konto
Technikum nr 18

Ocena: 2.35

Oceń Placowkę

Profile Technikum nr 18 Katowice

1a_Tgpc / Technik grafiki i poligrafii cyfrowej rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykajęzyk angielskijęzyk niemiecki
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
37.195.22153.45
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej (311943)

Zawód technik grafiki i poligrafii cyfrowej jest zawodem szerokoprofilowym, który pozwala w trakcie nauki uzyskać szerokie kompetencje z zakresu np. publikacji multimedialnych czy projektowania mediów graficznych.

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej zajmuje się szeroko pojętym przygotowywaniem materiałów do drukowania cyfrowego z uwzględnieniem druku 3D. Obsługuje różnego rodzaju programy graficzne przeznaczone do obróbki i projektowania grafiki wektorowej, bitmapowej, modelowania 3D oraz programy do tworzenia publikacji, w tym publikacji elektronicznych. Z dostarczonych materiałów za pomocą profesjonalnego oprogramowania wykonuje obróbkę materiałów graficznych i tekstu, korektę kolorów, formatowanie tekstu i grafiki, rozmieszczenie tekstu i grafiki na arkuszu drukarskim.

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej dobiera procesy i ustala parametry drukowania cyfrowego, zajmuje się eksploatacją cyfrowych maszyn i urządzeń drukujących. Wykonuje między innymi komputerowe łamanie tekstu, koryguje kolory w plikach graficznych i dopasowuje wymiary dostarczonych materiałów w taki sposób, żeby podczas drukowania uzyskać pożądany efekt.

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej wykonuje projekty graficzne prac przeznaczonych do publikacji elektronicznej, tworzy ebooki z wykorzystaniem najnowszych technologii, zajmuje się także modelowaniem obiektów 3D przeznaczonych do druku 3D.

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej jest obecny niemal w każdej agencji reklamowej, we wszystkich firmach wydawniczych oraz drukarniach cyfrowych. Od jego umiejętności zależy bowiem ostateczny wygląd ulotek, prospektów, gazet, czasopism kolorowych, książek czy publikacji elektronicznych.

Nasza szkoła posiada pracownie graficzne wyposażone w nowoczesne komputery z najnowszym oprogramowaniem i posiada pełny zestaw nowoczesnych maszyn i urządzeń do nauki zawodu (tj. skanery, drukarki 3D, ploter, drukarki cyfrowe, tablety graficzne i wiele innych). Ponadto wykonując prace produkcyjne dla klientów zewnętrznych nasi uczniowie kształcą się w warunkach oferowanych przez najnowocześniejsze firmy w regionie i kraju.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

* przygotowania publikacji i prac graficznych do druku oraz publikacji elektronicznej;
* prowadzenia procesów drukowania cyfrowego;
* przygotowania materiałów cyfrowych do wykonania projektów graficznych;
* obróbki druków cyfrowych;
* prowadzenia procesów drukowania przestrzennego 3D;
* obróbki przestrzennych druków 3D.

Nasza szkoła kształcąc w tym zawodzie bierze pod uwagę potrzeby regionalnego rynku pracy i zainteresowania uczniów, a zakres wykonywanych zadań został dostosowany do oczekiwań pracodawców uwzględniając ich wskazania i propozycje.

Nauka w naszej szkole umożliwia zdobycie zawodu technika grafiki i poligrafii cyfrowej i uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje:

PGF.04 Przygotowanie oraz wykonanie prac graficznych i publikacji cyfrowych.

PGF.05 Drukowanie cyfrowe i obróbka druków.

a także przystąpienie do egzaminu maturalnego a po jego zdaniu kontynuowanie nauki na wielu kierunkach studiów na uczelniach w całej Polsce (w tym: poligraficznych, artystycznych, informatycznych).

Niewątpliwą zaletą kształcenia w tym kierunku jest duże zapotrzebowanie na rynku pracy na fachowców z tej dziedziny, gdyż drukarń i innych zakładów poligraficznych są tysiące.

Absolwent tego kierunku ma duże możliwości podjęcia pracy, m.in. w:

* każdej niemal agencji reklamowej
* pracowniach DTP
* drukarniach cyfrowych (ale i klasycznych)
* drukarniach wielkoformatowych
* firmach wydawniczych
* studiach graficznych
* firmach zajmujących się obsługą marketingową innych przedsiębiorstw
* instytucjach badawczych przy dokumentacji badań
* własnej firmie świadczącej usługi z zakresu grafiki komputerowej.

1b_Tm / Technik mechatronik rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykajęzyk angielskijęzyk niemiecki
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
40.1590.82140.45
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Technik mechatronik (311410)

Zawód technik mechatronik jest zawodem interdyscyplinarnym składającym się z technologii mechanicznej, elektrotechniki, elektroniki i informatyki, umożliwiającym realizację kariery zawodowej na wielu stanowiskach pracy.

Zapotrzebowanie na pracowników w tym zawodzie jest ogromne. Zależnie od wybranej dziedziny można znaleŸć zatrudnienie na stanowisku serwisanta maszyn, diagnosty czy operatora obrabiarek CNC.

Program nauczania tego kierunku obejmuje:

* język niemiecki zawodowy;
* elektrotechnikę;
* elektronikę;
* rysunek techniczny;
* technologię mechaniczną;
* montaż urządzeń i systemów mechatronicznych;
* montaż elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych;
* montaż elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych;
* eksploatację urządzeń i systemów mechatronicznych;
* rozruch urządzeń i systemów mechatronicznych;
* obsługę urządzeń i systemów mechatronicznych;
* projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych;
* tworzenie dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych;
* projektowanie urządzeń i systemów mechatronicznych;
* programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych;
* programowanie sterowników PLC;
* łączenie i zarządzanie sieciami CAN.

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent będzie przygotowany do następujących zadań zawodowych:

* montowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
* wykonywania rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych;
* wykonywania konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych;
* eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
* tworzenia dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych;
* programowania urządzeń i systemów mechatronicznych.

Osoba kończąca szkołę o tym profilu będzie mogła być zatrudniona na stanowisku:

* konstruktora urządzeń mechatronicznych;
* technologa, mistrza, kierownika działu obsługi i napraw;
* zaopatrzeniowca;
* sprzedawcy sprzętu mechatronicznego;
* diagnosty i serwisanta sprzętu mechatronicznego;
* konserwatora maszyn i urządzeń;
* mistrza utrzymania ruchu;
* mistrza remontowego;
* kontrolera technicznego;
* brygadzisty wydziałów montażowego lub naprawczego;
* asystenta głównego mechanika;
* technika planowania.

Absolwent może również pracować w różnego rodzaju instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem i wykorzystywaniem oprogramowania komputerowego lub prowadzących serwis sprzętu komputerowego.

Tytuł technika mechatronika potwierdza uzyskanie świadectw kwalifikacji:

ELM.03 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

ELM.06 Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

1b_Tpd / Technik procesów drukowania rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykajęzyk angielskijęzyk niemiecki
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
26.2570.82116.15
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Technik procesów drukowania (311935)

Technik procesów drukowania to fachowiec, który zajmuje się obsługą wszystkich maszyn i urządzeń drukujących używanych w procesie drukowania. Do jego obowiązków należą, m.in.: czynności przygotowawcze do drukowania, nadzór nad drukowaniem nakładu, obsługa maszyn drukujących, analiza i kontrola procesu technologicznego i gotowej produkcji poligraficznej. W procesie drukowania wykorzystujemy najnowocześniejsze techniki cyfrowego zarządzania procesem drukowania, obsługą maszyny drukującej z panelu dotykowego, automatyzacją czynności związanych z obsługą maszyny. Ponadto wykonując prace produkcyjne dla klientów zewnętrznych nasi uczniowie kształcą się w warunkach oferowanych przez najnowocześniejsze zakłady poligraficzne w regionie i kraju. Wśród współpracujących ze szkołą od wielu lat firm znajdują się: m.in. Wydruk, Tolek, Kolumb, Drukarnia Archidiecezjalna, Bauer Print Wykroty należąca do koncernu Bauer Media Group. W wymienionych zakładach uczniowie odbywają praktyki zawodowe, a po ukończeniu szkoły często znajdują tam zatrudnienie.

Nasza szkoła kształcąc w tym zawodzie bierze pod uwagę potrzeby regionalnego rynku pracy i zainteresowania uczniów. Nauka w naszej szkole umożliwia zdobycie tytułu technika procesów drukowania, uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje w dwóch wersjach:

PGF.02 Realizacja procesów drukowania z offsetowych form drukowych

PGF.06 Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej

lub

PGF.01 Realizacja procesów drukowania z użyciem fleksograficznych form drukowych

PGF.06 Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej

oraz przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu kontynuowanie nauki na Politechnice Warszawskiej, Politechnice Łódzkiej lub wielu innych kierunkach studiów na uczelniach w całej Polsce. Dużą zaletą kształcenia w kierunkach poligraficznych jest ciągłe zapotrzebowanie na fachowców z dziedziny poligrafii, gdyż niedobór wykształconych w tym kierunku pracowników jest bolączką zakładów pracy i szansą dla naszych absolwentów. Ponadto szkół poligraficznych w Polsce jest niewiele, a zakładów działających w branży poligraficznej tysiące.

Absolwent tego kierunku może podejmować pracę w:

* drukarniach i zakładach poligraficznych;
* firmach rzemieślniczych prowadzących usługi poligraficzne;
* agencjach reklamy;
* biurze obsługi klienta;
* przy kontroli jakości produkcji;
* hurtowniach materiałów poligraficznych;
* wydawnictwach dziełowych i akcydensowych;
* jako przedstawiciel handlowy firm poligraficznych;
* może prowadzić własną działalność gospodarczą.

1b_Tpi / Technik procesów introligatorskich rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykajęzyk angielskijęzyk niemiecki
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Technik procesów introligatorskich (311936)

Technik procesów introligatorskich to specjalista, który zajmuje się obróbką wykończeniową druków. Procesy introligatorskie to obecnie dziedzina poligrafii nowoczesna, zautomatyzowana i w pełni cyfrowa, choć nie stroniąca od tradycyjnych ręcznych i artystycznych metod pracy.

Technik procesów introligatorskich zajmuje się projektowaniem procesów poligraficznych oraz technologicznym przygotowaniem produkcji i jej kontrolą, ręcznym lub maszynowym wykonywaniem wyrobów introligatorskich (np. książki, broszury, gazety, czasopisma, kalendarze, plakaty, ulotki), obsługą maszyn i urządzeń introligatorskich, wykonywaniem wyrobów introligatorskich o specjalnym przeznaczeniu (np. teczki, pudełka, ozdobne futerały), a także zabezpieczaniem starodruków, zniszczonych kart i opraw powtórnych książek.

Zawód technik procesów introligatorskich jest odpowiedzią na oczekiwania pracodawców w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na specjalistów średniego dozoru technicznego w branży poligraficznej.

Integralną częścią szkoły są warsztaty szkolne, w których mieszczą się cztery pracownie introligatorskie wyposażone w nowoczesne maszyny i urządzenia, zapewniając jednocześnie praktykę zawodową i kształcenie na wysokim poziomie. Wśród współpracujących ze szkołą od wielu lat firm znajdują się: m.in. Wydruk, Tolek, Kolumb, Drukarnia Archidiecezjalna, Bauer Print Wykroty należąca do koncernu Bauer Media Group. W wymienionych zakładach uczniowie odbywają praktyki zawodowe, a po ukończeniu szkoły często znajdują tam zatrudnienie.

Kształcąc w tym zawodzie szkoła bierze pod uwagę potrzeby regionalnego rynku pracy i zainteresowania uczniów.

Nauka w naszej szkole umożliwia zdobycie zawodu technika procesów introligatorskich i uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje:

PGF.03 Realizacja procesów introligatorskich i opakowaniowych

PGF.06 Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej

a także przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu kontynuowanie nauki na studiach poligraficznych na Politechnice Warszawskiej, Politechnice Łódzkiej lub wielu innych kierunkach studiów na uczelniach w całej Polsce.

Dużą zaletą kształcenia w kierunkach poligraficznych jest ciągłe zapotrzebowanie na fachowców z dziedziny poligrafii, gdyż niedobór wykształconych w tym kierunku pracowników jest bolączką zakładów pracy i szansą dla naszych absolwentów. Ponadto szkół poligraficznych w Polsce jest niewiele, a zakładów działających w branży poligraficznej tysiące.

Absolwent tego kierunku może podejmować pracę w:

* drukarniach;
* wydawnictwach dziełowych i akcydensowych;
* zakładach "małej poligrafii";
* introligatorniach przemysłowych i artystycznych;
* archiwach państwowych i miejskich;
* dużych bibliotekach posiadających dział renowacji zbiorów, np. Biblioteka Śląska;
* hurtowniach materiałów poligraficznych;
* agencjach reklamy;
* biurze obsługi klienta;
* może prowadzić własną działalność gospodarczą.

1c_Ti / Technik informatyk rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykajęzyk angielskijęzyk niemiecki
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
106.45129.14175.65
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Technik informatyk (351203)

Zawód technik informatyk jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym podjęcie pracy na wielu stanowiskach.

Program nauczania obejmuje:

* język angielski zawodowy
* urządzenia techniki komputerowej
* naprawę komputerów
* systemy operacyjne Windows i Linux
* administrację systemami sieciowymi Windows Server, Linux
* budowę i administracje sieciami
* podstawy programowania
* tworzenie stron internetowych
* budowę i projektowanie baz danych
* tworzenie aplikacji internetowych w PHP i Flash
* zastosowanie framework w aplikacjach Webowych
* programowanie JAVA
* tworzenie skryptów JAVAScript
* oprogramowanie użytkowe.

Absolwent tego kierunku będzie umiał:

* posługiwać się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego
* instalować oprogramowanie użytkowe
* instalować systemy operacyjne na indywidualnych stanowiskach
* przeprowadzać okresowe konserwacje sprzętu komputerowego
* administrować bazami danych i systemami przetwarzania danych
* projektować bazy danych
* tworzyć strony internetowe z użyciem HTML i CSS
* konwertować strony CMS Joomla i WordPress
* konfigurować lokalne sieci komputerowe
* projektować i wdrażać sieci bezprzewodowe oraz VLAN
* nadzorować pracę sieci komputerowych
* tworzyć strony w PHP i Flash
* programować aplikacje w języku JAVA
* tworzyć skrypty w języku JAVAScript
* posługiwać się jęz.angielskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z dokumentacji oprogramowania i sprzętu
* administrować i nadzorować pracę systemów operacyjnych oraz urządzeń i sieci komputerowych.

Osoba kończąca szkołę o tym profilu będzie mogła być zatrudniona na stanowisku:

* instalator i administrator systemów operacyjnych
* administrator sieci komputerowych
* administrator baz danych
* projektant i programista baz danych
* projektant stron internetowych
* programista aplikacji internetowych, również dla urządzeń mobilnych
* instalator sprzętu komputerowego
* programista.

Nasza szkoła kształcąc w tym zawodzie bierze pod uwagę potrzeby regionalnego rynku pracy i zainteresowania uczniów.

Absolwent może również pracować w różnego rodzaju instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem i wykorzystywaniem oprogramowania komputerowego lub prowadzących serwis sprzętu komputerowego.

Tytuł technika informatyka potwierdza uzyskanie świadectw kwalifikacji:

INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych

             i lokalnych sieci komputerowych

INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych