konto
Technikum nr 16 im. Czesława Miłosza

Ocena: 3.83

Oceń Placowkę

Profile Technikum nr 16 im. Czesława Miłosza Wrocław

1AOM / Technik architektury krajobrazu rok: 2024/2025

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskijęzyk francuskijęzyk hiszpańskijęzyk niemieckijęzyk rosyjskijęzyk włoskibiologia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
69.797.1135.5
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Technik architektury krajobrazu przygotowuje, urządza i pielęgnuje tereny zieleni miast i obszarów wiejskich, nadzoruje pielęgnację parków, skwerów i starodrzewu. Sprawuje opiekę nad powierzoną zielenią na osiedlach, w parkach oraz przed obiektami użyteczności publicznej. Projektuje ogrody, roślinność na tarasy, balkony i zielone ściany. Realizuje projekty architektury krajobrazu. 
Obowiązki miejskiego ogrodnika pokrywają się z zadaniami inspektorów ds. estetyki miast, urzędników z zespołu zieleni miejskiej czy oddziałów ochrony środowiska. Miejski ogrodnik to w istocie zawód, w którym specjalista tej dziedziny łączy wiedzę i umiejętności tych trzech, a nawet więcej specjalności, działając w duchu nowoczesnej wiedzy i technologii, oraz architektury krajobrazu i ochrony środowiska. 
Kompetencje miejskiego ogrodnika ciągle się poszerzają, tak jak poszerza się nasza wiedza i świadomość społeczna, oraz coraz większe zapotrzebowanie mieszkańców miast w tym zakresie, co udowadniają inicjatywy wnoszone do urzędów z tytułu funduszy obywatelskich.

1DT / Technik organizacji turystyki rok: 2024/2025

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskijęzyk francuskijęzyk hiszpańskijęzyk niemieckijęzyk rosyjskijęzyk włoskigeografia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
59.2108.7155.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika organizacji turystyki należy ustalanie, koordynowanie i nadzorowanie realizacji usług turystycznych, badanie popytu oraz kreowanie podaży usług turystycznych dla klientów krajowych i zagranicznych, współpraca z innymi uczestnikami rynku. Planowanie trasy podróży i dokonywanie rezerwacji w hotelach dla klientów. Organizowanie lub sprzedawanie grupowych wyjazdów służbowych lub urlopowych.

1H / Technik hotelarstwa rok: 2024/2025

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskijęzyk francuskijęzyk hiszpańskijęzyk niemieckijęzyk rosyjskijęzyk włoskigeografia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
62.493.4154.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika hotelarstwa należą wszystkie czynności związane z fachową i kompleksową obsługą gościa hotelowego (recepcja, służba piętrowa, gastronomia, usługi komplementarne), ponadto zbieranie danych, gromadzenie informacji, wyposażanie i urządzanie wnętrza różnych jednostek hotelowych i gastronomicznych, współpracowanie z firmami świadczącymi usługi dla zakładów hotelarskich, prowadzenie korespondencji i obsługiwanie nowoczesnego sprzętu biurowego, kreowanie rozwoju i planowanie różnego rodzaju usług hotelarskich.

1O / Technik ogrodnik rok: 2024/2025

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskijęzyk francuskijęzyk hiszpańskijęzyk niemieckijęzyk rosyjskijęzyk włoskibiologia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
28.677.8136.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Technik ogrodnik wykonuje prace związane z prowadzeniem upraw roślin warzywnych, przyprawowych i grzybów jadalnych, roślin ozdobnych oraz sadowniczych. Wykonuje prace związanych ze zbiorem, przechowywaniem i sprzedażą plonów ogrodniczych. Dodatkowo planuje i organizuje prace związane z uprawą roślin sadowniczych i szkółkarskich, roślin warzywnych, przyprawowych i grzybów jadalnych, oraz roślin ozdobnych. 
Dodatkowe przedmioty z zakresu uprawy winorośli i prowadzenia winnicy są odpowiedzią na prężnie rozwijającą się na Dolnym Śląsku branżę winiarską.

1R / Technik rachunkowości rok: 2024/2025

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskijęzyk francuskijęzyk hiszpańskijęzyk niemieckijęzyk rosyjskijęzyk włoskigeografia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
49.698.2149.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Technik rachunkowości jest przygotowany do wykonywania z wykorzystaniem programów finansowo-księgowych prac planistycznych, analitycznych i sprawozdawczych, w tym do sporządzania i prowadzenia dokumentacji kadrowo-płacowej, ewidencji ilościowo-wartościowych, rozliczana transakcji, prowadzenia ewidencji podatkowych, rachunkowych, naliczania podatków i składek ZUS, prowadzenia rozliczeń z kontrahentami i instytucjami oraz ustalania wyniku finansowego.

1T / Technik organizacji turystyki rok: 2024/2025

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskijęzyk francuskijęzyk hiszpańskijęzyk niemieckijęzyk rosyjskijęzyk włoskigeografia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
98.1118.2168.1
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika organizacji turystyki należy ustalanie, koordynowanie i nadzorowanie realizacji usług turystycznych, badanie popytu oraz kreowanie podaży usług turystycznych dla klientów krajowych i zagranicznych, współpraca z innymi uczestnikami rynku. Planowanie trasy podróży i dokonywanie rezerwacji w hotelach dla klientów. Organizowanie lub sprzedawanie grupowych wyjazdów służbowych lub urlopowych.

G / Technik żywienia i usług gastronomicznych rok: 2024/2025

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskijęzyk francuskijęzyk hiszpańskijęzyk niemieckijęzyk rosyjskijęzyk włoskibiologiachemia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
5588.4154.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Technik żywienia i usług gastronomicznych kształtuje umiejętności związane z planowaniem i organizacją żywienia w zakładach żywienia zbiorowego i żywienia rodziny. Uczniowie uczą się urządzać zakłady gastronomiczne, gospodarstwo domowe, umiejętnie sporządzać potrawy zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetycznego ich podania i prawidłowej obsługi konsumenta. Zdobywają umiejętności aktywnego zachowania się na rynku, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, sporządzania biznes planu itp.