konto
Technikum nr 4

Ocena: 4

Oceń Placowkę

Profile Technikum nr 4 Katowice

1e1 / Technik automatyk rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskifizyka
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
37.586.49162.95
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Projektuje wykonuje i montuje instalacje automatyki. Do jego obowiązków należy również uruchamianie instalacji automatyki, obsługiwanie jej, dokonywanie przeglądów i napraw.

Praca automatyka może mieć charakter indywidualny, lecz znacznie częściej będzie to praca w zespole, niejednokrotnie zmianowa. Charakter będzie zależny od profilu pracy zakładu.

Technik automatyk pracując w zakładzie odpowiada za utrzymanie ruchu zakładu (ciągłości procesu).

KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej

 • montowanie układów automatyki przemysłowej
 • uruchamianie układów automatyki przemysłowej
 • obsługa układów automatyki przemysłowej

ELM.04. Eksploatacja układów automatyki przemysłowej

 • organizowanie prac związanych z konserwacją, diagnostyką i naprawą układów automatyki przemysłowej
 • wykonywanie czynności związanych z konserwacją układów automatyki przemysłowej
 • wykonywanie czynności związanych z diagnostyką i naprawą układów automatyki przemysłowej

KARIERA ZAWODOWA:

Technik automatyk może pracować w firmach projektujących oraz instalujących systemy automatyki, a także we wszystkich nowoczesnych zakładach produkcyjnych zajmując się utrzymaniem ruch zakładu. Paleta miejsc, w których absolwent tego kierunku znajdzie pracę jest praktycznie nieograniczona – począwszy od mikro przedsiębiorstw zajmujących się produkcją, oraz remontami, a kończąc na wielkich korporacjach projektujących elementy układów automatyki.

DLACZEGO MY?

 • indywidualne podejście do każdego ucznia
 • wysokie wyniki na egzaminach maturalnych i zawodowych
 • nowatorstwo w edukacji (Laur Mistrza Nowoczesnej Edukacji, Medal prof. im. S. Fryzego, Innowator Branżowej Przedsiębiorczości, Roboty Lego Mindstorms)
 • programy edukacyjne (Dzień Przedsiębiorczości, Młodzi i kompetentni, Lekcje z ZUS, Bakcyl, Kultura bezpieczeństwa, Branżowe Symulacje Biznesowe, Śląska Liga Biznesowa)
 • uprawnienia i certyfikaty zawodowe (KSAPL, CISCO, SIMP)
 • nowoczesne wyposażenie (drukarka 3D, tablice interaktywne, platforma e-learning, Wi-Fi w całej szkole, laptopy)
 • praktyki zawodowe za granicą (ERASMUS+)
 • współpraca z uczelniami wyższymi
 • pomoc szkoły w znalezieniu praktyk zawodowych
 • nowa hala sportowa
 • sukcesy w konkursach zawodowych i sportowych
 • komplet podręczników za 120 zł
 • miła atmosfera panująca w szkole
 • dogodna lokalizacja
 • dojazd autobusami linii: 9, 10, 11, 12, 29, 37, 45, 46, 48, 138, 154, 296, 297, 657, 689

NIE TYLKO SIĘ UCZYMY

 • akcje Samorządu Uczniowskiego (turnieje gier komputerowych Counter Strike, FIFA, konkurs Wzorowa klasa, Dzień maturzysty, szkolne bluzy i koszulki MIKO, kiermasze świąteczne)
 • turnieje sportowe (korfball, siatkówka, tenis stołowy), lekcje wychowania fizycznego w JumpWorld
 • wyjścia i wycieczki (Teatr Śląski, Punkt 44, Wyspa Tropikalna w Berlinie, Bornholm, Oświęcim, Kraków, Zakopane)
 • koło wolontariatu (Góra Grosza, Szlachetna Paczka, współpraca z Hospicjum Cordis, Archidiecezjalnym Domem Hospicyjnym Św. Jana Pawła II, Fundacją „Bure Misie”)
 • udział w akcjach organizowanych przez Miasto Katowice (Sięgnij po zawód, Ekoodpowiedzialnie, Dni Energii, eCOPAka, Miejska Dżungla)

1e1 / Technik elektryk rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskifizyka
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
35.8575.47131.55
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Wykonuje instalacje elektryczne, montuje, uruchamia i eksploatuje maszyny i urządzenia elektryczne. Ocenia stan techniczny instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych. Dobiera, montuje i sprawdza działanie środków ochrony przeciwpożarowej.

Praca ma charakter indywidualny w przypadku naprawy i konserwacji urządzeń i maszyn elektrycznych oraz zespołowy w przypadku instalatorstwa elektroenergetycznego.

Technik elektryk odpowiada za bezpieczeństwo ludzi

KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

 • wykonywanie i uruchamianie instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej
 • montowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej
 • wykonywanie konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

 • eksploatowanie instalacji elektrycznych
 • eksploatowanie maszyn i urządzeń elektrycznych

KARIERA ZAWODOWA:

Technik elektryk może pracować w zakładach energetycznych, elektrowniach, w zakładach przemysłu wydobywczego, hutniczego, transportu wodnego i kolejowego, w zakładach gospodarki komunalnej, w przedsiębiorstwach produkujących i eksploatujących maszyny i urządzenia elektryczne, w zakładach usługowych oraz w biurach projektowych. Może też prowadzić własną działalność gospodarczą.

DLACZEGO MY?

 • indywidualne podejście do każdego ucznia
 • wysokie wyniki na egzaminach maturalnych i zawodowych
 • nowatorstwo w edukacji (Laur Mistrza Nowoczesnej Edukacji, Medal prof. im. S. Fryzego, Innowator Branżowej Przedsiębiorczości, Roboty Lego Mindstorms)
 • programy edukacyjne (Dzień Przedsiębiorczości, Młodzi i kompetentni, Lekcje z ZUS, Bakcyl, Kultura bezpieczeństwa, Branżowe Symulacje Biznesowe, Śląska Liga Biznesowa)
 • uprawnienia i certyfikaty zawodowe (KSAPL, CISCO, SIMP)
 • nowoczesne wyposażenie (drukarka 3D, tablice interaktywne, platforma e-learning, Wi-Fi w całej szkole, laptopy)
 • praktyki zawodowe za granicą (ERASMUS+)
 • pomoc szkoły w znalezieniu praktyk zawodowych
 • nowa hala sportowa
 • komplet podręczników za 120 zł
 • miła atmosfera panująca w szkole
 • dogodna lokalizacja
 • dojazd autobusami linii: 9, 10, 11, 12, 29, 37, 45, 46, 48, 138, 154, 296, 297, 657, 689

NIE TYLKO SIĘ UCZYMY

 • akcje Samorządu Uczniowskiego (turnieje gier komputerowych Counter Strike, FIFA, konkurs Wzorowa klasa, Dzień maturzysty, szkolne bluzy i koszulki MIKO, kiermasze świąteczne)
 • turnieje sportowe (korfball, siatkówka, tenis stołowy), lekcje wychowania fizycznego w JumpWorld
 • wyjścia i wycieczki (Teatr Śląski, Punkt 44, Wyspa Tropikalna w Berlinie, Bornholm, Oświęcim, Kraków, Zakopane)
 • koło wolontariatu (Góra Grosza, Szlachetna Paczka, współpraca z Hospicjum Cordis, Archidiecezjalnym Domem Hospicyjnym Św. Jana Pawła II, Fundacją „Bure Misie”)
 • udział w akcjach organizowanych przez Miasto Katowice (Sięgnij po zawód, Ekoodpowiedzialnie, Dni Energii, eCOPAka, Miejska Dżungla)

1e1 / Technik energetyk rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskifizyka
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
48.7582.48135.85
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Eksploatuje instalacje i urządzenia do wytwarzania, dystrybucji i przesyłania energii cieplnej i elektrycznej.

Praca ma charakter zespołowy. Wymaga komunikowania się z innymi pracownikami bezpośrednio lub za pomocą środków technicznych, takich jak telefon, sieć komputerowa, sieć przywoławcza.

Technik energetyk odpowiada za bezawaryjną, ciągłą dostawę energii elektrycznej do krajowej sieci energetycznej.

KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

ELE.06. Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek przesyłowych w systemach energetycznych

 • montowanie i uruchamianie urządzeń do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej i cieplnej
 • wykonywanie konserwacji oraz przeglądów instalacji i urządzeń do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej i energii cieplnej
 • wykonywanie pomiarów parametrów instalacji i urządzeń do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej i energii cieplnej

ELE.07. Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek wytwórczych w systemach energetycznych

 • montowanie i uruchamianie urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej
 • wykonywanie konserwacji oraz przeglądów instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej i energii cieplnej
 • wykonywanie pomiarów parametrów instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej i energii cieplnej

KARIERA ZAWODOWA:

Technik energetyk może pracować w elektrowniach, zakładach zajmujących się dystrybucją energii elektrycznej oraz zakładach produkcyjnych wytwarzających elementy elektroenergetyki oraz w zakładach remontowych energetyki.

DLACZEGO MY?

 • indywidualne podejście do każdego ucznia
 • wysokie wyniki na egzaminach maturalnych i zawodowych
 • nowatorstwo w edukacji (Laur Mistrza Nowoczesnej Edukacji, Medal prof. im. S. Fryzego, Innowator Branżowej Przedsiębiorczości, Roboty Lego Mindstorms)
 • programy edukacyjne (Dzień Przedsiębiorczości, Młodzi i kompetentni, Lekcje z ZUS, Bakcyl, Kultura bezpieczeństwa, Branżowe Symulacje Biznesowe, Śląska Liga Biznesowa)
 • uprawnienia i certyfikaty zawodowe (KSAPL, CISCO, SIMP)
 • nowoczesne wyposażenie (drukarka 3D, tablice interaktywne, platforma e-learning, Wi-Fi w całej szkole, laptopy)
 • praktyki zawodowe za granicą (ERASMUS+)
 • pomoc szkoły w znalezieniu praktyk zawodowych
 • nowa hala sportowa
 • komplet podręczników za 120 zł
 • miła atmosfera panująca w szkole
 • dogodna lokalizacja
 • dojazd autobusami linii: 9, 10, 11, 12, 29, 37, 45, 46, 48, 138, 154, 296, 297, 657, 689

NIE TYLKO SIĘ UCZYMY

 • akcje Samorządu Uczniowskiego (turnieje gier komputerowych Counter Strike, FIFA, konkurs Wzorowa klasa, Dzień maturzysty, szkolne bluzy i koszulki MIKO, kiermasze świąteczne)
 • turnieje sportowe (korfball, siatkówka, tenis stołowy), lekcje wychowania fizycznego w JumpWorld
 • wyjścia i wycieczki (Teatr Śląski, Punkt 44, Wyspa Tropikalna w Berlinie, Bornholm, Oświęcim, Kraków, Zakopane)
 • koło wolontariatu (Góra Grosza, Szlachetna Paczka, współpraca z Hospicjum Cordis, Archidiecezjalnym Domem Hospicyjnym Św. Jana Pawła II, Fundacją „Bure Misie”)
 • udział w akcjach organizowanych przez Miasto Katowice (Sięgnij po zawód, Ekoodpowiedzialnie, Dni Energii, eCOPAka, Miejska Dżungla)

1e2 / Technik ekonomista rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskigeografia
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
89.25122.51152.3
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Prowadzi w różnych jednostkach organizacyjnych dokumentację biurową, magazynową i sprzedaży, sprawy kadrowo – płacowe i podatkowe, sporządza elementy planów, analizy, sprawozdania, wykonuje prace biurowe.

Samodzielnie wykonuje czynności z zakresu swoich obowiązków, ale zazwyczaj są one częścią pracy zespołowej w wydziale czy całej instytucji. Jest odpowiedzialny za pracę zespołu. Powinien łatwo nawiązywać kontakty, posiadać umiejętności przekonywania i negocjowania.

Posługuje się różnymi urządzeniami biurowymi i przetwarzania danych: komputer, faks, kserokopiarka, niszczarka, gilotyna.

KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

 • stosowanie wybranych przepisów prawa w prowadzeniu działalności
 • prowadzenie dokumentacji biurowej i magazynowej
 • prowadzenie dokumentacji procesu sprzedaży
 • gospodarowanie rzeczowymi składnikami majątku
 • sporządzanie biznesplanu

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

 • prowadzenie rekrutacji i selekcjonowanie kandydatów do pracy
 • sporządzanie dokumentacji kadrowej
 • prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi
 • rozliczanie wynagrodzeń i składek pobieranych przez ZUS
 • prowadzenie analizy zatrudnienia i wynagrodzeń
 • prowadzenie ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych
 • prowadzenie rozliczeń finansowych z kontrahentami i bankami

KARIERA ZAWODOWA:

Technik ekonomista może pracować w firmach handlowych, produkcyjnych, usługowych, instytucjach związanych z bankowością, ubezpieczeniami, podatkami. Może też prowadzić własną działalność gospodarczą.

DLACZEGO MY?

 • indywidualne podejście do każdego ucznia
 • wysokie wyniki na egzaminach maturalnych i zawodowych
 • nowatorstwo w edukacji (Laur Mistrza Nowoczesnej Edukacji, Medal prof. im. S. Fryzego, Innowator Branżowej Przedsiębiorczości, Roboty Lego Mindstorms)
 • programy edukacyjne (Dzień Przedsiębiorczości, Młodzi i kompetentni, Lekcje z ZUS, Bakcyl, Kultura bezpieczeństwa, Branżowe Symulacje Biznesowe, Śląska Liga Biznesowa)
 • uprawnienia i certyfikaty zawodowe (KSAPL, CISCO, SIMP)
 • nowoczesne wyposażenie (drukarka 3D, tablice interaktywne, platforma e-learning, Wi-Fi w całej szkole, laptopy)
 • praktyki zawodowe za granicą (ERASMUS+)
 • pomoc szkoły w znalezieniu praktyk zawodowych
 • nowa hala sportowa
 • komplet podręczników za 120 zł
 • miła atmosfera panująca w szkole
 • dogodna lokalizacja
 • dojazd autobusami linii: 9, 10, 11, 12, 29, 37, 45, 46, 48, 138, 154, 296, 297, 657, 689

NIE TYLKO SIĘ UCZYMY

 • akcje Samorządu Uczniowskiego (turnieje gier komputerowych Counter Strike, FIFA, konkurs Wzorowa klasa, Dzień maturzysty, szkolne bluzy i koszulki MIKO, kiermasze świąteczne)
 • turnieje sportowe (korfball, siatkówka, tenis stołowy), lekcje wychowania fizycznego w JumpWorld
 • wyjścia i wycieczki (Teatr Śląski, Punkt 44, Wyspa Tropikalna w Berlinie, Bornholm, Oświęcim, Kraków, Zakopane)
 • koło wolontariatu (Góra Grosza, Szlachetna Paczka, współpraca z Hospicjum Cordis, Archidiecezjalnym Domem Hospicyjnym Św. Jana Pawła II, Fundacją „Bure Misie”)
 • udział w akcjach organizowanych przez Miasto Katowice (Sięgnij po zawód, Ekoodpowiedzialnie, Dni Energii, eCOPAka, Miejska Dżungla)

1e2 / Technik rachunkowości rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskigeografia
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
53.370.2786.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Prowadzi rachunkowość firmy, sprawy kadrowo-płacowe oraz dokonuje rozliczeń finansowych, przechowuje dokumentację księgową, posługuje się komputerem z oprogramowaniem do obsługi księgowej, sporządza sprawozdania finansowe. Samodzielnie wykonuje podstawowe czynności biurowe przy wykorzystaniu sprzętu biurowego, takiego jak: fax, komputer, kopiarka, telefon oraz przeprowadza podstawowe analizy z zakresu księgowości, finansów, spraw kadrowo-płacowych.

KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

 • prowadzenie rekrutacji i selekcjonowanie kandydatów do pracy
 • sporządzanie dokumentacji kadrowej
 • prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi
 • rozliczanie wynagrodzeń i składek pobieranych przez ZUS
 • prowadzenie analizy zatrudnienia i wynagrodzeń
 • prowadzenie ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych
 • prowadzenie rozliczeń finansowych z kontrahentami i bankami

EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

 • organizowanie rachunkowości jednostek organizacyjnych
 • ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • przeprowadzanie inwentaryzacji i rozliczanie jej wyników
 • wycenianie składników aktywów i pasywów
 • ustalanie wyniku finansowego
 • sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych
 • prowadzenie analizy finansowej

KARIERA ZAWODOWA:

Technik rachunkowości znajdzie zatrudnienie w działach finansowych i księgowych we wszystkich podmiotach gospodarczych, jednostkach i zakładach budżetowych, bankach i instytucjach ubezpieczeniowych, urzędach skarbowych, urzędach administracji samorządowej.

DLACZEGO MY?

 • indywidualne podejście do każdego ucznia
 • wysokie wyniki na egzaminach maturalnych i zawodowych
 • nowatorstwo w edukacji (Laur Mistrza Nowoczesnej Edukacji, Medal prof. im. S. Fryzego, Innowator Branżowej Przedsiębiorczości, Roboty Lego Mindstorms)
 • programy edukacyjne (Dzień Przedsiębiorczości, Młodzi i kompetentni, Lekcje z ZUS, Bakcyl, Kultura bezpieczeństwa, Branżowe Symulacje Biznesowe, Śląska Liga Biznesowa)
 • uprawnienia i certyfikaty zawodowe (KSAPL, CISCO, SIMP)
 • nowoczesne wyposażenie (drukarka 3D, tablice interaktywne, platforma e-learning, Wi-Fi w całej szkole, laptopy)
 • praktyki zawodowe za granicą (ERASMUS+)
 • pomoc szkoły w znalezieniu praktyk zawodowych
 • nowa hala sportowa
 • komplet podręczników za 120 zł
 • miła atmosfera panująca w szkole
 • dogodna lokalizacja
 • dojazd autobusami linii: 9, 10, 11, 12, 29, 37, 45, 46, 48, 138, 154, 296, 297, 657, 689

NIE TYLKO SIĘ UCZYMY

 • akcje Samorządu Uczniowskiego (turnieje gier komputerowych Counter Strike, FIFA, konkurs Wzorowa klasa, Dzień maturzysty, szkolne bluzy i koszulki MIKO, kiermasze świąteczne)
 • turnieje sportowe (korfball, siatkówka, tenis stołowy), lekcje wychowania fizycznego w JumpWorld
 • wyjścia i wycieczki (Teatr Śląski, Punkt 44, Wyspa Tropikalna w Berlinie, Bornholm, Oświęcim, Kraków, Zakopane)
 • koło wolontariatu (Góra Grosza, Szlachetna Paczka, współpraca z Hospicjum Cordis, Archidiecezjalnym Domem Hospicyjnym Św. Jana Pawła II, Fundacją „Bure Misie”)
 • udział w akcjach organizowanych przez Miasto Katowice (Sięgnij po zawód, Ekoodpowiedzialnie, Dni Energii, eCOPAka, Miejska Dżungla)

1i / Technik informatyk rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskiinformatyka
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
098.14152.3
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Przygotowuje stanowiska komputerowe z urządzeniami peryferyjnymi do pracy, diagnozuje je i naprawia, projektuje i administruje lokalnymi sieciami komputerowymi. Tworzy i administruje strony internetowe i bazy danych.

Samodzielnie wykonuje czynności z zakresu swoich obowiązków, ale ma częsty kontakt z innymi pracownikami w firmie, zarówno bezpośredni, jaki i za pośrednictwem mediów komunikacyjnych.

Posługuje się różnymi urządzeniami: komputer, drukarka, ploter, skaner, rzutnik.

KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

 • przygotowanie do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych
 • administrowanie systemami operacyjnymi
 • serwisowanie i naprawianie urządzeń techniki komputerowej
 • przygotowanie i eksploatacja lokalnej sieci komputerowej

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

 • tworzenie i administracja stronami internetowymi
 • tworzenie, administracja i użytkowanie relacyjnych baz danych
 • programowanie aplikacji internetowych
 • tworzenie i administracja systemami zarządzania treścią

KARIERA ZAWODOWA:

Technik informatyk może pracować w wyspecjalizowanych firmach informatycznych (serwisanci, administratorzy, konserwatorzy sprzętu), urzędach (administratorzy baz danych i sieci), a nawet w domu (projektanci, graficy), we wszystkich gałęziach gospodarki narodowej, w których mają zastosowanie komputery. Może też prowadzić własną działalność gospodarczą.

DLACZEGO MY?

 • indywidualne podejście do każdego ucznia
 • wysokie wyniki na egzaminach maturalnych i zawodowych
 • nowatorstwo w edukacji (Laur Mistrza Nowoczesnej Edukacji, Medal prof. im. S. Fryzego, Innowator Branżowej Przedsiębiorczości, Roboty Lego Mindstorms)
 • programy edukacyjne (Dzień Przedsiębiorczości, Młodzi i kompetentni, Lekcje z ZUS, Bakcyl, Kultura bezpieczeństwa, Branżowe Symulacje Biznesowe, Śląska Liga Biznesowa)
 • uprawnienia i certyfikaty zawodowe (KSAPL, CISCO, SIMP)
 • nowoczesne wyposażenie (drukarka 3D, tablice interaktywne, platforma e-learning, Wi-Fi w całej szkole, laptopy)
 • praktyki zawodowe za granicą (ERASMUS+)
 • pomoc szkoły w znalezieniu praktyk zawodowych
 • nowa hala sportowa
 • komplet podręczników za 120 zł
 • miła atmosfera panująca w szkole
 • dogodna lokalizacja
 • dojazd autobusami linii: 9, 10, 11, 12, 29, 37, 45, 46, 48, 138, 154, 296, 297, 657, 689

NIE TYLKO SIĘ UCZYMY

 • akcje Samorządu Uczniowskiego (turnieje gier komputerowych Counter Strike, FIFA, konkurs Wzorowa klasa, Dzień maturzysty, szkolne bluzy i koszulki MIKO, kiermasze świąteczne)
 • turnieje sportowe (korfball, siatkówka, tenis stołowy), lekcje wychowania fizycznego w JumpWorld
 • wyjścia i wycieczki (Teatr Śląski, Punkt 44, Wyspa Tropikalna w Berlinie, Bornholm, Oświęcim, Kraków, Zakopane)
 • koło wolontariatu (Góra Grosza, Szlachetna Paczka, współpraca z Hospicjum Cordis, Archidiecezjalnym Domem Hospicyjnym Św. Jana Pawła II, Fundacją „Bure Misie”)
 • udział w akcjach organizowanych przez Miasto Katowice (Sięgnij po zawód, Ekoodpowiedzialnie, Dni Energii, eCOPAka, Miejska Dżungla)

1p / Technik programista rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskiinformatyka
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
100.85131.89169.45
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Technik programista zajmuje się projektowaniem, programowaniem i testowaniem programów komputerowych, w tym aplikacji webowych. Potrafi też administrować bazami danych, projektować elementy graficzne wykorzystywane w witrynach komputerowych i aplikacjach komputerowych.

KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

 • tworzenie i administracja stronami internetowymi
 • tworzenie, administracja i użytkowanie relacyjnych baz danych
 • programowanie aplikacji internetowych
 • tworzenie i administracja systemami zarządzania treścią

INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

 • projektowanie, programowanie i testowanie zaawansowanych aplikacji webowych
 • projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji desktopowych;
 • projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji mobilnych

KARIERA ZAWODOWA:

Technik programista może znaleźć zatrudnienie jako programista na stanowiskach front – Edn developer, jak i back – end developer aplikacji internetowych, programista gier i aplikacji desktopowych oraz mobilnych, administrator hostingów internetowych, grafik komputerowy, webmaster.

DLACZEGO MY?

 • indywidualne podejście do każdego ucznia
 • wysokie wyniki na egzaminach maturalnych i zawodowych
 • nowatorstwo w edukacji (Laur Mistrza Nowoczesnej Edukacji, Medal prof. im. S. Fryzego, Innowator Branżowej Przedsiębiorczości, Roboty Lego Mindstorms)
 • programy edukacyjne (Dzień Przedsiębiorczości, Młodzi i kompetentni, Lekcje z ZUS, Bakcyl, Kultura bezpieczeństwa, Branżowe Symulacje Biznesowe, Śląska Liga Biznesowa)
 • uprawnienia i certyfikaty zawodowe (KSAPL, CISCO, SIMP)
 • nowoczesne wyposażenie (drukarka 3D, tablice interaktywne, platforma e-learning, Wi-Fi w całej szkole, laptopy)
 • praktyki zawodowe za granicą (ERASMUS+)
 • pomoc szkoły w znalezieniu praktyk zawodowych
 • nowa hala sportowa
 • komplet podręczników za 120 zł
 • miła atmosfera panująca w szkole
 • dogodna lokalizacja
 • dojazd autobusami linii: 9, 10, 11, 12, 29, 37, 45, 46, 48, 138, 154, 296, 297, 657, 689

NIE TYLKO SIĘ UCZYMY

 • akcje Samorządu Uczniowskiego (turnieje gier komputerowych Counter Strike, FIFA, konkurs Wzorowa klasa, Dzień maturzysty, szkolne bluzy i koszulki MIKO, kiermasze świąteczne)
 • turnieje sportowe (korfball, siatkówka, tenis stołowy), lekcje wychowania fizycznego w JumpWorld
 • wyjścia i wycieczki (Teatr Śląski, Punkt 44, Wyspa Tropikalna w Berlinie, Bornholm, Oświęcim, Kraków, Zakopane)
 • koło wolontariatu (Góra Grosza, Szlachetna Paczka, współpraca z Hospicjum Cordis, Archidiecezjalnym Domem Hospicyjnym Św. Jana Pawła II, Fundacją „Bure Misie”)
 • udział w akcjach organizowanych przez Miasto Katowice (Sięgnij po zawód, Ekoodpowiedzialnie, Dni Energii, eCOPAka, Miejska Dżungla)