konto
Technikum Energetyczno-Informatyczne

Ocena: 3

Oceń Placowkę

Wyniki matur Technikum Energetyczno-Informatyczne Lublin

Wyniki z matur 2023 formuła 2015

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 73% 1
chemia pisemny rozszerzony - 33% 1
fizyka pisemny rozszerzony - 11% 10
geografia pisemny rozszerzony - 49.2% 10
historia pisemny rozszerzony - 35.33% 3
informatyka pisemny rozszerzony - 42.13% 15
język angielski ustny podstawowy 100% 71.75% 100
język angielski pisemny podstawowy 100% 82.74% 100
język angielski pisemny rozszerzony - 56.93% 80
język polski pisemny podstawowy 97.98% 53.32% 100
język polski ustny podstawowy 100% 69.32% 99
język polski pisemny rozszerzony - 63% 1
matematyka pisemny podstawowy 98.99% 69.78% 100
matematyka pisemny rozszerzony - 25.41% 41

Porównanie średnich wyników matur 2023 formuła 2015

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2022

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
fizyka pisemny rozszerzony - 29.67% 9
geografia pisemny rozszerzony - 41.47% 15
historia pisemny rozszerzony - 28% 4
informatyka pisemny rozszerzony - 26.38% 16
język angielski pisemny podstawowy 97.25% 78.81% 109
język angielski pisemny rozszerzony - 57.44% 78
język polski pisemny podstawowy 97.32% 52.23% 112
język polski pisemny rozszerzony - 37.83% 6
język rosyjski pisemny podstawowy 50% 54% 2
matematyka pisemny podstawowy 93.75% 59.51% 112
matematyka pisemny rozszerzony - 12.52% 42

Porównanie średnich wyników matur 2022

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2021

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
fizyka pisemny rozszerzony - 12.5% 3
geografia pisemny rozszerzony - 21.4% 10
historia pisemny rozszerzony - 24.67% 3
informatyka pisemny rozszerzony - 18.67% 22
język angielski pisemny podstawowy 98.94% 74.8% 94
język angielski pisemny rozszerzony - 57.17% 49
język polski pisemny podstawowy 98.94% 53.39% 94
język polski pisemny rozszerzony - 25.5% 2
matematyka pisemny podstawowy 96.81% 57.97% 94
matematyka pisemny rozszerzony - 10% 32

Porównanie średnich wyników matur 2021

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony