konto
Technikum nr 4

Ocena: 3.25

Oceń Placowkę

Profile Technikum nr 4 Katowice

1a_ / automatyk, technik_automatyk rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskiinformatyka
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
115.3140.66163.1
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

OPIS ZAWODU:

Projektuje wykonuje i montuje instalacje automatyki. Do jego obowiązków należy również uruchamianie instalacji automatyki, obsługiwanie jej, dokonywanie przeglądów i napraw.

Praca automatyka może mieć charakter indywidualny, lecz znacznie częściej będzie to praca w zespole, niejednokrotnie zmianowa. Charakter będzie zależny od profilu pracy zakładu.

Technik automatyk pracując w zakładzie odpowiada za utrzymanie ruchu zakładu (ciągłości procesu).

KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej

 • montowanie układów automatyki przemysłowej
 • uruchamianie układów automatyki przemysłowej
 • obsługa układów automatyki przemysłowej

ELM.04. Eksploatacja układów automatyki przemysłowej

 • organizowanie prac związanych z konserwacją, diagnostyką i naprawą układów automatyki przemysłowej
 • wykonywanie czynności związanych z konserwacją układów automatyki przemysłowej
 • wykonywanie czynności związanych z diagnostyką i naprawą układów automatyki przemysłowej

KARIERA ZAWODOWA:

Technik automatyk może pracować w firmach projektujących oraz instalujących systemy automatyki, a także we wszystkich nowoczesnych zakładach produkcyjnych zajmując się utrzymaniem ruch zakładu. Paleta miejsc, w których absolwent tego kierunku znajdzie pracę jest praktycznie nieograniczona – począwszy od mikro przedsiębiorstw zajmujących się produkcją, oraz remontami, a kończąc na wielkich korporacjach projektujących elementy układów automatyki.

DLACZEGO MY?

 • wysokie wyniki uczniów na egzaminach maturalnych i zawodowych
 • tytuł Szkoły Roku 2021, 2022, 2023
 • komplet podręczników za 200 zł
 • akredytacja w ramach ERASMUS+ oraz udział w projektach „Football makes history”, „Doskonalmy swoje umiejętności zawodowe!”
 • program PO WER
 • realizacja światowego programu P-TECH we współpracy z IBM
 • realizacja projektu "Śląskie.Zawodowcy" we współpracy z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A.
 • zawsze w czołówce najlepszych techników w Katowicach
 • nowatorstwo w edukacji (Laur Mistrza Nowoczesnej Edukacji, Medal prof. im. St. Fryzego, Innowator Branżowej Przedsiębiorczości, Roboty Lego Mindstorms)
 • programy edukacyjne (Dzień Przedsiębiorczości, Młodzi i kompetentni, Lekcje z ZUS, Kultura bezpieczeństwa, branżowe symulacje biznesowe)
 • nowoczesna hala sportowa (wybudowana w 2018 r.)
 • sukcesy w konkursach zawodowych i sportowych
 • uprawnienia i certyfikaty zawodowe (KSAPL, CISCO, SIMP)
 • nowocześnie wyposażone pracownie zawodowe (drukarka 3D, CAD-e Simu, Workbench Electronics, robot KUKA KR16-2, sterowniki PLC Siemens 1200, klocki programowalne EV3 LEGO Mindstorms, platforma e-learning, Wi-Fi w całej szkole, laptopy)
 • indywidualne podejście do każdego ucznia
 • miła atmosfera panująca w szkole
 • dojazd autobusami linii: 9, 10, 11, 12, 29, 37, 45, 46, 48, 138, 154, 296, 297, 657, 689

NIE TYLKO SIĘ UCZYMY:

 • akcje Samorządu Uczniowskiego (turnieje gier komputerowych Counter Strike, FIFA, konkurs Wzorowa klasa, Młodzi głosują, Forum Samorządów Uczniowskich, szkolne bluzy i koszulki MIKO, Dzień Maturzysty)
 • turnieje sportowe (korfball, siatkówka, tenis stołowy), lekcje WF w JumpWorld, paintball
 • wolontariat (Góra Grosza, Szlachetna Paczka, współpraca z Hospicjum Cordis, Archidiecezjalnym Domem Hospicyjnym Św. Jana Pawła II, Fundacją „Bure Misie”, akcje charytatywne)
 • udział w akcjach organizowanych przez Miasto Katowice (Ekoodpowiedzialnie, Dni Energii, Sięgnij po zawód, Gry Miejskie, Miejska Dżungla)
 • wyjścia integracyjne i kulturowe
 • wycieczki krajowe: Beskidy, wybrzeże Bałtyku, dolnośląskie
 • wycieczki zagraniczne: Szkocja, Anglia, Niemcy, Dania, Hiszpania
 • praktyki zagraniczne: Gozo/Malta, Cypr, Portugalia, Hiszpania 

1a_ / elektryk,technik_elektryk rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskifizyka
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
126.55126.55126.55
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

OPIS ZAWODU:

Wykonuje instalacje elektryczne, montuje, uruchamia i eksploatuje maszyny i urządzenia elektryczne. Ocenia stan techniczny instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych. Dobiera, montuje i sprawdza działanie środków ochrony przeciwpożarowej.

Praca ma charakter indywidualny w przypadku naprawy i konserwacji urządzeń i maszyn elektrycznych oraz zespołowy w przypadku instalatorstwa elektroenergetycznego.

Technik elektryk odpowiada za bezpieczeństwo ludzi.

KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

 • wykonywanie i uruchamianie instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej
 • montowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej
 • wykonywanie konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

 • eksploatowanie instalacji elektrycznych
 • eksploatowanie maszyn i urządzeń elektrycznych

KARIERA ZAWODOWA:

Technik elektryk może pracować w zakładach energetycznych, elektrowniach, w zakładach przemysłu wydobywczego, hutniczego, transportu wodnego i kolejowego, w zakładach gospodarki komunalnej, w przedsiębiorstwach produkujących i eksploatujących maszyny i urządzenia elektryczne, w zakładach usługowych oraz w biurach projektowych. Może też prowadzić własną działalność gospodarczą.

DLACZEGO MY?

 • wysokie wyniki uczniów na egzaminach maturalnych i zawodowych
 • tytuł Szkoły Roku 2021, 2022, 2023
 • komplet podręczników za 200 zł
 • akredytacja w ramach ERASMUS+ oraz udział w projektach „Football makes history”, „Doskonalmy swoje umiejętności zawodowe!”
 • program PO WER
 • realizacja światowego programu P-TECH we współpracy z IBM
 • realizacja projektu "Śląskie.Zawodowcy" we współpracy z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A.
 • zawsze w czołówce najlepszych techników w Katowicach
 • nowatorstwo w edukacji (Laur Mistrza Nowoczesnej Edukacji, Medal prof. im. St. Fryzego, Innowator Branżowej Przedsiębiorczości, Roboty Lego Mindstorms)
 • programy edukacyjne (Dzień Przedsiębiorczości, Młodzi i kompetentni, Lekcje z ZUS, Kultura bezpieczeństwa, branżowe symulacje biznesowe)
 • nowoczesna hala sportowa (wybudowana w 2018 r.)
 • sukcesy w konkursach zawodowych i sportowych
 • uprawnienia i certyfikaty zawodowe (KSAPL, CISCO, SIMP)
 • nowocześnie wyposażone pracownie zawodowe (drukarka 3D, CAD-e Simu, Workbench Electronics, robot KUKA KR16-2, sterowniki PLC Siemens 1200, klocki programowalne EV3 LEGO Mindstorms, platforma e-learning, Wi-Fi w całej szkole, laptopy)
 • indywidualne podejście do każdego ucznia
 • miła atmosfera panująca w szkole
 • dojazd autobusami linii: 9, 10, 11, 12, 29, 37, 45, 46, 48, 138, 154, 296, 297, 657, 689

NIE TYLKO SIĘ UCZYMY:

 • akcje Samorządu Uczniowskiego (turnieje gier komputerowych Counter Strike, FIFA, konkurs Wzorowa klasa, Młodzi głosują, Forum Samorządów Uczniowskich, szkolne bluzy i koszulki MIKO, Dzień Maturzysty)
 • turnieje sportowe (korfball, siatkówka, tenis stołowy), lekcje WF w JumpWorld, paintball
 • wolontariat (Góra Grosza, Szlachetna Paczka, współpraca z Hospicjum Cordis, Archidiecezjalnym Domem Hospicyjnym Św. Jana Pawła II, Fundacją „Bure Misie”, akcje charytatywne)
 • udział w akcjach organizowanych przez Miasto Katowice (Ekoodpowiedzialnie, Dni Energii, Sięgnij po zawód, Gry Miejskie, Miejska Dżungla)
 • wyjścia integracyjne i kulturowe
 • wycieczki krajowe: Beskidy, wybrzeże Bałtyku, dolnośląskie
 • wycieczki zagraniczne: Szkocja, Anglia, Niemcy, Dania, Hiszpania
 • praktyki zagraniczne: Gozo/Malta, Cypr, Portugalia, Hiszpania 

1a_ / energetyk,technik_energetyk rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskifizyka
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
85.2103.67128
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

OPIS ZAWODU:

Eksploatuje instalacje i urządzenia do wytwarzania, dystrybucji i przesyłania energii cieplnej i elektrycznej.

Praca ma charakter zespołowy. Wymaga komunikowania się z innymi pracownikami bezpośrednio lub za pomocą środków technicznych, takich jak telefon, sieć komputerowa, sieć przywoławcza.

Technik energetyk odpowiada za bezawaryjną, ciągłą dostawę energii elektrycznej do krajowej sieci energetycznej.

KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

ELE.06. Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek przesyłowych w systemach energetycznych

 • montowanie i uruchamianie urządzeń do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej i cieplnej
 • wykonywanie konserwacji oraz przeglądów instalacji i urządzeń do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej i energii cieplnej
 • wykonywanie pomiarów parametrów instalacji i urządzeń do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej i energii cieplnej

ELE.07. Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek wytwórczych w systemach energetycznych

 • montowanie i uruchamianie urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej
 • wykonywanie konserwacji oraz przeglądów instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej i energii cieplnej
 • wykonywanie pomiarów parametrów instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej i energii cieplnej

KARIERA ZAWODOWA:

Technik energetyk może pracować w elektrowniach, zakładach zajmujących się dystrybucją energii elektrycznej oraz zakładach produkcyjnych wytwarzających elementy elektroenergetyki oraz w zakładach remontowych energetyki.

DLACZEGO MY?

 • wysokie wyniki uczniów na egzaminach maturalnych i zawodowych
 • tytuł Szkoły Roku 2021, 2022, 2023
 • komplet podręczników za 200 zł
 • akredytacja w ramach ERASMUS+ oraz udział w projektach „Football makes history”, „Doskonalmy swoje umiejętności zawodowe!”
 • program PO WER
 • realizacja światowego programu P-TECH we współpracy z IBM
 • realizacja projektu "Śląskie.Zawodowcy" we współpracy z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A.
 • zawsze w czołówce najlepszych techników w Katowicach
 • nowatorstwo w edukacji (Laur Mistrza Nowoczesnej Edukacji, Medal prof. im. St. Fryzego, Innowator Branżowej Przedsiębiorczości, Roboty Lego Mindstorms)
 • programy edukacyjne (Dzień Przedsiębiorczości, Młodzi i kompetentni, Lekcje z ZUS, Kultura bezpieczeństwa, branżowe symulacje biznesowe)
 • nowoczesna hala sportowa (wybudowana w 2018 r.)
 • sukcesy w konkursach zawodowych i sportowych
 • uprawnienia i certyfikaty zawodowe (KSAPL, CISCO, SIMP)
 • nowocześnie wyposażone pracownie zawodowe (drukarka 3D, CAD-e Simu, Workbench Electronics, robot KUKA KR16-2, sterowniki PLC Siemens 1200, klocki programowalne EV3 LEGO Mindstorms, platforma e-learning, Wi-Fi w całej szkole, laptopy)
 • indywidualne podejście do każdego ucznia
 • miła atmosfera panująca w szkole
 • dojazd autobusami linii: 9, 10, 11, 12, 29, 37, 45, 46, 48, 138, 154, 296, 297, 657, 689

NIE TYLKO SIĘ UCZYMY:

 • akcje Samorządu Uczniowskiego (turnieje gier komputerowych Counter Strike, FIFA, konkurs Wzorowa klasa, Młodzi głosują, Forum Samorządów Uczniowskich, szkolne bluzy i koszulki MIKO, Dzień Maturzysty)
 • turnieje sportowe (korfball, siatkówka, tenis stołowy), lekcje WF w JumpWorld, paintball
 • wolontariat (Góra Grosza, Szlachetna Paczka, współpraca z Hospicjum Cordis, Archidiecezjalnym Domem Hospicyjnym Św. Jana Pawła II, Fundacją „Bure Misie”, akcje charytatywne)
 • udział w akcjach organizowanych przez Miasto Katowice (Ekoodpowiedzialnie, Dni Energii, Sięgnij po zawód, Gry Miejskie, Miejska Dżungla)
 • wyjścia integracyjne i kulturowe
 • wycieczki krajowe: Beskidy, wybrzeże Bałtyku, dolnośląskie
 • wycieczki zagraniczne: Szkocja, Anglia, Niemcy, Dania, Hiszpania
 • praktyki zagraniczne: Gozo/Malta, Cypr, Portugalia, Hiszpania 

1e_ / ekonomista, technik_ekonomista rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskigeografia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
78.35113.67172.8
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

TECHNIK EKONOMISTA – POTRZEBNY W KAŻDEJ FIRMIE

OPIS ZAWODU:

Prowadzi w różnych jednostkach organizacyjnych dokumentację biurową, magazynową i sprzedaży, sprawy kadrowo – płacowe i podatkowe, sporządza elementy planów, analizy, sprawozdania, wykonuje prace biurowe.

Samodzielnie wykonuje czynności z zakresu swoich obowiązków, ale zazwyczaj są one częścią pracy zespołowej w wydziale czy całej instytucji. Jest odpowiedzialny za pracę zespołu. Powinien łatwo nawiązywać kontakty, posiadać umiejętności przekonywania i negocjowania.

Posługuje się różnymi urządzeniami biurowymi i przetwarzania danych: komputer, faks, kserokopiarka, niszczarka, gilotyna.

KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

 • stosowanie wybranych przepisów prawa w prowadzeniu działalności
 • prowadzenie dokumentacji biurowej i magazynowej
 • prowadzenie dokumentacji procesu sprzedaży
 • gospodarowanie rzeczowymi składnikami majątku
 • sporządzanie biznesplanu

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

 • prowadzenie rekrutacji i selekcjonowanie kandydatów do pracy
 • sporządzanie dokumentacji kadrowej
 • prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi
 • rozliczanie wynagrodzeń i składek pobieranych przez ZUS
 • prowadzenie analizy zatrudnienia i wynagrodzeń
 • prowadzenie ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych
 • prowadzenie rozliczeń finansowych z kontrahentami i bankami

KARIERA ZAWODOWA:

Technik ekonomista może pracować w firmach handlowych, produkcyjnych, usługowych, instytucjach związanych z bankowością, ubezpieczeniami, podatkami. Może też prowadzić własną działalność gospodarczą.

DLACZEGO MY?

 • wysokie wyniki uczniów na egzaminach maturalnych i zawodowych
 • tytuł Szkoły Roku 2021, 2022, 2023
 • komplet podręczników za 200 zł
 • akredytacja w ramach ERASMUS+ oraz udział w projektach „Football makes history”, „Doskonalmy swoje umiejętności zawodowe!”
 • program PO WER
 • realizacja światowego programu P-TECH we współpracy z IBM
 • realizacja projektu "Śląskie.Zawodowcy" we współpracy z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A.
 • zawsze w czołówce najlepszych techników w Katowicach
 • nowatorstwo w edukacji (Laur Mistrza Nowoczesnej Edukacji, Medal prof. im. St. Fryzego, Innowator Branżowej Przedsiębiorczości, Roboty Lego Mindstorms)
 • programy edukacyjne (Dzień Przedsiębiorczości, Młodzi i kompetentni, Lekcje z ZUS, Kultura bezpieczeństwa, branżowe symulacje biznesowe)
 • nowoczesna hala sportowa (wybudowana w 2018 r.)
 • sukcesy w konkursach zawodowych i sportowych
 • uprawnienia i certyfikaty zawodowe (KSAPL, CISCO, SIMP)
 • nowocześnie wyposażone pracownie zawodowe (drukarka 3D, CAD-e Simu, Workbench Electronics, robot KUKA KR16-2, sterowniki PLC Siemens 1200, klocki programowalne EV3 LEGO Mindstorms, platforma e-learning, Wi-Fi w całej szkole, laptopy)
 • indywidualne podejście do każdego ucznia
 • miła atmosfera panująca w szkole
 • dojazd autobusami linii: 9, 10, 11, 12, 29, 37, 45, 46, 48, 138, 154, 296, 297, 657, 689

NIE TYLKO SIĘ UCZYMY:

 • akcje Samorządu Uczniowskiego (turnieje gier komputerowych Counter Strike, FIFA, konkurs Wzorowa klasa, Młodzi głosują, Forum Samorządów Uczniowskich, szkolne bluzy i koszulki MIKO, Dzień Maturzysty)
 • turnieje sportowe (korfball, siatkówka, tenis stołowy), lekcje WF w JumpWorld, paintball
 • wolontariat (Góra Grosza, Szlachetna Paczka, współpraca z Hospicjum Cordis, Archidiecezjalnym Domem Hospicyjnym Św. Jana Pawła II, Fundacją „Bure Misie”, akcje charytatywne)
 • udział w akcjach organizowanych przez Miasto Katowice (Ekoodpowiedzialnie, Dni Energii, Sięgnij po zawód, Gry Miejskie, Miejska Dżungla)
 • wyjścia integracyjne i kulturowe
 • wycieczki krajowe: Beskidy, wybrzeże Bałtyku, dolnośląskie
 • wycieczki zagraniczne: Szkocja, Anglia, Niemcy, Dania, Hiszpania
 • praktyki zagraniczne: Gozo/Malta, Cypr, Portugalia, Hiszpania 

1e_ / rachunkowość, technik_rachunkowości rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskigeografia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
62.55110.68141.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI – ZAWÓD DLA PROFESJONALISTY

OPIS ZAWODU:

Prowadzi rachunkowość firmy, sprawy kadrowo-płacowe oraz dokonuje rozliczeń finansowych, przechowuje dokumentację księgową, posługuje się komputerem z oprogramowaniem do obsługi księgowej, sporządza sprawozdania finansowe. Samodzielnie wykonuje podstawowe czynności biurowe przy wykorzystaniu sprzętu biurowego, takiego jak: fax, komputer, kopiarka, telefon oraz przeprowadza podstawowe analizy z zakresu księgowości, finansów, spraw kadrowo-płacowych.

KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

 • prowadzenie rekrutacji i selekcjonowanie kandydatów do pracy
 • sporządzanie dokumentacji kadrowej
 • prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi
 • rozliczanie wynagrodzeń i składek pobieranych przez ZUS
 • prowadzenie analizy zatrudnienia i wynagrodzeń
 • prowadzenie ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych
 • prowadzenie rozliczeń finansowych z kontrahentami i bankami

EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

 • organizowanie rachunkowości jednostek organizacyjnych
 • ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • przeprowadzanie inwentaryzacji i rozliczanie jej wyników
 • wycenianie składników aktywów i pasywów
 • ustalanie wyniku finansowego
 • sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych
 • prowadzenie analizy finansowej

KARIERA ZAWODOWA:

Technik rachunkowości znajdzie zatrudnienie w działach finansowych i księgowych we wszystkich podmiotach gospodarczych, jednostkach i zakładach budżetowych, bankach i instytucjach ubezpieczeniowych, urzędach skarbowych, urzędach administracji samorządowej.

DLACZEGO MY?

 • wysokie wyniki uczniów na egzaminach maturalnych i zawodowych
 • tytuł Szkoły Roku 2021, 2022, 2023
 • komplet podręczników za 200 zł
 • akredytacja w ramach ERASMUS+ oraz udział w projektach „Football makes history”, „Doskonalmy swoje umiejętności zawodowe!”
 • program PO WER
 • realizacja światowego programu P-TECH we współpracy z IBM
 • realizacja projektu "Śląskie.Zawodowcy" we współpracy z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A.
 • zawsze w czołówce najlepszych techników w Katowicach
 • nowatorstwo w edukacji (Laur Mistrza Nowoczesnej Edukacji, Medal prof. im. St. Fryzego, Innowator Branżowej Przedsiębiorczości, Roboty Lego Mindstorms)
 • programy edukacyjne (Dzień Przedsiębiorczości, Młodzi i kompetentni, Lekcje z ZUS, Kultura bezpieczeństwa, branżowe symulacje biznesowe)
 • nowoczesna hala sportowa (wybudowana w 2018 r.)
 • sukcesy w konkursach zawodowych i sportowych
 • uprawnienia i certyfikaty zawodowe (KSAPL, CISCO, SIMP)
 • nowocześnie wyposażone pracownie zawodowe (drukarka 3D, CAD-e Simu, Workbench Electronics, robot KUKA KR16-2, sterowniki PLC Siemens 1200, klocki programowalne EV3 LEGO Mindstorms, platforma e-learning, Wi-Fi w całej szkole, laptopy)
 • indywidualne podejście do każdego ucznia
 • miła atmosfera panująca w szkole
 • dojazd autobusami linii: 9, 10, 11, 12, 29, 37, 45, 46, 48, 138, 154, 296, 297, 657, 689

NIE TYLKO SIĘ UCZYMY:

 • akcje Samorządu Uczniowskiego (turnieje gier komputerowych Counter Strike, FIFA, konkurs Wzorowa klasa, Młodzi głosują, Forum Samorządów Uczniowskich, szkolne bluzy i koszulki MIKO, Dzień Maturzysty)
 • turnieje sportowe (korfball, siatkówka, tenis stołowy), lekcje WF w JumpWorld, paintball
 • wolontariat (Góra Grosza, Szlachetna Paczka, współpraca z Hospicjum Cordis, Archidiecezjalnym Domem Hospicyjnym Św. Jana Pawła II, Fundacją „Bure Misie”, akcje charytatywne)
 • udział w akcjach organizowanych przez Miasto Katowice (Ekoodpowiedzialnie, Dni Energii, Sięgnij po zawód, Gry Miejskie, Miejska Dżungla)
 • wyjścia integracyjne i kulturowe
 • wycieczki krajowe: Beskidy, wybrzeże Bałtyku, dolnośląskie
 • wycieczki zagraniczne: Szkocja, Anglia, Niemcy, Dania, Hiszpania
 • praktyki zagraniczne: Gozo/Malta, Cypr, Portugalia, Hiszpania 

1i_ / informatyk, technik_informatyk rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskiinformatyka
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
123.1141.62175.55
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

OPIS ZAWODU:

Przygotowuje stanowiska komputerowe z urządzeniami peryferyjnymi do pracy, diagnozuje je i naprawia, projektuje i administruje lokalnymi sieciami komputerowymi. Tworzy i administruje strony internetowe i bazy danych.

Samodzielnie wykonuje czynności z zakresu swoich obowiązków, ale ma częsty kontakt z innymi pracownikami w firmie, zarówno bezpośredni, jaki i za pośrednictwem mediów komunikacyjnych.

Posługuje się różnymi urządzeniami: komputer, drukarka, ploter, skaner, rzutnik.

KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

 • przygotowanie do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych
 • administrowanie systemami operacyjnymi
 • serwisowanie i naprawianie urządzeń techniki komputerowej
 • przygotowanie i eksploatacja lokalnej sieci komputerowej

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

 • tworzenie i administracja stronami internetowymi
 • tworzenie, administracja i użytkowanie relacyjnych baz danych
 • programowanie aplikacji internetowych
 • tworzenie i administracja systemami zarządzania treścią

KARIERA ZAWODOWA:

Technik informatyk może pracować w wyspecjalizowanych firmach informatycznych (serwisanci, administratorzy, konserwatorzy sprzętu), urzędach (administratorzy baz danych i sieci), a nawet w domu (projektanci, graficy), we wszystkich gałęziach gospodarki narodowej, w których mają zastosowanie komputery. Może też prowadzić własną działalność gospodarczą.

DLACZEGO MY?

 • wysokie wyniki uczniów na egzaminach maturalnych i zawodowych
 • tytuł Szkoły Roku 2021, 2022, 2023
 • komplet podręczników za 200 zł
 • akredytacja w ramach ERASMUS+ oraz udział w projektach „Football makes history”, „Doskonalmy swoje umiejętności zawodowe!”
 • program PO WER
 • realizacja światowego programu P-TECH we współpracy z IBM
 • realizacja projektu "Śląskie.Zawodowcy" we współpracy z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A.
 • zawsze w czołówce najlepszych techników w Katowicach
 • nowatorstwo w edukacji (Laur Mistrza Nowoczesnej Edukacji, Medal prof. im. St. Fryzego, Innowator Branżowej Przedsiębiorczości, Roboty Lego Mindstorms)
 • programy edukacyjne (Dzień Przedsiębiorczości, Młodzi i kompetentni, Lekcje z ZUS, Kultura bezpieczeństwa, branżowe symulacje biznesowe)
 • nowoczesna hala sportowa (wybudowana w 2018 r.)
 • sukcesy w konkursach zawodowych i sportowych
 • uprawnienia i certyfikaty zawodowe (KSAPL, CISCO, SIMP)
 • nowocześnie wyposażone pracownie zawodowe (drukarka 3D, CAD-e Simu, Workbench Electronics, robot KUKA KR16-2, sterowniki PLC Siemens 1200, klocki programowalne EV3 LEGO Mindstorms, platforma e-learning, Wi-Fi w całej szkole, laptopy)
 • indywidualne podejście do każdego ucznia
 • miła atmosfera panująca w szkole
 • dojazd autobusami linii: 9, 10, 11, 12, 29, 37, 45, 46, 48, 138, 154, 296, 297, 657, 689

NIE TYLKO SIĘ UCZYMY:

 • akcje Samorządu Uczniowskiego (turnieje gier komputerowych Counter Strike, FIFA, konkurs Wzorowa klasa, Młodzi głosują, Forum Samorządów Uczniowskich, szkolne bluzy i koszulki MIKO, Dzień Maturzysty)
 • turnieje sportowe (korfball, siatkówka, tenis stołowy), lekcje WF w JumpWorld, paintball
 • wolontariat (Góra Grosza, Szlachetna Paczka, współpraca z Hospicjum Cordis, Archidiecezjalnym Domem Hospicyjnym Św. Jana Pawła II, Fundacją „Bure Misie”, akcje charytatywne)
 • udział w akcjach organizowanych przez Miasto Katowice (Ekoodpowiedzialnie, Dni Energii, Sięgnij po zawód, Gry Miejskie, Miejska Dżungla)
 • wyjścia integracyjne i kulturowe
 • wycieczki krajowe: Beskidy, wybrzeże Bałtyku, dolnośląskie
 • wycieczki zagraniczne: Szkocja, Anglia, Niemcy, Dania, Hiszpania
 • praktyki zagraniczne: Gozo/Malta, Cypr, Portugalia, Hiszpania 

1p_ / programista, technik_programista rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskiinformatyka
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
132.7152.56200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

OPIS ZAWODU:

Technik programista zajmuje się projektowaniem, programowaniem i testowaniem programów komputerowych, w tym aplikacji webowych. Potrafi też administrować bazami danych, projektować elementy graficzne wykorzystywane w witrynach komputerowych i aplikacjach komputerowych.

KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

 • tworzenie i administracja stronami internetowymi
 • tworzenie, administracja i użytkowanie relacyjnych baz danych
 • programowanie aplikacji internetowych
 • tworzenie i administracja systemami zarządzania treścią

INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

 • projektowanie, programowanie i testowanie zaawansowanych aplikacji webowych
 • projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji desktopowych;
 • projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji mobilnych

KARIERA ZAWODOWA:

Technik programista może znaleźć zatrudnienie jako programista na stanowiskach front – Edn developer, jak i back – end developer aplikacji internetowych, programista gier i aplikacji desktopowych oraz mobilnych, administrator hostingów internetowych, grafik komputerowy, webmaster.

DLACZEGO MY?

 • wysokie wyniki uczniów na egzaminach maturalnych i zawodowych
 • tytuł Szkoły Roku 2021, 2022, 2023
 • komplet podręczników za 200 zł
 • akredytacja w ramach ERASMUS+ oraz udział w projektach „Football makes history”, „Doskonalmy swoje umiejętności zawodowe!”
 • program PO WER
 • realizacja światowego programu P-TECH we współpracy z IBM
 • realizacja projektu "Śląskie.Zawodowcy" we współpracy z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A.
 • zawsze w czołówce najlepszych techników w Katowicach
 • nowatorstwo w edukacji (Laur Mistrza Nowoczesnej Edukacji, Medal prof. im. St. Fryzego, Innowator Branżowej Przedsiębiorczości, Roboty Lego Mindstorms)
 • programy edukacyjne (Dzień Przedsiębiorczości, Młodzi i kompetentni, Lekcje z ZUS, Kultura bezpieczeństwa, branżowe symulacje biznesowe)
 • nowoczesna hala sportowa (wybudowana w 2018 r.)
 • sukcesy w konkursach zawodowych i sportowych
 • uprawnienia i certyfikaty zawodowe (KSAPL, CISCO, SIMP)
 • nowocześnie wyposażone pracownie zawodowe (drukarka 3D, CAD-e Simu, Workbench Electronics, robot KUKA KR16-2, sterowniki PLC Siemens 1200, klocki programowalne EV3 LEGO Mindstorms, platforma e-learning, Wi-Fi w całej szkole, laptopy)
 • indywidualne podejście do każdego ucznia
 • miła atmosfera panująca w szkole
 • dojazd autobusami linii: 9, 10, 11, 12, 29, 37, 45, 46, 48, 138, 154, 296, 297, 657, 689

NIE TYLKO SIĘ UCZYMY:

 • akcje Samorządu Uczniowskiego (turnieje gier komputerowych Counter Strike, FIFA, konkurs Wzorowa klasa, Młodzi głosują, Forum Samorządów Uczniowskich, szkolne bluzy i koszulki MIKO, Dzień Maturzysty)
 • turnieje sportowe (korfball, siatkówka, tenis stołowy), lekcje WF w JumpWorld, paintball
 • wolontariat (Góra Grosza, Szlachetna Paczka, współpraca z Hospicjum Cordis, Archidiecezjalnym Domem Hospicyjnym Św. Jana Pawła II, Fundacją „Bure Misie”, akcje charytatywne)
 • udział w akcjach organizowanych przez Miasto Katowice (Ekoodpowiedzialnie, Dni Energii, Sięgnij po zawód, Gry Miejskie, Miejska Dżungla)
 • wyjścia integracyjne i kulturowe
 • wycieczki krajowe: Beskidy, wybrzeże Bałtyku, dolnośląskie
 • wycieczki zagraniczne: Szkocja, Anglia, Niemcy, Dania, Hiszpania
 • praktyki zagraniczne: Gozo/Malta, Cypr, Portugalia, Hiszpania 

1r_ / robotyk, technik robotyk rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskiinformatyka
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
129.65143.87200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

OPIS ZAWODU:

Technik robotyk obsługuje i programuje roboty przemysłowe, steruje ruchem tych robotów oraz planuje zadania w ramach robotyzacji procesów produkcyjnych.

KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

ELM.07.Montaż, uruchamianie i obsługa systemów robotyki

 • dobieranie i posługiwanie się narzędziami do obróbki materiałów
 • wykonywanie pomiarów wielkości mechanicznych i elektrycznych
 • czytanie, wykonywanie szkiców i rysunków elementów konstrukcji robotów
 • montowanie, uruchamianie i obsługa układów mechanicznych i elektronicznych robotów

ELM.08.Eksploatacja i programowanie systemów robotyki

 • obsługiwanie i eksploatacja robotów przemysłowych
 • programowanie robotów przemysłowych
 • organizowanie i wykonywanie prac związanych z konserwacją i diagnostyką układów robotów przemysłowych oraz do planowania zadań związanych z produkcją zrobotyzowaną

KARIERA ZAWODOWA:

Technik robotyk może pracować w branżach: motoryzacyjnej, maszynowej, elektronicznej i komputerowej, spożywczej, metalurgicznej, chemicznej i farmaceutycznej, w przemyśle drzewnym i celulozowo-papierniczym oraz obronnym i lotniczym.

Absolwent może również kontynuować naukę na uczelniach wyższych na wybranych kierunkach technicznych takich, jak: automatyka i robotyka, automatyka i sterowanie robotów, budowa maszyn, inżynieria produkcji, systemy i urządzenia przemysłowe, itp.

DLACZEGO MY?

 • wysokie wyniki uczniów na egzaminach maturalnych i zawodowych
 • tytuł Szkoły Roku 2021, 2022, 2023
 • komplet podręczników za 200 zł
 • akredytacja w ramach ERASMUS+ oraz udział w projektach „Football makes history”, „Doskonalmy swoje umiejętności zawodowe!”
 • program PO WER
 • realizacja światowego programu P-TECH we współpracy z IBM
 • realizacja projektu "Śląskie.Zawodowcy" we współpracy z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A.
 • zawsze w czołówce najlepszych techników w Katowicach
 • nowatorstwo w edukacji (Laur Mistrza Nowoczesnej Edukacji, Medal prof. im. St. Fryzego, Innowator Branżowej Przedsiębiorczości, Roboty Lego Mindstorms)
 • programy edukacyjne (Dzień Przedsiębiorczości, Młodzi i kompetentni, Lekcje z ZUS, Kultura bezpieczeństwa, branżowe symulacje biznesowe)
 • nowoczesna hala sportowa (wybudowana w 2018 r.)
 • sukcesy w konkursach zawodowych i sportowych
 • uprawnienia i certyfikaty zawodowe (KSAPL, CISCO, SIMP)
 • nowocześnie wyposażone pracownie zawodowe (drukarka 3D, CAD-e Simu, Workbench Electronics, robot KUKA KR16-2, sterowniki PLC Siemens 1200, klocki programowalne EV3 LEGO Mindstorms, platforma e-learning, Wi-Fi w całej szkole, laptopy)
 • indywidualne podejście do każdego ucznia
 • miła atmosfera panująca w szkole
 • dojazd autobusami linii: 9, 10, 11, 12, 29, 37, 45, 46, 48, 138, 154, 296, 297, 657, 689

NIE TYLKO SIĘ UCZYMY:

 • akcje Samorządu Uczniowskiego (turnieje gier komputerowych Counter Strike, FIFA, konkurs Wzorowa klasa, Młodzi głosują, Forum Samorządów Uczniowskich, szkolne bluzy i koszulki MIKO, Dzień Maturzysty)
 • turnieje sportowe (korfball, siatkówka, tenis stołowy), lekcje WF w JumpWorld, paintball
 • wolontariat (Góra Grosza, Szlachetna Paczka, współpraca z Hospicjum Cordis, Archidiecezjalnym Domem Hospicyjnym Św. Jana Pawła II, Fundacją „Bure Misie”, akcje charytatywne)
 • udział w akcjach organizowanych przez Miasto Katowice (Ekoodpowiedzialnie, Dni Energii, Sięgnij po zawód, Gry Miejskie, Miejska Dżungla)
 • wyjścia integracyjne i kulturowe
 • wycieczki krajowe: Beskidy, wybrzeże Bałtyku, dolnośląskie
 • wycieczki zagraniczne: Szkocja, Anglia, Niemcy, Dania, Hiszpania
 • praktyki zagraniczne: Gozo/Malta, Cypr, Portugalia, Hiszpania