konto
Liceum Ogólnokształcące nr VIII im. A.Kamińskiego

Ocena: 5

Oceń Placowkę

Profile Liceum Ogólnokształcące nr VIII im. A.Kamińskiego Opole

1A / medyczna z dietetyką i ratownictwem medycznym rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy) fizyka (proponowany) geografia (proponowany) język angielski (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizyka
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
124.4148.16171.85
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

W klasie medycznej edukacja w zakresie rozszerzonym z chemii i biologii umożliwi Ci dokonanie wyboru kształcenia zgodnego z Twoimi aspiracjami edukacyjnymi, wynikającymi z osobistych zainteresowań oraz planów związanych z kontynuowaniem nauki i podjęciem pracy zawodowej. Jako absolwent tego profilu będziesz mógł studiować medycynę, farmację, dietetykę, fizjoterapię, stomatologię, analitykę medyczną, biotechnologię, biofizykę, kosmetologię, weterynarię, biologię, chemię, mikrobiologię, ratownictwo medyczne, inżynierię medyczną, ochronę środowiska.

zajęcia dodatkowe:

 • zajęcia w laboratorium biologiczno–chemicznym,
 • elementy ratownictwa medycznego i dietetyki,
 • zajęcia na wyższych uczelniach,
 • zajęcia przygotowujące do matury;

Patronat Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej.

1B / psychologiczno-pedagogiczna z elementami coachingu rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) geografia (proponowany) historia (proponowany) język angielski (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskibiologiahistoria
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
112.35136.86164.3
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Jeśli  interesuje Cię człowiek, jego emocje i psychika, lubisz kontakt z ludźmi, jesteś osobą otwartą i empatyczną – zapraszamy do klasy psychologiczno-pedagogicznej.

W tej klasie zgłębisz tajemnice ludzkiego umysłu, lepiej zrozumiesz mechanizmy funkcjonowania człowieka, rozwiniesz kompetencje interpersonalne oraz poszerzysz wiedzę o relacjach społecznych.  Absolwenci zdobędą wiedzę i umiejętności przydatne do podjęcia studiów na wielu kierunkach w sferze nauk społecznych i w przyszłej pracy zawodowej opartej na kontakcie interpersonalnym,  w tym m.in.: psychologa, pedagoga, terapeuty, terapeuty uzależnień, negocjatora, biegłego sądowego, kuratora, psychoterapeuty, pracownika socjalnego, logopedy, coacha, trenera umiejętności społecznych, itp.

Kompetencje z zakresu nauk psychologiczno-pedagogicznych są również niezwykle pomocne w pracy na stanowiskach niezwiązanych z oświatą. Są niezbędne w uprawianiu wielu innych zawodów opartych na kontakcie z drugim człowiekiem, a związanych m.in. z zarządzaniem zasobami ludzkimi, działalnością polityczną, reklamą, socjologią, prawem, medycyną, rehabilitacją oraz działalnością w organizacjach pozarządowych, administracji, ośrodkach zarządzania kryzysowego, ośrodkach pomocy. Absolwenci sprawdzą się tam, gdzie wymagane i cenione są umiejętności społeczne, organizacyjne, komunikatywność i kultura osobista.

zajęcia dodatkowe:

 • współpraca z Uniwersytetem Opolskim,
 • elementy pedagogiki i psychologii,
 • koło psychologiczne,
 • warsztaty z coachingu i tutoringu,
 • zajęcia na wyższych uczelniach,
 • zajęcia przygotowujące do matury;

1C / lingwistyczno-medialna rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) geografia (proponowany) historia (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskigeografiahistoria
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
110.9129.42177.25
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

W tej klasie dzięki innowacjom i programom autorskim zdobędziesz wiedzę o funkcjonowaniu mediów i ich roli we współczesnym świecie. Nabędziesz umiejętności redagowania tekstów (felietonów, reportaży, recenzji), przeprowadzania wywiadów, poznasz tajniki zawodu dziennikarza. Nauczysz się pozyskiwać informacje z różnych dziedzin i zdobędziesz doświadczenie, współredagując gazetę uniwersytecką.

Będziesz miał okazję do wzięcia udziału w projekcie "Szekspir po angielsku".

Współpracujemy ze  Studium Języków Obcych i Instytutem Filologii Angielskiej Uniwersytetu Opolskiego (uczniowie wezmą udział w licznych otwartych wykładach, zajęciach edukacyjnych i językowych organizowanych przez uczelnię), Biblioteką Obcojęzyczną WBP im E. Smołki w Opolu.

zajęcia dodatkowe:

 • patronat Radia Opole,
 • współpraca z  Uniwersytetem Opolskim,
 • warsztaty dziennikarsko – medialne,
 • Angielska Liga Zadaniowa,
 • szkolne media,
 • lingwistyczne koło języka angielskiego,
 • zajęcia na wyższych uczelniach,
 • zajęcia przygotowujące do matury;

1D / matematyczna z językiem angielskim rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy) fizyka (proponowany) geografia (proponowany) informatyka (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskifizykainformatyka
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
110.4131.44156
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Zajęcia dodatkowe:

 • współpraca z Politechniką Opolską i Uniwersytetem Opolskim,
 •  koło robotyki,
 •  koło matematyczne,
 • Angielska Liga Zadaniowa,
 • zajęcia na wyższych uczelniach,
 • zajęcia przygotowujące do matury;