konto
Liceum Sióstr Prezentek

Ocena: 3.24

Oceń Placowkę

Profile Liceum Sióstr Prezentek Kraków

1A / ogólna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) WOS (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriajęzyk angielski
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

 Każdy uczeń klasy 1A jako obowiązkowe realizuje trzy przedmioty rozszerzone: j. polski, historię i jako trzeci - j. angielski lub WOS.
Wielką zaletą klasy humanistycznej jest możliwość uczestniczenia w Szkole Debaty, która poszerza umiejętności krasomówcze i sztukę argumentacji.

1B / ogólna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiajęzyk angielski
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Uczniowie tej klasy realizują na poziomie rozszerzonym trzy przedmioty: biologię, chemię oraz j. angielski lub matematykę.

1C1 / ogólna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

informatyka (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskiinformatyka
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Uczniowie tej klasy rozszerzają obowiązkowo trzy przedmioty: matematykę, j. angielski i informatykę. Do dyspozycji uczniów jest dobrze wyposażona pracownia informatyczna.

1C2 / ogólna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskifizyka
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Uczniowie tej klasy uczą się trzech przedmiotów na poziomie rozszerzonym: matematyki, j. angielskiego i fizyki.