konto
Technikum Budowlane nr 3 Jurija Gagarina

Profile Technikum Budowlane nr 3 Jurija Gagarina Bydgoszcz

1A / Technik renowacji elementów architektury rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

historia sztuki (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyhistoria
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
77.45123.42181.5
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

TECHNIK RENOWACJI ELEMENTÓW ARCHITEKTURY - Z INNOWACJĄ ARCHITEKTURA WNĘTRZ 


Absolwent uzyskuje kwalifikacje:
-Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych.
-Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury.

Czym zajmuje się technik renowacji elementów architektury i architekt wnętrz?

Jego zadania zawodowe obejmują takie zagadnienia, jak:

prace remontowo-budowlane i naprawczo-renowacyjne zabytkowych budowli, budynków, konstrukcji, ustrojów murów, tynków, polichromii, okładzin kamiennych i ceramicznych oraz detali architektonicznych wykonanych w technologiach tradycyjnych,
projektowanie i wykonywanie sztukatorskich i kamieniarskich dekoracji architektonicznej, wykonywanie rekonstrukcji detali architektonicznych.
Architektura Wnętrz to kierunek, który łączy wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu projektowania wnętrz z umiejętnościami pozwalającymi kompetentnie kształtować otoczenie człowieka.
Gdzie można znaleźć pracę?

Technik renowacji elementów architektury może znaleźć zatrudnienie w instytucjach zajmujących się:

ochroną zabytków kultury,
muzeach,
kompleksach pałacowo-zamkowych,
terenowych organach administracji państwowej w zakresie ochrony zabytków,
własnych firmach działających w obszarze renowacji zabytków oraz wykonawstwa dekoracji i wystroju architektonicznego obiektów budowlanych,
pracownie architektoniczne,
agencje reklamowe,
biura projektów,
agencje designerskie,
własna działalność gospodarcza,
firmy budowlano-architektoniczne.
Ze względu na różnorodność stanowisk pracy, różne jest środowisko, w którym technik renowacji elementów architektury pracuje. Praca w tym zawodzie wykonywana jest przede wszystkim na wolnym powietrzu (renowacja elewacji obiektów budowlanych), ale także we wnętrzach budynków.

Technik renowacji elementów architektury najczęściej pracuje w zespole ludzi. W czasie wykonywania pracy współpracuje ze swoimi zwierzchnikami oraz nadzorem technicznym i konserwatorskim. Często kontaktuje się z inwestorami obiektów budowlanych.

Zdecydowana większość techników renowacji elementów architektury pracuje w firmach wykonawczych.

Architekt wnętrz pracuje na zlecenie klientów, którzy, albo budują nowe budynki, w których będą wyposażali pomieszczenia określając wcześniej program ich zagospodarowania i ich funkcje, albo adoptują istniejące już i wcześniej funkcjonujące pomieszczenia do nowych funkcji.

Może także zajmować się projektowaniem ekspozycji wystawowych na targach, salonach wystawienniczych, witryn sklepowych oraz scenografią teatralną, filmową i telewizyjną.

1B / Technik budownictwa rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyfizyka
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
44110.88146.25
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Absolwent uzyskuje kwalifikacje:

- Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich. 
- Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych.
- Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej.

Czym zajmuje się technik budownictwa?

 • Bierze udział w projektowaniu obiektów budowlanych.
 • Współuczestniczy w kierowaniu, organizowaniu i nadzorowaniu robót budowlanych.
 • Sporządza kosztorysy robót budowlanych oraz przygotowuje dokumentacje przetargowe.

Dlaczego warto zostać technikiem budownictwa?

 • Chciałbyś mieć wpływ na otaczający Cię świat?
 • Podoba Ci się praca na budowie?
 • Chcesz pracować w przedsiębiorstwach budowlanych?
 • Lubisz organizować pracę innym ludziom?
 • Interesuje Cię dokumentacja techniczna?
 • Chciałbyś zaprojektować swój własny dom?
 • Interesują Cię nowinki techniczne?
 • Pragniesz pracować wśród ludzi?
 • Chciałbyś wykonywać rysunki budowlane?
 • Ciekawią Cię kosztorysy budowlane?
 • Pragniesz prowadzić własną firmę budowlaną?

1C / Technik budownictwa rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyfizyka
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
32.35103.04157.05
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

TECHNIK BUDOWNICTWA Z INNOWACJĄ KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA CAD 

Czym jest budownictwo z innowacją CAD?

 • Uczeń będzie miał szczegółową, uporządkowaną i pogłębioną wiedzę w zakresie rysunku technicznego, w tym architektonicznego i budowlanego z zastosowaniem najnowszego oprogramowania do projektowania z wykorzystaniem systemów CAD i BIM.
 • Polega na sporządzaniu projektów z wykorzystaniem systemów CAD (np. Autodesk Revit, AutoCAD).
 • Daje umiejętność obsługi wybranych programów komputerowych wspomagających obliczanie i projektowanie konstrukcji (RM Win).
 • Pokazuje BIM (Building Information Modeling) pojęcie pozwalające modelować całe procesy zachodzące w budynkach, przedstawiając zapisane cyfrowo odzwierciedlenie fizyczne i funkcjonalne właściwości budowli.

Dlaczego warto zostać technikiem budownictwa z wiedzą z Komputerowego Wspomagania Projektowania CAD?

 • Lubisz pracę na komputerze?
 • Chcesz umieć sporządzać elementy dokumentacji projektowej w środowisku wybranych programów CAD 2D i 3D (Autodesk Revit, AutoCAD)?
 • Interesuje Cię wykorzystanie narzędzi do obliczeń i analizy konstrukcji budowlanych i inżynierskich (RM Win)?
 • Lubisz analizować i chcesz się nauczyć analizy dowolnych konstrukcji zgodnie z obowiązującymi normami europejskimi?
 • Chcesz nauczyć się obsługi pakietu programów komputerowych RM-Win dla konstruktorów budownictwa do obliczeń statycznych i wymiarowania?
 • Chciałbyś mieć wpływ na otaczający Cię świat?
 • Podoba Ci się praca na budowie?
 • Chcesz pracować w przedsiębiorstwach budowlanych?
 • Lubisz organizować pracę innym ludziom?
 • Interesuje Cię dokumentacja techniczna?
 • Chciałbyś zaprojektować swój własny dom?
 • Interesują Cię nowinki techniczne?
 • Pragniesz pracować wśród ludzi?
 • Chciałbyś wykonywać rysunki budowlane?
 • Ciekawią Cię kosztorysy budowlane?
 • Pragniesz prowadzić własną firmę budowlaną

Czego uczymy przyszłego technika budownictwa?

 • Wykonywać, organizować i nadzorować roboty związane z zagospodarowaniem terenu, roboty stanu surowego, roboty wykończeniowe.
 • Wykonywać kosztorysy robót budowlanych.
 • Sporządzać dokumentację przetargową.
 • Posługiwać się dokumentacją techniczną.
 • Wykonywać rysunki i obliczenia z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.
 • Organizować i kontrolować roboty związane z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej.
 • Wykonywać i koordynować roboty związane z rozbiórką obiektów budowlanych.
 • Prowadzić własną działalność gospodarczą.

Gdzie można znaleźć pracę?

 • w licznych firmach budowlanych,
 • w organach administracji państwowej i samorządowej,
 • w firmach wytwarzających materiały i elementy budowlane,
 • prowadząc własną działalność,
 • w firmach zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami,
 • w laboratoriach badających jakość materiałów budowlanych.

Gdzie możemy wykorzystać zdobytą w szkole wiedzę?

Wiedza z zakresu budownictwa ma zastosowanie w:

 • budownictwie,
 • zarządzaniu nieruchomościami,
 • planowaniu przestrzennym,
 • wycenie nieruchomości,
 • wojsku,
 • górnictwie,
 • rolnictwie,
 • gospodarce nieruchomościami,
 • zarządzaniu sieciami uzbrojenia terenu.

1D / Technik budowy dróg rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografia
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1E / Technik budownictwa rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyfizyka
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
79.9125.94174.25
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

TECHNIK BUDOWNICTWA – Z INNOWACJĄ BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE ZGODNIE Z WYTYCZNYMI UNII EUROPEJSKIEJ 

Absolwent uzyskuje kwalifikacje:


- Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich. / Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich.
- Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych.
- Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej.

Czym jest budownictwo energooszczędne?

Polska prowadzi intensywne prace mające na celu implementację dyrektyw unijnych, zgodnie z którymi od 2021 r. wszystkie nowo powstające budynki muszą być bardzo energooszczędne.

 • To umiejętne zaprojektowanie budynku pod względem architektonicznym.
 • To umiejętność doboru odpowiedniej izolacji przegród budowlanych.
 • To umiejętność odpowiedniego rozmieszczenia budynku i pomieszczeń.
 • To umiejętność doboru odpowiedniej stolarki okiennej.
 • Umiejętność doboru odpowiednich materiałów budowlanych w celu likwidacji lub ograniczenia mostków cieplnych.
 • Umiejętność odzyskiwania ciepła.
 • Znajomość odnawialnych źródeł energii.
 • To wykorzystywanie tanich źródeł ciepła.

Dlaczego warto zostać technikiem budownictwa z wiedzą o energooszczędności?

 • Chcesz wyróżniać się szeroką wiedzą i umiejętnością w kształtowaniu i użytkowaniu przyjaznych środowisku rozwiązań technicznych z zakresu budownictwa?
 • Chcesz być przygotowany do podejmowania zadań zorientowanych na zagadnienia środowiskowe i ekologiczne z obszaru budownictwa energooszczędnego, termorenowacji budynków, energii odnawialnych, technologii energooszczędnych, recyrkulacji obiektów budowlanych, materiałów przyjaznych środowisku itp.?
 • Chcesz zdobyć wiadomości i umiejętności według praw i przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej?
 • Chcesz zdobyć wiedzę i umiejętności pozwalające na wybór rozwiązań projektowych, planistycznych, marketingowych i prawnych związanych z koniecznością oszczędzania energii i ochroną środowiska?
 • Szybko się nudzisz, chcesz wciąż poznawać coś nowego?
 • Lubisz przebywać wśród ludzi?
 • Chcesz mieć udział w tworzeniu czegoś wielkiego?
 • Interesują Cię nowe technologie?
 • Lubisz prace na komputerze?
 • A może podoba ci się praca w urzędzie lub biurze ?

1G / Technik geodeta rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyfizyka
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
85.25124.4164.05
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Absolwent uzyskuje kwalifikacje:
- Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów.
- Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych.
- Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami.

Czym zajmuje się technik geodeta?

 • Za pomocą instrumentów geodezyjnych wykonuje pomiar terenu, a następnie otrzymane wyniki pomiarów przedstawia w postaci map.
 • Na placu budowy wspomaga pracę budowniczych.
 • Zmienia strukturę przestrzeni poprzez podział działek.
 • Bada przemieszczenia i odkształcenia skomplikowanych budowli.

Dlaczego warto zostać geodetą?

 • Lubisz pracę w terenie?
 • Szybko się nudzisz, chcesz wciąż poznawać coś nowego?
 • Lubisz przebywać wśród ludzi?
 • Chcesz mieć udział w tworzeniu czegoś wielkiego?
 • Interesują Cię nowe technologie?
 • Lubisz prace na komputerze?
 • A może podoba ci się praca w urzędzie lub biurze?

1M / Technik robót wykończeniowych w budownictwie rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyfizyka
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Technik robót wykończeniowych zdobywa dwie kwalifikacje:

BD.04 Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych,

BD.21 Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót budowlanych.  

Czym zajmuje się technik robót wykończeniowych?

Wykonuje roboty montażowe, okładzinowe i wykończeniowe.
Koordynuje prace związane z wykonywaniem budowlanych robót wykończeniowych.
Organizuje i kontroluje roboty wykończeniowe prowadzone w obiektach budowlanych.
Współuczestniczy w kierowaniu, organizowaniu i nadzorowaniu robót wykończeniowych.
Sporządza kosztorysy oraz przygotowuje dokumentacje przetargowe.

Dlaczego warto zostać technikiem robót wykończeniowych?

Masz wyczucie proporcji, piękna i estetyki?
Chcesz mieć wpływ na efekt końcowy prac związanych z wykończeniem domów?
Chcesz mieć wpływ na otaczający Cię świat?
Lubisz organizować pracę innym ludziom?
Interesują Cię nowinki techniczne?
Pragniesz pracować wśród ludzi?
Ciekawią Cię kosztorysy budowlane?
Pragniesz prowadzić własną firmę budowlaną?

1W / Technik geodeta rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyfizyka
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
68.15105.4159.05
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

TECHNIK GEODETA – Z INNOWACJĄ GEODEZJA WOJSKOWA 
Absolwent uzyskuje kwalifikacje:
- Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów w   geodezji wojskowej.
-Obsługa geodezyjna inwestycji wojskowych.
- Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami w wojsku.

Czym zajmuje się technik geodeta w wojsku?

 • Realizacją zadań na rzecz gospodarki narodowej
 • Za pomocą instrumentów geodezyjnych wykonuje pomiar terenu, a następnie otrzymane wyniki pomiarów przedstawia w postaci map.
 • Zabezpieczeniem geograficznym obejmującym przedsięwzięcia związane z wytwarzaniem, przetwarzaniem, gromadzeniem oraz doprowadzaniem do wojsk informacji geograficznej (danych, produktów) o obszarze (terenie, środowisku)działań
 • Na placu budowy wspomaga pracę budowniczych.
 • Zmienia strukturę przestrzeni poprzez podział działek.
 • Bada przemieszczenia i odkształcenia skomplikowanych budowli.

Dlaczego warto zostać geodetą w wojsku?

 • Lubisz pracę w terenie?
 • Szybko się nudzisz, chcesz wciąż poznawać coś nowego?
 • Lubisz przebywać wśród ludzi?
 • Chcesz mieć udział w tworzeniu czegoś wielkiego?
 • Interesują Cię nowe technologie?
 • Lubisz prace na komputerze?
 • A może podoba ci się praca w urzędzie lub biurze?