konto
Technikum nr 20

Ocena: 3.75

Oceń Placowkę

Profile Technikum nr 20 Łódź

/ Technik urządzeń dźwigowych rok: 2024/2025

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykatechnikajęzyk obcy
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
42.4573.04119.8
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

 

Dźwignij swoją przyszłość, czyli technik urządzeń dźwigowych.

 • Czy wiesz, że największy dźwig w Polsce może wznieść ciężar 23 ton na wysokość ponad 190 metrów, a jego udźwig całkowity to aż 750 ton.
 • Czy wiesz, że najszybsza winda w Polsce rozwija prędkość ponad 25 km/h
 • Czy zdajesz sobie sprawę, że obecnie mamy w Polsce ponad 106 tysięcy pracujących dźwigów, które ktoś musi obsługiwać i konserwować.

Sprzęt dźwigowy jest w większości firm. Nawet nie zdajesz sobie sprawy z jego obecności, korzystając z windy czy schodów ruchomych w galerii handlowej.

Jeśli chcesz zostać technikiem urządzeń dźwigowych musisz wiedzieć, że:

 • Sprawność sprzętu dźwigowego wpływa bezpośrednio na nasze bezpieczeństwo 
 • Urządzenia dźwigowe to połączenie urządzeń mechanicznych, hydraulicznych i układów elektronicznych
 • Nauka tego zawodu wymaga odpowiedzialności i zainteresowań technicznych
 • Technik urządzeń dźwigowych jest nowym zawodem wprowadzonym do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w 2015 roku – i -  MY – JEDYNA SZKOŁA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM – prowadzimy nabór na ten kierunek!!!!

Będziesz miał szansę zdobyć dodatkowe kwalifikacje i doświadczenie w czasie praktyk zawodowych w renomowanych firmach i biorąc udział w zagranicznych stażach zawodowych w ramach programu ERASMUS+.
Będziesz miał zajęcia praktyczne w dobrze i nowocześnie wyposażonych, przyszkolnych warsztatach.

Pamiętaj,  zostając technikiem urządzeń dźwigowych musisz zdawać sobie sprawę, że pracy dla Ciebie nie zabraknie!!!

Czym się zajmuje:
Przeprowadza naprawy, przeglądy i konserwacje stacjonarnych i mobilnych urządzeń dźwigowych, wykorzystując instrukcje obsługi, dokumentacje techniczne, narzędzia, przyrządy diagnostyczne.

Jakie ma zadania zawodowe:

 • przyjmuje zlecenia napraw, przeglądów, konserwacji urządzeń dźwigowych;
  planuje i wykonuje czynności kontrolne, przeglądy techniczne i ocenia stan
  techniczny urządzeń dźwigowych;
 • wykonuje naprawy bieżące średnich i głównych maszyn i urządzeń dźwigowych;
  demontuje części maszyn urządzeń dźwigowych w celu weryfikacji stopnia zużycia;
  regeneruje części maszyn i urządzeń dźwigowych;
 • konserwuje i zabezpiecza antykorozyjnie maszyny i urządzenia dźwigowe oraz
  wymienia płyny eksploatacyjne z zachowaniem wymogów ochrony środowiska
  naturalnego;
 • reguluje zespoły sterownicze urządzeń dźwigowych;
  sporządza dokumentacje techniczną wykonywanych napraw
  sprawdza poprawności działania maszyn i urządzeń dźwigowych;
  instruuje użytkowników o zasadach poprawnej eksploatacji maszyn i urządzeń
  dźwigowych;
 • przestrzega zasady bhp i ppoż.
 • rozlicza wykonanie usług ;

Przykładowe możliwości zatrudnienia

 • praca na stanowiskach inspektorów dozoru technicznego,
 • praca w zakładach pracy na stanowiskach montażu urządzeń dźwigowych,
 • praca w zakładach naprawczych urządzenia dźwigowe,
 • praca w biurach konstrukcyjnych urządzeń dźwigowych,
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie urządzeń dźwigowych.

Kształcenie zawodowe opiera się na podstawach elektrotechniki, elektroniki oraz
mechaniki.
Podczas kształcenia technicy urządzeń dźwigowych będą potwierdzać egzaminem dwie
kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:
– kwalifikację E.28 Montaż i konserwacja urządzeń dźwigowych
– kwalifikację E.29 Organizacja prac związanych z budową, montażem i konserwacją
urządzeń dźwigowych.

/ Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej rok: 2024/2025

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk obcy
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
72101.62157.35
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

„Energia odnawialna to nie moda, to konieczność i nasza przyszłość.” 

Jeśli:

*  interesujesz się energetyką a urządzenia takie jak wiatraki czy ogniwa fotowoltaiczne intrygują Cię i rozbudzają Twoją wyobraźnię
* już wiesz, że woda, powietrze, słońce, wiatr i ciepło z głębin ziemi to zasoby energii odnawialnej
* chcesz zdobyć zawód, który otwiera przed Tobą wiele możliwości

to musisz pojawić się w naszej szkole i zacząć zgłębiać tajniki OZE.

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej odpowiada na zapotrzebowanie rynku pracy. Instalatorzy, serwisanci czy projektanci urządzeń OZE poszukiwani są na terenie całego kraju.

Jeśli wybierzesz naszą szkołę, to m.in.:

 • dowiesz się, jak montować instalacje wykorzystujące energię biomasy,
 • uzyskasz dodatkowe kwalifikacje elektryczne,
 • będziesz uczył się w nowoczesnych pracowniach wyposażonych dzięki realizacji projektów unijnych.
 • Poznasz tajniki uzyskania energii w oparciu o słońce i wiatr w naszej eco-elektrowni – takich urządzeń nie ma żadna inna szkoła w Łodzi!!!

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest zawodem
szerokoprofilowym
umożliwiającym specjalizację w zakresie energetyki słonecznej, wodnej, wiatrowej czy
geotermalnej. W dziedzinie odnawialnych źródeł energii na poziomie technikalnym – jest to
zawód uniwersalny. Absolwenci, ze względu na wszechstronne przygotowanie w obszarze
instalacji oraz technologii energetycznego wykorzystania biomasy mogą kontynuować dalsze
kształcenie i specjalizację wykonując wszelkiego rodzaju instalację. Będą oni przygotowani
do organizowania i wykonywania prac związanych z montażem i obsługą systemów
energetyki odnawialnej. Ponadto wykształcenie to pozwoli absolwentom wspierać fachową
pomocą jednostki administracji publicznej i samorządowej w obszarach gospodarki zasobami energetyki odnawialnej. A w szczególności będą przygotowani do:

 • organizowania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • wykonywania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • konserwowania oraz naprawiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • kontrolowania pracy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • sporządzania kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Uczeń podczas cyklu kształcenia zdaje egzamin w kwalifikacjach:
B.21 (podstawa programowa 2012) BD.17.(podstawa programowa 2017) –
Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
B.21 (podstawa programowa 2012) BD.18.(podstawa programowa 2017) –
Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Zawód ten daje możliwość zatrudnienia na terenie całego kraju i poza jego granicami.
Przykładowe możliwości zatrudnienie:

 • w zakładach produkujących urządzenia energetyki odnawialnej,
 • w firmach montujących i utrzymujących sprawność techniczną urządzeń systemów
  energetyki odnawialnej,
 • na stanowiskach urzędniczych i doradczych związanych z branżą energetyki odnawialnej

/ Technik mechatronik rok: 2024/2025

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykajęzyk obcy
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
86.2120.57173.3
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Współczesna technika nie działa bez mechatronika

Urządzenia mechatroniczne znajdziesz w automatycznych liniach produkcyjnych, samochodach,  sprzęcie gospodarstwa domowego,  komputerach,  inteligentnych budynkach a nawet smartfonach. Trudno znaleźć dziedziny wolne od mechatroniki.

Technik mechatronik to specjalista uniwersalny, który zna się na elektronice, elektrotechnice, mechanice oraz programowaniu maszyn (np. obrabiarek CNC, drukarek 3D) i sterowników PLC. Mając tak szerokie umiejętności jest pracownikiem poszukiwanym na rynku pracy.

Jeżeli:

 • Interesujesz się nowoczesną techniką
 • Masz przynajmniej jedną prawą rękę
 • Lubisz majsterkować, naprawiać lub budować różne urządzenia
 • Ciekaw jesteś do czego można wykorzystać smartfon poza grami

to musisz do nas dołączyć!

Nauczysz się nowoczesnej techniki korzystając z prawdziwego wyposażenia mechatronicznego, którym dysponują nasze pracownie w szkole i w warsztatach.

A ponadto;

Będziesz miał szansę zdobyć dodatkowe kwalifikacje i doświadczenie w czasie praktyk zawodowych w renomowanych firmach i biorąc udział w zagranicznych stażach zawodowych w ramach programu ERASMUS+

Jest to zawód interdyscyplinarny. Wymaga wiedzy i umiejętności z zakresu
elektroniki, elektrotechniki, mechaniki, pneumatyki, hydrauliki oraz programowania
sterowników PLC. Specjalista w tej dziedzinie montuje i uruchamia urządzenia i
systemy mechatroniczne, konserwuje je, przeprowadza diagnostykę i naprawia, jak
również eksploatuje. Ponadto projektuje i programuje urządzenia i
systemy mechatroniczne oraz tworzy dokumentacje z wykorzystaniem techniki
komputerowej. Obszarem jego działania są zautomatyzowane linie produkcyjne,
roboty przemysłowe, motoryzacja, lotnictwo, urządzenia powszechnego użytku,
energetyka odnawialna i konwencjonalna, medycyna, ochrona środowiska i wiele
innych.
Ewentualnie:
Mechatronicy są potrzebni przy zautomatyzowanych liniach produkcyjnych, robotach
przemysłowych, w motoryzacji, lotnictwie, w energetyce odnawialnej i
konwencjonalnej, w ochronie środowiska, przy produkcji i w serwisie urządzeń
medycznych, sprzętu powszechnego użytku, a ilość miejsc pracy dla mechatroników
będzie stale rosła.
Najważniejsze przedmioty zawodowe:
- podstawy mechatroniki  wszechstronny przegląd wiedzy z elektroniki,
elektrotechniki, pneumatyki i hydrauliki
- urządzenia i systemy mechatroniczne – wykorzystanie wiedzy zdobytej na
podstawach mechatroniki do projektowania urządzeń mechatronicznych,
programowanie sterowników PLC
- podstawy technologii i konstrukcji mechanicznych  elementy mechaniczne
maszyn i urządzeń, obróbka metali i innych materiałów
- montaż i pomiary elementów i podzespołów mechatronicznych – chyba jasne
- montaż i obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych
- programowanie urządzeń mechatronicznych
Możesz zdobyć dodatkowe kwalifikacje:
- na kursach spawania,
- uprawnienia elektryczne (świadectwo kwalifikacyjne do 1kV)

Możliwości zatrudnienia:
- wszystkie gałęzie gospodarki, małe i duże firmy produkcyjne, włącznie z
międzynarodowymi
- serwisy specjalistyczne np. motoryzacyjne, elektromedyczne, AGD
- służby utrzymania ruchu wszelkich zakładów wyposażonych w linie automatyczne
- sprzedaż i doradztwo techniczne
- samodzielna działalność gospodarcza
Możliwość kontynuowania nauki na wyższej uczelni technicznej na kierunkach
elektrycznych (w tym na mechatronice) oraz kierunkach mechanicznych (w tym
również na mechatronice).

/ Technik informatyk rok: 2024/2025

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykajęzyk obcy
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
102.1126.27166.7
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

IT to branża w której odczuwalny jest stały brak pracowników różnych specjalności.To powinno być drogowskazem dla tych, którzy chcą brać udział w rozwoju nowych technologii, zdobywać umiejętności pozwalające patrzeć w jasny sposób na swoją ścieżkę kariery. To także wysoka średnia zarobków w tej branży.

Te fakty powinny skłonić Cię do refleksji, jeśli :  

 • informatyka dla Ciebie to nie tylko powłoka programów – ale głównie kod źródłowy,
 • dane to nie tylko fakty – ale głównie to sposób ich zapisywania i przechowywania,
 • sieć informatyczna to nie tylko Facebook i YouTube – ale zespół zasad, protokołów, adresów IP

to musisz pojawić się w naszej szkole i usiąść do klawiatury!
Cenione przez pracodawców specjalności czekają na nowych pracowników, warto do nich dołączyć!

Będziesz miał szansę zdobyć dodatkowe kwalifikacje i doświadczenie w czasie praktyk zawodowych w renomowanych firmach i biorąc udział w zagranicznych stażach zawodowych w ramach programu ERASMUS+

Będziesz miał zajęcia w 4 pracowniach informatycznych wyposażonych w nowoczesny sprzęt.

Jeśli zechcesz zostać technikiem informatykiem zdobędziesz umiejętności:
Posługiwanie się komputerami w tym IBM PC, praca w wybranych rodzajach sieci komputerowych,
posługiwanie się wiedzą o budowie i działaniu systemów operacyjnych w stopniu pozwalającym na
opanowanie umiejętności pracy z innymi systemami i innymi rodzajami komputerów, posługiwanie się
gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego dla powszechnie spotykanych zastosowań,
projektowanie i tworzenie bazy danych , administrowanie bazami danych i systemami przetwarzania
informacji, dobieranie konfigurację sprzętu i oprogramowania dla różnych zastosowań, obsługiwanie
lokalnej sieci komputerowej i nadzorowanie jej pracy.
Ponadto montowanie, testowanie i diagnozowanie sprzętu komputerowego, rozbudowywanie i
modernizowanie zestawów komputerowych, konfigurowanie stanowisk komputerowych i sieci
komputerowych, administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi.
Najważniejsze przedmioty zawodowe:
 systemy operacyjne,
 lokalne sieci komputerowe,
 witryny i aplikacje internetowe,
 programowanie aplikacji internetowych,
 urządzenia techniki komputerowej.
 eksploatacja urządzeń techniki komputerowej,
 lokalne systemy baz danych,
 aplikacje desktopowi i mobilne
 działalność gospodarcza w branży informatycznej,
Możliwości zatrudnienia:
 w ośrodkach obliczeniowych, instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem i
eksploatacją oprogramowania komputerowego,
 wszędzie tam, gdzie potrzebna jest fachowa wiedza informatyczna do instalowania,
uruchamiania i prowadzenia baz danych lub systemów oprogramowania użytkowego dla
rozmaitych zastosowań, w tym w studiach graficznych i dźwiękowych oraz w studiach
telewizyjnych i filmowych,
 we wszystkich gałęziach gospodarki narodowej, w których mają zastosowanie komputery,
 jako administrator, projektant, programista.
Możliwości kontynuowania nauki w tym kierunku: wyższe uczelnie techniczne i kierunki informatyczne
na innych uczelniach.

/ Technik elektryk rok: 2024/2025

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykatechnikajęzyk obcy
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
56.9591.74152.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

„Te przykłady powinny pomóc podjąć Ci decyzję, by zostać elektrykiem, jeśli…”

 • Gaśnie światło w czasie najważniejszego meczu sezonu i nikt nie wie, co z tym zrobić…..
 • Psuje się suszarka do włosów Twojej dziewczynie, akurat przed ważnym spotkaniem….
 • Rodzice po raz kolejny muszą wzywać fachowca do naprawy pralki…. 
 • A Ty ciągle kupujesz nowe słuchawki do smartfona, bo przerywa się do nich przewód….

W miarę upływu czasu i zdobywania nowych umiejętności żadne urządzenie elektryczne nie będzie dla Ciebie tajemnicą. W praktyce będziesz mógł się przekonać, że to praca czeka na elektryków, a nie elektrycy na pracę.

Będziesz uczył się w pracowniach wyposażonych w nowoczesny sprzęt, którym posługują się prawdziwi fachowcy. To nie symulatory i naśladujące rzeczywiste urządzenia modele, ale aparaty prosto z hurtowni elektrycznych, obecne w każdym, nowoczesnym zakładzie przemysłowym. Będziesz chodził w naszej szkole „śladami prądu”…

Nie jeden elektryk nie wie, co to mierniki, które zapisują wyniki pomiarów w komputerze – dla Ciebie te zagadnienia nie będą miały tajemnic…

Będziesz miał szansę zdobyć dodatkowe kwalifikacje i doświadczenie w czasie praktyk zawodowych w renomowanych firmach i biorąc udział w zagranicznych stażach zawodowych w ramach programu ERASMUS+.

Technik elektryk, to ktoś, kto:
Obsługuje, konserwuje, naprawia, a nawet w mniejszym zakresie projektuje maszyny, urządzenia
i instalacje elektryczne. W zakładach przemysłowych jest osobą odpowiedzialną za bezawaryjną
pracę wszystkich urządzeń elektrycznych oraz całej instalacji elektrycznej. W nowopowstałych
obiektach wykonuje od podstaw całą infrastrukturę elektryczną w obiekcie. Dobiera poszczególne jej
elementy, instaluje, uruchamia i dba o bezawaryjną pracę. Do jego zadań należy też dbanie, poprzez
wykonywanie oględzin, testów i pomiarów; maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych o bezpieczne
użytkowanie ich. W praktyce, szczególnie w mniejszych firmach elektryk może naprawiać
i konserwować nie tylko urządzenia elektryczne, ale również instalacje dozorowe, alarmowe,
monitoringu, a nawet teleinformatyczne. Wszystko zależy tylko od jego umiejętności.
Najważniejsze przedmioty zawodowe:
 elektrotechnika i elektronika
 maszyny i urządzenia elektryczne
 instalacje elektryczne
 pomiary w elektrotechnice i elektronice
 montaż maszyn i urządzeń elektrycznych
 montaż instalacji elektrycznych
 obsługa maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
Możliwości zatrudnienia:
 w firmach produkujących maszyny i urządzenia elektryczne
 w firmach naprawiających i konserwujących maszyny i urządzenia elektryczne
 przy pomiarach maszyny, urządzenia i instalacji elektrycznych
 w elektrowniach, zakładach energetycznych, kopalniach, hutach, na kolei
 w firmach handlowych zajmujących się sprzedażą osprzętu elektrycznego,
 prowadzenie własnej działalności produkcyjno-usługowej (np. naprawa sprzętu
gospodarstwa domowego, usługi elektroinstalacyjne, remontowe).
Możliwości kontynuowania nauki w tym kierunku: wyższe uczelnie techniczne, np. na kierunkach;
elektrotechnika, energetyka, automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja.

/ Technik mechanik rok: 2024/2025

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykatechnikajęzyk obcy
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
6581.98122.25
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Rozejrzyj się wokół siebie !!!

Otaczają cię różne, wszechobecne maszyny, które wykonują za Ciebie różne czynności?
Każda maszyna potrzebuje swojego mechanika, serwisanta i opiekuna!

 • Jeżeli, przejrzałeś stronę Urzędu Pracy, i nie chcesz być bezrobotnym,
 • Jeżeli, intrygują cię określenia: sworzeń,  sprzęgło, przekładnia, zębatka, wahacz, czy wieloklin,
 • Jeżeli jako dziecko, nosiłeś w ręku młotek i wkrętak, rozkręcałeś i naprawiałeś swoje zabawki.

To koniecznie przyjdź na Warecką.

Będziesz miał szansę zdobyć atrakcyjny zawód o bardzo długiej historii i szerokim zapotrzebowaniu na rynku pracy, głównie ze względu na wszechstronność, obejmującą rozległy zakres wiedzy i umiejętności zawodowych.
Będziesz miał szansę zdobyć dodatkowe kwalifikacje i doświadczenie w czasie praktyk zawodowych w renomowanych firmach i biorąc udział w zagranicznych stażach zawodowych w ramach programu ERASMUS+.
Będziesz miał zajęcia praktyczne w dobrze wyposażonych, przyszkolnych warsztatach.

Technik mechanik to atrakcyjny zawód o bardzo długiej historii i szerokim zapotrzebowaniu
na rynku pracy, głównie ze względu na wszechstronność, obejmującą rozległy zakres wiedzy
i umiejętności zawodowych.
Mechanika jest wszechobecna w życiu współczesnego człowieka – praktycznie na co dzień
spotykamy się z urządzeniami mechanicznymi, które stanowią obecnie główny moduł
bardziej zaawansowanych urządzeń zawierających mikroprocesor lub mikrokomputer,
a w bardziej skomplikowanych konstrukcjach jednostkę CPU. Urządzenia mechaniczne tak
jak pozostałe 2 typy urządzeń (elektryczne i magnetyczne) występują w bardzo licznych
formach w otaczającym nas świecie. Ich sposób działania jest związany z energią
mechaniczną, której głównym i ostatecznym zadaniem jest wykonanie czynności
mechanicznej (pracy).
Zakres zadań zawodowych technika mechanika jest ściśle powiązany ze współczesnymi
rozwiązaniami urządzeń mechanicznych oraz metodami ich projektowania, produkcji
i obsługi. Szybkie przeobrażenia w technice, technologii, organizacji produkcji i usługach
stwarzają obiektywną potrzebę rozwijania kształcenia szerokoprofilowego.
Nauka zawodu technika mechanika w naszej szkole obejmuje przygotowanie zawodowe
w zakresie obsługi nowoczesnych maszyn i urządzeń oraz do wykonywania prac
projektowych, produkcyjnych oraz remontowo  instalacyjnych maszyn i urządzeń
technicznych. Zakłada ona opanowanie węzłowych zagadnień zawodowych, na których
oparte  wszystkie procesy technologiczne oraz wszechstronny rozwój podstawowych
umiejętności intelektualnych i praktycznych - realizowanych na terenie własnych warsztatów
szkolnych, dających dobre przygotowanie do wielokierunkowej specjalizacji.
Zdobędziesz w trakcie nauki także umiejętności użytkowania narzędzi do komputerowego
wspomagania procesu projektowania i przygotowania produkcji w ramach zajęć
w pracowniach komputerowych. W trakcie procesu kształcenia umożliwiamy również
zdobycie dodatkowych kwalifikacji, potwierdzonych certyfikatami w zakresie umiejętności
najbardziej pożądanych przez pracodawców na rynku pracy, np. europejskie uprawnienia
spawacza, uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych do 1 kV, czy kurs
programowania i obsługi obrabiarek sterowanych komputerowo (CNC).
Jako absolwent naszej szkoły kształcąc się w zawodzie technik mechanik będziesz
przygotowany do wykonywania m.in. następujących zadań zawodowych:
 przeprowadzania, organizowania i nadzorowania przebiegu procesów wytwarzania
maszyn i urządzeń, ze szczególnym uwzględnieniem doboru materiałów,
oprzyrządowania i parametrów technicznych procesu - zgodnie z dokumentacją,
 przeprowadzania kontroli jakości wykonywania wyrobów i usług,
 badania części i zespołów maszyn i urządzeń,
 instalowania i uruchamiania obiektów mechanicznych wprowadzanych do
eksploatacji,
 obsługi i dozorowania pracy maszyn i urządzeń oraz rozpoznawanie ich stanu
technicznego,
 przeprowadzania, organizowania i nadzorowania zabiegów profilaktycznych
konserwacyjnych,
 sporządzania protokołów z uszkodzeń i awarii,
 kwalifikowania obiektów do naprawy lub kasacji,

 projektowania obiektów mechanicznych wraz ze sporządzeniem ich dokumentacji
konstrukcyjnej,
 projektowania podstawowych procesów obróbki i montażu wraz ze sporządzeniem ich
dokumentacji technologicznej
 sporządzania uproszczonych kalkulacji wytwarzania i naprawiania maszyn i urządzeń,
 organizowania zaopatrzenia i zbytu.
Jako technik mechanik znajdziesz zatrudnienie wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia
z wysoko zaawansowaną techniką - możesz pracować m.in. na stanowiskach:
 kontrolera jakości,
 konstruktora,
 technologa,
 mistrza produkcji.
Inne typowe stanowiska pracy dla technika mechanika uwzględniające właściwości
kształcenia szerokoprofilowego:
 mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych,
 mechanik pojazdów samochodowych,
 ślusarz,
 tokarz,
 spawacz,
 operator i programista obrabiarek CNC,
 frezer.
Dla wszystkich, którzy interesują się techniką, których fascynują nowe technologie
mechanika jest strzałem w dziesiątkę !