konto
Technikum nr 2

Ocena: 5

Oceń Placowkę

Wyniki matur Technikum nr 2 Słubice

Wyniki z matur 2021

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
geografia pisemny rozszerzony - 25.67% 3
język angielski pisemny podstawowy 100% 72.3% 20
język angielski pisemny rozszerzony - 56.8% 5
język niemiecki pisemny podstawowy 75% 45.5% 4
język polski pisemny podstawowy 91.67% 53.33% 24
matematyka pisemny podstawowy 41.67% 29.92% 24
wos pisemny rozszerzony - 8.5% 2

Porównanie średnich wyników matur 2021

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2016

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
fizyka pisemny rozszerzony - 15% 3
geografia pisemny rozszerzony - 29.67% 6
informatyka pisemny rozszerzony - 7% 2
język angielski ustny podstawowy 100% 62.3% 10
język angielski pisemny podstawowy 100% 77.2% 10
język angielski pisemny rozszerzony - 55.5% 4
język niemiecki ustny podstawowy 91.67% 33.17% 12
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 51% 12
język niemiecki pisemny rozszerzony - 26% 1
język polski ustny podstawowy 86.36% 38.09% 22
język polski pisemny podstawowy 100% 53.77% 22
matematyka pisemny podstawowy 81.82% 38.91% 22
matematyka pisemny rozszerzony - 3% 8

Porównanie średnich wyników matur 2016

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony