Technikum nr 12

Profile Technikum nr 12 Katowice

1nowaTE / Technik elektronik rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskijęzyk obcyfizyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
23.3564.19134.45
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1nowaTF / Technik fotografii i multimediów rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

chemia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskijęzyk obcychemia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
30.6586.74155.85
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1nowaTS / Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskijęzyk obcyfizyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
89.8596.3102.75
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1TE / Technik elektronik rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyfizyka
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
72.286.32103.8
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa technikum elektronicznego, przedmioty zawodowe teoretyczne i praktyczne realizują kształcenie w zawodzie: technik elektronik (311408). Przedmiotami rozszerzonymi są: fizyka oraz matematyka. Pierwszym językiem obcym jest język angielski, kontynuacja nauczania, drugim językiem obcym jest język niemiecki nauczany od podstaw lub kontynuacja nauczania. Ponadto przedmiotem uzupełniającym jest historia i społeczeństwo.

1TF / Technik fotografii i multimediów rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

chemia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcychemia
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
43.6100.29152
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa technikum fotograficznego, przedmioty zawodowe teoretyczne i praktyczne realizują kształcenie w zawodzie: technik fotografii i multimediów (343105). Przedmiotami rozszerzonymi są: język angielski oraz chemia. Pierwszym językiem obcym jest język angielski, kontynuacja nauczania, drugim językiem obcym jest język niemiecki nauczany od podstaw lub kontynuacja nauczania. Ponadto przedmiotem uzupełniającym jest historia i społeczeństwo.

1TS / Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskijęzyk obcyfizyka
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
112112112
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa technikum elektronicznego, przedmioty zawodowe teoretyczne i praktyczne realizują kształcenie w zawodzie: technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej (311412). Przedmiotami rozszerzonymi są: język angielski oraz fizyka. Pierwszym językiem obcym jest język angielski, kontynuacja nauczania, drugim językiem obcym jest język niemiecki nauczany od podstaw lub kontynuacja nauczania. Ponadto przedmiotem uzupełniającym jest historia i społeczeństwo.