nr 4 Słupsk

Wyniki z matur 2023 formuła 2015

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
fizyka pisemny rozszerzony - 9.24% 21
geografia pisemny rozszerzony - 33.71% 28
informatyka pisemny rozszerzony - 13.33% 3
język angielski pisemny podstawowy 98% 78.7% 100
język angielski ustny podstawowy 99% 87.04% 100
język angielski pisemny rozszerzony - 57.85% 78
język polski pisemny podstawowy 98% 60.04% 100
język polski ustny podstawowy 100% 74.95% 100
matematyka pisemny podstawowy 92% 55.28% 100
matematyka pisemny rozszerzony - 10.91% 35

Porównanie średnich wyników matur 2023 formuła 2015

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2022

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
fizyka pisemny rozszerzony - 18.64% 25
geografia pisemny rozszerzony - 38.63% 19
język angielski pisemny podstawowy 96% 76.34% 125
język angielski pisemny rozszerzony - 51.24% 110
język polski pisemny podstawowy 97.64% 51.24% 127
język polski pisemny rozszerzony - 31.56% 9
matematyka pisemny podstawowy 89.76% 52.8% 127
matematyka pisemny rozszerzony - 13% 32

Porównanie średnich wyników matur 2022

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2021

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
fizyka pisemny rozszerzony - 14.44% 32
geografia pisemny rozszerzony - 24.13% 32
język angielski pisemny podstawowy 96.35% 78.44% 137
język angielski pisemny rozszerzony - 56.1% 100
język polski pisemny podstawowy 89.29% 47.56% 140
język polski pisemny rozszerzony - 32.14% 7
matematyka pisemny podstawowy 81.43% 50.64% 140
matematyka pisemny rozszerzony - 15.91% 44

Porównanie średnich wyników matur 2021

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony