konto
Technikum Łączności nr 14

Ocena: 3

Oceń Placowkę

Wyniki matur Technikum Łączności nr 14 Kraków

Wyniki z matur 2019

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 77% 1
fizyka pisemny rozszerzony - 41% 82
historia pisemny rozszerzony - 42% 4
historia sztuki pisemny rozszerzony - 28% 4
informatyka pisemny rozszerzony - 47% 58
język angielski ustny podstawowy 100% 78% 314
język angielski pisemny podstawowy 100% 89% 314
język angielski pisemny rozszerzony - 67% 273
język niemiecki ustny podstawowy 100% 83% 4
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 95% 4
język niemiecki pisemny rozszerzony - 75% 5
język polski ustny podstawowy 100% 64% 318
język polski pisemny podstawowy 99% 58% 318
język polski pisemny rozszerzony - 55% 18
matematyka pisemny podstawowy 100% 89% 318
matematyka pisemny rozszerzony - 57% 288
wos pisemny rozszerzony - 37% 3

Porównanie średnich wyników matur 2019

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2018

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
fizyka pisemny rozszerzony - 33% 83
geografia pisemny rozszerzony - 37% 3
historia pisemny rozszerzony - 33% 10
historia sztuki pisemny rozszerzony - 60% 1
informatyka pisemny rozszerzony - 51% 53
język angielski ustny podstawowy 100% 78.3% 329
język angielski pisemny podstawowy 100% 91% 329
język angielski pisemny rozszerzony - 66% 304
język niemiecki ustny podstawowy 100% 66.5% 2
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 81% 2
język niemiecki pisemny rozszerzony - 63% 3
język polski ustny podstawowy 100% 66% 332
język polski pisemny podstawowy 100% 65% 332
język polski pisemny rozszerzony - 46% 31
język rosyjski ustny podstawowy 100% 100% 1
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 100% 1
matematyka pisemny podstawowy 100% 89% 332
matematyka pisemny rozszerzony - 40% 299
wos pisemny rozszerzony - 53% 3

Porównanie średnich wyników matur 2018

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2017

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 68% 1
fizyka pisemny rozszerzony - 39% 51
geografia pisemny rozszerzony - 54% 3
historia pisemny rozszerzony - 33% 10
informatyka pisemny rozszerzony - 49% 20
język angielski ustny podstawowy 100% 75% 345
język angielski pisemny podstawowy 100% 88% 345
język angielski pisemny rozszerzony - 60% 314
język niemiecki ustny podstawowy 100% 93% 3
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 95% 3
język polski pisemny podstawowy 100% 62% 349
język polski ustny podstawowy 100% 64% 349
język polski pisemny rozszerzony - 58% 18
matematyka pisemny podstawowy 100% 84% 349
matematyka pisemny rozszerzony - 39% 319
wos pisemny rozszerzony - 38% 1

Porównanie średnich wyników matur

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2016

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik
biologia pisemny rozszerzony - 68.33%
fizyka pisemny rozszerzony - 38.56%
geografia pisemny rozszerzony - 53.89%
historia pisemny rozszerzony - 33.2%
informatyka pisemny rozszerzony - 48.5%
język angielski pisemny podstawowy 100% 87.5%
język angielski ustny podstawowy 100% 74.73%
język angielski pisemny rozszerzony - 60.4%
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 94.67%
język niemiecki ustny podstawowy 100% 93.33%
język niemiecki pisemny rozszerzony - 68.8%
język polski pisemny podstawowy 100% 61.64%
język polski ustny podstawowy 100% 64.37%
język polski pisemny rozszerzony - 58.19%
matematyka pisemny podstawowy 100% 84.4%
matematyka pisemny rozszerzony - 39.3%
wos pisemny rozszerzony - 38.33%

Porównanie średnich wyników matur

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2015

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik
biologia pisemny podstawowy - 47%
biologia pisemny rozszerzony - 20%
chemia pisemny podstawowy - 45%
chemia pisemny rozszerzony - 17%
fizyka pisemny podstawowy - 36%
fizyka pisemny rozszerzony - 35%
geografia pisemny podstawowy - 63%
geografia pisemny rozszerzony - 48%
historia pisemny podstawowy - 62%
historia pisemny rozszerzony - 45%
informatyka pisemny podstawowy - 54%
informatyka pisemny rozszerzony - 51%
język angielski ustny podstawowy 100% 66.25%
język angielski pisemny podstawowy 100% 87.68%
język angielski pisemny rozszerzony - 71%
język niemiecki ustny podstawowy 100% 73.67%
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 74%
język niemiecki pisemny rozszerzony - 66%
język polski ustny podstawowy 100% 62%
język polski pisemny podstawowy 100% 66.17%
język polski pisemny rozszerzony - 57%
język rosyjski pisemny rozszerzony - 86%
matematyka pisemny podstawowy 100% 83.87%
matematyka pisemny rozszerzony - 47%
wos pisemny podstawowy - 43%
wos pisemny rozszerzony - 30%

Porównanie średnich wyników matur

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2014

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik
biologia pisemny podstawowy - 34.3%
chemia pisemny podstawowy - 36%
fizyka pisemny podstawowy - 16%
fizyka pisemny rozszerzony - 38.9%
geografia pisemny rozszerzony - 50.4%
historia pisemny podstawowy - 48.3%
historia pisemny rozszerzony - 40%
informatyka pisemny podstawowy - 20%
informatyka pisemny rozszerzony - 57.4%
język angielski pisemny podstawowy - 83.8%
język angielski ustny podstawowy - 60.9%
język angielski pisemny rozszerzony - 61.7%
język niemiecki ustny podstawowy - 75.6%
język niemiecki pisemny podstawowy - 73.3%
język polski ustny podstawowy - 61.4%
język polski pisemny podstawowy - 57.5%
język polski pisemny rozszerzony - 53.3%
matematyka pisemny podstawowy - 74%
matematyka pisemny rozszerzony - 42.1%
wos pisemny podstawowy - 38.5%
wos pisemny rozszerzony - 45%

Porównanie średnich wyników matur

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony