konto
Technikum nr 16 im. Czesława Miłosza

Ocena: 3.73

Oceń Placowkę

Profile Technikum nr 16 im. Czesława Miłosza Wrocław

1A / Technik architektury krajobrazu rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
106.8124.9177.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Uczeń wybiera rozszerzenie w dniu złożenia oryginałów dokumentów spośród propozycji:

1. biologia i język angielski
2. matematyka i język angielski.

Realizacja programu autorskiego:

1. Ogrodnictwo miejskie.

1AOM / Technik architektury krajobrazu rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
69.797.1135.5
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1DT / Technik organizacji turystyki rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
59.2108.7155.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Uczeń wybiera rozszerzenie w dniu złożenia oryginałów dokumentów spośród propozycji:

1.geografia i język angielski
2. matematyka i język angielski.

Realizacja programów autorskich:

1. Edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie.
2. Steward/stewardessa.

1E / Technik ekonomista rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
4889.2161.3
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Uczeń wybiera rozszerzenie w dniu złożenia oryginałów dokumentów spośród propozycji:

1.geografia i język angielski
2.matematyka i język angielski.

1H / Technik hotelarstwa rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język polski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
62.493.4154.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Uczeń wybiera rozszerzenie w dniu złożenia oryginałów dokumentów spośród propozycji:

1. geografia i język angielski
2. matematyka i język angielski.

Realizacja programów autorskich:

1. Kompozycje florystyczne w hotelarstwie i gastronomii.
2. Animator czasu wolnego.
3. Steward/stewardessa.

1O / Technik ogrodnik rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
28.677.8136.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1R / Technik rachunkowości rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
49.698.2149.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Uczeń wybiera rozszerzenie w dniu złożenia oryginałów dokumentów spośród propozycji:

1. geografia i język angielski
2. matematyka i język angielski.

Realizacja programów autorskich:

1. Kompozycje florystyczne w hotelarstwie i gastronomii.
2. Animator czasu wolnego.
3. Steward/stewardessa.

1T / Technik organizacji turystyki rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
98.1118.2168.1
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Uczeń wybiera rozszerzenie w dniu złożenia oryginałów dokumentów spośród propozycji:

1. geografia i język angielski
2. matematyka i język angielski.

Realizacja programów autorskich:

1. Edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie.
2. Steward/stewardessa.

G / Technik żywienia i usług gastronomicznych rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologiachemia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
5588.4154.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Uczeń wybiera rozszerzenie w dniu złożenia oryginałów dokumentów spośród propozycji:

1.biologia i język angielski
2.chemia i język angielski.

Realizacja programów autorskich:

1. Kompozycje florystyczne w hotelarstwie i gastronomii.
2. Steward/stewardessa.