Publiczne Technikum nr 6

Ocena: 3.5

Oceń Placowkę

Profile Publiczne Technikum nr 6 Opole

1TA / Technik aranżacji wnętrz rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy) geografia (proponowany) historia sztuki (proponowany) język angielski (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykaplastykatechnikainformatykajęzyk obcy
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
90.4108.44153.8
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Charakterystyka zawodu: Technik aranżacji wnętrz  jest to osoba, która odpowiada za opracowanie projektu plastycznego rozmaitych wnętrz, np. hotele, firmy, kina, banki, restauracje, domy lub mieszkania oraz nadzoruje ich wykonanie. Poza tym może też projektować formy małej architektury (np. place zabaw) czy znaki informacji wizualnej oraz projektować przestrzenie wystawowe, zwłaszcza dla różnych imprez handlowych i promocyjnych – targi. Wnętrza, które zaprojektuje technik aranżacji wnętrz muszą być jak najlepiej przystosowane do swojej funkcji, czyli wygodne i estetyczne. Do głównych zadań tego pracownika należy, m.in.: rozpoznanie charakteru obiektu, przygotowanie projektu wstępnego, ustalenie kolorystyki, oświetlenia, faktury, wzornictwa użytych materiałów, wyposażenie wnętrza (meble, dekoracje). Poza tym technik może także proponować niewielkie przebudowy wnętrz w porozumieniu z architektem budowlanym, a także opracowuje kosztorys. Po akceptacji pomysłu przez klienta tworzy szczegółowy projekt i nadzoruje wykonanie projektu

1TA / Technik aranżacji wnętrz rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) geografia (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykaplastykatechnikainformatykajęzyk obcy
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
118.35139.19169
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Charakterystyka zawodu: Technik aranżacji wnętrz  jest to osoba, która odpowiada za opracowanie projektu plastycznego rozmaitych wnętrz, np. hotele, firmy, kina, banki, restauracje, domy lub mieszkania oraz nadzoruje ich wykonanie. Poza tym może też projektować formy małej architektury (np. place zabaw) czy znaki informacji wizualnej oraz projektować przestrzenie wystawowe, zwłaszcza dla różnych imprez handlowych i promocyjnych – targi. Wnętrza, które zaprojektuje technik aranżacji wnętrz muszą być jak najlepiej przystosowane do swojej funkcji, czyli wygodne i estetyczne. Do głównych zadań tego pracownika należy, m.in.: rozpoznanie charakteru obiektu, przygotowanie projektu wstępnego, ustalenie kolorystyki, oświetlenia, faktury, wzornictwa użytych materiałów, wyposażenie wnętrza (meble, dekoracje). Poza tym technik może także proponować niewielkie przebudowy wnętrz w porozumieniu z architektem budowlanym, a także opracowuje kosztorys. Po akceptacji pomysłu przez klienta tworzy szczegółowy projekt i nadzoruje wykonanie projektu

1TB_1 / Technik architektury krajobrazu z florystyką rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) historia sztuki (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskijęzyk obcyinformatykazajęcia artystyczne
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Technik architektury krajobrazu zajmuje się planowaniem i projektowaniem terenów zieleni, opieką nad zielenią, jej konserwacją, jest także przygotowany do posługiwania się dokumentacją projektową. Zawód ten wymaga również inspiracji twórczej która, jest mechanizmem napędzającym nas do stworzenia czegoś pięknego, czegoś, co będzie stanowiło spełnienie marzeń i potrzeb waszych przyszłych klientów. W naszej szkole wszystkie te umiejętności na pewno zdobędziesz. Przyjdź…Zapisz się… Nie zwlekaj!!!

1TB_1 / Technik budownictwa rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiainformatykajęzyk obcytechnika
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
107.25126.75156.1
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1TB_2 / Technik renowacji elementów architektury rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy) geografia (proponowany) historia sztuki (proponowany) język angielski (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykaplastykajęzyk obcytechnika
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Zawód dla ludzi z duszą artysty!!!

Nasze atuty:

 • jedyna w Opolu  profesjonalnie wyposażona pracownia renowacji elementów architektury
 • nauczyciele z pasją  
 • atrakcyjne  praktyki zawodowe
 • i wiele więcej…

Charakterystyka zawodu: Technik renowacji elementów architektury zajmuję się przede wszystkim:

 • pracami remontowo-budowlanymi i naprawczo-renowacyjnymi zabytkowych budowli, budynków, konstrukcji, ustrojów murów, tynków, polichromii, okładzin kamiennych i ceramicznych oraz detali architektonicznych wykonanych w technologiach tradycyjnych,
 • projektowaniem i wykonywaniem sztukatorskich i kamieniarskich dekoracji architektonicznych, wykonywaniem rekonstrukcji detali architektonicznych.

Zadania zawodowe:

 • prace remontowo-budowlane
  i naprawczo-renowacyjne zabytkowych budowli, budynków, konstrukcji, murów, tynków
  oraz detali architektonicznych,
 • projektowanie i wykonywanie sztukatorskich i kamieniarskich dekoracji architektonicznej,              
 • wykonywanie rekonstrukcji detali architektonicznych.

Perspektywy zatrudnienia:

 • instytucje zajmujące się ochroną zabytków kultury,
 • muzea,
 • kompleksy pałacowo-zamkowe,
 • własna firma działająca w obszarze renowacji zabytków oraz wykonawstwa dekoracji i wystroju architektonicznego obiektów budowlanych.

1TB_2 / Technik architektury krajobrazu rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiainformatykajęzyk obcytechnika
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
104.25108.47110.75
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1TB_3 / Technik budownictwa z logistyką rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy) geografia (proponowany) historia sztuki (proponowany) język angielski (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiainformatykajęzyk obcytechnika
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
90.6103.88132.2
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Charakterystyka zawodu: technik budownictwa uczestniczy w robotach budowlanych, prowadzi dokumentację budowy, przygotowuje i kontroluje produkcję budowlaną w różnych działach przedsiębiorstwa, sprawuje nadzór budowlany w imieniu inwestora lub organu administracji terenowej, sporządza kosztorysy i mniej skomplikowane prace projektowe oraz wykonuje inwentaryzacje budowlane; samodzielnie lub pod kierunkiem inżyniera projektuje, wykonuje lub sprawuje nadzór nad realizacją małych obiektów inżynierskich w postaci małych mostów, wiaduktów, przejść podziemnych, konstrukcji żelbetowych, stalowych lub drewnianych, szkieletów, ścian, dachów, garaży, schodów, tuneli oraz basenów i obiektów hydrotechnicznych.

Zadania zawodowe:

 • analizowanie dokumentacji technicznej i organizacyjnej robót budowlanych,
 • wykonywanie robót budowlanych
 • koordynowanie i organizacja prac budowlanych,
 • wykonywanie pomiarów niezbędnych przy prowadzeniu robót budowlanych,
 • sporządzanie kosztorysów robót.

Miejsca pracy:

– przedsiębiorstwa budowlane,

– państwowy nadzór budowlany,

– biuro projektów,

– prowadzenie własnej firmy budowlanej.

1TB_3 / Technik renowacji elementów architektury rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykaplastykajęzyk obcytechnika
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
92.85100.28106.3
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -